Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahaston riski on korkorahastoja korkeampi, mutta osakerahastoa alempi. Yhdistelmärahastoon sijoittavan on kuitenkin oltava tarkkana kulujen suhteen, sillä yleensä erikseen hankittu korko- ja osakerahasto muodostuvat valmista yhdistelmärahastoa edullisemmaksi.