Osinkojen verotus

Osingot ovat osakeyhtiön jakamaa tuloa yhtiön tuloksesta. Osakeyhtiön yhtiökokous tekee vuosittain päätöksen osingonjaosta. Osinkoa ei siis välttämättä jaeta jokaisena vuonna, riippuen yhtiön osingonjakopolitiikasta, tuloksesta, kassatilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Osinkojen verotus ja pääomatulojen verotus pysyy vuonna 2019 entisellään. Pääomatulojen veroprosentti on 30% 30 000 euroon asti, jonka ylittävästä osasta pääomatuloveroprosentti on 34%.

Osinkojen verotus poikkeaa toisistaan riippuen, onko osingon maksaja pörssiin listattu julkinen osakeyhtiö (Oyj) ja listaamaton osakeyhtiö (Oy).

Osinkojen verotus pörssiyhtiöstä

Yksityishenkilön saama osinkotulo on osittain verotettavaa ja osittain verovapaata pääomatuloa. 85 prosenttia yksityishenkilön tai kuolinpesän saamasta osingosta on pääomatulona verotettavaa ja verovapaata on 15 prosenttia osingon määrästä.

Pääomatulojen veroprosentti on siis 30% 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 34%. Kun pääomatulot ovat alle 30 000 euroa. Näin ollen osinkojen veroprosentti on 25,5 tai 28,9 prosenttia riippuen pääomatulojen määrästä.

Esimerkki:

Saat pörssiyhtiöistä osinkoa 1 000 euroa. 1 000 euron osingosta on veronalaista pääomatuloa on 85 prosenttia eli 850 euroa. Tästä summaa verotetaan 30 tai 34 prosentin mukaan 255 tai 289 euroa.

Kun lasketaan yrityksen tulovero niin osinkojen kokonaisveroaste on 45,5-48,9% (20%+25,5 tai 28,9%) eli melko korkea.

Osinkojen ennakonpidätys

Verottajan ohjeistuksen mukaan osinkojen ennakonpidätys tulee tehdä, kun osinko on nostettavissa. Ennakonpidätyksen suorittamisajankohtaan ei osinkojen todellisella maksuhetkellä ei ole vaikutusta. Osinkojen ennakonpidätys ilmoitetaan ja maksetaan seuraavalla kausiveroilmoituksella sen hetken jälkeen, kun osinko on ollut nostettavissa.

Osinkotulot verotetaan sinä vuonna, kun ne ovat olleet nostettavissa ja ennakonpidätys toimitetaan tämän saman hetken mukaan. Vaikka osinkoa ei maksettaisi osingonsaajalle, ennakonpidätyksen osuus on kuitenkin verottajalle maksettava.

Lisää tietoa osinkojen ennakonpidätyksesta ja Verohallinnolle annettavasta ilmoituksesta vero.fi -sivustolta.

Ulkomaisten osinkojen verotus

Ulkomailta saaduista osingoista peritään yleensä lähdevero ulkomailla, joka taas hyvitetään Suomen verotuksessa. EU-maan tai valtion, jonka kanssa Suomella on osinkoihin liittyvä verosopimus, osinkojen verotus toteutuut samalla tavalla kuin kotimaisissakin osakkeissa eli 85% osingoista on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata. Listaamattoman ulkomaisen osakeyhtiön jakaman osingon verotus käyttäytyy myös samoin kuin Suomessa.

Muista kuin EU-maista tai verosopimusvaltioista saatu osinko on sen sijaan kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Vero.fi -sivustolta voit lukea lisää ulkomaisten osakkeiden verotuksesta.

Osinkotulojen verotus listaamattomasta yhtiöstä

Pörssiyhtiöstä saatu osinko on 85 prosentin osuudelta veronalaista, kun taas listaamattoman osakeyhtiön omistajalla on mahdollisuus nostaa yhtiön tuloja ulos hieman kevyemmin verotettuina. Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen verokohtelu taas määräytyy osakkeiden matemaattisen arvon mukaan.

Aikaisemmin listaamattomasta osakeyhtiöstä pystyi jakamaan ulos ja nostamaan kokonaan verovapaita osinkoja tietystä matemaattisesta arvosta. Nykyään verovapaita osinkoja ei enää ole, mutta kevyesti verotettuja kylläkin. Listaamattomasta osakeyhtiöstä saatu osinko, joka vastaa enintään 8% osakkeen matemaattisesta arvo, on 75% verovapaata ja 25% veronalaista pääomatuloa. Tällaista kevyesti verotettua osinkoa voi yksi henkilö saada vuodessa enintään 150 000 euroa. 150 000 euron ylittävää osinkoa verotetaan 85% pääomatulona.

8% osakkeen matemaattisen arvon ylittävästä osuudesta on 75% veronalaista ansiotuloa ja 25% verovapaata. Osakkeen matemaattinen arvo on edellisen kalenterivuoden viimeisen tilinpäätöksen mukaan laskettu yhtiön nettovarallisuus osakkeiden määrällä jaettuna.

Listaamaton osakeyhtiö pidättää maksamastaan osingosta 7,5 %:n ennakonpidätyksen 150 000 euroon asti ja sen ylittävästä osingosta 28 %.

Esimerkki:

Saat listaamattomasta yhtiöstä osinkoa 10 000 euroa. 10 000 euron osinko on alle osakkeiden matemaattisen 8% arvon eli osinko verotetaan kevyesti; 75% verovapaana ja 25% pääomatulona. Tällöin veronalaista pääomatuloa on 2 500 euroa ja siitä maksetaan veroa pääomatuloista riippuen 30 tai 34 prosentin mukaan eli 750 tai 850 euroa.

Tällöin osinkojen kokonaisveroaste, kun lasketaan yrityksen tulovero, on 27,5-28,5%. (20%+7,5 tai 8,5%). Kevyesti verotettavien kokonaisveroaste on siis lähes 20% matalampi kuin pörssiyhtiöstä saatujen osinkojen.

Tarkemmat tiedot listaamattomien yhtiöiden osingoista vero.fi -sivustolta.

Luovutustappiot

Luovutustappiot saa vuodesta 2016 alkaen vähentää kaikista pääomatuloista, kun aiemmin luovutustappiot pystyi vähentämään vain luovutusvoitoista. Luovutustappio ei kuitenkaan voi viedä pääomatulojen verotettavaa määrää negatiiviseksi.

Yhteenveto

 • Osakeyhtiön päättävät osingonjaosta vuosittain
 • Pääomatulojen veroprosentti vuonna 2019 on 30% ja 30 000 euron ylittävältä osuudelta 34%
 • Pörssiyhtiöstä saatu osinko on 85% veronalaista pääomatuloa, 15% verovapaata
 • Ennakonpidätys
 • EU-maista tai verosopimusvaltioista saadut osingot määräytyvät samoin
 • Listaamattoman osakeyhtiön verot ovat kevyesti verotettuja (25% pääomatuloa) 8% matemaattiseen arvoon asti, ylittävältä osalta 75% ansiotuloa ja 25% verovapaata
 • Osakkeiden luovutusvoitot ovat 100 % veronalaista pääomatuloa.
 • Luovutustappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista

Verotehokkaampaa osakesijoittamista? Lue uuden osakesäästötilin veroeduista.

Lisää sijoittamisesta

Rahapeliyhtiöt – 5 kuuminta pelialan pörssiyritystä

Nettikasinoilla pelaamisen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, ja sen myötä myös rahapeliyhtiöt ovat alkaneet takoa ennennäkemättömiä tuloksia. Alan kehitys näkyy etenkin Pohjoismaissa – monet rahapeliyhtiöt ovatkin alkaneet panostaa juuri tähän markkina-alueeseen. Teknologian kehittyessä kasinopelien ystävät ovat päässeet virittäytymään todelliseen kasinotunnelmaan suoraan kotikoneeltaan tai älypuhelimestaan. Kynnys uhkapelien aloittamiselle on siis näin ollen matalampi, ja se on osaltaan myös johtanut pelaajamäärien roimaan kasvuun.

Rahapeliyhtiöt ovat viime vuosina menestyneet yli odotusten, ja tätä nykyä Euroopan uhkapelimarkkinoiden arvioidaan olevan jo 100 miljardin euron luokkaa. Alan kovan nousukiidon ennustetaan jatkuvan tulevina vuosinakin, ja se tekeekin peliteollisuudesta mielenkiintoisen alan sijoittajille. Sijoituskohteena voivat olla esimerkiksi nettikasinot, pelinkehittäjät, affiliaatit ja pelialustavuokrauksesta vastaavat peliyhtiöt pörssissä.

Vaikka kyseessä on selkeästi kannattava bisnes, rahapeliyhtiöihin sijoittaminen tarjoaa loputtomien mahdollisuuksien lisäksi myös tiettyjä riskejä. Peliteollisuuden kilpailutilanne kannattaa myös ottaa huomioon, sillä kaikki alan toimijat kilpailevat samoilla markkinoilla samoista pelaajista. Rahapeliyhtiöiden kasvua on kuitenkin edistänyt erikoistuminen alan tiettyihin segmentteihin.

Tässä artikkelissa tarkastelemme pelialan eri osa-alueisiin erikoistuneita pörssiyhtiötä ja tutustumme niiden tarjontaan sijoittajan näkökulmasta. sijoituslaskuri tarjoaa myös apua investointipäätöksiäsi varten.

1. Aspire Global

Vuonna 2005 perustettu Aspire Global tarjoaa B2B-puolella pelialustavuokrausta nettikasinoille sekä myös oman kasinobrändinsä. Yhtiö on listattu Tukholman pörssin NASDAQ First North Premier -listalle. Vuonna 2017 Aspire Globalin liikevaihto oli 71,9 miljoonaa euroa ja kasvu 18 % (http://www.aspireglobal.com/aspire-global-year-end-report-2017/). Tällä hetkellä yhtiöllä ilmoitetaan olevan 182 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Maltalla. Aspire Globalia johtaa toimitusjohtaja Tsachi Maimon. Monet suomalaiset kasinot käyttävät Aspire Globalin erinomaista pelialustaa.

● Liikevaihto (2017): 71,9 MEUR (kasvu 18 %)
● Osakekurssi: 45,90 SEK (https://www.bloomberg.com/quote/ASPIRE:SS)
● Käyttökate: 14,3 MEUR (kasvu 20 %)
● Nettotulos: 12,3 MEUR
● EPS: 0,23 EUR

Aspire Globalin päätarkoituksena on tarjota kasinoalan partnereilleen kaiken kattava paketti, joka pitää sisällään kasino-ohjelmiston, lisenssin, teknologiset ratkaisut, maksuliikenteen ja oikeastaan lähes kaiken, mitä nettikasinon pyörittämiseen vaaditaan. Yhtiön liiketoimintamalli on varsin kilpailukykyinen ja varma – Aspire Global takoo tuloja B2B-toimintansa komissioista ja kertamaksuista. Sen lisäksi yrityksen omat kasinobrändit toimivat muun liiketoiminnan tukena. Alueellisesti katsottuna Aspire Globalin lähes koko liikevaihto tulee Euroopasta ja etenkin Pohjoismaista. Yhtiön uusiin saavutuksiin kuuluvat minotauro median ostaminen ja Ruotsin pelilisenssi, joka astui voimaan alkuvuodesta 2019. Jatko lupaa myös hyvää, sillä vuonna 2019 Aspire Global on kertonut lanseeraavansa ainakin neljä uutta brändiä ja pääsevänsä jo etuajassa vuodelle 2020 asetettuun 120 miljoonan euron liikevaihtotavoitteeseen.

2. Mr Green

Tämä mainetta niittänyt ruotsalainen nettikasino panostaa ympäristöystävälliseen ja innovatiiviseen toimintaan. Mr Green on perustettu kolmen ruotsalaisyrittäjän toimesta vuonna 2007, ja se on listattu Tukholman pörssiin. Vuonna 2018 Mr Greenin osti William Hill, ja yhtiön peräsimessä työskentelee toimitusjohtaja Per Norman. Mr Greenin pääkonttori sijaitsee Maltalla, ja tällä hetkellä työntekijöitä on jo yli 300. Sijoittajien kannalta kyseessä on kiinnostava kohde, joka on selkeästi vahvassa nousussa. Vuoden 2017 liikevaihto oli 1,2 miljardia kruunua eli noin 115 miljoonaa euroa, ja yhtiö povaa 25 %:n vuosittaista kasvuvauhtia vuoteen 2020 mennessä.

● Liikevaihto (2017): 115 MEUR (kasvu 28,9 %)
● Osakekurssi: 68,25 SEK
● Käyttökate: 17,8 MEUR
● Nettotulos: 10,5 MEUR (230 %)
● EPS: 0,26 EUR

Mr Green antaa sivustoillaan kattavan ja vakuuttavan analyysin siitä, miksi sijoittajien kannattaa investoida nimenomaan tähän yhtiöön. Kovassa nosteessa oleva Mr Green toimii jo 13 markkina-alueella ja panostaa selkeästi vahvaan brändiin, korkeatasoiseen ja vastuulliseen pelikokemukseen, asiakastyytyväisyyteen sekä Green Gaming -konseptiin. Mr Greenin visiona on olla merkittävä globaali toimija pelialalla ja muokata nettipelaamisen kehitystä tulevaisuudessa. Maantieteellisesti yhtiö pyrkii uusille alueille ja priorisoi paikallisesti reguloituja markkinoita. Laajentuminen yritysostojen avulla kuuluu myös Mr Greenin strategiaan – vuonna 2017 yhtiö osti Evoke Gamingin. Sijoittajien iloksi Mr Green kertoo myös tavoitteekseen jakaa ainakin 50 % osinkoa nettotuloksestaan.

3. Betsson AB

Ruotsalainen Betsson AB kuuluu pelialan ehdottomiin konkareihin. Tämä vuonna 1963 perustettu rahapeliyhtiö listautui Tukholman pörssiin vuonna 2000, ja tätä nykyä kyseessä onkin jo liikevaihdoltaan 4,7 miljardin kruunun suuryhtiö. Betsson AB toimii monilla kasinoalan sektoreilla sekä omistaa lukemattomia tytäryhtiöitä ja nettikasinoita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Maltalla, ja työntekijöitä sillä on jo lähes 2 000. Kyseessä on luotettava sijoituskohde, jonka liikevaihto on lähes tuplaantunut muutamassa vuodessa.

● Liikevaihto (2017): 451,5 MEUR (kasvu 15 %)
● Osakekurssi: 88,23 SEK (https://www.bloomberg.com/quote/BETSB:SS)
● Käyttökate: 85 MEUR
● Nettotulos: 75,5 MEUR (-10 %)
● EPS: 0,27 EUR

Betsson AB:n tarjontaan kuuluu lähes kaikki nettikasinon osa-alueet. Yhtiö omistaa lukemattomia pelisivustoja, joista tunnetuin on nimikkokasino Betsson Casino. Lisäksi Betssonin kasinoperheestä löytyy monia sisaryhtiöitä, joiden toimintaan se sijoittaa ahkerasti. Yhtiön visiona on tarjota parasta palvelua rahapelien kaikilla osa-alueilla ja kuulua rahapeliteollisuuden eliittiin. Betsson panostaa jatkuvasti liiketoimintansa laajentamiseen yritysostojen ja sijoitusten avulla. Vaikka Betssonin toiminta onkin saavuttanut jo globaalin ulottuvuuden, niin sen liikevaihdosta noin puolet tulee kuitenkin edelleen Pohjoismaista. Sijoittajan kannalta kiinnostavaa on myös se, että Betsson on tunnetusti tarjonnut hyvät osinkotuotot.

4. NetEnt

Pelinvalmistajien kuninkaisiin kuuluva NetEnt on kuuma nimi tämän päivän nettikasinoilla. Kaikkien laatukasinoiden listoilta voidaan odottaa löytyvän NetEntin pelejä. Yhtiön liikeideana on siis tarjota pelejään nettikasinoille, jotka käytännössä vuokraavat NetEntin pelipakettia leasing-sopimuksella. Tämä ruotsalaisyhtiö on perustettu vuonna 1996, ja se on listattu Tukholman pörssiin. NetEntin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, ja sen monissa toimipisteissä työskentelee 1 000 henkeä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia kruunua, joka oli 11,7 % edellisvuotta korkeampi.

● Liikevaihto (2017): 155,8 MEUR (kasvu 11,7 %)
● Osakekurssi: 45,01 SEK
● Käyttökate: 56,3 MEUR
● Nettotulos: 53 MEUR
● EPS: 0,22 EUR

Strategisesti katsottuna NetEntin tavoitteena on valmistaa yhä parempia ja innovatiivisempia pelejä kasinoasiakkailleen ja kasvattaa liikevaihtoaan revenue sharing -liiketoimintamallin kautta. NetEnt saa tuloja kasinoiden maksamista leasing-sopimuksista peliensä suosion mukaan. Yhtiöllä on jo 200 asiakasta 20 markkina-alueella. NetEntin visiona on kehittää digitaalista kasinoympäristöä parempien pelien avulla, ja sen kasvustrategiaan kuuluu uusien asiakkaiden hankinta, uusien tuotteiden kehittäminen, toiminnan laajentaminen uusille markkina-alueille ja live casino -puolen hankkeet Vakaan kehityksen lisäksi NetEnt tarjoaa sijoittajille tavanomaisesti hyvät osingot.

5. XL Media

Vuonna 2008 perustettu XL Media on digitaalisten markkinointipalveluiden tarjoaja, joka toimii affiliaattina monille kasinoalan yrityksille. Yhtiö on listattu Lontoon pörssiin, ja vuonna 2017 sen liikevaihto oli 137,6 miljoonaa dollaria. XL Median pääkonttori sijaitsee Kyproksella, ja sen toiminnasta vastaa toimitusjohtaja Ory Weihs. Viime vuosien aikana XL Media on tehnyt monia yritysostoja ja kasvanut sen myötä nopeasti.

● Liikevaihto (2017): 120,8 MEUR (kasvu 33 %)
● Osakekurssi: 84,50 GBP
● Käyttökate: 41,4 MEUR
● Nettotulos: 28 MEUR
● EPS: 0,13 EUR

XL Median strategia perustuu kolmeen pääpilariin: teknologia, yritysostot ja palveluiden monipuolistaminen. Panostamalla näihin osa-alueisiin yhtiö uskoo pystyvänsä saavuttamaan vahvemman aseman alalla ja laajentamaan toimintaansa. XL Media pyrkii myös suuntaamaan uusille markkina-alueille ja lisäämään asiakasmääräänsä maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä yhtiöllä on yli 300 affiliaattikumppania. Vuonna 2017 XL Median toiminnasta 28 % sijoittui Pohjoismaihin, 30 % muualla Eurooppaan ja 22 % Pohjois-Amerikkaan. Yhtiön merkittäviin yritysostoihin viime vuosina kuuluvat DauUp, MarMarMedia, GreedyRates.ca, ClicksMob, MoneyUnder30 sekä monet suomalaiset kasinosivustot.

E-urheilun monisäikeinen maailma

Parasta ajanvietettä ei välttämättä kaikkien mielestä ole istua tunti tolkulla katsomassa toisia pelaamassa videopelejä. Ala kuitenkin kasvaa uskomatonta vauhtia ja se on jo nyt iso business. Vuoden 2017 suurin palkinto e-urheilutapahtumassa oli 25 miljoonaa dollaria. Suosituin pelisuoratoistopalvelu Twitch myytiin vuonna 2014 miljardilla dollarilla ja sillä on nykyään 100 miljoonaa käyttäjää. Yhtä suurimmista tapahtumista seurasi 57 miljoonaa katsojaa.

E-urheilu

eSports on miljardibisnes

Videopelit on noin 140 miljardin dollarin ala. Summa on noussut noin 95%:lla kuuden vuoden takaisesta. Näistä uskomattomista luvuista huolimatta ala on edelleen lasten kengissä ja sijoittajalla on monia mahdollisuuksia päästä tähän megatrendiin mukaan.

Suoratoistopalvelut ovat yksi mahdollisista sijoituskohteista. Yllä mainittu Twitch on pelaajille suunnattu palvelu, jossa pelejä voi seurata. Palvelun ohjelman kautta pelaa noin 22 000 pelaajaa tahkoten samalla rahaa ohjelman kautta. Yritys kertoo sillä olevan 15 miljoonaa aktiivista käyttäjää, jotka katsovat keskimäärin 106 minuuttia sisältöä päivittäin palvelussa.

Toinen suurimmista yrityksistä suoratoiston saralla on YouTube. Siellä on tunnetusti julkaistu taltiointeja pelatuista peleistä, mutta suoratoiston tultua mahdolliseksi on sitä alettu myös käyttää live-pelialustana. Twitch on osa Amazonia ja YouTube Googlea, joten näiden yritysten osakkeen hinnasta vain murto-osa liittyy e-urheiluun. Myös Facebook kokeilee siipiään pelien suoratoiston saralla tarjoten pelaajille Gaming Creators -yhteisön palveluja.

E-urheiluliigat kasvattavat suosiotaan

Erilaiset e-urheiluliigat ovat kasvava ala. Samoin kuin niiden fyysiset vastaparit, muodostuvat nämäkin liigat alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä kilpailuista. Suurimmat palkintorahat pyörivät DOTA2:n ja Counter-Striken ympärillä. Molempien liigat omistaa Valve Corp., joten sijoittajien on hankala päästä mukaan meininkiin.

Julkisesta kaupankäynnistä löytyy kuitenkin yrityksiä niille, jotka haluavat sijoittaa e-urheiluun. Riot Games, joka on osa Tencent Holdingsia, on maailman suurin videopelien luoja. Yhtiön peleistä löytyy mm. League of Legends, jonka maailmanmestaruuskisoissa maksettiin vuonna 2016 noin 5 miljoonaa dollaria palkintorahaa. Activision Blizzard on ilmoittanut ostaneensa oikeudet Overwatch Leagueen sievoisella 20 miljoonan dollarin hinnalla. Alunperin yritys kertoi liigaan osallistuvan 7 joukkuetta, mutta määrä on noussut jo ennen liigan alkua 14:ta. Myös NBA haluaa osansa e-urheilumarkkinoista ja onkin lyönyt hynttyyt yhteen Take-Two Interactive Softwaren kanssa. Tulevassa liigassa on tarkoitus pelata 17 joukkueen voimin ensimmäisenä vuonna.

Eniten kiinni alassa on tietysti pelinkehittäjillä. Pääsääntöisesti alan yritykset, kuten Take-Two ja Activision, tienaavat myymällä pelejä. Tämän lisäksi niiden liikevaihtoa kasvattaa lisäosien myynti, virtuaalivaluutassa (joka ei siis ole sama kuin kryptovaluutta) käyty kauppa ja erilaiset mikro-ostokset. Take-Twon kokonaismyynti kasvoi 41% vuodessa. Kiinnostus e-urheiluun lisää varmasti pelien myyntiä. Pelien ympärille on usein kasvatettu liigoja, jotka puolestaan lisäävät kehittäjän rahavirtoja. Esimerkiksi Activision myy 14 joukkuepaikkaa Overwatch Leagueen 20 miljoonan dollarin kappalehintaan, netoten yhteensä noin 280 miljoonaa näistä.

E-urheilu

Samalla yritys saa tuloja liigan mediamyynneistä, markkinoinnista ja lippumyynnistä.

Jos e-urheilun konseptia haluaa laajentaa internet-pelialustojen maailmaan, mahdollisuuksia on aina vain lisää. Rahapelaamiseen keskittyvien alustojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti yli viidentoista vuoden ajan. Vuonna 2017 alalla liikevaihdon arvioitiin pyörivän 50 miljardin dollarin suuntimissa. Pelaajien määrää ei kukaan edes uskalla arvioida. Verkkokasinoissa tärkeimpiä pelejä ovat erilaiset kasinopelit, pokeri ja bingo. Bingon ennustetaan kasvattavan suosiotaan tulevina vuosina eniten, mutta eivät muutkaan kauas taakse jää.

Aiemmin mainituista pelinkehittäjistä kasinot eroavat siinä, että ne eivät ole kehittäneet pelejä itse, vaan tarjoavat vain alustan, jolla peliä voi pelata. Kasinojen tärkein tehtävä on huolehtia maksujen käsittelystä, asiakaspalvelusta ja muista oheispalveluista. Viime aikoina verkkokasinot ovat sijoittaneet suuria summia it-uhkien torjumiseen. Ne haluavat erityisesti varmistaa pelaajien pelitililleen tallentamien rahojen turvallisuuden.

Mobiilissa on tulevaisuus

Tekniikan kehitys hyödyttää nettipelaamista valtavasti. Käynnissä oleva mobiilitrendi on tärkeä tekijä alalla. Mobiililaitteiden osalta aletaan nyt päästä siihen, että ne ovat riittävän luotettavia kasinopelaamisessa mobiiliyhteyksillä. Vuosiraporttien perusteella mobiilipelaaminen tuntuukin olevan kuumin kehityskohde.

Eurheilu

Mobiilissa on paljon potentiaalia käyttämättä ja luultavasti tulevaisuudessa nähdään monia vain mobiiliin keskittyneitä verkkokasinoita. Verkkokasinoyritykset tykkäävät jakaa voittoja isojen osinkojen muodossa. Ne ovatkin hyviä kohteita piensijoittajalle ja osinkosijoittamiseen.

Vaikka pitäytyisikin tiukasti e-urheilun ja suoratoiston maailmassa, niiden liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 3,5 miljardia dollaria. Mainostajien arvioidaan olevan suurimpia edunsaajia alalla. On arvioitu, että 90% e-urheilun seuraajista katsoo myös mainosmaksettuja pelejä vuonna 2021. Vuonna 2019 katsojia arvioitiin olevan maailmanlaajuisesti 90 miljoonaa, kun taas vuonna 2020 luvun ennustetaan pyörivän 500 miljoonan huitteilla.

Mikäli haluaa pysytellä kotonurkilla sijoitusten kanssa, on pohjoismainen Modern Time Group varteenotettava vaihtoehto järjestämillään suurilla turnauksilla. Onhan meillä ensimmäiset suomalaiset miljoonavoittajatkin jo. Jesse Vainikan ja Topias Taavitsaisen joukkue pokkasi 11 miljoonan dollarin palkintosumman vuonna 2018. Hypeä alalla ainakin löytyy.

Nordnetin Superrahastot

Nordnetin Superrahastot ovat indeksirahastoja, mutta muista indeksirahastoista poiketen niissä ei ole lainkaan kuluja. Nordnet Superrahasto Suomi on ensimmäinen täysin kuluton rahasto Suomessa.

Superrahastot ovat saaneet valtavaa suosiota ja niihin on pohjoismaissa sijoittanut jo yli 50 000 henkilöä. Kokonaissumma on noussut yli 1,5 miljardiin ruotsin kruunuun.

Mikä on superrahasto?

Nordnetin Superrahasto Suomi on indeksirahasto eli se seuraa Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä eli OMXH25-indeksiä. Se sijoittaa osakkeista saadut osingot uudelleen. Rahasto ei siis jaa osinkoja vaan tuotto perustuu rahaston arvonkehitykseen.

Nordnetin Superrahastot kuten muutkin indeksirahastot sijoittavat vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin eli ne ovat ns. passiivisia rahastoja, koska ne eivät ota osakekohtaisia näkemyksiä.

Superrahasto Suomen lisäksi Nordnetilla on vastaavanlaiset superrahastot myös Tanskan, Norjan ja Ruotsin pääindekseille.

Täysin kuluton indeksirahasto

 • Merkintä- ja lunastupalkkio 0€
 • Kaupankäyntipalkkio 0€
 • Hallinnointipalkkio 0€

Nordnetin Superrahasto Suomi on siis täysin kuluton.

Miten rahasto voi olla täysin kuluton?

Saattaa kuulostaa epäilyttävältä, että rahasto ei peri ollenkaan kulua, koska rahastojen ansaintalogiikka perustuu juuri kuluihin.

Superrahastot ovat Nordnetilla puhdas markkinointikeino, jolla he houkuttelevat uusia asiakkaita. Nordnet toivoo, että säästämisen superrahastoihin aloittaneet henkilöt sijoittavat myös muihin Nordnetin tuotteisiin.

Muihin pohjoismaihin sijoittavista superrahastoista Nordnet perii valuutanvaihdosta aiheutuvan 0,25%:n valuutanvaihtokulun.

Tutustu lisää ja aloita kaupankäynti Nordnetin Superrahastoilla.

Mihin superrahastot sijoittavat?

Superrahastot sijoittavat siis pohjoismaiden osakeindekseihin, jotka koostuvat eniten vaihdetuimmista pörssiyhtiöistä. Rahastot jäljittelevät indeksiä siten, että sijoitusten paino vastaa pörssiyhtiöiden painoa kohdeindeksissä. Superrahastot ovat ns. passiivisia indeksirahastoja eli niissä ei ole aktiivista salkunhoitoa kuten esimerkiksi perinteisissä osakerahastoissa.

Suomen superrahasto sijoittaa siis Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman yhtiön osakkeisiin. Ruotsin superrahasto sijoittaa 70, Tanskan superrahasto 20 ja Norjan superrahasto 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen.

Superrahastot sijoittavat yhtiöistä kertyneet osingot uudelleen, jolloin sijoittaja pääsee pitkällä aikaävälillä hyötymään korkoa korolle -vaikutuksesta, koska veroja ei tarvitse maksaa osingoista ollenkaan.

Kuukausisäästäminen Nordnetin superrahastoon

Nordnetin Superrahastot sopivat erittäin hyvin pitkän aikavälin kuukausisäästämiseen. Säästämisen voi aloittaa pienilläkin summilla sillä minimimerkintä on 15 euroa per rahasto.

Rahastosäästämisessä pitkällä aikavälillä useiden tilastojen mukaan tärkeimmäksi tekijäksi muodostuu rahaston kulut.

Osakemarkkinoiden keskimääräinen pitkän aikavälin tuotto on noin kuusi prosenttia. Keskimäärin osakerahasto perii ehkä noin 1,5% kokonaiskulua per vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajan kokonaistuotoksi tavallisissa osakerahastoissa jäisi keskimäärin vain 4,5%, kun se superrahastoissa pitkällä aikavälillä olisi kulujen verran enemmän eli 6,0%.

Oheisella rahastolaskurilla voit kokeilla laskea yllä olevaa esimerkkiä eripituisilla ajanjaksoilla ja säästösummilla. Huomaa, että mitä pidempi aikaväli, sitä suuremmaksi nousee korkoa korolle -efektin vaikutus.

Rahastolaskuri

Superrahastojen verotus

Nordnetin superrahasto Suomi ei maksa osingoistaan veroja. Tällä on selkeä veroetu pitkän aikavälin säästäjälle. Myöskin ruotsin superrahasto on verovapaa, mutta Tanskan ja Norjan superrahastojen verotus on hieman epäselvempi.

Superrahastoihin sijoittanut henkilö maksaa pääomatuloveroa myynnin yhteydessä mahdollisesta luovutusvoitosta ellei kalenterivuoden kokonaismyynnit jää alle 1000 euron.

Kenelle superrahasto sopii?

Superrahaston minimimerkintä on 15 euroa ja maksimissaan 10 000 euroa päivässä. Rahastot sopivat ja ovat suunnattukin lähinnä piensijoittajille.

Superrahastot sopivat erityisen hyvin pitkän aikavälin säästämiseen vaihtoehtona aktiivisille rahastoille kulutehokkuutensa ansiosta. Ne ovat myös hyvä ja helppo vaihtoehto ensimmäiseksi säästö- tai sijoituskohteeksi. Superrahastot sopivat todella hyvin myös lapselle säästämiseen.

Indeksirahastot eivät sovi kärsimättömille ja nopeita arvonnousuja tavoitteleville henkilöille.

Lue Morningstarin rahastoraportti Superrahasto Suomesta.

Nordnetissa voit tutustua lisää Nordnetin superrahastoihin.

Muut rahastotyypit:

 

 

 

Katso myös:

Bitcoin kurssi ja louhinta

Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin perustuva bittiraha eli kryptovaluutta, jonka on vuonna 2008 perustanut Satoshi Nakamoto -nimimerkin takana oleva henkilö tai taho. Bitcoin eroaa tavallisista paperivaluutoista siten, että ne eivät ole keskuspankkien tai rahoituslaitosten liikkeellelaskemia vaan olemassaolo perustuu useiden tietokoneiden hallinnoimaan vertaisverkkoon.

Bitcoin on ensimmäinen ja selvästi tunnetuin kryptovaluutta. Osa pitää Bitcoinia suurena pyramidihuijauksena tai kuplana. Sitä se voi ollakin, mutta on selvää, että Bitcoinin ja muut kryptovaluutat mahdollistava lohkoketjuteknologia on tulevaisuuden ala.

Bitcoinin arvo

Bitcoin on markkina-arvoltaan maailman arvokkain kryptovaluutta. Kirjoituksen mukaan kryptovaluuttojen yhteinen markkina-arvo on ylittänyt 500 miljardin dollarin rajan. Bitcoinin osuus kaikkien kryptovaluutojen markkina-arvosta on n. 40%. Toiseksi suurimman bittikolikon Ethereumin osuus koko alan markkina-arvosta on alle 20%.

Kryptovaluuttojen markkina-arvot kuitenkin heittelevät hurjasti lyhyessäkin ajassa eli tilanne voi poiketa kirjoitushetkestä jo paljon.

Bitcoinin arvo määräytyy kuten minkä minkä tahansa muunkin sijoituksen tai tuotteen hinta, kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kuten osakkeillakin, Bitcoinin arvo määräytyy siitä millä hinnalla niillä on viimeksi tehty kauppaa.

Bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin liittyy sellaisia riskejä (hakkerointi, lainsäädäntö..), että on vaikea sanoa, että mikä niiden todellinen arvo on. Onko se sama kuin viimeisin kurssinoteeraus, jos Bitcoineja ei pysty käyttämään haluamaansa kohteeseen tai riskien myötä on mahdollista, että bitcoin-omistukset voi kadota yhdessä yössä?

Bitcoinin kurssikehitys

Bitcoinin kurssi on heilunut voimakkaasti alusta asti, mikä onkin tunnusomaista kryptovaluutoille. Vuonna 2010 Bitcoinin kurssi oli 0,05 dollaria, kun se parhaimmillaan joulukuussa 2017 kävi jopa yli 19 000 dollarissa. Kirjoitushetkellä kurssi on noin 6 500 dollaria.

bitcoinin arvo
Bitcoinin kurssikehitys 2013-2018

Valtavista kurssinousuista voi päätellä, että oikeaan aikaan Bitcoin-kelkkaan mukaan hypänneet ovat tienanneet muhkeasti. Vuonna 2010 Bitcoinia tuhannella eurolla ostaneella olisi nyt kymmenien miljoonien eurojen omaisuus.

Tiettävästi Suomessakin on satoja Bitcoin-miljonäärejä. Bitcoinin kehittämisessä mukana olleella suomalaismiehellä oli nykyarvossa miljardien eurojen potti bitcoineja, mutta hän myi niistä suurimman osan vuonna 2011 ennen valtavia kurssinousuja. Vielä huonommin kävi 22-vuotiaalle nuorelle suomalaismiljonäärille, jolta huijattiin yli 20 miljoonan euron arvosta Bitcoin-omistuksia.

Bitcoinin kurssi reaaliajassa täällä.

Bitcoinin historia

Bitcoinin historia alkaa vuodesta 2008, jolloin Satoshi Nakamoto -nimimerkkiä käyttänyt henkilö tai taho perusti Bitcoinin. Ensimmäiset siirrot tehtiin vuoden 2009 tammikuussa. Bitcoinin nousukiito oli hyvin maltillista alussa ja vasta vuosina 2010-2013 Bitcoineja alettiin käyttää laajemmin.

Bitcoinin tarina ei ole kaikkien kannalta yhtä ruusuinen. Bitcoineja alettiin käyttämään huumekaupassa tor-verkon kautta 2011.

Vuosina 2011-2014 maailman suurimmaksi Bitcoin-markkinapaikaksi kehittynyt Mt.Gox hakkeroitiin ja sen käyttäjien bitcoineja vietiin miljardien eurojen arvosta. Tuoreimpana tapauksena on kesällä 2018 ryöstetty eteläkorealainen Coinrail-niminen bitcoin-pörssi.

Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja on käytetty enenevissä määrin terrorismi- ja rahanpesurikoksiin.

Bitcoineihin voi toki sijoittaa ja niitä voi myös käyttää ostamiseen. Lue Bitcoinin eri käyttötavoista.

Bitcoinin louhinta

Bitcoineja voi luoda tietokoneiden avulla ns. louhimalla. Louhinta tarkoittaa sitä, että uutta kryptovaluuttaa syntyy, kun tietokone onnistuu ratkaisemaan monimutkaisen algoritmitehtävän. Eli kun normaaleja valuuttoja painetaan painokoneella, bitcoineja syntyy tietokoneiden avulla virtuaalisesti.

Kuka tahansa pystyy alkaa louhimaan Bitcoineja tietokoneellaan. Kaiken lisäksi se on täysin laillista. Bitcoinit saa omistukseen se, joka onnistuu louhimaan ensimmäisenä eli nopeiten ratkaisemaan matemaattisen tehtävän.

Onko Bitcoinin louhinta kannattavaa?

Aikaisemmin Bitcoinin louhinta oli helpompaa kuin nyt. Periaatteessa amatöörikin pystyi louhimaan kymmeniä bitcoineja kotikoneellaan.

Bitcoinien määrä on tiettävästi rajattu 21 miljoonaan kappaleeseen ja suurin osa bitcoineista on jo louhittu minkä vuoksi louhiminen ei ole enää mahdollista tai kannattavaa kotikoneilla. Kryptovaluutan louhiminen muuttuu koko ajan haastavammaksi sillä mitä lähemmäksi valuutan maksimimäärää päästään, sitä vaikeampia algoritmit ovat.

Nykyisin Bitcoineja louhitaan suurten yritysten valtavissa louhintasaleissa huippuunsa viritetyillä tietokoneilla jopa satojen insinöörien ja ylläpitäjien toimesta.

Haaste virtuaalivaluuttojen louhinnassa on valtava sähkökulutus. Lähelle maksimimäärää louhitun virtuaalivaluutan louhimisen kuluttaa sähköä sen verran, että sen ostaminen saattaa tulla edullisemmaksi.

Muiden kryptovaluuttojen louhiminen

Uuden kryptovaluutan alkumetreillä louhiminen on siis helpompaa, joten harrastelijat voivat louhia muita alkumetreillä olevia kryptovaluuttoja. Kryptovaluuttojen maailma kasvaa sellaista vauhtia, että Bitcoinin kaltaisia tilaisuuksia syntyy jatkuvasti.

Tämän artikkelin kautta löytyy vinkkejä kryptovaluuttojen louhintaa harkitsevalle.

Haluatko ostaa Bitcoineja? Kaikkein helpoin tapa ostaa Bitcoineja on avata maksuton tili kotimaiseen Coinmotion-palveluun, jolla on ainoana alan yrityksenä Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa.

Tämän suosittelulinkin kautta voit avata palveluun tilin ja saada alennetut kaupankäyntipalkkiot 30 päivän ajaksi!

Lue myös:

Lohkoketjuteknologia

Lohkoketju (englanniksi blockchain) tarkoittaa teknologiaa, jonka avulla toisilleen tuntemattomat toimijat voivat tuottaa ja ylläpitää hajautettuja tietokantoja yhdessä.

Mikä on lohkoketju?

Lohkoketju on teknologia, joka mahdollistaa hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan. Lohkoketju on avoin eli kuka tahansa voi olla lohkoketjussa mukana ja varmistaa mitä lohkoketjussa on tapahtunut. Lohkoketjussa oleva tieto ei siis ole salaista ja transaktioita pystyy seuraamaan. Henkilöllisyys ei kuitenkaan paljastu.

Lohkoketju nimi tulee siitä, että kyseessä on suurelle määrälle eri tietokoneita hajautettu ketju, ikään kuin valtava virtuaalinen palapeli. Palapelin jokainen lohko sopii sopii pelkästään seuraavaan lohkoon ja ne liitetään toisiinsa matemaattisilla algoritmeilla.

Lohkoketjun lohko sisältää edeltävästä lohkosta tiivistefunktiolla lasketun merkkijonon. Tiivistefunktion merkit vaikuttavat aina seuraavaan lohkoon. Lohkoketjun lohkot ovat ikään kuin kansioita ja on lohkoketjun jokaisella käyttäjällä samanlaisia. Tästä avoimuudesta syntyy lohkoketjuteknologian hienous.

Lohkoketju on toistaiseksi mahdollistanut kryptovaluutat, mutta se on vasta alkua, koska teknologiassa piilee valtavat mahdollisuudet, joista seuraavassa lisää.

Lohkoketjun mahdollisuudet

Lohkoketjuteknologia on toistaiseksi mahdollistanut kryptovaluuttojen syntymisen ja nopeat transaktiot. Teknologia on poistanut maksamisesta rahoituslaitoksen, joten raha liikkuu nopeasti suoraan ilman välikäsiä maksajalta maksun saajalle.

Kryptovaluuttojen ja nopean maksamisen lisäksi lohkoketju mahdollistaa digitaaliset sopimukset eli ns. älysopimukset, omaisuusrekisterit, äänestysjärjestelmät ja mitä tahansa muuta.

Toistaiseksi kuitenkaan lohkoketjuteknologia ei ole tarjonnut ihmisille arkea mullistavia asioita. Konsultointiyhtiö Accenture ennustaa, että lohkoketjuteknologia lyö läpi, mutta ihan vielä ei ole sen aika, mutta vuoteen 2025 mennessä teknologia yleistyy päivittäisessä käytössä. On mahdollista, että lohkoketju tekee välittäjinä toimivat verkkokaupat turhiksi, kun teknologian myötä luottamus myyjän ja ostajan välillä syntyy matemaattisesti.

Kirjoitimme myös kryptovaluuttojen käyttömahdollisuuksista. 

Lohkoketjuteknologian historia

Ajatus lohkoketjuteknologiaan syntyi jo n. 30 vuotta sitten, kun amerikkalaistutkijat miettivät digitaalisten tiedostojen muokkaushistorian varmistamista.

Kuitenkin jo ennen tätä vuonna 1983 David Chaum oli perustanut ensimmäisen kryptografiaan perustuvan valuutan eCashin. Historian ensimmäisen virtuaalivaluutan käyttöä kokeiltuun amerikassa ja euroopassa, mutta Chaum oli aikaansa edellä ja eCash myöhemmin kuopattiin.

Vuonna 2008 kryptovaluutat saivat tuulta alleen, kun Satoshi Nakamoto -nimimerkin taakse piiloutunut henkilö tai taho perusti ensimmäisen lohkoketjuteknologiaan perustuvan virtuaalivaluutan, Bitcoinin. Bitcoin oli ensimmäinen vertaisverkkoon perustuva maksujärjestelmä, joka ei tarvitse välikättä eli pankkia vahvistamaan rahansiirtoja.

Lohkoketjuteknologia ja sijoittaminen

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on saanut valtavasti suosiota aivan viime vuosina muhkeiden kurssinousujen vuoksi. Lohkoteknologiaan sijoittamisessa ei ole kyse kuitenkaan pelkästään Bitcoinista ja muista kryptovaluutoista, koska teknologian muut mahdollisuudet ovat yksittäisiä virtaalivaluuttoja suuremmat.

Artikkelin mukaan yhdeksän kymmenestä maailman suurimmasta pankista pohtii lohkoketjuteknologian käyttöönottamisesta, etenkin ulkomaanmaksuja ajatellen. Pankkien nykyinen swift-maksujärjestelmä on peräisin viime vuosituhannelta, joten uuden teknologian aika on nyt.

Lisäksi energiajätit BP, Mercuria Energy ja ABM Amro ovat ilmoittaneet ottavansa lohkoketjuteknologian käyttöön energiakaupankäynnissään. Myös valtavan raaka-ainevälittäjät Naxitis ja Trafigura ottivat lohkoketjuteknologian käyttöön öljykaupankäynnissä.

Lohkoketjun kolmannesta vallankumouksesta on myös kirjoiteltu ja Suomeen avataan vuoden 2019 alkupuolella Pohjoismaiden ensimmäinen kauppapaikka lohkoketjuun perustuville arvopapereille. Kauppapaikalla on mahdollista “tokenisoida” kohde-etuus, esim. osakeyhtiö, kiinteistö tai ravintola, ja myydä sekä ostaa niitä tokeneissa lohkoketjun avulla.

Uudella kauppapaikalla mahdollistetaan tokenisoinnin avulla omaisuuden hajautettu ja läpinäkyvä omistaminen. Omaisuus on mahdollista myydä pienissä osissa olman välikäsiä. Sijoittaja pitää tokeneita virtuaalisessa lompakossaan. Myös liikkeellelaskut ja joukkorahoitukset on mahdollista kauppapaikan avulla.

Monia sijoitusmahdollisuuksia lohkoketjuteknologiaan varmasti syntyy lähitulevaisuudessa. Lue sijoittamisesta Bitcoiniin.

Suosituimmat kryptovaluutat

Lohkoketjun avulla luotuja kryptovaluuttoja on jo valtavia määriä ja uusia syntyy jatkuvasti. Suurin osa uusista “pyrkyreistä” katoavat parin vuoden sisällä, kun taas osan kohdalla on nähty valtavia kurssinousuja.

Suosituimmat ja tunnetuimmat ns. ensimmäisen sukupolven kryptovaluutat ovat tietenkin Bitcoin sekä pikkuveli Litecoin. Suosittuja ns. toisen sukupolven kryptovaluuttoja ovat mm. Ethereum, Ripple, Cardano ja NEO. Suosittuja ns. kolmannen sukupolven kryptovaluuttoja ovat Monero ja EOS.

Kryptovaluutat eroavat ominaisuuksien puolesta toisistaan ja monenkaan kohdalla ei päällimmäisenä puhuta virtuaalirahasta vaan enemmänkin muista teknologian mahdollisuuksista, kuten digitaalisista sopimuksista tai sovelluksista.

Lue lisää kryptovaluutoista.

Tutustu myös:

Bittiraha

Bittiraha eli kryptovaluutta on ollut viime vuosien kuuma puheenaihe, yleistyvä maksamismuoto sekä kiinnostava sijoituskohde. Tässä kirjoituksessa pureudumme bittirahaan syvemmin.

Bittiraha tulee, oletko valmis?

Vuosikymmenet vierivät ja maailma muuttuu, ennen kaikkea digitalisoituu. Internet on mullistanut tavallisen ihmisen elämän parissa vuosikymmenessä totaalisesti. Nykyään jättiyhtiöt Facebook, Google ja Amazon hallitsevat ihmisten tietoja ja käyvät niillä kauppaa.

Seuraava mullistus on jo alkanut sillä lohkoketjuteknologia valtaa alaa. Lohkoketjuteknologiaan perustuva bittiraha on lyömässä läpi ja kryptovaluuttoja onkin jo satoja, joista tietenkin tunnetuin on ensimmäisen sukupolven bittivaluutta Bitcoin. Bitcoinin jälkeen on lanseerattu kymmeniä ns. toisen ja kolmannen sukupolven bittirahoja.

Mitä bittiraha on?

Nykyisin maksamiseen käytetään verkkopankkia, pankkikorttia sekä käteistä, mutta entäs 10 tai 20 vuoden päästä? Bittiraha saattaa korvata käteisen jo nopeammin kuin arvaatkaan.

Mitäs se bittiraha sitten oikeasti on? Se on kansainvälinen digitaalinen valuutta, jota ei sääntelä viranomaispankit. Bittiraha on toisiinsa lohkoketjuteknologian avulla toisiin verkostoituneiden tietokoneiden ylläpitämä valuutta, jolla ei ole fyysistä muotoa.

Bittirahan edut suhteessa tavalliseen valuuttaan on transaktioiden nopeus. Bittirahalla maksamisesta tullee tulevaisuudessa edullisempaa, koska kolmatta välikättä, kuten pankkia ei tarvita.

Lue lisää kryptovaluutoista.

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa bittirahan

Bittiraha perustuu lohkoketjuteknologiaan (engl. Block chain), jonka avulla toisillensa tuntemattomat henkilöt voivat ylläpitää hajautettuja tietokantoja. Edistyksellinen lohkoketjuteknologia mahdollistaa läpinäkyvät ja hajautetut tietokannat. Lohkoketju on matemaattisista algoritmeistä koostuva jono tai ikään kuin digitaalinen palapeli.

Kryptovaluuttojen lisäksi lohkoketjuteknologia mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa digitaalisten älysopimusten teon, omaisuusrekisterit, äänestysjärjestelmät sekä mahdollistaa tehokkaamman joukkorahoituksen tai omaisuuden myynnin ja ostamisen.

Tiesitkö, että lohkoketjuteknologian ensiaskeleet on otettu jo 1980-luvun alussa? Lue lisää lohkoketjuteknologiasta.

Bittirahaa voi käyttää jo moneen

Bittirahaa eli kryptovaluuttoja voi nykyään käyttää koko ajan enemmän erilaisiin tarkoituksiin. Laajemmin kryptoraha tulee ihmisten arjessa käyttöön arvion mukaan vuoteen 2025 mennessä.

Toistaiseksi kryptovaluutat ovat pääsääntöisesti olleet enemmän sijoituskohteita kuin maksamisen välineitä. Kryptovaluuttasijoittajat ovatkin viime vuosina tehneet muhkeita arvonnousuja omistuksillaan. Osa on myös hävinnyt omaisuutensa kurssilaskun tai hakkeroinnin seurauksena.

On kuitenkin useita verkkokauppoja, jotka ovat ottaneet Bitcoinin (tai jonkin muun kryptorahan) maksuvälineekseen. Tunnetuimpia näistä ovat Shopify, Overstock, Microsoft ja AirBaltic. Myös jotkut nettikasinot hyväksyvät kryptorahan maksuvälineeksi.

Lue lisää Bitcoinin käyttömahdollisuuksista.

Bitcoin suosituin

Selvästi tunnetuin kryptovaluutta on Bitcoin. Vuonna 2008 perustetun Bitcoinin arvo on parhaimmillaan ollut n. 40% koko kryptovaluuttojen yhteisen satojen miljardien kokonaisarvon. Osa pitääkin Bitcoinia synonyyminä kryptorahalle, mutta kryptovaluuttoja on monia muitakin.

Sijoituskohteena Bitcoin on tarjonnut käsittämättömiä tuottoja monille. Esimerkkinä vuonna 2010 tehdyn tuhannen euron Bitcoin-sijoituksen arvo olisi parhaimmillaan ollut jopa 50 miljoonaa euroa. Bitcoinin ja muiden bittikolikoiden arvot heilahtelevat kuitenkin valtavasti, joten kyseessä on erittäin riskialtis sijoitus vaikka tuottomahdollisuudet ovat kuitenkin valtavat.

Kirjoitimme artikkelit myös Bitcoinista sijoituskohteena sekä Bitcoinin louhimisesta.

Mikä on Bittiraha.fi?

Bittiraha.fi on Bitcoinin ostamiseen ja myymiseen kehitetty suureen suosioon noussut palvelu. Bittiraha.fi tarjoaa myös laajasti tietoutta Bitcoinista sekä keskusteluyhteisön aiheesta kiinnostuneille.

Haluatko aloittaa kryptovaluuttojen ostamisen? Tämän suosittelulinkin kautta saat alennetut kaupankäyntikulut 30 päivän ajaksi Coinmotion-palveluun.

Tutustu myös:

bittiraha_coinmotion_banner_fix

Kryptovaluutat

Kryptovaluutat ovat saaneet viime aikoina valtavasti huomiota eri medioissa, eikä vähiten mehevien arvonnousujen myötä. Kryptovaluuttoihin liittyy monenlaisia kysymyksiä ja uskomuksia, usein vääriäkin. Tästä artikkelista opit mistä kryptovaluutoissa on kyse.

Kryptovaluutta – mitä se tarkoittaa?

Kryptovaluutta on kryptografiaan perustuva digitaalinen virtuaalivaluutta. Kryptografia tarkoittaa salakirjoitustekniikkaa.  Kryptovaluutat on luotu, koska on haluttu luoda rahoituslaitoksista riippumaton raha.

Kryptovaluutat ovat siis salattuja digitaalisia valuuttoja, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Tämän teknologian vahvuus on, ettei se perustu pelkkään valuuttaan vaan teknologiasta on kehittymässä kokonainen ekosysteemi, jonka avulla voidaan mm. solmia sopimuksia ja myydä palveluita.

Kryptovaluutoille tunnusomaista on, että niiden määrät ovat yleensä rajatut. Esimerkiksi Bitcoinin enimmäismääräksi on arvioitu 21 miljoonaa kappaletta. Toisin kuin käteisvaluutoilla, kryptovaluutoita ei “paineta” lisää jos keskuspankki niin päättää.

Kryptovaluuttojen historia ulottuu hieman yllättäen jopa vuoteen 1983 asti, jolloin ensimmäinen kryptografinen valuutta eCash luotiin David Chaumin perustamana. Kuitenkin vain yksi pankki otti palvelun käyttöön ja järjestelmä lopetettiin vuonna 1998. Ehkä Chaum oli oikeassa, mutta vain 20 vuotta aikaansa edellä?

Sijoittaminen kryptovaluuttoihin

Kryptovaluuttoihin sijoittamisesta on kuultu monenlaisia tarinoita, sekä hyviä että huonoja. Joku on saattanut menettää kaikki rahansa siinä missä joku toinen on saattanut tuhat- tai jopa kymmentuhatkertaistaa alkusijoituksensa.

Digitalisaatio valtaa maailmaa ja transaktiot halutaan koko ajan nopeammiksi ja tehokkaammiksi. Tästä syystä perinteinen paperivaluutta alkaa olla liian kankea kryptovaluuttojen rinnalla. Kukaan ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta vaikea on myöntää, etteikö kryptovaluutat mahdollistava lohkoketjuteknologia olisi tulevaisuuden ala.

Kryptovaluutat ovat ehkä yksi riskialttiimmista omaisuusluokista, johon voi sijoittaa. Kryptovaluuttojen hinnanmuutokset ovat valtavia ja kurssi saattaa heilua yhden vuorokauden aikana paljonkin. Kryptovaluuttojen määrät ovat niin pieniä suhteessa perinteisiin valuuttoihin, että yhden tahon miljoonaostot tai -myynnit heiluttelevat kursseja paljonkin.

Esimerkki: Jos olisit sijoittanut ennen vuotta 2011 Bitcoiniin 1 000 dollaria, olisi sen arvo parhaimmillaan ollut jopa 19 miljoonaa dollaria. Kurssiheilahtelut ja sitä myöden tuottomahdollisuudet ovat siis valtavia.

Uusia kryptovaluuttoja syntyy kuitenkin kuin sieniä sateella ja totuus on, että suurimpaa osaa uusista valuutoista ei ole olemassa enää viiden vuoden päästä.

Louhinta

Kun paperirahaa painetaan paperikoneella, kryptovaluuttaa syntyy “louhimalla”. Kryptovaluuttaa luodaan siis tietokoneiden avulla “louhimalla” siten, että uutta valuuttaa syntyy, kun tietokone onnistuu ratkaisemaan monimutkaisia algoritmitehtäviä.

Kryptovaluutan louhiminen muuttuu koko ajan haastavammaksi sillä mitä lähemmäksi valuutan maksimimäärää päästään, sitä vaikeampia algoritmit ovat. Uuden kryptovaluutan alkumetreillä louhiminen on siis helpompaa ja valuuttaa syntyy nopeammin lisää.

Kuka tahansa pystyy louhimaan kryptovaluuttaa itse ja se on vieläpä täysin laillista. Haaste kryptovaluutan louhinnassa on kuitenkin sähkönkulutuksen määrä. Lähelle maksimimäärää louhitun kryptovaluutan louhimiseen tarvitaan todella älykäs ja kallis tietokone ja louhiminen kuluttaa valtavasti sähköä, joten sen louhiminen itse saattaa tulla kalliimmaksi kuin sen ostaminen.

Lue lisää kryptovaluuttojen louhinnasta.

Kryptovaluuttojen ostaminen

Kryptovaluutan ostaminen ei ole vaikeaa ja uusia palveluita syntyy kuin sieniä sateella. Helpoin tapa ostaa kryptovaluuttaa on rekisteröityä CoinbaseenBinanceen tai kotimaiseen Coinmotioniin.

Coinbase on amerikkalainen kryptopörssi, jonka kautta voit ostaa kryptovaluuttoja suoraan euroilla tai dollareilla. Ostamista varten täytyy luoda tili, varmentaa henkilöllisyys ja lisätä maksutavat. Coinbasesta pystyy ostamaan Bitcoinia, Litecoinia ja Ethereumia.

Binancen kautta taas on mahdollista ostaa muitakin kuin yleisimpiä kryptovaluuttoja. Binance on valinta kryptosijoittajalle silloin, jos haluaa löytää nousevia “helmiä” yleisimpien kryptojen sijaan. Voit ostaa Binancesta erilaisia kryptovaluuttoja ostamalla ensin Coinbasesta jotain yleistä kryptovaluuttaa ja siirtämällä tuon valuutan sitten Binance-tilillesi.

Coinmotion on suomalaisen Prasos Oy:n ylläpitämä kryptovaluuttojen välittäjä, jolla on ainoana alan yrityksenä Suomessa Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa.

Tämän suosittelulinkin kautta voit avata Coinmotion-tilin ja saada edullisemmat kaupankäyntikulut 30 päivän ajaksi.

Säilytys

Kryptovaluutojen säilytys ei luvalla sanoen ole mitään satavarmaa puuhaa toistaiseksi. Omistukset ovat digitaalisessa muodossa verkossa, joten suurimmatkin kryptopörssit voivat joutua hakkeroinnin kohteeksi. Tällaistakin on tapahtunut.

Jos haluat nukkua yösi varmemmin kryptokolikoidesi kanssa, kannattaa kryptopörssien omien “lompakoiden” lisäksi tai sijaan hankkia jokin tai jotkin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Desktop-lompakko on tietokoneelle ladattava ohjelma, jonne voit tallentaa kryptovaluuttasi. Kryptovaluutat eivät oikeasti siirry lompakkoon vaan ovat kryptoverkostossa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tietokoneesi tuhoutuisi, kryptovaluutat on mahdollista saada takaisin. Exodus on yksi suositelluimmista desktop-lompakoista.
 • Online-lompakko ovat samanlaisia kuin kryptopörssien omatkin lompakot, mutta ne ovat turvallisempia, koska eivät ole kytkettyinä kauppapaikkaan. Myös online-lompakot ovat hakkeroitavissa
 • Hardware-lompakko on fyysinen tuote, jossa salausavain on sisäänrakennettuna laitteessa. Hardware-lompakossa yhdistyy helppokäyttöisyys ja turvallisuus. Laite yhdistetään tietokoneeseen usb:n avulla ja valuutan siirtäminen laitteeseen edellyttää napin painamista laitteesta. Yleisin hardware-lompakko on Ledger Nano S, joka toimii hyvin MyCelium ja Electrum -sovellusten kanssa.
 • Paperilompakko on lompakko, johon voi tallentaa yksittäistä kryptovaluuttaa ja se tarkoittaa ihan oikeaa paperia. Esimerkiksi Bitcoin-paperilompakon pystyy avaamaan osoitteessa Bitaddress.org.

Kryptovaluutan säilyttämisen riskejä pienentää huomattavasti säilytysmuotojen hajauttaminen sekä salasana-avainten säilyttäminen paperilla.

Kryptovaluutat ja verotus

Kryptovaluutat ovat Suomessa täysin laillisia ja veronalaisia. Kryptovaluuttojen arvonnousua verotetaan pääomatulona. Vero realisoituu vasta siinä vaiheessa, kun kryptovaluutalla ostetaan tai se vaihdetaan takaisin oikeaan valuuttaan. Vero ei siis realisoidu maksuun jos kryptovaluuttaa vaihdetaan toiseen.

Toistaiseksi kryptovaluuttojen tappioita ei voi vähentää verotuksessa. On oletettavaa, että aiheeseen liittyvä verotus päivittyy tulevina vuosina.

Suosituimmat kryptovaluutat

Jokainen kryptovaluuttoihin perehtymätönkin on kuullut Bitcoinista, joka on selkeästi tunnetuin kryptovaluutta.

Alla listaus muista tunnetuista kryptovaluutoista:

 • Ethereum (ETH). Toisen sukupolven kryptovaluutta Ethereum ei rajoitu pelkkään valuuttaan vaan sen kekselies lohkoketju mahdollistaa myös sopimusten teon sekä ohjelmoinnin mikä onkin saanut isot pankit ja sijoittajat kiinnostumaan Ethereumista.
 • Ripple (XRP). Myös Ripple on yksi tunnetuimpia kryptoja. Ripple on enemmänkin hallittu maksuverkko kuin kryptovaluutta. Rippleä ei voi enää “louhia” lisää vaan Ripple-valuutta on jo kokonaan luotu.
 • EOS. Yksi suosituimmista kryptoista, joka on luotu pääasiassa sovelluskehittäjiä varten. Teknologiasta halutaan hajautettu käyttöjärjestelmä, jonka päälle pystyy rakentamaan appseja. EOS on yhdessä Moneron kanssa ns. kolmannen sukupolven kryptovaluuttoja.
 • Litecoin (LTC). Litecoin on yksi ensimmäisiä kryptovaluuttoja. Sen vahvuus suhteessa dominoivaan Bitcoiniin on nopeus. Litecoinin luominen on neljä kertaa nopeampaa kuin bitcoinin ja sen maksimimäärä on myös nelinkertainen. Litecoinia on usein kutsuttu Bitcoinin pikkuveljeksi.
 • Cardano (ADA). Cardano on enemmänkin tekninen alusta kuin kryptovaluutta. Siinä on eri tasoja, joille on mahdollista rakentaa erilaisia järjestelmiä, kuten digitaalisia sopimuksia tai hajautettuja applikaatioita.
 • Monero (XMR). Monero on yksityisyydestä huolen pitävä kryptovaluutta. Bitcoinin transaktiot pystytään jäljittämään, mutta Moneron älykkään ring-allekirjoituksen avulla ei pystytä selvittämään, että kuka transaktion on toteuttanut.
 • NEO. Neo on kunnianhimoinen Kiinalainen krypto, jonka tavoitteena on uudistaa koko maailman tapa käydä kauppaa. Tavoitteena on digitalisen ja reilun kaupankäynnin systeemi, jota hallitukset eivät pysty hallitsemaan.

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on riski ja suosittelemme sijoittamaan niihin vain summan, jonka olet valmis häviämään. Vaikka kryptovaluutoilla on valtava potentiaali, kääntöpuolena on se, että ne saattavat joutua hakkereiden tai lainsäädännön uhriksi. Suosittelemme hajauttamaan kryptovaluuttasijoitukset useisiin eri kryptovaluuttoihin sekä niiden säilytys eri paikkoihin.

Lisää aiheesta:

bittiraha_coinmotion_banner_fix

Indeksirahastot

Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa rahansa vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin. Indeksirahasto ei ota näkemystä osakevalintoihin vaan ostaa osakkeita samalla painolla kuin ne ovat indeksissä. Indeksin painot ja siihen kuuluvat osakkeet tarkistetaan muutaman kerran vuodessa. Tällöin indeksirahasto muuttaa tarvittaessa painotuksia indeksin koostumusta vastaavaksi.

Indeksisijoittaminen

Esimerkiksi asuntosijoittaminen vaatii ymmärrystä asuntomarkkinoista, mutta indeksisijoittaminen on helpompi vaihtoehto. Jos et halua kuluttaa aikaa yhtiöiden tilinpäätösten lukemiseen, on indeksisijoittaminen hyvä vaihtoehto.

Indeksi koostuu tietystä joukosta pörssiyhtiöiden osakkeita. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi OMXH sisältää kaikkien pörssin yhtiöiden osakkeita. Jos sijoitat Helsingin pörssiin yleisindeksiin, saat tämän osakemarkkinan keskimääräisen tuoton.

Kohdeindeksi voi olla myös vaikkapa OMXH25, joka koskee vain Helsingin pörssin 25 suurinta yhtiötä.

Indeksisijoittajan vaihtoehdot ovat sijoittaa joko indeksirahastoon tai indeksiosuusrahastoon eli etf-rahastoon.

Indeksirahastojen erot indeksiosuusrahastoihin (ETF)

Indeksirahastot ovat hyvin samankaltaisia kuin indeksiosuusrahastot eli etf-rahastot, mutta joitain eroavaisuuksia löytyy.

 • Indeksirahastoa merkitään samalla tavalla kuin aktiivisesti hallinnoitua osakerahastoa suoraan rahastoyhtiöltä. Indeksiosuuksilla käydään kauppaa pörssissä.
 • Indeksirahaston hallinnointipalkkiot ovat hieman vastaavia indeksiosuuksia korkeampia.
 • Indeksirahasto sijoittaa osingot automaattisesti uudelleen. Indeksiosuudet tekevät näin vain harvoin.
 • Indeksiosuuksista ei peritä lainkaan merkintä- ja lunastuspalkkiota kun taas eräät indeksirahastot tekevät näin. Indeksiosuuksista maksetaan ostettaessa pörssivälittäjän palkkio.
 • Indeksiosuuksilla käydään kauppaa koko pörssipäivän ajan. Indeksirahastoille lasketaan päivän arvo kerran päivässä.

Lue kirjoitus ETF-rahastot vs. suorat osakesijoitukset

Indeksirahastojen plussat

 • Kustannustehokkuus
 • Läpinäkyvyys. (Aktiiviset rahastot kertovat yleensä vain 10 suurinta sijoitusta.)
 • Ei riskiä salkunhoitajan valinnoista
 • Aktiivista osakerahastoa suurempi todennäköisyys päätyä samaan tulokseen pitkällä aikavälillä.
 • Hajautus onnistuu helposti ja edullisesti halutulle toimialalle, maanosaan jne.
 • Mukaan pääsee jo pienillä summilla. (Kuukausisäästäminen indeksirahastoon järkevää pienilläkin summilla, indeksiosuuksia kannattaa ostaa kerralla vähän enemmän, esimerkiksi tuhannella eurolla riippuen kuitenkin välittäjän ottamasta palkkiosta.)
 • Kaupankäynti yhtä helppoa kuin osakkeilla tai oman pankin rahastoilla.

Indeksirahastoja on tarjolla suhteellisen vähän piensijoittajille. Suurten pankkien indeksirahastoihin minimimerkintä jopa 1 000 000 euroa. Piensijoittajille indeksirahastoja tarjoaa ainakin Seligson & Co. 

Indeksirahaston valinta

Indeksirahaston valinnassa kannattaa noudattaa muutamia tärkeitä periaatteita.

 • Valitse maantieteellinen alue ja toimiala. Sijoitussalkkusi toimiala- ja maantieteellinen hajautus sekä sijoitussuunnitelmasi määrittävät, minne maantieteelliselle alueelle seuraavat sijoitukset tulisivat keskittyä. Jos sinulla on vahva osakepaino euroopassa ja pohjois-amerikassa, ehkä voisit hajauttaa seuraavat sijoitukset kehittyville markkinoille, esimerkiksi Kiinaan, Etelä-Amerikkaan tai Afrikkaan.
 • Vältä synteettisiä rahastoja. Fyysinen indeksirahasto sijoittaa rahaston varat kohdeindeksin osakkeisiin todellisuudessa, mutta synteettinen indeksirahasto toimii toisin. Se solmii sopimuksia, joissa vastapuoli maksaa sovituin väliajoin kohdeindeksin mukaisen hinnanmuutokset rahastolle. Synteettiset indeksirahastot eivät todellisuudessa siis omista kohdeindeksin osakkeita.
 • Valitse pienikuluinen rahasto. Tutkimusten mukaan kuluilla on suuri merkitys rahastosijoittajan pitkän aikavälin tuotossa. Valitse indeksirahasto, jonka hallinnointipalkkio on alle 0,5%. Hyvä kysymys on, että kannaattaako hallinnointipalkkiota maksaa ollenkaan, kun täysin kuluttomiakin indeksirahastoja on olemassa, josta lisää seuraavassa.

Indeksirahastojen kulut

Indeksirahastojen kulut ovat aktiivisia rahastoja matalempia, koska indeksirahastot ovat hallinnoinnin kannalta helpompia.

Pitkäaikaissäästäjän kannalta pienet kulut ovat erittäin tärkeitä, sillä kulut ovat suoraan pois tuotosta. Indeksirahastojen hallinnointipalkkiot ovat noin 0,5% luokaa ja merkintäpalkkio on alle 0,5% tai sitä ei ole ollenkaan. Vastaavien aktiivisten osakerahastojen merkintä- ja lunastuspalkkiot vaihtelevat paljon ja hallinnointipalkkiot ovat yleensä 1,4-2,0% tasoilla.

Nordnetilla on valikoimissaan ns. superrahastoja eli täysin kuluttomia indeksirahastoja. Nordnet on tietääksemme ainut kuka tarjoaa täysin kuluttomia rahastoja.

Katso myös kaikki muut rahastotyypit

Ehkä myös nämä kiinnostavat:

Rahapeliyhtiöihin sijoittaminen – riski vai mahdollisuus?

Rahapelit muiden pelien ohella ovat kehittyneet paljon ja todella nopeasti viimeisen parin vuosikymmenen aikana, jonka seurauksena rahaa liikkuu pelimarkkinoilla enemmän kuin koskaan. Teknologia on mahdollistanut pelien siirtymisen internettiin ja myöhemmin myös mobiililaitteille, sekä lisäksi yleinen suhtautuminen pelaamiseen on muuttunut. Rahasta pelaamista ei enää katsota niin pahalla, sillä siitä on tullut jokaisen viihdettä taustoihin, sukupuoleen tai yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Jokainen voi avata tilin nettikasinoon tai vedonlyöntisivustoon ja kaiken lisäksi se on vielä helppoa. Eikä pelkästään kasinot, vaan myös pelien kehitys on osoittautunut todelliseksi rahasammoksi.

Monista rahapeliyrityksistä on vuosien saatossa kasvanut isoja pörssiyhtiöitä ja tällä hetkellä esimerkiksi Tukholman ja Lontoon pörsseissä on ennätysmäärä rahapelialan yrityksiä. Bisnes siis kukoistaa, eikä sen hiipumisesta ole ainakaan tällä hetkellä selkeitä merkkejä. Rahapeliyhtiöihin sijoittaminen saattaa siis olla houkutteleva vaihtoehto, mutta muutamiin seikkoihin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota.

Näin rahapelimarkkinat toimivat

Mikäli osakesijoittaminen pelimaailmassa kiinnostaa, alaan on hyvä tutustua hieman syvemmin ennen päätöksen tekemistä. Rahapelimarkkinoilla on kolme pääasiallista toimiryhmää: nettikasinot, pelivalmistajat sekä affiliaatit, jotka auttavat markkinoinnissa. Kun pelaajat pelaavat pelisivustossa, kaikki kasinolle menevät tuotot – siis pelaajan tappiot – jakautuvat osinkoina näiden kolmen tahon kesken.

Pelivalmistajat tarjoavat pelejään monille eri kasinosivustoille ja keräävät komissiota, jolloin myös niistä on kasvanut miljoonaluokan jättiyrityksiä, joista suurimmat on listattu pörssiin, kuten esimerkiksi NetEnt. Jotkut peliyhtiöt ovat puolestaan liittäneet voimansa yhteen ja luoneet isoja konserneja, joiden suojissa saattaa toimia useampi eri pelisivusto. Affiliaatit taas ovat pienempiä yksittäisiä yrityksiä, jotka sivustojensa kautta jakavat pelaajille tietoa nettikasinoista ja saavat siitä palkkion. Jopa muutamat tällaiset firmat ovat kasvaneet pörssikelpoisiksi yhtiöiksi.

Vaikka Suomessa Veikkaus on ainoa peliyritys, jolla on oikeus tarjota pelipalvelujaan niin netissä kuin netin ulkopuolellakin, silti monet suomalaiset käyttävät ulkomaisten rahapeliyhtiöiden sivustoja. Yksinkertaisesti siitä syystä, että niiden käyttäminen on rahallisesti kannattavampaa. Suurin osa tällaisista pelisivustoista on pohjoismaisia ja varsinkin ruotsalaisia yhtiöitä, joista monet toimivat Maltalta käsin. Ja koska Malta kuuluu ETA-alueeseen, pelaajien ei tarvitse maksaa voitoistaan veroja Suomeen.

Teknologian merkitys pelimaailmassa

Sijoittajan näkökulmasta rahapelialan tekee mielenkiintoiseksi se, että taloussuhdanteet eivät vaikuta pelaamiseen. Vaikka talous näyttäisi huonolta, ihmiset pelaavat siitä huolimatta. Pelaaminen on helppoa ja sitä voi harrastaa suoraan kotisohvalta. Uhkapelit ovat iso bisnes Euroopassa ja rahapelimarkkinoiden arvoksi on arvioitu noin 100 miljardia euroa, vaikka tarkkaa lukua onkin vaikea saada.

Digitaalisen pelaamisen osuus kasvaa jatkuvasti ja pelimarkkinat ovat onnistuneet hyödyntämään erinomaisesti teknologian kehitystä. Tämä on näkynyt mobiilipelaamisen räjähdysmäisenä kasvuna. Mobiilikasinot ovat lisääntyneet ja nykyään muutamat rahapeliyhtiöt ovat keskittäneet toimintansa ainoastaan mobiilin puolelle. Koska teknologia jatkaa kehittymistään ja innovatiiviset peliyhtiöt kasvavat sekä uusiutuvat sen mukana, rahapeliyhtiöihin sijoittaminen voi myös olla kannattava veto.

Lakikiemurat ja etiikka

Rahapelit ovat kuitenkin elinkeino, johon liittyy omat riskinsä. Jokaisessa Euroopan maassa on oma politiikkansa rahapelejä varten, vaikka linjoja on jo pitkään yritetty yhdistää. Monissa maissa monopolit haluttaisiin lopettaa kokonaan, mutta kysymys on varsin kaksijakoinen. Euroopan unioni painostaa monopolien purkuun, mutta esimerkiksi Suomessa Veikkaus on ainakin tähän mennessä saanut pitää asemansa. Silti pelaaminen ulkomaisilla sivustoilla on sallittua ja se on yhä suositumpaa.

Ruotsissa on tänä vuonna otettu iso askel asian kanssa, sillä syyskuusta lähtien ulkomaiset pelisivustot ovat pystyneet anomaan toimilupaa Ruotsin markkinoilla. Toisaalta naapurissa suhtaudutaan rahapeleihin muutenkin avoimemmin kuin meillä Suomessa ja ruotsalaiset yritykset ovat johtavassa asemassa eurooppalaisilla rahapelimarkkinoilla. Sijoittajan kannattaa joka tapauksessa olla tietoinen siitä, että muutokset laissa voivat aiheuttaa notkahduksia pelialan osakkeissa.

Rahapeliyhtiöihin sijoittaminen voi monelle olla myös moraalikysymys. Pelaaminen aiheuttaa riippuvuutta, ja vaikka vain pieni osa pelaajista kuuluu varsinaiseen ongelmapelaajien joukkoon, silti ala hyötyy pelaajien tappioista. Sieltä kertyy rahaa myös osinkosijoittajan salkkuun. Verrattavia eettisesti kyseenalaisia aloja ovat esimerkiksi tupakka- ja alkoholibisnes.

Tärkeimpiä rahapeliyhtiöitä Euroopan pörsseissä juuri nyt

Tukholman pörssiin on listattu tällä hetkellä enemmän rahapeliyhtiöitä kuin koskaan aikaisemmin. Niiden joukosta löytyy muun muassa ruotsalainen pelivalmistaja NetEnt, joka on jo pitkään pitänyt hallussaan markkinajohtajan asemaa. Tämä erilaisten kasinopelien kehittämiseen erikoistunut yhtiö on löytynyt pörssistä jo yli kymmenen vuoden ajan ja osinkoa on maksanut joka vuosi enemmän, samalla kun liikevaihto on kasvanut noin 30 % vuositahtia.

Toinen konkari pörssilistoilla on markkina-arvoltaan lähes miljardin euron Betsson, joka on yksi Ruotsin tunnetuimmista rahapeliyrityksistä. Betssonin siipien alla toimii monia tunnettuja kasinobrändejä kuten NordicBet ja Betsafe. Toisaalta jos katsotaan ajassa taaksepäin, sekä NetEnt että Betsson kuuluivat aikoinaan Cherry AB -yritykseen, joka myös on yksi Tukholmaan pörssiin listatuista peliyhtiöistä.

Hieman uudempaa kalustoa pörssissä edustaa esimerkiksi monipuolisia pelipalveluja tarjoava pelisivusto Mr Green, joka listattiin pörssiin vuonna 2013. Heidän ohellaan myös mobiilipeleihin erikoistunut nettikasino LeoVegas on osoittanut viime vuosina erittäin nopeaa kasvua. Lisäksi täytyy mainita livekasinon pelejä tuottava Evolution Gaming, joka nousi Tukholman pörssin First North -listalta päälistalle vuonna 2017. Yhtiön osakkeiden arvo on kasvanut huikeat 600 %.

Oslon pörssiä tähdittää puolestaan yksi tämän hetken mielenkiintoisimmista rahapeliyhtiöistä, Gaming Innovation Group (GiG), joka on tunnettu erinomaisesta pilvipohjaisesta pelialustastaan sekä useammasta hyvin brändätystä kasinosivustosta. Yli kymmenen vuotta alalla toiminut yritys listattiin pörssiin vuonna 2015, jossa se on jatkanut kasvuaan.

Pelialan yrityksille on ominaista innovatiivisuus sekä joskus myös nopeat käänteet. Alalla tapahtuu paljon yritysostoja ja fuusioita, jotka näkyvät osakemarkkinoilla. Rahapeliyhtiöihin sijoittaminen ei siis ole mikään täysin turvallinen vaihtoehto, eikä kenties suositeltavaa ainoaksi sijoituskohteeksi. Mutta toisaalta modernit ja nopeasti kasvavat peliyhtiöt voivat olla mielenkiintoinen lisä osakesalkkuun. Rahapeliyhtiöiden osakkeet saattavat pysyä pinnalla myös silloin, kun taloudessa menee muuten huonosti.