ETF-sijoittaminen vs. suora osakesijoittaminen

Olen Taloudellinen Ajattelija ja kirjoitan blogia taloudellisesta ajattelusta ja sijoittamisesta osoitteessa https://taloudellinenajattelu.fi/. Aloitin sijoittamisen suorista osakesijoituksista, mutta myöhemmin olen todennut, että ETF-rahastot ovat erinomainen työkalu sijoitussalkun hajauttamiseen kustannustehokkaasti. Käyn nyt läpi ETF-sijoittamisen ja suorien osakesijoitusten hyötyjä, riskejä ja heikkouksia. Oman näkemykseni mukaan tasapainoinen sijoitussalkku sisältää suoria osakesijoituksia ja ETF:iä tai vaihtoehtoisesti pelkästään ETF:iä.

Mitä on ETF-sijoittaminen?

ETF on lyhenne sanoista Exchange-Traded Fund eli pörssiosakkeen tavoin vaihdettava rahasto. Perinteisiin rahastoihin voi tehdä merkinnän haluamallaan summalla, esimerkiksi 1000 eurolla. ETF:iin ei tehdä merkintää millään summalla, vaan niistä ostetaan osuuksia pörssissä samaan tapaan kuin yritysten osakkeita ostetaan kappaleittain. Näin ollen ETF:ien yksikköhinta määrittää oston suuruuden; jos yhden osuuden hinta olisi esimerkiksi 55 euroa, niin tuhannella eurolla voisi ostaa 18 osuutta.

Useimmissa tapauksissa ETF-rahastot noudattelevat jotakin indeksiä, esimerkiksi amerikkalaista S&P500-indeksiä, joka on maailman seuratuin pörssi-indeksi. ETF voi seurata myös hyödykkeen hintaa, kuten kultaa tai öljyä, joten niiden avulla voi helposti ja tehokkaasti hajauttaa sijoituksiaan eri omaisuusluokkiin. Suurin osa ETF:stä on passiivisia, indeksiä seuraavia rahastoja, mutta joukkoon mahtuu myös aktiivisesti hoidettuja rahastoja. Kannattaa siis perehtyä huolella siihen mitä haluaa ja mitä on saamassa. Pörssi-indeksien tapauksessa kannattaa verotusmielessä valita ETF:t, jotka sijoittavat osingot uudelleen rahaston sisällä. Tällöin säästyy osinkoveroilta ja pääsee täysimääräisesti nauttimaan korkoa korolle -efektistä.

Mitä hyötyjä ETF-sijoittamisessa on?

ETF:t voivat sisältää satojen tai jopa tuhansien yritysten osakkeita paketoituna yhteen tuotteeseen. Näin ollen ostamalla yhtä tuotetta on mahdollisuus saada todella laaja hajautus eri toimialojen ja eri maantieteellisten alueiden välillä. Näin voi saada niin laajan hajautuksen, että periaatteessa vain yhdellä tuotteella voisi saada pätevän sijoitussalkun riskienhallintamielessä. Tämä on helppoa ja kustannustehokasta.

Hyvän hajautuksen ansiosta ETF:llä saa markkinoiden keskimääräisen tuoton. Tämä voi kuulostaa heikolta, mutta tutkimusten mukaan edes harva ammattilainen onnistuu pitkällä aikavälillä saamaan sijoituksilleen markkinoiden keskimääräistä tuottoa. Kyseessä on siis varsin kelvollinen tuotto-odotus etenkin, kun ottaa huomioon käytetyn ajan ja vaivan, joka ETF-sijoitusten tapauksessa jää minimaaliseksi. Yhtälöä parantaa vielä ETF:ien matalat kulut verrattuna perinteisiin rahastoihin. Jos perinteisten pankkien hallinnoimien rahastojen kulut ovat noin 1% luokkaa, niin ETF:ssä normaalit kulut ovat vain viidennes tästä eli noin 0,2% luokkaa. Ehkä tässä syy miksi pankit eivät liiemmin mainosta ETF:iä.

ETF-rahastot sopivat erinomaisesti pitkäjänteiseen sijoittamiseen, jossa rahastoa ostetaan vuosien tai vuosikymmenten pitoon. Tuotteet ovat verotehokkaita, kiitos osinkojen uudelleensijoittamisen ja lisäksi indeksit korjaavat itse itseään, mikäli jokin indeksin yritys menestyy heikosti. Yritys tippuu pois indeksistä ja jokin paremmin menestyvä yritys ottaa sen paikan. Näin ollen konkurssiriskiä ei ole.

Yllä mainituista syistä ETF:t sopivat erinomaisesti kuukausisäästökohteiksi, jossa valikoituja tuotteita ostetaan pitkäjänteisesti joka kuukausi. Näin saa sijoitussalkkuun myös ajallisen hajauttamisen ja välttyy riskiltä, että olisi ostanut kaiken juuri kun hinnat olivat korkeimmillaan. Kuukausisäästö on myös erinomainen tapa säästää ja sijoittaa palkkatyöläisille, joita meistä suurin osa on.

Mitä riskejä ja heikkouksia liittyy ETF-sijoittamiseen?

ETF:t eivät ole immuuneja arvon laskulle, mikäli niiden sisältämät omaisuuserät tulevat alas. Eli kuten kaikkien muidenkin omaisuusluokkien tapauksessa, myös ETF:t voivat tippua, mikäli talous sakkaa. Pahimmillaan ETF:t voivat olla hyvin monimutkaisia tuotteita, joiden arvonmäärittäminen voi olla hyvinkin haastavaa. Tästä syystä voi olla vaikea ennustaa miten ETF:n hinta tulee liikkumaan. Huolellinen perehtyminen ETF:n omistuksiin on siis tarpeen.

Joidenkin pienempien ETF:ien tapauksessa voi kohdata likviditeettiriskin eli rahasto-osuuksia ei välttämättä saa myytyä silloin kun haluaisi. Kannattaakin kiinnittää huomiota ETF:n hallinnoiman nettovarallisuuden määrään. Mikäli se on alle sata miljoonaa euroa (100 000 000 €), niin likviditeettiriski saattaa olla todellinen riski. Tällöin myyminen voi tulla ennakoitua kalliimmaksi tiukan paikan tullen, kun ostajia ei olekaan tarjolla haluttuun hintaan.

ETF:ien idea on hajauttaa ja minimoida riskejä, joten tästä syystä niihin liittyvät riskit ovat lähinnä tuoteteknisiä. Valitsemalla salkkuun isojen talojen isoja ETF:iä (esim. BlackRock iShares) pysyy selvillä vesillä.

Mitä on suora osakesijoittaminen?

Suurimmalle osalle tätä tekstiä lukevia suorat osakesijoitukset ovat varmasti tuttuja. Kyseessä on siis yksittäisten yhtiöiden osakkeet, joita voi ostaa pörssistä. Esimerkiksi Nokian tai Nordean osake on tällainen. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että yksittäinen osake edustaa aina yhtä yhtiötä.

Mitä hyötyjä on suorilla osakesijoituksilla?

Vain suorat osakesijoitukset mahdollistavat täyden näkemyksen ottamisen yksittäisen yrityksen menestyksestä. Jos siis on vahva näkemys jonkin yrityksen tulevaisuudesta, niin suoralla sijoituksella yhtiön osakkeisiin pääsee osaksi mukaan tätä tarinaa. Tällöin saa täysmääräisesti nauttia tuotoista, mikäli yritys menestyy. Parhaimmillaan tämä voi johtaa ylituottoihin, joista indeksisijoittavat voivat vain haaveilla.

Monet tutkimukset ovat tunnistaneet, että noin 10 yhtiön osakkeilla eri maantieteellisiltä alueilta ja eri toimialoilta voi saada riittävän hajautuksen sijoitussalkkuun. Tämä on vielä kohtuullisen hallittava määrä osakkeita, joten ETF:iä ei välttämättä tarvita hyvin hajautettuun salkkuun. Lisäksi suorilla osakkeilla voi päättää valita vain toimialojen parhaat yhtiöt omaan salkkuun. Laskusuhdanteissa markkinajohtajat usein pärjäävät parhaiten, joten tämä voi olla hyvä strategia laskusuhdanteiden varalta.

Suorat osakesijoitukset toimivat erityisen hyvin, mikäli työnsä puolesta pääsee lähelle jotakin toimialaa tavalla, jossa saa informaatioetua suhteessa muihin sijoittajiin. Suomessa tällainen ala voisi olla esimerkiksi metsäteollisuus, jossa meillä on kotimaan pörssissä markkinoiden suurimpia pelureita (UPM, Stora Enso, Metsä Board).

Mitä riskejä ja heikkouksia osakesijoittamiseen liittyy?

Suurin riski mitä sijoitusmaailmassa voi kantaa on yksittäisen yhtiön osake. Toimialat muuttuvat ja uusia kilpailijoita syntyy jatkuvasti. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä suurempi riski on, että jokin kilpailija tulee disruptoimaan toimialan ja asettaa vanhat toimijat ahdinkoon. Näin voi käydä jopa markkinajohtajille. Tästä syystä osakkeenomistajat eivät pääse koskaan lepäämään, vaan markkinoiden tapahtumia on syytä seurata aktiivisesti. Jokaiseen uutiseen ei kannata reagoida, mutta aina pitäisi tietää missä mennään ja mitä odottaa. Näistä syistä suoria osakesijoituksia on vaikea suositella pitkäaikaiseen pitoon, mikäli ei ole valmis seuraamaan markkinoita aktiivisesti.

Vaikka yksittäisten yritysten osakkeilla on mahdollista luoda kattava hajautus toimialojen ja maantieteellisten alueiden välille, on se huomattavasti vaikeampaa kuin saman tekeminen ETF:llä. Toimialatuntemuksen kerääminen monilta eri toimialoilta voi myös olla työlästä ja aikaavievää. Ulkomaille sijoittamisessa haasteeksi voi tulla ajankohtaisen materiaalin löytäminen kielellä, jota itse ymmärtää. Toki kääntäjätyökalut ovat nykypäivänä jo hyviä, joten missään nimessä mahdotonta informaation kerääminen ei ole.

Suoria osakesijoituksia on vaikea nähdä hyvänä kuukausisäästökohteena ainakaan perinteisessä mielessä, jossa ostettaisiin osuuksia kuukaudesta toiseen. Hajautuksesta kun on hyvä pitää kiinni riskienhallinnan takia ja mikäli ostaisi kaikkia portfolion osakkeita joka kuukausi lisää, niin kulut saattaisivat välittäjästä riippuen nousta korkeiksi. Mikäli haluaa ostaa suoria osakkeita kuukausisäästömielessä, niin kannattaa valita sellainen osakevälittäjä, jolla pieniä kauppoja voi tehdä maltillsella hinnoittelulla.

Millainen on tasapainoinen sijoitussalkku?

Oman näkemykseni ja kokemukseni mukaan tasapainoinen sijoitussalkku sisältää ETF:iä salkun kivijalkana. Omassa sijoitussuunnitelmassani olen määritellyt sopivaksi ETF:ien osuudeksi 50% salkusta. Loput 50% sijoitan suomalaisiin osakkeisiin. Suomalaisiin sen takia, että niistä on helposti ja kattavasti saatavilla ajantasaista informaatiota. Pyrin pitämään sijoittamisen teknisesti mahdollisimman yksinkertaisena, jotta voin keskittyä olennaiseen eli markkinoiden ja yhtiöiden analysointiin. Mikäli haluaisin käyttää vähemmän aikaa sijoittamiseen, korvaisin suorat osakesijoitukset ETF:llä ja muilla perinteisillä matalakuluisilla rahastoilla. Voisi siis ajatella, että omasta mielenkiinnosta ja ajankäytöstä riippuen sopiva ETF:ien paino salkussa on 50% – 100%.

Osakepoiminta on mukava ja palkitseva harrastus, mutta etenkin varallisuuden kasvaessa riskienhallinnan rooli korostuu ja hajautuksella on yhä enemmän väliä. Tällöin ETF:t kuukausisäästöohjelman kautta tasapainottavat salkkua erinomaisesti. Yksittäiselle osakkeelle en suosittele yli 10% painoarvoa salkussa riskienhallinnan takia, mutta yksittäisellä ETF:llä paino voi hyvin olla yli 10%, sillä nämä on hajautettu satoihin eri yrityksiin.

Mikäli haluat lukea enemmän omista virheistäni, kun aloitin sijoittamisen ja suosituksistani opitun pohjalta, niin klikkaa kirjoitukseeni aiheesta. Minua voit seurata blogini lisäksi myös Twitterissä, ja Nordnetin Sharevillessä.

 

Lisää sijoittamisesta:

Osakesäästötili pähkinänkuoressa

Osakesäästötili on uusi tapa säästää osakkeisiin verotehokkaasti pitkällä aikavälillä. Osakesäästötilille on voinut alkaa säästämään 1.1.2020 alkaen.

Osakesäästötilin tarkoitus on kannustaa suomalaisia pitkäjänteiseen sijoittamiseen ja sen veroedut tekevätkin siitä houkuttelevan vaihtoehdon suoraan osakesijoittamiseen perinteisen arvo-osuustilin rinnalle.

Uuden osakesäästötilin pääidea on auttaa piensijoittajia kasvattamaan osakesalkkuaan pitkällä tähtäimellä sillä osakesäästötili mahdollistaa osinkojen sekä luovutusvoittojen uudelleensijoittamisen verovapaasti, jolloin verotus voi siirtää tulevaisuuteen eli rahojen nostohetkeen.

Tämä malli on ”kopioitu” länsinaapuriltamme Ruotsilta, jossa vuonna 2012 lanseerattiin vastaava ISK-tili. ISK-tilin suosio on Ruotsissa ollut voimakasta sillä tilejä on avattu jo noin kolme miljoonaa.

Mikä osakesäästötili?

 • Eduskunta hyväksi osakesäästötilin mahdollistavan lain maaliskuussa 2019 ja kauppaa voi alkaa käydä 1.1.2020 alkaen
 • Osakesäästötili on tarkoitettu henkilöasiakkaille ja yksi henkilö voi avata vain yhden osakesäästötilin. Yritys ei voi avata osakesäästötiliä.
 • Osakesäästötilille yksityishenkilö voi tallettaa enintään 50 000 euroa, mutta osakesäästötilin omistusten arvo voi arvonnousun ja osinkojen myötä olla korkeampi kuin 50 000 euroa.
 • Osakesäästötilille voi hankkia suomalaisia ja ulkomaalaisia pörssiosakkeita. Sijoitusrahasto-osuuksia ei voi osakesäästötilille hankkia.
 • Osakesäästötilille tulevat luovutusvoitot ja osingot ovat verovapaita eli ne voi sijoittaa uudestaan ilman veroseuraamuksia. Tämä mahdollistaa korkoa korolle –efektin toteutumisen.
 • Verot tulevat maksuun vasta siinä vaiheessa, kun osakesäästötililtä nostetaan tuottoja pois. Sijoituksille kertyneistä tuotoista maksetaan pääomatuloveroa
 • Osakesäästötilille voi siirtää pelkästään rahaa, ei arvo-osuustilillä olevia osakkeita. Myöskään arvo-osuustiliä ei voi muuttaa osakesäästötiliksi.

Osakesäästötilin hyödyt?

Osakesäästötili on verotehokkain tapa aktiiviselle piensijoittajalle sijoittaa suoriin pörssiosakkeisiin pitkällä aikavälillä, koska verojen realisoituminen siirtyy tuottojen nostohetkelle eli parhaassa tapauksessa vasta vuosikymmenten päähän.

Osakesäästötilin myötä piensijoittajan verotus on yhdenmukainen sijoitusrahastojen sekä sijoitusvakuutusten kanssa. Sijoitusrahastot eivät maksa luovutusvoitoista eikä osingoista veroja, osakesäästötili mahdollistaa tämän saman myös piensijoittajille. Verotukselliset edut ovatkin osakesäästötilin oleellisin hyöty.

Kansantaloudellisesta näkökulmasta osakesäästötilin hyötynä on, että kiinnostus osakesijoittamista kohtaan kasvaa ja pankkitileillä makaavia varoja saadaan siirtymään tuottaviin kohteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisten kokonaisvarallisuus tulee kasvamaan pitkällä aikavälillä.

Osakesäästötilin huonot puolet

Osakesäästötili on erinomainen pitkäaikaiseen osakesijoittamiseen, mutta lyhytaikaiseen sijoittamiseen se ei sovi. Osakesäästötilin voitoista menee 30-34% pääomatulovero, kun taas arvo-osuustilin voittojen verotus on samanlainen, mutta osingoista 15% on verovapaata, jolloin arvo-osuustilin osinkojen kokonaisveroaste on 25,5-28,9 prosenttia.

Osakesäästötilin ehdoton etu on se, että myyntivoitosta ei heti realisoidu veroa, mutta kääntäen, myyntitappioitakaan ei saa vähentää verotuksessa kuin vasta silloin, kun tili suljetaan.

Osakesäästötilin huono puoli on myös se, että hankintameno-olettamaa ei voi hyödyntää. Tämä voi olla haaste kasvuosakkeisiin sijoittavalla sijoittajalle, jonka vuoksi osakesäästötilille soveltuvat paremmin korkeaa osinkotuottoa jakavat pörssiyhtiöt.

Osakesäästötilin heikkouksia ovat etenkin varakkaammille sijoittajille se, ettei osakesäästötilille voi sijoittaa kuin 50 000 euroa sekä se, että tilin kautta voi sijoittaa pelkästään osakkeisiin, jolloin omaisuusluokkahajautus jää varsin huonoksi. Tämän vuoksi varakkaamman sijoittajan kannattaa sijoittaa osakesäästötilin lisäksi myös perinteisen arvo-osuustilin kautta.

Osakesäästötilin verotus

Osakesäästötilin verotus on varsin yksinkertaista:

 • Sijoittaja maksaa pääomatuloveroa (nykyverotuksella 30 tai 34%) tuotoista vasta, kun osakesäästötililtä nostetaan rahaa pois.
 • Osakesäästötilin luovutusvoittoja ja osinkoja ei veroteta, jolloin ne voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan uudelleen.
 • Luovutustappiot voidaan vähentää vasta silloin, kun tili suljetaan.
 • Hankintameno-olettamaa ei voi käyttää.
 • Osakesäästötilin varojen nostoja ei ole rajoitettu ajallisesti tai euromääräisesti

Osakesäästötilin kulut

Osakesäästötilin on lanseerannut tämän tekstin kirjoitushetkellä vasta muutama toimija, joten kuluvertailua on vielä hankala tehdä.

Palveluntarjoajat perivät ostoista ja myynneistä kaupankäyntipalkkioita sekä mahdollisesti kiinteitä kuukausi- tai prosentuaalisia palkkioita. Palveluntarjoajien välinen kilpailu kuitenkin kääntynee sijoittajien eduksi, jolloin kulutaso pysynee maltillisena.

Olemme itse avanneet omat osakesäästötilimme Nordnetiin, koska Nordnet ei peri mitään kiinteitä palkkioita eli osakesäästötilin avaus ja säilytys ei maksa mitään. Syy osakesäästötilin avaaamiseen Nordnetiin oli myös se, että meillä on arvo-osuustilit Nordnetissa ja palvelu on toiminut erittäin hyvin ja kustannustehokkaasti.

Tuskin mikään muu toimija pääsee yhtä edulliseen kustannustasoon. Lue lisää Nordnetin osakesäästötilistä täältä.

Kenelle osakesäästötili sopii?

Osakesäästötilissä on selkeitä verohyötyjä, mutta se ei kuitenkaan ole aivan jokaisessa tapauksessa verotehokkain vaihtoehto. Sopivuus riippuu sijoittajan strategiasta sekä aktiivisuudesta.

Osakesäästötili sopii erityisesti aktiivisesti kauppaa käyvälle pitkän aikavälin piensijoittajalle kuten myös pitkäjänteiselle korkeisiin osinkotuottoihin keskittyvälle sijoittajalle, jolloin verodut ja korkoa korolle -efekti tulee parhaiten hyödynnetyksi. Kasvuosakesijoittajan sen sijaan saattaa olla parempi käyttää perinteistä arvo-osuustiliä.

Omavaraisuushaaste.comin kirjoituksen mukaan osakesäästötilin avaaminen voi olla fiksua jos yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • Käyt paljon osakekauppaa (päivittäin tai lähes päivittäin)
 • Olet opiskelija
 • Sijoitat pelkästään erittäin korkean osingon suomalaisiin osakkeisiin (osinko 5% tai yli)

Osakesäästötilin avaaminen

Suosittelemme osakesäästötilin avaamista Nordnetiin. Osakesäästötilin avaamiseen meni nykyisenä Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaan noin minuutti ja vaikka asiakkuutta ei olisikaan, tilin avaaminen käy nopeasti verkkopankkitunnusten avulle.

Lue lisää Nordnetin osakesäästötilistä

Osakesäästötili lapselle

Osakesäästötilin voi avata myös alaikäiselle lapselle. Tilin avaamiseen tarvitaan molempien huoltajien hyväksyminen verkkopankkitunnuksilla, jonka jälkeen hakemus tilin avaamisesta lähtee eteenpäin. Alaikäisen lapsen osakesäästötilihakemuksen käsittelyssä saattaa mennä muutama viikko.

Lue Nordnetin kirjoitus Näin siirrät varoja osakesäästötilille mahdollisimman verotehokkaasti.

Tutustu myös

Mikä on inflaatio?

70-luvulla amerikkalaisten julistivat inflaation talouden pahimmaksi viholliseksi. Toisen maailmansodan aikoihin talo maksoi keskimäärin 5000 ja auto 1000 dollaria. Nykyään näistä kaikista saa maksaa paljon enemmän ja syyllinen on inflaatio.

Mikä inflaatio on?

Inflaatio tarkoittaa tavaroiden ja palveluiden hintatason nousua eli toisaalta rahan ostovoiman heikkenemistä. Mitä suurempi inflaatio on, sitä vähemmän voit ostaa samalla rahamäärällä tulevaisuudessa. Jos inflaatio on 2 prosenttia vuodessa, maksaisit 10 euroa maksavasta ateriasta ensi vuonna 10,2 euroa.

Korkea inflaatio onkin kuluttajalle jopa hieman pelottava tilanne. Pelko syntyy siitä, ettei palkkataso kehity samassa tahdissa inflaation mukana ja kuluttaja ei pysty hankkimaan samoja hyödykkeitä kuin aiemmin.

Inflaation syyt

Inflaation muutoksiin voi olla useita syitä nykypäivän globaalissa maailmassa. Sodat, levottomuudet ja poliittiset päätökset vaikuttavat maailmantalouteen. Inflaation heilahtelut ei kuitenkaan aina vaadi konflikteja vaan syyt voivat olla paljon yksinkertaisempia.

Alla yleisimmät inflaation syyt:

 • Kysyntäinflaatio: tuotteista on enemmän kysyntää kuin tarjontaa -> hinnat nousevat
 • Kustannusinflaatio: tuotantokustannukset nousevat -> hintoja on pakko nostaa
 • Monetaarinen inflaatio: rahaa on liikkeellä “liian” paljon -> rahan arvo laskee
 • Odotusinflaatio: ennakoidaan inflaatiota ja nostetaan palkkoja -> hinnat nousevat

Näihin inflaation syihin pystytään usein vaikuttamaan. Kysyntäinflaation pystyy ennakoimaan lisäämällä tuotantoa ja palkkaamalla lisää työvoimaa.

Kustannusinflaatiota eli tuotantokustannusten nousua voidaan hillitä verotusta sekä kilpailua säätelemällä.

Tunnetuin (monetaarisen) inflaation säätelykeino on Euroopan Keskupankin ohjauskoron säätely. Jos inflaatio lähtee kiihtymään, EKP voi nostaa ohjauskorkoa, jolloin lainarahan hinta nousee ja sitä kautta lainanotto vähenee. EKP käyttää vipua myös toiseen suuntaan eli kun talouskasvu hiipuu, ohjauskorkoa lasketaan.

Inflaation seuraukset

Kuluttajan huomaavat inflaation vaikutukset helpoiten kauppaostosten yhteydessä, kun ruokakassi maksaakin enemmän kuin aikaisemmin. Lyhyellä aikavälillä eroa ei kuitenkaan huomaa, mutta jos vertaat mitä bensiini, maitopurkki tai kahvipaketti maksoi 10 vuotta sitten, huomaa miten inflaatio on nostanut hintoja.

Kuitenkaan inflaatio ei välttämättä nosta kaikkien tuotteiden ja palveluiden hintoja, hyvä esimerkki on kodin elektroniikka. Nykyään saa samalla rahalla 60 tuumaisen taulutelevision kuin 10 vuotta sitten sai 24 tuumaisen.

Inflaatiolla on keskeinen vaikutus talouden suhdanteisiin Suomessa ja koko maailmassa. Siihen vaikuttaa myös talouskasvu ja työttömyystilanne. Euroopan Keskuspankki tavoittelee euroalueelle vakaata inflaatiota, n. 2 vuodessa.

Epävakaasta ja korkeammasta inflaatiosta olisi haittaa kuluttajille ja yrityksille ja sitä kautta se olisi vahingollista kokonaistaloudelle. Epävakaa inflaatio aiheuttaa markkinoille epävarmuutta ja tehottomuutta, koska se vaikeuttaa investointien suunnittelua. Inflaation vaikutukset heijastuvatkin vahvasti yritysten investointihalukkuuteen sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Inflaation mittaaminen

Inflaatiota mitamaan indekseillä eikä sen mittaaminen ole ihan yksiselitteistä. Kuluttajahintaindeksi on yleisin termi mihin viitataan, kun puhutaan inflaatiosta. Inflaatiolukemat johdetaan kuitenkin kahdesta eri indeksistä:

 • Kuluttajahintaindeksi (Consumer Price Index, CPI) mittaa kulutushyödykkeiden kuten ruuan, vaatteiden, autojen tai öljyn hintoja. Kuluttajanhintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta osmien tavaroiden ja palveluiden hintoja painotettuna niiden kulutusosuuksilla.
 • Tuottajahintaindeksi (Producer Price Index, PPI) mittaa tuottajien hintoja hyödykkeille ja palveluille

Pitkän aikavälin inflaatiota kuvataan usein myös elinkustannusindeksillä, jota käytetään viiteindeksinä yleisesti esimerkiksi asuinhuoneistojen vuokrasopimuksissa.

Inflaatio Suomessa 2019

Inflaatio on Suomessa ollut suhteellisen tasaista ja matalaa viimeisimmät vuodet. Inflaatiotrendi onkin selvästi matalampi Euroon liittymisen jälkeen kuin ennen euroaikaa.

Alla olevasta kaaviosta huomaa, miten korkealla tasolla inflaatio oli 80-luvulla sekä ennen 90-luvun lamaa. Myös vuonna 2006 ennen globaalia finanssikriisiä, inflaatio oli yli 4% prosentissa.

Kuva Suomen inflaatiosta vuosina 1980-2019
Kuluttajahintaindeksin muutokset Suomessa 1/1980-10/2019 (Lähde: https://findikaattori.fi/fi/1)

Miten inflaatio vaikuttaa korkotasoon?

Kun mediassa puhutaan inflaatiosta, puhutaan myös koroista. Euroopassa korkotasoa ohjailee Euroopan keskuspankki, joka määrittää kokouksissaan ohjauskoron tason.

Kiihtyvässä inflaatiossa EKP nostaa ohjauskorkoa mikä nostaa lainarahan hintaa ja siten hillitsee yritysten ja kuluttajien lainanottohalukkuutta ja täten myös hintojen nousua. Taloussuhdanteen heikentyessä EKP taas vääntää lainavivun kohti nollaa stimuloidakseen talouskasvua.

Miten inflaatio vaikuttaa sijoittamiseen?

Sijoittajan ei tarvitse olla inflaatiosta yhtä lailla huolissaan kuin esimerkiksi kuluttajan. Yritysten tuotot yleensä korreloivat positiivisesti inflaation kanssa eli pörssiosakkeisiin sijoittavalle kiihtyvä inflaatio saattaa olla jopa hyvä asia, koska tällöin eri omaisuusluokkien ja etenkin osakkeiden hinnat nousevat.

Myös lainarahalla asuntosijoittamista harrastavalle voi inflaatio olla hyvä juttu, koska ihmisten ostovoima paranee ja sitä kautta myös asuntojen hinta- ja vuokratasot yleensä nousevat.

Kiihtyvässä inflaatiossa kärsijän osaan sen sijaan jää korkosijoittaja. Esimerkiksi jos olet sijoittanut valtionlainaan, jonka korko on 4% ja inflaatio nousee 4 prosenttiin tai sen yli, vuotuinen tuotto jää nollaan. Myös lainapapereiden jälleenmyyntiarvo tippuu, kun korkotaso inflaation myötä nousee.

Hyperinflaatio

Hyperinflaatio tarkoittaa erityisen voimakasta inflaatiota, rajana pidetään yleensä noin 50% inflaatiota. Hyperinflaatio voi pahimmassa tapauksessa kaataa koko valtion talouden ja valuutan. 1920-luvulla Saksan inflaatio oli 2500% kuukaudessa. Venezuelassa ollaan päästy vielä hurjempiin lukemiin, kun sen inflaatio oli vuonna 2018 yli 900 000%!

Hyperinflaatio on tuhoisa tila, koska tällöin ihmisillä ei ole varaa edes perustarpeiden hankintaan. Esimerkiksi Venezuelassa kahvikupin hinta nousi puolessa vuodessa muutamasta Bolivarista yli 5 000 Bolivariin! Hyperinflaatio johtuu usein huonosta hallinnoista ja politiikasta, kuten Venezuelassakin.

Deflaatio

Deflaatio on inflaation vastakohta eli se tarkoittaa rahan arvon nousemista. Toisin sanoen samalla rahalla saisi kaupasta enemmän hyödykkeitä kuin aikaisemmin. Yhtäkkiä saattaisi kuulostaa hyvältä, että rahan arvo nousee, mutta deflaatio on todellisuudessa vahingollinen tila maan taloudelle.

Deflaatio astuu mukaan kuvioihin yleensä silloin, kun maan taloudella menee huonosti. Deflaatio on usein myös itseään voimistava kierre, koska alenevien hintojen toivossa kuluttajat yleensä vähentävät kuluttamistaan mikä taas heikentää talouskasvua ja sitä kiihdyttää työttömyyttä. Asuntovelalliselle deflaatio tarkoittaa sitä, että lainamäärä pysyy samana, mutta samaan aikaan asunnon arvo laskee.

Tärkeitä linkkejä:

Sinua voisi myös kiinnostaa:

Arvo-osuustili

Arvo-osuustili on arvo-osuustili ja pankkitili on pankkitili. Kaksi eri asiaa. Tarvitset arvo-osuustilin jos haluat aloittaa osakesijoittamisen tai sijoittaa muihin arvo-osuusmuotoisiin sijoituksiin.

Mikä on arvo-osuustili?

Arvo-osuustili on tili, jolla säilytetään ei-fyysisiä arvopapereita kuten pörssiosakkeita, joukkovelkakirjalainoja sekä muita arvo-osuusmutoisia sijoituksia, tällaisia voi olla esimerkiksi johdannaiset ja etf-rahastot. Arvo-osuustiliin ei voi liittää maksukorttia, sille ei voi vastaanottaa maksuja eikä siltä voi maksaa laskuja kuin tavalliselta pankkitililtä.

Arvo-osuustili on siis pakollinen jos haluaa hankkia ja omistaa arvo-osuuksia. Ennen osakekirjat olivat fyysisiä, mutta nykyään omistukset kirjautuvat sähköisessä muodossa arvo-osuustilille. Tämä tarkoittaa sitä, että arvopaperikauppaa voi käydä sähköisesti vaikkapa kotisohvalta. Arvo-osuustilin kautta voi sijoittaa Helsingin pörssin osakkeiden lisäksi myös muiden maiden pörssiyhtiöihin.

Suomessa arvo-osuusrekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy. Arvo-osuusjärjestelmää säädetään lailla ja sen noudattamista valvoo Finanssivalvonta.

Rahastosijoittaminen ei edellytä arvo-osuustiliä, koska niihin voi sijoittaa esimerkiksi suoraan verkkopankin kautta, mutta myös rahasto-osuuksia voi säilyttää arvo-osuustilillä. Esimerkiksi Nordnetin kautta on tarjolla yli 40 eri rahastoyhtiön rahastoja.

Huom! Lue kirjoituksemme Nordnetin kuluttomista Superrahastoista.

Arvo-osuustilin avaaminen

Arvo-osuustilin avaaminen on helppoa ja se onnistuu helposti muutamissa minuuteissa. Tilin avaaminen onnistuu täysin sähköisesti verkkotunnistuksen avulla.

Rahan siirtäminen arvo-osuustilille on myös erittäin helppoa. Arvo-osuustilille ilmoitetaan vastatili eli oma pankkitili, josta rahaa voi arvo-osuustilille siirtää. Rahan siirtyminen kestää 1-3 pankkipäivää.

Arvo-osuustili ja verotus

Arvo-osuusjärjestelmä “keskustelee” verottajan kanssa eli kaikki tiedot arvopaperikaupoista ja saaduista osingoista siirtyy automaattisesti veroilmoitukseen eli niitä ei tarvitse ilmoittaa itse. On kuitenkin hyvä tarkistaa aina, että kaikki arvo-osuustilin tapahtumat on kirjaantuneet oikein veroilmoitukseen.

Arvo-osuustililtä on saatavissa myös vuosittainen tiliote kaikista tapahtumista, joka kannattaa säilyttää verotusta varten.

Suomessa verotettavasta pääomatulosta eli luovutusvoitoista maksetaan 30-34% pääomatuloveroa. Suomalaisista pörssiyhtiöistä saaduista osingoista 85% on verotettavaa pääomatuloa eli osinkojen veroaste on 25,5-28,9%.

Lue lisää osinkojen verotuksesta.

Nordnetin arvo-osuustili on edullinen

Itse käytämme Nordnetin palvelua ja voimme suositella sitä muillekin etenkin sen helppokäyttöisyyden sekä kustannustehokkuuden vuoksi. Nordnetissa arvo-osuustilissä ei ole ollenkaan kiinteitä kustannuksia eli ei kuukausi- tai palvelumaksuja eikä säilytysmaksuja. Nordnetissa ainoastaan osakekaupoista maksetaan palkkio (alk 0,06% min. 3€)

Avaa arvo-osuustili Nordnetiin.

Lisää sijoittamisesta

Rahapelaaminen sijoitusmielessä

Kuinka moni meistä onkaan lukenut onnekkaasta lottovoittajasta tai kasinopelivoittajasta netistä tai jostain muusta mediasta. Mutta kuinka moni on oikeasti miettinyt raha- ja uhkapelaamista ammattina ja sijoitusmielessä. Mitä se vaatisi ja onko siinä mahdollisuuksia?

Rahapelaamisen mahdollisuudet

Useimmalle tulee rahalla pelaamisesta mieleen markettien automaattipelit. Pelit, jotka palauttavat pelaajilleen noin 90-95% pelatuista rahoista ja joita pelataan ajanvietteeksi. Samanlaiset pelit löytyvät myös netin nettikasinoilta ja siellä samojen pelien tai niiden nettiversioiden palautusprosentti on luokkaa 95-99% – jokainen peli ja automaatti, kolikkopeli on rakennettu ja koodattu siten, että pitkässä juoksussa ne tuottavat aina operaattorilleen eli nettikasinolle voittoa sen pari kolme prosenttia, joten sijoitus- ja ammattimielessä voi nämä kolikkopelit sivuuttaa. Niitä voi sitten pelata ajanvietteeksi.

Mitä sitten voi harkita sijoitusmielessä? Kaikki sellaiset lajit, joissa ei ole talolle automaattisesti luotua etua. Esimerkiksi kansainvälinen kasino-operaattori Unibet tarjoaa kokonaisuuden, joka koostuu edellä mainituista kolikkopeleistä, mutta niiden ympärille on rakennettu kokonainen pelien, oppaiden, videoiden, foorumeiden ekosysteemi, joten sieltä löytyy oikeasti myös mahdollisuuksia pelata ammatikseen.

Peli 1: Pokeri

Pokeria voi pelata ammattilaisena toisia pelaajia vastaan netissä erillisissä pokerihuoneissa, osallistumalla turnauksiin ja voittamalla kilpailuissa.

Pokeriammattilaisuus ei ole helppo tie rikkauksiin, mutta niin ei ole osakesijoittaminenkaan. Volatiliteetti on pokerissa hiukkasen korkeampi kuin osakkeissa ja riskit korkeammat, mutta niin on tuottoprosenttikin.

Pokerinpelaajille ohjeistuksena on, että aloita rauhallisesti, opettele kortit, pokeriyhdistelmät, pelaa kavereiden kanssa ja vähitellen lähde pelailemaan pienien pottien peleihin, joista sitten taitojen karttuessa vähitellen isompiin. Älä missään nimessä kuvittele muutaman pikkuvoiton jälkeen olevasi ammattilainen.

Vaikka pokeri on periaatteessa yksinkertainen korttipeli, on itse pelaamisessa monia erilaisia taktiikoita ja variaaatioita, riippuen minkä pokeripelin pöydässä istut. Suomessa on muutama kansainvälisen tason pokeriammattilainen ja pari jopa täysin nettipokerilla elantonsa ansatsevaa, joten ei pokeri aivan mahdoton ajatus olisi sijoitusmielessäkään – tai jos asiaa ajattelee toisella tavalla: etsi hyvä pelaaja ja lähde pelaajan sponsoriksi isoihin turnauksiin ja ota oma osuutesi voittopotista – siinä olisikin ajatusta.

Unibet tarjoilee omilla sivuillaan paljon luettavaa ja opeteltavaa pokeritietoutta, mutta tarjolla on myös automaatti- ja livepöytiä, joiden kautta voi opetella pokeriyhdistelmiä ilman toisia pelaajia vastaan pelaamista, tai sitten voi lähteä suoraan pokeripöytiin aloittaen aloittelijoiden pöydistä, missä panoksetkin ovat aloittelijoiden tasoa.

Peli 2: Urheiluvedonlyönti

Urheiluvedonlyöntiä ammatikseen harrastavan on osattava lukea uutisia, nähtävä otsikoiden ohi, osattava matematiikkaa ja huomattava trendejä.

Urheiluvedonlyönnissä operaattorit, jotka tarjoilevat otteluita ja kohteita laskevat kertoimiin aina oman todennäköisyyslaskentansa mukaisesti talon edun, mutta näitä kertoimia vertaillessa on nopeasti huomattu, että kotimainen Veikkauksemme antaa yhä tänäkin päivänä vieläkin huonompia kertoimia kuin kansainväliset vedonlyöntioperaattorit kuten Unibet, ja kysymys kuuluukin, miksi pelaisit huonommilla kertoimilla?

Urheiluvedonlyöntiin liittyy totta kai isona osana myös onni, mutta myös taito. Kuuluisa suomalainen urheiluvedonlyöjä Jorma Vuoksenmaa on päässyt jopa Kauppalehden sivuille kertomaan urheiluvedonlyönnistä ja miten sitä voi tehdä ammattina. Ratkaisu löytyy nimenomaan ammattilaisuudesta, määristä ja harkinnasta ja siitä, ettei anna omien mieltymysten liikaa vaikuttaa pelaamiseen. Jos siis olet, vaikka Oulusta kotoisin ja Kärppä-fani, se ei tarkoita, että sinun pitäisi asettaa Kärpille isoja vetoja vaan mieluummin viakka katsoa onko seuraavaksi vastaan tulevalla Ilveksellä tai Sportilla mahdollisuus yllätykseen ja sitä kautta hyvään kertoimeen.

Nettikasinolla on siis ainakin kaksi erilaista polkua sijoitusmielessä. Molemmissa on luonnollisesti riskinsä, mutta niin on aina kaikessa sijoittamisessa. Jos lähdet esimerkiksi urheiluvedonlyöntiin, tee vaikka 500 euron pelitili itsellesi ja määrittele tuo 5-10% panostus per kohde ja aloita pelaaminen, älä sorru asettamaan häviön jälkeen tuplapanostusta, se ei koskaan toimi pitkässä juoksussa.

Urheiluvedonlyönti on vähän kuin osakesijoittamista, oikein panostettuna voit löytää oikeat kohteet ja päästä hyville tuloille.

Bitcoin valtaa alaa

Sijoittaminen on monille säästämistä ja passiivista lisätuloa hamuaville yksityishenkilöille ja rahoitusalan ammattilaisille kiehtova vaihtoehto. Perinteisesti sijoittajat ovat sijoittaneet osake-, asunto- sekä valuuttamarkkinoille, mutta kryptovaluuttojen saavuttua myös virtuaalivaluutat ovat alkaneet kiehtoa ihmisiä yhä enemmän.

Virtuaalivaluutoista kaavaillaankin tulevaisuuden maksuvälineitä luotto- ja maksukorttien ohella. Jotkut ennusteet enteilevät kryptovaluuttojen yleistyvän maksuvälineenä jo vuoteen 2025 mennessä. Ennuste vaikuttaa realistiselta, mutta toisaalta aihe on vielä kuitenkin verrattain vieras suuremman yleisön keskuudessa, joten lisää valistusta aiheesta kaivataan tavallisen kansan keskuudessa.

Bitcoin on markkinoiden johtava kryptovaluutta

Bitcoin oli ensimmäinen menestynyt kryptovaluutta, joka tuli markkinoille 2008 Satoshi Nakamoton kehittämänä. Satoshi Nakamoto ei ole yksi henkilö, vaan valenimeä kantava, niin sanotusti nimeämätön taho. Yksi bitcoin voidaan jakaa 100 miljoonaan satoshiksi kutsuttuun yksikköön. Bitcoin on jo pitkään kiehtonut sijoittajia, mutta pääasiallisesti se on tähän päivään mennessä ollut lähinnä hakkereiden, tekniikkanörttien ja rahoitusalan asiantuntijoiden suosiossa. Tavallista kansaa bitcoin kuitenkin selkeästi kiehtoo vaihtoehtoisena maksuvälineenä perinteisille valuutoille sekä luotto- ja pankkikorteille.

Keskuspankkien hallinnasta vapaa bitcoin edustaa anarkistiselle hakkeriyhteisölle tyypillistä omavaltaisuutta, josta puuttuu perinteisistä valtarakenteista tuttu pyramidirakenne. Toisaalta bitcoinia on myös pidetty juuri pyramidihuijauksena ja talouskuplana. Tämä seikka on hidastanut bitcoinin yleistymistä maksuvälineenä, sillä bitcoin ei ominaisuuksiensa takia täytä esimerkiksi Suomen Pankin määrittelemiä vaatimuksia maksuvälineestä.

Bitcoin-nimiseen ohjelmaan ja sitä ajavien tietokoneiden vertaisverkon ylläpitämään laskentatehoon perustuva bitcoin ei siis varsinaisesti ole raha, vaan vaihdannan väline. Sen käyttö perustuu sopimukseen, joka solmitaan maksajan ja maksunsaajan välille. Tämä voi osaltaan myös selittää sen, miksi bitcoin ei ole tähän päivään mennessä yleistynyt maksuvälineenä.

Bitcoin on nettikasinoiden suosima valuutta

Vaikka useimmat kaupalliset tahot eivät ole vielä lämmenneet bitcoinille, on sillä kuitenkin markkina-arvoa monilla eri tahoilla. Näihin kuuluu muun muassa nettikasinoala, jolla bitcoin on otettu vastaan enemmän myönteisesti ja on siksi yleistymässä hyvää vauhtia. Yhä useammat nettikasinot tarjoavat mahdollisuuden pelata bitcoineilla, jolloin myös voitot kotiutetaan myös bitcoineina. Mikäli pelaaja on uusi tulokas nettikasinoalalla, on pelejä usein mahdollista kokeilla maksutta esimerkiksi rekisteröitymisen jälkeen. Useimmilla kasinoilla ilmaiskierrokset ovat valmiiksi tarjottu bonus pelaajalle. Näin ollen pelaaja voi varmistua siitä, että kasino on juuri oikea sijoituskohde hänen bitcoineilleen.

Nettikasinot eivät välttämättä ole ensimmäinen kohde, johon bitcoineista kiinnostunut sijoittaja ajattelee virtuaalivaluuttaansa sijoittavan, mutta niistäkin voi oppia paljon myönteisiä seikkoja raha-asioihin liittyen. Menestyneimmät kasinopelaajat ovat yleensä kärsivällisempiä kuin impulsiivisesti päätöksiä tekevät pelurit. Tämä kuvastaa sitä, että kasinopeleistä voi myös oppia strategista ajattelua ja tarkkaa suunnittelua talousasioissa.

kryptovaluutta bitcoin

Mikä on virtuaalivaluuttojen tulevaisuus?

Virtuaalivaluutat ovat olleet viime vuosina olleet kovassa nousussa. Bitcoin on niistä tällä hetkellä markkina-arvoltaan kärkiasemassa. Yhden bitcoinin hinta tätä artikkelia kirjoittaessa liikkuu lähellä kymmenen tuhannen euron rajapyykkiä. Useat bitcoiniin sijoittaneet sijoittajat ovatkin onnistuneet keräämään itselleen sievoisen omaisuuden, kun taas osa on kärsinyt tappioista.

Tietyllä tavalla bitcoin sulkee ympyrän, jonka raha ja maksuvälineet ylipäätään ovat tehneet vuosisatojen aikana siitä, kun siirryttiin luontaistaloudesta rahaan perustuvaan talousjärjestelmään. Ennen varsinaisen rahatalouden syntymistä kaupankäynnin välineinä käytettiin muun muassa arvometalleja. Vaihdannaistaloudessa maksaja ja maksunsaaja sopivat maksuvälineenä käytetyn hyödykkeen, tässä tapauksessa esimerkiksi bitcoinin arvon.

Virtuaalivaluuttojen – kuten bitcoinin – tullessa markkinoille niitä pidettiin talouskuplana ja pyramidihuijauksena. Kryptovaluutat ovat kuitenkin osoittaneet, että aihe on paljon moniulotteisempi ja haastaa kaikkia mahdollisia maksutapoja tai vaihdannan välineitä. Parhaiten tulevaisuudessa menestyvät todennäköisesti ne sijoittajat, jotka panostavat aikaansa kryptovaluuttojen ymmärtämiseen. Yhteiskunnan kannalta olisi kuitenkin hyvä, että myös kansalaiset tietäisivät, mistä virtuaalivaluutasta on oikeasti kyse.

Haluatko ostaa Bitcoineja? Yksinkertaisin tapa ostaa Bitcoineja on avata tilin kotimaiseen Coinmotion-palveluun, joka on kotimainen kryptovaluuttojen välittäjä. Palvelulla on ainoana alan yrityksenä Suomessa Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa.

Voit avata tilin ja saat 30 päivän ajaksi alennetut kaupankäyntikulut tämän suosittelulinkin kautta!

Parhaat ääni- ja E-kirjat sijoittamisesta ja rahasta

Tähän artikkeliin on koottu parhaita kirjoja sijoittamisesta, rahasta ja bisneksestä. Jos haluat esimerkiksi, kesällä tai arjen askareissa lukea tai kuunnella näitä kirjoja niin kirjat ovat saatavilla palveluissa Storytel, Nextory, BookBeat ja Amazon Audible.

Palveluissa on kumminkin todella paljon eroja mm. ominaisuuksiltaan ja hinnoiltaan. Äänikirjapalvelussa pystyt kattavan vertailun avulla näkemään mikä äänikirjapalvelu sopii sinulle parhaiten.

Parhaat kirjat sijoittamisesta ja rahasta:

 • The Intelligent Investor- Benjamin Graham (Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • Peter Lynch ja John Rothchild: One Up on Wall Street ( Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • Kaikki rahasta – Julia Thurén ( Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyosaki ( Storytel, Nextory)
 • One Up On Wall Street: How To Use What You Already Know To Make Money In The Market, Peter Lynch  (Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • The Way of the Wolf – Jordan Belfort ( Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • Wahlroos: epävirallinen elämäkerta, Tuomo ym. Pietiläinen ( Storytel, Nextory, BookBeat)
 • Raha ratkaisee, Jethro Rostedt & Leena Ylimutka ( Storytel, Nextory, BookBeat)

Parhaita kirjoja asuntosijoittamisesta:

 • The Complete Guide to Real Estate Options: What Smart Investors Need to Know – Explained Simply (Storytel)
 • Investing In Real Estate: How To Invest In Real Estate And Make Money With Proven Strategies (Storytel, Nextory)
 • Rich Dad Advisors – Loopholes of Real Estate (Storytel)
 • Real Estate Titans (Storytel)
 • Real Estate Investing for Beginners: Essentials to Start Investing Wisely (Storytel)
 • Real Estate Investing: The Ultimate Guide for Creating Wealth With Proven Real Estate Market Strategies (Storytel, Nextory)
 • How to Make Money in Real Estate: The Right Attitude (Storytel, Nextory)
 • Money 911: Real Estate/Mortgages (Storytel, Nextory)
 • Real Estate Investing for Beginners (Storytel, Nextory)
 • Real Estate Investing: The Ultimate Guide for Creating Wealth with Proven Real Estate Market Strategies (Storytel, Nextory)

Lue lisää asuntosijoittamisesta.

Käy lukemassa äänikirjapalveluvertailu sivulta Aanikirjapalvelut.fi ja tutustu palveluun ilmaisella kokeilujaksolla.

Kilpaileminen ja pelaaminen sijoittamisen tukena

Ihminen on kilpailunhaluinen olento. Taistelu eloonjäämisestä kulttuurissa, jossa vahvimmat pärjäävät, ajaa ihmisen kerta toisensa jälkeen kilpailemaan tavalla tai toisella muiden kanssa. Olemme myös koko ajan tilanteissa, jossa suoritustamme vertaillaan sekä muihin että omiin aiempiin suorituksiimme.

Kilpaileminen onkin monin tavoin myönteinen ilmiö, sillä se edesauttaa sekä ihmisen yksilöllistä että yhteiskunnallista kehitystä. Kaikki eivät kuitenkaan innostu kilpailusta yhtä paljon. Tähän liittyy yleensä synnynnäisiä persoonallisuuden piirteitä ja ominaisuuksia. Kilpailemisen tuoma jännitys voi olla monille kilpailunhaluisille ihmisille motivoiva tekijä, jolla luodaan elämään tunnekokemuksia. Voittaminen tai menestyksekkään suorituksen saavuttaminen kilpailussa luo onnistumisen kokemuksia, joiden kautta puolestaan voi saavuttaa hyvän olon tunnetta ja itsetuntoa, jota ei ehkä muilla tavoin elämässä tavoita.

Jännityksen tuoman tunnekokemuksen ja sen luoman itsevarmuuden lisäksi kilpailulla on siis myös kehityksellinen merkitys. Erilaiset pelit ja kilpailut kehittävät vahvasti ihmisen ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, joka puolestaan edesauttaa selviytymään eloonjäämiskamppailussa nyky-yhteiskunnan luomien moninaisten uhka- ja riskitekijöiden, kuten sosiaalisten, psykologisten tai vaikkapa taloudellisten osatekijöiden edessä.

Tämän kehitystekijän ansiosta monet eri tahot hyödyntävätkin kilpailua ja pelaamista omalla osa-alueellaan niin, että kilpailulla pystytään saavuttamaan entistä parempia tuloksia esimerkiksi talouselämässä.

Sijoittamiskilpailuilla halutaan kehittää ajattelua

Suomessa on jo pitkään järjestetty erilaisia sijoituskilpailuja useiden eri tahojen toimesta. Esimerkiksi vuonna 2018 Pohjalaisen ja Ilkan järjestetämällä Sijoitusmestari-sijoituskilpailulla haettiin sijoittajien kasvutarinoita. Kaikille avoimessa kilpailussa sijoittajilla oli käytössään 20 000 € virtuaalivaluttaa, jonka sijoittaja saattoi investoida Helsingin pörssissä markkina-arvoltaan suurimmiksi noteerattuihin yrityksiin, sekä toimituksen valitsemaan viiteen eri sijoituskohteeseen. Kilpailun päättyessä eniten salkun arvoa kasvattanut sijoittaja julistettiin voittajaksi.

Sijoitusmestari ja vastaavat sijoituskilpailut ovat olemassa eräänlaisena kannustimena sijoittamiseen. Pelit ja kilpailut toimivat erinomaisina oppimisvälineenä kun kyseessä on sijoittaminen ja siihen liittyvän ajattelun kehittäminen. Kilpailun tarkoituksena voi esimerkiksi olla hahmottaa eri sijoituskohteiden ja markkinoiden suhdetta toisiinsa, kartoittaa mahdollisuutta varojen hajauttamiseen, sekä tarjota sijoittamisesta kiinnostuneille mahdollisuus kokeilla korko-, valuutta- ja osakesijoittamista. Tämä puolestaan vaatii analyyttistä ajattelua ja yritysten tuotannon ja kasvun spekulointia potentiaalin ja markkinoita vallitsevien trendien näkökulmasta.

Pelit kehittävät ongelmanratkaisukykyä

Sijoittamiskilpailujen kehittäessä analyyttistä ja strategista ajattelua sekä pitkäjänteisyyttä, löytyy pelimaailmasta paljon esimerkkejä peleistä, jotka kehittävät ihmismielen kognitiivisia taitoja. Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan mentaalisia prosesseja, joiden avulla ihminen kerää tietoa sekä ymmärtää itseään, muita ihmisiä ja ympäristöään. Näihin taitoihin voidaan lukea esimerkiksi havainnointikyky, ongelmanratkaisuun liittyvät taidot sekä luovuus sen eri muodoissa.

Moni ei tule ajatelleeksi, että myös kasinoiden erilaiset pelit vaativat ja kehittävät kognitiivisia taitojamme. Esimerkiksi kolikkopelit Mr Greenin verkkosivuilla perustuvat hyvin pitkälle tilastotieteeseen ja satunnaislukugeneraattoreihin. Siksi pelistrategian kehittämisessä voi käyttää jonkin verran matemaattista analysointikykyä, joka on puolestaan yksi ongelmanratkaisun osa-alue. Ongelmanratkaisukyvyillä tarkoitetaan taitoja hahmottaa ja määritellä ongelma, valita esillä olevista vaihtoehdoista sopiva ratkaisu, tai löytää uusi, sekä soveltaa huomioita ongelman ratkaisemiseen. Kolikkopelit kehittävä myös havannointikykyä pelaajan tehdessä valintoja pelikelojen tuottamien eri vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien välillä.

Myös useiden liikuvien ja nopeasti katoavien osien havainnoinnin on puolestaan tutkitusti todettu kehittävän ihmisen visuomotorisia taitoja. Näihin katsotaan kuuluvan esimerkiksi ääreisnäön herkkyys, kyky laskea nopeasti katoavia objekteja, sekä kyky vastustaa häiriötekijöitä. Videopelit, etenkin toimintapelit, ovat oivallinen keino kehittää näitä visuomotorisia taitoja.

osakesijoitus

Pitkäjänteisyyttä osakesijoittamisesta

Kilpailemiseen liittyy paljon tunnekokemuksista: siinä missä lyhytjänteinen kilpailu voi tuottaa jännitystä, esimerkiksi rahapelien kohdalla, on osakesijoittajalla erilainen tavoite tunnetasolla. Jännityksen sijaan osakesijoittajan tärkein tunne on luottamus. Sijoittaessaan yritykseen osakkeita ostamalla osakesijoittaja luottaa yrityksen toimitusjohtajaan, tuotteeseen, kasvutarinaan, tai kaikkiin kolmeen. Tämä vaatii pitkäjänteistä ajattelua, sillä luottamuksen perustana on useimmiten yrityksen aiemmat tulokset, maine sekä potentiaalinen kasvu. Osakesijoittajalta vaaditaankin kärsivällisyyttä tulosten saavuttamiseksi, sillä hyvän sijoituksen realisoituminen on vuosien mittainen prosessi.

Sijoitusasunnon remontointi

Remontoi sijoitusasuntosi arvonnousua varten

Remontointi sijoitusasunnosta puhuttaessa herättää tunteita – ennen kaikkea kulupuolta ajateltuna. Vaikka se syö sijoitetun pääoman tuottoa lyhyellä tähtäimellä, voi peruskunnostus olla pitkällä aikavälillä hyvä asia. Aihetta voi lähestyä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, minkä takia on hyvä ottaa huomioon myös remonttia puoltavat seikat.

Huonokuntoinen kylpyhuone voi karkottaa parhaat vuokralaiset

Mikäli esimerkiksi keittiö tai kylpyhuone on kuin pommin jäljiltä, voi olla vaikeaa löytää parhaita mahdollisia vuokralaisia. Etenkin kaupungeissa, joissa on vuokralaisen markkinat, kannattaa huonokuntoisten tilojen korjaamista harkita vakavasti. Asunnon houkuttavuus nousee vuokralaisen silmissä huomattavasti, mikäli esimerkiksi keittiö kiiltelee uutuuttaan. Jos sijoitusasuntosi on jo valmiiksi hyvässä kunnossa, uusi keittiö ei välttämättä nosta arvoa remontin hinnan verran.

Sijoitusasunnon remontoinnissa on useita hyviä puolia

Remontointia on hyvä ajatella myös arvonnousun kannalta. Uusi tila vaikuttaa positiivisesti kokonaisuuteen sekä samalla myös kohteen arvoon. Jos taas jostain syystä päädyt myymään asuntoasi, siistissä kunnossa oleva huoneisto näyttää myös ostajakandidaatin mielestä hyvältä. Kaikkein parasta myös on, että remontista koituvat kulut voi myös vähentää verotuksessa. Tämä on todella hyvä uutinen, sillä ilmeen uudistukseen liittyvät kustannukset vähenevät todellisuudessa huomattavasti.

Remontin hyvänä puolena on myös märkätilojen tarkastus ja päivittäminen. Esimerkiksi rikkoutuneet laatat voivat olla vakava uhka rakenteille, mikäli kaakeleiden takana ei ole vesieristeitä. Tämä voi pitkässä juoksussa aiheuttaa kosteusvaurion, mikäli rakenteet rasittuvat liiaksi.

Remontoi mahdollisimman universaalisti

Asunnon uudistamisen yhteydessä on todella tärkeää pohtia sisustusratkaisuja. Etenkin värien käyttäminen voi herättää tunteita. Vaikka esimerkiksi todella räikeä värimaailma miellyttäisi sinua, se ei välttämättä sovellu kovinkaan monen makuun.

Parhaimman lopputuloksen saa käyttämällä ajattomia ja tyylikkäitä ratkaisuja, jotka noudattavat kultaista keskitietä. Tällä tavalla voit miellyttää mahdollisimman monen silmää ja rakentaa kokonaisuuden, joka kestää vuosikymmenien saatossa.

Mistä remonttirahoitusta?

Mikäli sijoitustulosta ei ole vielä kertynyt tarpeeksi pääomaa remontin rahoittamiseen, on hyvä harkita lainaa, jonka voit vähentää myös verotuksessa. Lainaa rahaa luotettavasti Zmarta.fi ja voit saada yhdellä hakemuksella luottopäätöksen yli 25 pankilta ja luotonmyöntäjältä vain parissa minuutissa. Voit hakea vaivattomasti lainaa jopa 60 000 euroon asti.

Lue myös muut asuntosijoittamisen artikkelit:

Miksi jokaisen netissä toimivan yrityksen tulisi sijoittaa mobiiliteknologiaan?

Internet valloitti maailman 90-luvulla lupauksellaan muuttaa liiketoiminta ja lopulta elämämme. Sijoittajat sekosivat tästä uudesta teknologiasta hullun lailla ja kaikki tuntevat it-kuplan ja sen epäonnisen poksahduksen. Samaan aikaan moni yrittäjä suhtautui netin vaikutuksiin kyynisesti, eikä reagoinut riittävän nopeasti, jos lainkaan. Muutaman vuoden päästä AmazoneBay ja Netflix olivat vallanneet suuren osan alojensa suurten ja pienten yritysten markkinaosuuksista kuluttajien siirtyessä valonnopeudella ‘offlinesta’ online-ostoksiin.

Iso muutos mobiiliteknologiaan menossa

Maailmassa on tällä hetkellä alkamassa toinen muutos, joka saattaa olla jopa suurempi kuin tuo parin vuosikymmenen takainen offline-online-muutos. Kuluttajat siirtyvät kaksinkertaisella valonnopeudella pöytä- ja kannettavista tietokoneista mobiililaitteisiin, jotka ottavat haltuunsa shoppailun, tiedonhaun, musiikin ja elokuvat. Jokaisen yrittäjän olisi viimeistään tänään otettava mobiiliteknologioiden käyttöönotto yrityksen kriittisimmälle agendalle, ellei halua kokea videovuokraamojen kohtaloa.

 

mobiiliteknologia

Miksi mobiiliteknologia on elintärkeää, jokaiselle netissä toimivalle yritykselle?

Google vertaili mobiilissa tehtyjä hakuja viime hetken hotelli- ja majoitusvarauksista ja havaitsi niiden kasvaneen vuosien 2011 ja 2012 välillä hämmästyttävät 411 prosenttia. Samanaikaisesti tietokoneella tehdyt haut vähenivät 79 prosenttia. eBayn kassalla maksettiin mobiililaitteilla huikean 5 miljardin dollarin arvosta ostoksia vuonna 2011.

Mobiililaitteita on maailmassa enemmän kuin ihmisiä ja esimerkiksi iPhoneja myydään enemmän päivittäin kuin maailmaan syntyy lapsia. Voidaan turvallisesti väittää, että jokaisen yrityksen asiakkaat siirtyvät mobiiliteknologian käyttäjiksi nopeammin kuin uskallat arvata.

Vaikka yrityksellä olisi edelleen kivijalkakauppa nettimyymälän lisäksi, asiakkaat tulevat kauppaan taskussaan mobiililaitteensa. Yksi tärkeimpiä mobiiliteknologian ominaisuuksia on se, että ihmiset ovat yhteydessä mobiililaitteisiinsa koko ajan. Laite on aina taskussa ja kulkee sinne, minne sen omistajakin. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kuluttajan on mahdollista selata ja shoppailla mihin tahansa aikaan päivästä: istuessaan bussissa, odottaessaan bussia ja jäätyään bussista kauppasi edessä.

Maailmassa on näyttäytynyt täysin uudenlainen ilmiö, kun kivijalkakaupoista on tullut nettikauppojen esittelytiloja. Yhdysvalloissa on muun muassa tapauksia, joissa suuret kauppaketjut ovat kyllästyneet olemaan Amazonin näyttelytiloja ja lakanneet myymästä Amazonin tuotteita, kuten Kindlejä. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin tarjota asiakkaalle niin mahtava mobiilikokemus, että he sen takia ostavat mieluummin sinulta kuin kilpailijaltasi.

mobiililaite

Tutkimusten mukaan ihminen luo emotionaalisemman suhteen mobiililaitteensa kanssa kuin muiden tietoteknisten laitteiden. Kotitietokoneet ovat yleensä koko perheen käytössä. Mobiililaite on yleensä vain yhden ihmisen käytössä, jolloin siihen voi luoda aivan erilaisen suhteen kuin laitteeseen, jota kaikki käyttävät. Avainnippu ajoi aikanaan hieman samaa asiaa. Nippu oli personoitu yhden ihmisen tarpeisiin (siinä oli ne avaimet, joita kyseinen henkilö tarvitsi) ja tyyliin (avaimenperät olivat varsin mielikuvituksellisia ja niitä oli käyttäjäänsä miellyttävä määrä).

Jokainen personoi oman mobiililaitteensa omiin tarpeisiinsa ja myös koristelee sen omaa tyylitajuaan miellyttäen. Yrittäjän halutessa kosketuksiin laitteen ja käyttäjän intiimin suhteen kanssa, on parasta luoda jokaiselle personoitu ja yhtälailla intiimi kokemus tuotteiden kanssa. Sosiaalisen median komponentin lisäämisen ajateltiin tuovan tätä personoitua kokemusta käyttäjille. Se ei aivan toiminut halutusti, ihmiset eivät kuitenkaan aivan kaikesta halua muille kertoa (ainakaan sosiaalisen median alkuhuuman jälkeen). Mobiiliteknologioita käyttöön ottavan tiimin tulisi ehdottomasti miettiä jokaisessa yrityksessä, miten luoda henkilökohtainen kokemus jokaiselle kävijälle.

Miten yritys voi hyötyä mobiiliteknologian käyttöönottamisesta?

90-luvun nettivallankumous kasvoi alkuvaiheessa pääsääntöisesti Yhdysvaltojen markkinoilla ennen kuin se valloitti muut alueet. Mobiilivallankumous kasvaa kuitenkin aivan yhtä nopeasti kaikkialla maailmassa, jopa kehittyvissä maissa.

Esimerkiksi Instagramin käyttäjämäärät kasvavat eksponentiaalisella vauhdilla muun muassa Kiinassa, Brasiliassa ja Turkissa. Mielenkiintoista on myös se, että kehittyvien maiden asukkaiden ensimmäinen kosketus internetiin tapahtuu usein mobiililaitteen kautta. Tämä tuo yrityksen ulottuville miljardeja mahdollisia asiakkaita lisää.

mobiiliteknologiaan sijoittaminen

Tunnetusti uuden teknologisen innovaation muuttaessa teollisuudenalan toimintaa, useimmat alalla toimivat eivät kykene ottamaan sitä käyttöön lainkaan tai tekevät sen liian hitaasti. Ei ole mitään syytä olettaa, että näin ei olisi mobiiliteknologioiden suhteen. Jos yritys ymmärtää toimia asian kanssa kilpailijoitaan nopeammin, pystyy se rakentamaan itselleen kilpailullisen valtin. Nopeus, jolla yritys ottaa uuden teknologian haltuun, saattaa määritellä onko yritys olemassa tulevaisuudessa.

Nykymarkkinat ovat täynnä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat ottaneet mobiiliteknologian haltuun aikaisessa vaiheessa. Yksi varhaisimmista mobiiliteknologiaan sijoittaneista aloista oli nettikasinot, kuten Betway, joka toi pelaajille mobiilikasinon jo kauan sitten. Myös vähittäiskaupan menestyjä Motonet oli aikaisin mukana mobiilivallankumouksessa. Pankkiala näki mobiiliteknologian tulemisen ajoissa, mutta turvallisuusvaatimusten vuoksi mobiilipankkien kehittäminen vei oman aikansa. Muun muassa S-pankin mobiilisovellus on ollut toiminnassa vasta pari vuotta.

Aivan kuin minkä tahansa uuden teknologian kehittyminen, myös mobiiliteknologian kehittyminen parhaaksi mahdolliseksi vie aikaa. Oikean mobiiliteknologian löytyminen erilaisille toimialoille saattaa ottaa aikansa. Teknologiaa valitessa kannattaa käyttää aikaa ja miettiä millaisia interaktioita (“kosketa ja pyyhkäise” vai “osoita ja klikkaa”) tai maksujärjestelmiä tarjolla oleva teknologia käyttää. Kysymyksiin ei ole yksioikoista vastausta, joten ajoissa aloittaminen takaa enemmän mietintäaikaa. Mobiilisivuston kehittäminen kannattaa aloittaa ajoissa ja ajan kanssa, vaikka mobiilikäyttäjien osuus yrityksen tulovirroista olisi vielä pieni.

Sijoittajan mahdollisuudet mobiilivallankumouksessa

Sijoittaja tietenkin etsii aina seuraavaa kohdetta. Mobiilivallankumouksessa sijoittajan kannattaa ajatella sekä laatikon sisällä että sen ulkopuolella. Amazon on otsikoissa toistuvasti laajentumissuunnitelmiensa vuoksi. Yritys on ollut vuosia alansa dominoiva nimi ja se aikoo tarjota 50 000 uutta työpaikkaa pelkästään uudessa pääkonttorissaan. Kiinan oma ‘google’ Baidu on pitkään ollut osakemarkkinoiden suosikki, joskaan viime vuosi ei ollut edellisten veroinen. Baidun tulot ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta toiseen noin 20%. Volvo valitsi Baidun itsenäisen ajon järjestelmän autojensa softaksi, joilla on tarkoitus varustaa kiinalaisten robottitaksien armeija.

Applen roolin maailman arvokkaimpana yrityksenä ja sen osakkeen tunnusluvut tuntee kaikki, joskaan sen osake ei ole välttämättä paras sijoituskohde vuonna 2019. Riski on kuitenkin suhteellisen pieni. Kiinalainen Alibaba Group Holding kasvaa nopeammin kuin Amazon. Yrityksen odotetaan kasvavan vuonna 2019 54 prosenttia. Adobe on maailman johtavia softan tarjoajia ja se on pitkään ollut tuottoisa sijoittajille. Yrityksen suurin etu on sen suuri ohjelmistojen valikoima. Pääsääntöisesti teknologiamarkkinoille on palaamassa muutaman ‘hullun’ vuoden jälkeen pieni varovaisuus. Ala on kuitenkin edelleen hyvin vakaalla pohjalla, joten siihen sijoittaminen ei ole huono veikkaus.