Nordea Rahastot

Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen hallinnosta vastaa Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy. Rahastoyhtiö toimii valtioneuvostolta saadun toimiluvan nojalla. Rahastoyhtiön toimiala on sijoitusrahastotoiminta ja siihen olennaisesti liittyvä toiminta. Rahastoyhtiö sijoittaa yleisöltä hankittuja varoja rahasto-osuudenomistajien puolesta Finanssivalvonnan vahvistamien rahastojen sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiö toimii omissa nimissään rahaston puolesta ja käyttää sijoitusrahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Vastuullinen sijoittaminen

Nordea ottaa huomioon yhteiskunnalliset sekä hyvään hallintotapaan ja ympäristöön liittyvät näkökohdat useissa tuotteissaan ja palveluissaan, ja näin myös rahastoissa. Nordean sijoitusrahastot ovat soveltaneet vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Responsible Investment, RI) kaikissa Pohjoismaissa marraskuusta 2007 lähtien.

Viime vuoden parhaat rahastot:

  • US Corporate Bond BP
  • Nordea Kehitt. Korkom. K/100
  • Nordea Kehitt. Korkom. T/100
  • Nordea Medica K/100
  • Nordea Medica T/100