Osuuspankki rahastot

Sijoitusrahastoja hallinnoi valtioneuvostolta toimiluvan saanut rahastoyhtiö. Rahastoyhtiö toimii omissa nimissään rahastojen puolesta ja käyttää sijoitusrahastoissa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

OP-Rahastoyhtiö Oy on perustettu 14.10.1987 ja sen kotipaikka on Helsinki. OP-Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja on Samuli Sipilä. Osakepääoma rahastoyhtiöllä on 2.242.449,62 €. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot ovat Suomessa rekisteröityjä, suomalaisen sijoitusrahastolain mukaisia sijoitusrahastoja. Rahastoyhtiön ja sijoitusrahastojen tilikausi on kalenterivuosi.

Sijoitusrahaston varojen säilyttämisestä sekä rahastoyhtiön toiminnan valvomisesta vastaa valtioneuvostolta toimiluvan saanut säilytysyhteisö Pohjola Pankki Oyj (kotipaikka Helsinki), joka toimii liikepankkina ja harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan talletuspankille sallittua toimintaa.

  • Korkorahastot
    Salkunhoitaja sijoittaa varat arvopapereihin, joille maksetaan korkoja. Rahaston salkussa on esimerkiksi valtion obligaatioita ja yritysten lainoja.
  • Osakerahastot
    Rahastot sijoittavat nimensä mukaisesti osakkeisiin. Rahaston säännöt määrittelevät, sijoittaako se kotimaisiin osakkeisiin vai maailmanlaajuisesti. On myös rahastoja, jotka sijoittavat vain tiettyyn maahan tai maanosaan, kuten Intiaan, Japaniin, Latinalaiseen Amerikkaan tai vaikkapa kehittyvään Eurooppaan.
  • Yhdistelmärahastot
    Yhdistelmärahaston salkunhoitaja jakaa rahaston sijoitukset korko- ja osakemarkkinoille. Rahaston säännöissä on määritelty, kuinka paljon rahasto voi sijoittaa osakkeisiin.