Rahastosijoittaminen pähkinänkuoressa

  • Riskien hajautus: varat sijoitetaan useisiin kohteisiin, jolloin riski pienenee. Lue: Rahastojen riskit.
  • Helppo hoitaa: ei tarvitse itse seurata markkinoita.
  • Nopea rahaksi muutettavuus: rahasto-osuuksien merkinnät (ostot) ja lunastukset (myynnit) käyvät nopeasti ja helposti.
  • Monipuoliset sijoitusvaihtoehdot: valittavana monenlaisiin tarpeisiin soveltuvia erityyppisiä rahastoja.
  • Asiantuntemus: sijoituspäätöksiä tekevät ja sijoitustoimintaa hoitavat asiantuntijat, jotka seuraavat markkinoiden ja rahastojensa kehitystä jatkuvasti.
  • Säästöt kaupankäynnissä: sijoitusrahasto käy kauppaa suurilla erillä ja näin pienemmin kustannuksin kuin yksityiset. Sijoitusrahasto voi käydä arvopaperikauppaa verotta.
  • Tuotto: tuotto-osuuksien tuotto jaetaan vuosittain, kasvuosuuksien vuotuinen tuotto lisätään rahasto-osuuden arvoon.
  • Valvonta: rahastoyhtiöt tiedottavat rahastojensa menestyksestä säännönmukaisesti, viranomaisvalvonta takaa osaltaan sijoittajansuojaa ja rahaston kehitystä voi seurata päivittäin.