Indeksirahastot

Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa rahansa vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin. Indeksirahasto ei ota näkemystä osakevalintoihin vaan ostaa osakkeita samalla painolla kuin ne ovat indeksissä. Indeksin painot ja siihen kuuluvat osakkeet tarkistetaan muutaman kerran vuodessa. Tällöin indeksirahasto muuttaa tarvittaessa painotuksia indeksin koostumusta vastaavaksi. Passiivisen hallinnoinnin takia indeksirahasto on kuluiltaan aktiivista rahastoa edullisempi. Pitkäaikaissäästäjän kannalta pienet kulut ovat erittäin tärkeitä, sillä kulut ovat suoraan pois tuotosta. Indeksirahastojen hallinnointipalkkiot ovat noin 0,5% luokaa ja merkintäpalkkio ilmainen tai prosentin osia. Vastaavien aktiivisten osakerahastojen merkintä- ja lunastuspalkkiot vaihtelevat paljon. Hallinnointipalkkio on yleensä 1,4-2,0% välillä.

Indeksirahastot ovat hyvin samankaltaisia kuin indeksiosuusrahastot.

Indeksirahastojen erot indeksiosuusrahastoihin:

 • Indeksirahastoa merkitään samalla tavalla kuin aktiivisesti hallinnoitua osakerahastoa suoraan rahastoyhtiöltä. Indeksiosuuksilla kauppaa käydään pörssin välityksellä.
 • Indeksirahaston hallinnointipalkkiot ovat hieman vastaavia indeksiosuuksia korkeampia.
 • Indeksirahasto sijoittaa osingot automaattisesti uudelleen. Indeksiosuudet tekevät näin vain harvoin.
 • Indeksiosuuksista ei peritä lainkaan merkintä- ja lunastuspalkkiota kun taas eräät indeksirahastot tekevät näin.
 • Indeksiosuuksilla käydään kauppaa koko pörssipäivän ajan. Indeksirahastoille lasketaan päivän arvo kerran päivässä.

Indeksisijoittamisen edut:

 • Kustannustehokkuus
 • Salkun sisältö läpinäkyvä. (Aktiiviset rahastot kertovat yleensä vain 10 suurinta sijoitusta.)
 • Ei riskiä salkunhoitajan valinnoista
 • Aktiivista osakerahastoa suurempi todennäköisyys päätyä samaan tulokseen pitkällä aikavälillä.
 • Hajautus onnistuu helposti halutulle toimialalle, maanosaan jne.
 • Mukaan pääsee jo pienillä summilla. (Kuukausisäästäminen indeksirahastoon järkevää pienilläkin summilla, indeksiosuuksia kannattaa ostaa kerralla vähän enemmän, esimerkiksi tuhannella eurolla riippuen kuitenkin välittäjän ottamasta palkkiosta.)
 • Kaupankäynti yhtä helppoa kuin osakkeilla tai oman pankin rahastoilla.

Indeksirahastoja on tarjolla suhteellisen vähän piensijoittajille. Suurten pankkien indeksirahastoihin minimimerkintä jopa 1 000 000 euroa. Piensijoittajille indeksirahastoja tarjoaa ainakin Seligson & Co. 

Nordnetilla on valikoimissaan ns. superrahastoja eli täysin kuluttomia indeksirahastoja. Nordnet on tietääksemme ainut kuka tarjoaa täysin kuluttomia rahastoja.

Katso myös kaikki muut rahastotyypit