Kilpaileminen ja pelaaminen sijoittamisen tukena

Ihminen on kilpailunhaluinen olento. Taistelu eloonjäämisestä kulttuurissa, jossa vahvimmat pärjäävät, ajaa ihmisen kerta toisensa jälkeen kilpailemaan tavalla tai toisella muiden kanssa. Olemme myös koko ajan tilanteissa, jossa suoritustamme vertaillaan sekä muihin että omiin aiempiin suorituksiimme.

Kilpaileminen onkin monin tavoin myönteinen ilmiö, sillä se edesauttaa sekä ihmisen yksilöllistä että yhteiskunnallista kehitystä. Kaikki eivät kuitenkaan innostu kilpailusta yhtä paljon. Tähän liittyy yleensä synnynnäisiä persoonallisuuden piirteitä ja ominaisuuksia. Kilpailemisen tuoma jännitys voi olla monille kilpailunhaluisille ihmisille motivoiva tekijä, jolla luodaan elämään tunnekokemuksia. Voittaminen tai menestyksekkään suorituksen saavuttaminen kilpailussa luo onnistumisen kokemuksia, joiden kautta puolestaan voi saavuttaa hyvän olon tunnetta ja itsetuntoa, jota ei ehkä muilla tavoin elämässä tavoita.

Jännityksen tuoman tunnekokemuksen ja sen luoman itsevarmuuden lisäksi kilpailulla on siis myös kehityksellinen merkitys. Erilaiset pelit ja kilpailut kehittävät vahvasti ihmisen ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, joka puolestaan edesauttaa selviytymään eloonjäämiskamppailussa nyky-yhteiskunnan luomien moninaisten uhka- ja riskitekijöiden, kuten sosiaalisten, psykologisten tai vaikkapa taloudellisten osatekijöiden edessä.

Tämän kehitystekijän ansiosta monet eri tahot hyödyntävätkin kilpailua ja pelaamista omalla osa-alueellaan niin, että kilpailulla pystytään saavuttamaan entistä parempia tuloksia esimerkiksi talouselämässä.

Sijoittamiskilpailuilla halutaan kehittää ajattelua

Suomessa on jo pitkään järjestetty erilaisia sijoituskilpailuja useiden eri tahojen toimesta. Esimerkiksi vuonna 2018 Pohjalaisen ja Ilkan järjestetämällä Sijoitusmestari-sijoituskilpailulla haettiin sijoittajien kasvutarinoita. Kaikille avoimessa kilpailussa sijoittajilla oli käytössään 20 000 € virtuaalivaluttaa, jonka sijoittaja saattoi investoida Helsingin pörssissä markkina-arvoltaan suurimmiksi noteerattuihin yrityksiin, sekä toimituksen valitsemaan viiteen eri sijoituskohteeseen. Kilpailun päättyessä eniten salkun arvoa kasvattanut sijoittaja julistettiin voittajaksi.

Sijoitusmestari ja vastaavat sijoituskilpailut ovat olemassa eräänlaisena kannustimena sijoittamiseen. Pelit ja kilpailut toimivat erinomaisina oppimisvälineenä kun kyseessä on sijoittaminen ja siihen liittyvän ajattelun kehittäminen. Kilpailun tarkoituksena voi esimerkiksi olla hahmottaa eri sijoituskohteiden ja markkinoiden suhdetta toisiinsa, kartoittaa mahdollisuutta varojen hajauttamiseen, sekä tarjota sijoittamisesta kiinnostuneille mahdollisuus kokeilla korko-, valuutta- ja osakesijoittamista. Tämä puolestaan vaatii analyyttistä ajattelua ja yritysten tuotannon ja kasvun spekulointia potentiaalin ja markkinoita vallitsevien trendien näkökulmasta.

Pelit kehittävät ongelmanratkaisukykyä

Sijoittamiskilpailujen kehittäessä analyyttistä ja strategista ajattelua sekä pitkäjänteisyyttä, löytyy pelimaailmasta paljon esimerkkejä peleistä, jotka kehittävät ihmismielen kognitiivisia taitoja. Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan mentaalisia prosesseja, joiden avulla ihminen kerää tietoa sekä ymmärtää itseään, muita ihmisiä ja ympäristöään. Näihin taitoihin voidaan lukea esimerkiksi havainnointikyky, ongelmanratkaisuun liittyvät taidot sekä luovuus sen eri muodoissa.

Moni ei tule ajatelleeksi, että myös kasinoiden erilaiset pelit vaativat ja kehittävät kognitiivisia taitojamme. Esimerkiksi kolikkopelit Mr Greenin verkkosivuilla perustuvat hyvin pitkälle tilastotieteeseen ja satunnaislukugeneraattoreihin. Siksi pelistrategian kehittämisessä voi käyttää jonkin verran matemaattista analysointikykyä, joka on puolestaan yksi ongelmanratkaisun osa-alue. Ongelmanratkaisukyvyillä tarkoitetaan taitoja hahmottaa ja määritellä ongelma, valita esillä olevista vaihtoehdoista sopiva ratkaisu, tai löytää uusi, sekä soveltaa huomioita ongelman ratkaisemiseen. Kolikkopelit kehittävä myös havannointikykyä pelaajan tehdessä valintoja pelikelojen tuottamien eri vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien välillä.

Myös useiden liikuvien ja nopeasti katoavien osien havainnoinnin on puolestaan tutkitusti todettu kehittävän ihmisen visuomotorisia taitoja. Näihin katsotaan kuuluvan esimerkiksi ääreisnäön herkkyys, kyky laskea nopeasti katoavia objekteja, sekä kyky vastustaa häiriötekijöitä. Videopelit, etenkin toimintapelit, ovat oivallinen keino kehittää näitä visuomotorisia taitoja.

osakesijoitus

Pitkäjänteisyyttä osakesijoittamisesta

Kilpailemiseen liittyy paljon tunnekokemuksista: siinä missä lyhytjänteinen kilpailu voi tuottaa jännitystä, esimerkiksi rahapelien kohdalla, on osakesijoittajalla erilainen tavoite tunnetasolla. Jännityksen sijaan osakesijoittajan tärkein tunne on luottamus. Sijoittaessaan yritykseen osakkeita ostamalla osakesijoittaja luottaa yrityksen toimitusjohtajaan, tuotteeseen, kasvutarinaan, tai kaikkiin kolmeen. Tämä vaatii pitkäjänteistä ajattelua, sillä luottamuksen perustana on useimmiten yrityksen aiemmat tulokset, maine sekä potentiaalinen kasvu. Osakesijoittajalta vaaditaankin kärsivällisyyttä tulosten saavuttamiseksi, sillä hyvän sijoituksen realisoituminen on vuosien mittainen prosessi.

Miksi jokaisen netissä toimivan yrityksen tulisi sijoittaa mobiiliteknologiaan?

Internet valloitti maailman 90-luvulla lupauksellaan muuttaa liiketoiminta ja lopulta elämämme. Sijoittajat sekosivat tästä uudesta teknologiasta hullun lailla ja kaikki tuntevat it-kuplan ja sen epäonnisen poksahduksen. Samaan aikaan moni yrittäjä suhtautui netin vaikutuksiin kyynisesti, eikä reagoinut riittävän nopeasti, jos lainkaan. Muutaman vuoden päästä AmazoneBay ja Netflix olivat vallanneet suuren osan alojensa suurten ja pienten yritysten markkinaosuuksista kuluttajien siirtyessä valonnopeudella ‘offlinesta’ online-ostoksiin.

Iso muutos mobiiliteknologiaan menossa

Maailmassa on tällä hetkellä alkamassa toinen muutos, joka saattaa olla jopa suurempi kuin tuo parin vuosikymmenen takainen offline-online-muutos. Kuluttajat siirtyvät kaksinkertaisella valonnopeudella pöytä- ja kannettavista tietokoneista mobiililaitteisiin, jotka ottavat haltuunsa shoppailun, tiedonhaun, musiikin ja elokuvat. Jokaisen yrittäjän olisi viimeistään tänään otettava mobiiliteknologioiden käyttöönotto yrityksen kriittisimmälle agendalle, ellei halua kokea videovuokraamojen kohtaloa.

 

mobiiliteknologia

Miksi mobiiliteknologia on elintärkeää, jokaiselle netissä toimivalle yritykselle?

Google vertaili mobiilissa tehtyjä hakuja viime hetken hotelli- ja majoitusvarauksista ja havaitsi niiden kasvaneen vuosien 2011 ja 2012 välillä hämmästyttävät 411 prosenttia. Samanaikaisesti tietokoneella tehdyt haut vähenivät 79 prosenttia. eBayn kassalla maksettiin mobiililaitteilla huikean 5 miljardin dollarin arvosta ostoksia vuonna 2011.

Mobiililaitteita on maailmassa enemmän kuin ihmisiä ja esimerkiksi iPhoneja myydään enemmän päivittäin kuin maailmaan syntyy lapsia. Voidaan turvallisesti väittää, että jokaisen yrityksen asiakkaat siirtyvät mobiiliteknologian käyttäjiksi nopeammin kuin uskallat arvata.

Vaikka yrityksellä olisi edelleen kivijalkakauppa nettimyymälän lisäksi, asiakkaat tulevat kauppaan taskussaan mobiililaitteensa. Yksi tärkeimpiä mobiiliteknologian ominaisuuksia on se, että ihmiset ovat yhteydessä mobiililaitteisiinsa koko ajan. Laite on aina taskussa ja kulkee sinne, minne sen omistajakin. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kuluttajan on mahdollista selata ja shoppailla mihin tahansa aikaan päivästä: istuessaan bussissa, odottaessaan bussia ja jäätyään bussista kauppasi edessä.

Maailmassa on näyttäytynyt täysin uudenlainen ilmiö, kun kivijalkakaupoista on tullut nettikauppojen esittelytiloja. Yhdysvalloissa on muun muassa tapauksia, joissa suuret kauppaketjut ovat kyllästyneet olemaan Amazonin näyttelytiloja ja lakanneet myymästä Amazonin tuotteita, kuten Kindlejä. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin tarjota asiakkaalle niin mahtava mobiilikokemus, että he sen takia ostavat mieluummin sinulta kuin kilpailijaltasi.

mobiililaite

Tutkimusten mukaan ihminen luo emotionaalisemman suhteen mobiililaitteensa kanssa kuin muiden tietoteknisten laitteiden. Kotitietokoneet ovat yleensä koko perheen käytössä. Mobiililaite on yleensä vain yhden ihmisen käytössä, jolloin siihen voi luoda aivan erilaisen suhteen kuin laitteeseen, jota kaikki käyttävät. Avainnippu ajoi aikanaan hieman samaa asiaa. Nippu oli personoitu yhden ihmisen tarpeisiin (siinä oli ne avaimet, joita kyseinen henkilö tarvitsi) ja tyyliin (avaimenperät olivat varsin mielikuvituksellisia ja niitä oli käyttäjäänsä miellyttävä määrä).

Jokainen personoi oman mobiililaitteensa omiin tarpeisiinsa ja myös koristelee sen omaa tyylitajuaan miellyttäen. Yrittäjän halutessa kosketuksiin laitteen ja käyttäjän intiimin suhteen kanssa, on parasta luoda jokaiselle personoitu ja yhtälailla intiimi kokemus tuotteiden kanssa. Sosiaalisen median komponentin lisäämisen ajateltiin tuovan tätä personoitua kokemusta käyttäjille. Se ei aivan toiminut halutusti, ihmiset eivät kuitenkaan aivan kaikesta halua muille kertoa (ainakaan sosiaalisen median alkuhuuman jälkeen). Mobiiliteknologioita käyttöön ottavan tiimin tulisi ehdottomasti miettiä jokaisessa yrityksessä, miten luoda henkilökohtainen kokemus jokaiselle kävijälle.

Miten yritys voi hyötyä mobiiliteknologian käyttöönottamisesta?

90-luvun nettivallankumous kasvoi alkuvaiheessa pääsääntöisesti Yhdysvaltojen markkinoilla ennen kuin se valloitti muut alueet. Mobiilivallankumous kasvaa kuitenkin aivan yhtä nopeasti kaikkialla maailmassa, jopa kehittyvissä maissa.

Esimerkiksi Instagramin käyttäjämäärät kasvavat eksponentiaalisella vauhdilla muun muassa Kiinassa, Brasiliassa ja Turkissa. Mielenkiintoista on myös se, että kehittyvien maiden asukkaiden ensimmäinen kosketus internetiin tapahtuu usein mobiililaitteen kautta. Tämä tuo yrityksen ulottuville miljardeja mahdollisia asiakkaita lisää.

mobiiliteknologiaan sijoittaminen

Tunnetusti uuden teknologisen innovaation muuttaessa teollisuudenalan toimintaa, useimmat alalla toimivat eivät kykene ottamaan sitä käyttöön lainkaan tai tekevät sen liian hitaasti. Ei ole mitään syytä olettaa, että näin ei olisi mobiiliteknologioiden suhteen. Jos yritys ymmärtää toimia asian kanssa kilpailijoitaan nopeammin, pystyy se rakentamaan itselleen kilpailullisen valtin. Nopeus, jolla yritys ottaa uuden teknologian haltuun, saattaa määritellä onko yritys olemassa tulevaisuudessa.

Nykymarkkinat ovat täynnä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat ottaneet mobiiliteknologian haltuun aikaisessa vaiheessa. Yksi varhaisimmista mobiiliteknologiaan sijoittaneista aloista oli nettikasinot, kuten Betway, joka toi pelaajille mobiilikasinon jo kauan sitten. Myös vähittäiskaupan menestyjä Motonet oli aikaisin mukana mobiilivallankumouksessa. Pankkiala näki mobiiliteknologian tulemisen ajoissa, mutta turvallisuusvaatimusten vuoksi mobiilipankkien kehittäminen vei oman aikansa. Muun muassa S-pankin mobiilisovellus on ollut toiminnassa vasta pari vuotta.

Aivan kuin minkä tahansa uuden teknologian kehittyminen, myös mobiiliteknologian kehittyminen parhaaksi mahdolliseksi vie aikaa. Oikean mobiiliteknologian löytyminen erilaisille toimialoille saattaa ottaa aikansa. Teknologiaa valitessa kannattaa käyttää aikaa ja miettiä millaisia interaktioita (“kosketa ja pyyhkäise” vai “osoita ja klikkaa”) tai maksujärjestelmiä tarjolla oleva teknologia käyttää. Kysymyksiin ei ole yksioikoista vastausta, joten ajoissa aloittaminen takaa enemmän mietintäaikaa. Mobiilisivuston kehittäminen kannattaa aloittaa ajoissa ja ajan kanssa, vaikka mobiilikäyttäjien osuus yrityksen tulovirroista olisi vielä pieni.

Sijoittajan mahdollisuudet mobiilivallankumouksessa

Sijoittaja tietenkin etsii aina seuraavaa kohdetta. Mobiilivallankumouksessa sijoittajan kannattaa ajatella sekä laatikon sisällä että sen ulkopuolella. Amazon on otsikoissa toistuvasti laajentumissuunnitelmiensa vuoksi. Yritys on ollut vuosia alansa dominoiva nimi ja se aikoo tarjota 50 000 uutta työpaikkaa pelkästään uudessa pääkonttorissaan. Kiinan oma ‘google’ Baidu on pitkään ollut osakemarkkinoiden suosikki, joskaan viime vuosi ei ollut edellisten veroinen. Baidun tulot ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta toiseen noin 20%. Volvo valitsi Baidun itsenäisen ajon järjestelmän autojensa softaksi, joilla on tarkoitus varustaa kiinalaisten robottitaksien armeija.

Applen roolin maailman arvokkaimpana yrityksenä ja sen osakkeen tunnusluvut tuntee kaikki, joskaan sen osake ei ole välttämättä paras sijoituskohde vuonna 2019. Riski on kuitenkin suhteellisen pieni. Kiinalainen Alibaba Group Holding kasvaa nopeammin kuin Amazon. Yrityksen odotetaan kasvavan vuonna 2019 54 prosenttia. Adobe on maailman johtavia softan tarjoajia ja se on pitkään ollut tuottoisa sijoittajille. Yrityksen suurin etu on sen suuri ohjelmistojen valikoima. Pääsääntöisesti teknologiamarkkinoille on palaamassa muutaman ‘hullun’ vuoden jälkeen pieni varovaisuus. Ala on kuitenkin edelleen hyvin vakaalla pohjalla, joten siihen sijoittaminen ei ole huono veikkaus.

Sijoitus: Osinko-osakkeet (2020)

Osinko-osakkeet ovat osakkeita, joista yhtiö maksaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit tehdä osingoista osan sijoitusstrategiaasi.

Jos sijoitat osinkoihin, voit kasvattaa varojasi huomattavasti ajan myötä, mutta joudut maksamaan osinkoveron joka vuosi.

Suosittelemme, että ostat osinko-osakkeita eTorolta, koska eToro ei pyydä välityspalkkioita.

Osta ensimmäinen osinko-osakkeesi

Olemme jakaneet oppaan neljään osaan. Jos olet jo kaupankäyntialustalla, jolla voit sijoittaa osinko-osakkeisiin, voit siirtyä artikkelissa eteenpäin.

Askel 1: Valitse paras kauppapaikka osakekauppoihin

Voit hyötyä osinkovarastoista etsimällä kauppapaikan, jossa sinulla on pääsy paljon osinko-osuuksiin. Sinulla on mahdollisuus ostaa osakkeita suoraan tai ostaa osinko-osakkeisiin keskittyvä indeksi. Monet näistä indekseistä antavat tuoton. Joskus voit valita, että sijoitat sen uudelleen, joten se on hyvä vaihtoehto, jos et pidä vaivaa sijoittamisen vaivaa. Osinkosakkeet ovat erityisen suuria Yhdysvalloissa, joten saat pisin alustalla, jonka avulla voit sijoittaa Yhdysvaltain osakkeisiin. Mutta on myös Tanskan osakkeita, joista sinulla on mahdollisuus saada kohtuullinen osinko. Viimeinkin viestin sisällä olen jakanut joitain osakkeita, joita voit tarkastella tarkemmin. Haluaisin valita kauppapaikan seuraavista kohdista: Onko sinulla pääsy moniin osinko-osakkeisiin? Onko edullista tehdä ostoksia alustalla? Onko shoppailu helppoa?

(img: FI Nordnet, eToro, plus500 banners)

Valintamme on eToro

EToro on hyvä yhdysvaltalaisten ja muiden kansainvälisten osakkaiden ostoa varten. Palvelu ei pyydä välitysmaksua kaikkien osakkeiden ostosta, joten voit säästää paljon rahaa ajan myötä. ETorolla on myös hyvä asiakaspalvelu.

Sinulla ei ole mahdollisuutta ostaa suomalaisia ​​osinko-osakkeita järjestelmästä, joten suosittelemme, että luot tilin Nordnetiin.

Tilin luominen ei vie enempää kuin viisi minuuttia.

Täällä voit luoda itsellesi eToro-tilin.

Kun sinulla on tili, voit siirtää rahaa napsauttamalla “Talleta rahaa”-nappia, joka on vasemmassa alakulmassa.

(img: screenshot of FI eToro login page)

Askel 2: Aloitus

Markkinoilla on monia hyviä osinkovarastoja. Parhaat sijoituskohteet löytyvät vain etsimällä. ETorosta löydät hyviä sijoituskohteita, kun tutustut varastotietoihin ja otat selvää siitä, mitkä osakkeet ovat tuottava sijoitus ja mihin niistä rahan sijoittaminen on kannattavaa. Sijoitustuotto selviää ajan myötä.

Olemme valinneet esimerkiksi PepsiCo:n, joka omistaa Pepsin. Mielestämme se on hyvä sijoituskohde. EToron mukaan viime vuosi tuotti osinkotuottoa 2,86%. Tämän artikkelin lopussa luettelemme osinko-osuuksia, joista voit aloittaa.

(img: screenshot of FI eToro account page)

Etsi varastosi

Hakukenttä on aina ohjauspaneelin yläosassa riippumatta siitä, etsitkö matkapuhelimella tai tietokoneella.

Jos olet jo valmis tekemään ostoksen, voit napsauttaa jo nyt “Kauppa”-nappia.

(img: screenshot of FI eToro search page)

Vaihe 3 – Valitse määrä ja osta

Nyt voit valita, kuinka paljon rahaa haluat sijoittaa PepsiCon:iin. Kuvassa voit nähdä, että meidän sijoituksemme on 50 dollaria.

2,86% osinkoina tarkoittaa, että jos ostat 5000 dollarilla osinkoja PepsiCo:lta, saat noin 143 dollaria, jonka voit sitten taas sijoittaa uudelleen.

Kun napsautat ”Aseta järjestys”-nappia, omistat osan PepsiCo:sta.

(image of eToro payment page)

Vaihe 4 – kuinka osinko-osuuksista tulee osa sijoitusstrategiaasi

(img: Fi eToro data visualisation)

(img: Hartford Fund)

Riippuen siitä, mitä haluat saavuttaa, sinulla tulisi olla strategia. Usean sijoittajan motiivina on säästäminen ja sijoittaminen. Osinkojen suhteen suurin osa ihmisistä keskittyy todennäköisesti pitkäaikaisiin voittoihin, koska isojen osinkovoittojen saaminen on vaikeaa lyhyellä aikavälillä.

Pitkän aikavälin strategiana on valita joukko yrityksiä, joiden arvo tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Yhtiön osakekurssi ja tulevaisuus ovat merkittäviä tekijöitä, kun etsinnässä on paras sijoituskohde.

Turvallinen sijoituskohde on vakaa yritys, joka jakaa osakeosuuksia pitkällä aikavälillä ja jossa osakekurssi nousee jatkuvasti. Näin sijoitat osakkeiden osinkoihin joka vuosi.

Osinko kasvuosuuksille

(img: Dividend by Hartford Fund)

Osinko on osa yhtiön voittoa, joka siirretään osakkeenomistajille. Tämä voi olla tapa palkita osakkeenomistajia. Osa yrityksistä, kuten Real Estate Investment Trust (REIT), maksaa osinkoja vastineeksi erityisistä veroeduista.

Vuoden osinko maksetaan yleensä yhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouksissa. Jos vuodessa on kertynyt yritykselle korkea voitto, yhtiön hallitus voi valita osingonjaon tai maksaa ylimääräisen osingon normaalin summan lisäksi. Osinkoina maksettavan summan välillä on suuri ero. Jotkut yritykset maksavat alle 0,5%, kun taas toiset maksavat yli 5%.

Sijoittajien keskuudessa on jaettu mielipiteitä osingoista. Jotkut menevät suoraan osinkoa maksaviin osakkeisiin, kun taas toiset ovat vähemmän innostuneita niistä.

Kun yritys maksaa osinkoja voitoistaan, niiden arvo heikentää yhtiön taloutta. Tämä antaa yritykselle vähemmän rahaa sijoittamiseen ja kun osinko on maksettu, se tuntuu yleensä valuuttakurssissa.

Osakkeen arvo on vähemmän, kun osinkoa maksetaan osakkeenomistajille. Jos osa voitosta katoaa, osakkeen arvon nousu voi hidastua. Osinkoa maksavien yritysten voiton tiedetään nousevan vähemmän kuin yritysten, jotka eivät maksa osinkoa.

Samanaikaisesti osakkeenomistajana sinun on maksettava veroa osingostasi, ja jotkut sijoittajat mieluummin korottavat hintaa ajan myötä. Voit lukea lisää verosäännöistä tämän viestin lopusta.

Osinko-osuuksilla on kuitenkin myös etu. Kun yritys siirtää osan voitosta osakkeenomistajille, se lähettää sijoittajille signaalin siitä, että yrityksellä on vakaa ja vakaa talous. Tämän seurauksena useimpien osinkoa maksavien yritysten osakekurssi nousee pian samalle tasolle kuin ennenkin. Sijoittajilla on yksinkertaisesti suurempi luottamus osinkoa maksaviin yrityksiin.

Monet sijoittajat arvostavat osinkoa maksavia osakkeita, koska osinko varmistaa heille osaketuottoja jopa markkinoiden laskiessa. Siksi osinko voi myös tehdä osakekannasta houkuttelevamman ja pitämään hinnan vakaana jopa taantuman aikana.

Silti osingonmaksu voi olla kaksiteräinen miekka yritykselle. Tietysti yritys voi aina peruuttaa osingonmaksun, ja sijoittajana ei voi koskaan tietää, jatkuuko osinkoa maksava osakekanta ikuisesti. Mutta jos yritys ilmoittaa lopettavansa osingonmaksun tai vähentävänsä osinkoa, monet sijoittajat pettyvät. Samaan aikaan monet tulkitsevat sen niin, että yritys olisi taloudellisissa vaikeuksissa, mikä taas voi saada osakkeenomistajat pakenemaan.

On vain tärkeää pitää mielessä, että tuotot eivät ole taattuja pitkällä aikavälillä. Joissain tapauksissa yrityksen korkea tuotto voi myös luoda valheellisen illuusion siitä, että yritys olisi taloudellisesti vakaa, vaikka näin ei olisi.

Osinkovarastoilla on monia tunnettuja kannattajia, mukaan lukien Kevin O’Leary, joka tunnetaan Shark Tank-ohjelmasta. Kehotamme katsomaan alla olevan videon, jossa hän kertoo osinkovarastojen eduista.

(Forbes Youtube video)

Satopäivät ja mitä ne tarkoittavat sinulle

Osinkopäivinä maksetaan osinkoa osingonjaosta. Se on määräpäivä, johon mennessä sinun on ostettava osake saadaksesi osinkoja. Esimerkiksi saadaksesi osinkoja 6. tammikuuta 2020 PepsiCon osakkeilta, sinun on ostettava ne ennen 4. joulukuuta 2019. Nordnetistä voit nähdä osingon maksupäivän ja osingot.

Klassisesti osinkoja on kahta tyyppiä: nykyiset ja vuosittaiset osingot. Vuotuiset osingot maksetaan yleensä tiettynä päivänä yhtiökokouksen jälkeen / aikana / yhteydessä. Vaihtoehtoisesti tämä tapahtuu joillekin kuukausittain / neljännesvuosittain.

Parhaat osinko-osakkeet 2020

On olemassa monia hyviä osinkovarastoja, joista olemme laatineet luettelon alle. Suosittelemme rekisteröitymistä eToroon, koska voit ostaa siellä osinko-osakkeita maksamatta välityspalkkioita.

(img: FI eToro banner)

On selvää, että parhaiden osinko-osakkeiden löytäminen voi olla haaste. Tästä johtuen tarkastelemme useita mielenkiintoisia sijoittamisen arvoisia yrityksiä.

On kuitenkin tärkeää, että analysoit yrityksiä tarkasti. On parempi tyytyä 2% osinkoon, jos kyseessä on yritys, jonka arvo kasvaa tulevaisuudessa.

Tiesitkö, että PepsiCo on lisännyt osinkoja 25 vuotta peräkkäin?

(img: chart / data visualisation by Motley Fool)

Luettelomme tarkoitus on, että laajennamme sitä jatkuvasti niin, että saat paljon konkreettisempia osakkeita, joihin voit sijoittaa. Me kirjoitamme osingon prosenttimääränä, jotta voit vertailla eri osakkeita helpommin. Katso alla oleva video ymmärtääksesi, kuinka prosenttiosuus lasketaan. Englanniksi sitä kutsutaan Dividend Yield.

(Dividend Youtube video)

Parhaat osinko-osuudet 2020

Sijoittaminen Suomessa on nousussa. Suosittelemme Nordnetiä osinkojen ostamiseen. He ovat laatineet pitkän luettelon suomalaisista osakkeista, jotka tuottavat osinkoja.

Voit sijoittaa Suomen osinko-osakkeisiin Nordnetissä. Jos olet kiinnostunut sijoittamaan, tulisi sinun luoda tili Nordnetiin.

(img: Nordnet logo / Osta osakkeita Nordnetistä välittäjällä)

Fortum-osinko 2020

Suomalainen Fortum on hyvä sijoitus. Sijoittajat ovat lisänneet heidät osakkeitaan salkkuunsa jo pitkään, koska Fortum on arma sijoituskohde.

ISS-osinko 2020: 3,76 prosenttia (laskettu 2019)

ISS-osinko 2020

Nykyään ISS: llä on toimintaa yli 50 maassa ympäri maailmaa. Se on vaikuttava saavutus yritykselle, joka on toiminut vuodesta 1901. Nykyään he e tarjoavat myös kiinteistöjä, ateriapalveluita, tukipalveluita, ja kiinteistöjen hallintaa.

ISS on suhteellisen uusi pörssiyhtiö, sillä yritys liittyi mukaan vasta 2014. Siitä lähtien monet pitkäaikaiset sijoittajat ovat lisänneet heidät salkkuunsa, koska se on sijoittajalle vakaa yritys.

ISS-osinko 2020: 7,4 prosenttia (laskettu 2020)

 

Verizon (VZ)

Verizon on liikevaihdoltaan toiseksi suurin teleyritys. Heidät ohittaa vain AT&T. Valitsimme Verizonin, koska yrityksen tulevaisuus näyttää vahvalta.

He ovat johtavia 5G: n kehitystyössä ja taistelevat kovaa taistelua tMobilea ja AT&T:ta vastaan ​​ollakseen Yhdysvaltain suurin teleyritys. Vuonna 2018 he johtivat markkinoita Yhdysvalloissa 146 miljoonalla käyttäjällään.

Uskomme, että Verizon on edelleen jännittävä sijoituskohde.

Nykyinen osinko: 4,16 prosenttia (laskettu 2019)

Intel

Se on yksi suurimmista tietotekniikkayrityksistä. Olipa kyseessä AI, tietokoneet tai itse ajavat autot, Inteliä tarvitaan. Vaikka yrityksen tuotto eivät ole kaikista korkeimmat mahdolliset, kyseessä on erittäin vakaa yritys, jonka osakekurssi tulee nousemaan tulevaisuudessa.

Nykyinen osinko: 2,5% prosenttia (laskettu 2019)

Flowers Foods, Inc. (FLO)

Yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli 3,92 miljardia dollaria, joten se on merkittävä toimija yhdysvaltalaisilla leipämarkkinoilla.

He sijoittavat aggressiivisesti muihin yrityksiin, mikä kasvattaa yrityksen liikevaihtoa vuosittain. Tällä tavoin he seuraavat kirjaa mihin kehitys menee. Viimeisin hanke oli suuren gluteenittomiin tuotteisiin keskittyvän leipomon ostaminen.

Nykyinen tuotto: 3,26% prosenttia (laskettu 2019)

Osinkovero – SKAT: n yleiset säännöt

Tässä artikkelissa tarkastelemamme luvut ja määräykset noudattavat nykyisiä vuoden 2020 verosääntöjä. Koska verosäännöt muuttuvat jatkuvasti, sinun tulee pysyä ajan tasalla SKAT: n verkkosivuilla.

Kun asut Tanskassa, osinkovero lasketaan realisointiperiaatteen perusteella. Osingot raportoidaan osaketuottoina. Täällä verotetaan osakekaupan voitoista tai tappioista, kun se toteutetaan. Sinun on maksettava verot vuosittain osingosta. Tämä koskee yksittäisiä osakkeita, sijoitusrahastoja ja ETF-osakkeita.

Suosittelemme, että valitset osinko-osakkeet maista, joiden kanssa Suomella on kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus. Jos sijoitat Nordnetin kautta, osakevälittäjä ilmoittaa ostoksesi ja myyntisi automaattisesti SKAT: lle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Milloin saan osinkoja?

Tämä eroaa osakekohtaisesti. Kaikilla osakeyhtiöillä on sivu sijoittajille, jolta voit tarkistaa osinkojen maksua koskevat tiedot.

Mitä ovat osinko-osakkeet?

Osinkokanta on osake, joka maksaa osinkoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinä osakkeenomistajana saat osan vuotuisesta voitosta. Tämä johtuu siitä, että osakkeenomistajat omistavat yrityksen, ja siksi on järkevää, että saat myös osan voitosta.

Mikä osake tuottaa?

Osuuksia tuottavia osakkeita on paljon. Niitä on liikaa mainitakseen täällä.

Mikä on osinkotuotto?

Sillä tarkoitetaan tuottoa prosentteina. Osinkotuotto on syytä tietää, koska se helpottaa eri osakkeiden vertailua.

Mikä on osinkopäivä?

Se on päivämäärä, jolloin sinun on ostettava osake saadaksesi siitä osinko-osakkeita.

Entä osinkovero?

Osinko-osuuksia verotetaan realisointiperiaatteen mukaisesti osaketuottoina. Koska saat osinkoa, maksat siitä veroa joka vuosi. Voit hakea palautusta SKAT:ltä, jotta sinua ei verotettaisi kaksinkertaisesti.

35 tapaa vaurastua E-kirja

Oletko tehnyt tänään juuri niitä asioita mistä eniten nautit ja tuntenut eläväsi unelmiesi onnellista elämää? Jos et, tämä kirja kannattaa ladata ja aloittaa vaurastuminen!

Opi 35 erilaista keinoa vaurastumiseen

Tältä sivulta voit ladata E-kirjan, jonka tavoitteena on auttaa sinua vapautumaan oravanpyörästä ja nauttimaan elämästä eli toisin sanoen elämään omaa miljonäärielämääsi. Onko todellinen miljonäärielämä sitä mitä olet sen ajatellut olevan vai kenties jotain muuta? Luulen, että löydät tähän vastauksen.

E-kirjasta opit lisäksi mm.

 • Mitä miljonäärielämä todellisuudessa maksaa
 • Vaurastumisen kaavan
 • 35 erilaista tapaa vaurastua
 • 10 askelta, joilla pääset vauhtiin

E-kirja kansikuvaVaurastuminen perustuu oikeaan “mindsettiin”

Kirja laittaa sinut ensimmäisenä miettimään omia unelmiasi ja tavoitteitasi. Opit myös oikean vaurastumisen ajatusmallin ennen konkreettisia keinoja. Kun oikea “mindset” on saavutettu, käydään läpi 35 erilaista tapaa vaurastua. Vaurastumisen keinot jakautuvat neljään eri osa-alueeseen:

 • Säästäminen
 • Ideat ja osaaminen
 • Lisätulot
 • Sijoittaminen

Järjestys on siinä mielessä looginen, että ensin kannattaa karsia säästämällä turhat kuluerät omasta taloudesta. Tämän jälkeen on hyvä kysyä itseltään, että millaisia ideoita ja millaista osaamista sinulta löytyy. Lisätulojen hankkiminen on ehdoton edellytys vaurastumisessa ja viimeisenä, kun lisätuloja on saatu hankittua, on aika laittaa rahat kasvamaan sijoittamalla.

Konkreettisten vinkkien jälkeen saat vielä selkeän kymmenvaiheisen listauksen, miten pääset heti alkuun. Kirjasta löytyy lisäksi melkoinen määrä hyödyllisiä linkkejä, joista on hyötyä vaurastumisen matkalla.

Kiinnostaisiko nämä?

Löytyykö sinulta kryptovaluuttaa? Tässä ovat tämän hetken kätevimmät käyttökohteet!

Viime vuoden ja tämän vuoden aikana olemme saaneet tuon tuosta lukea, kuinka menestyneimmät kryptovaluuttasijoittajat ovat onnistuneet moninkertaistamaan omaisuutensa jopa yhdessä yössä kryptovaluuttojen arvonnousun myötä. Monet sijoittajat uskovat kryptovaluuttaan sijoituskohteena täysin, kun taas kriitikot toitottavat sen olevan kupla, joka vain odottaa puhkeamistaan. Yleinen mielipide maailmalla alkaa nykyään olemaan kuitenkin se, että kryptovaluutat ovat tulleet keskuuteemme jäädäkseen. Kryptovaluuttamaailma elää ja muuttaa muotoaan varmasti jatkossakin, mutta niihin liittyvä teknologia on jo osoittanut tarjoavansa valtavasti potentiaalia sekä hyötyä myös arjen toiminnoissa.

kryptovaluutta

Bitcoinia ei hyväksytä maksumenetelmänä kaikkialla

Sijoitusbuumi on saanut aikaan sen, etteivät kryptovaluutat ole vielä tähän päivään mennessä täysin onnistuneet vakiinnuttamaan asemaansa varsinaisina valuuttoina. Esimerkiksi Bitcoinin arvo vaihtelee usein merkittävästi päivästä toiseen ja joinain päivinä voidaan jopa sanoa, että sen arvo singahtelee ylös ja alas jopa minuutista toiseen. Bitcoinin arvon hetkellinen romahtaminen on syy siihen, että esimerkiksi Steam lakkasi hyväksymästä Bitcoinin maksumenetelmänä vuoden 2017 joulukuussa. Vaikka monet tahot ovat tehneet vastaavanlaisen ratkaisun, ei se ole estänyt kryptovaluutan käyttöä maksumenetelmänä eri puolilla maailmaa.

Seuraavaksi esitellään muutamia kätevimmistä tavoista käyttää kryptovaluuttaa.

Kryptovaluutta käy maksuvälineenä yhä useammissa nettikaupoissa

Internetissä toimii jo useita sellaisia kauppoja, jotka kelpuuttavat yleisimmät kryptovaluutat maksuun tuotteita ostettaessa. Muun muassa Pohjos-Amerikassa suosittu nettikauppa Overstock hyväksyy useampia eri kryptovaluuttoja maksuvälineenä ja kaupankäyntialustan avulla se muuntaa muut kryptovaluutat Bitcoineiksi. Overstock on siitä näppärä nettikauppa, että sillä on myynnissä todella laaja tuotevalikoima. Näin ollen valinnanvaraa piisa, joten jos on sattunut osumaan kultasuoneen kryptovaluuttoihin sijoittaessaan ja haluaa nyt käyttää tuotot hyödykseen, tarjoaa Overstock siihen mainion tilaisuuden. Monet amerikkalaiset ovat jo muuntaneet tilillä makaavat kryptovaluuttansa esimerkiksi huonekaluihin tai vaatekaapin sisällön uudistamiseen. Joku on saattanut sijoittaa kryptovaluuttansa myös esimerkiksi koruihin.

Suomalaisille hiukan tutumpi nettikauppa on nimeltään Shopify. Kyseessä on kaupankäyntialusta, jossa yksittäiset ihmiset voivat pystyttää nettikaupan varsin helposti. Myös Shopify on nyt lisännyt kryptovaluutan yhdeksi vaihtoehdoksi maksujen suorittamiseen ja nettikauppojen omistajat voivat helposti lisätä Bitcoinin hyväksyttyihin maksumenetelmiin. Yhä useammat myyjät ovat myös tarttuneet tähän tilaisuuteen, joka on luonnollisesti loistava uutinen kaikille niille, jotka etsivät erilaisia mahdollisuuksia kryptovaluuttansa käyttämiseen.

Kolmas esimerkki kryptovaluuttaystävällisestä tahosta on Microsoft, joka tarjoaa niin ikään tilaisuuden käyttää kryptovaluuttaa maksamiseen. Microsoft ei salli Bitcoinia käytettäväksi aivan kaikissa tuotteissaan, mutta sillä voi halutessaan esimerkiksi ostaa pelejä, sovelluksia ja elokuvia joko Xbox Storessa tai Windows Storessa. Tämä onkin innostanut monia Bitcoiniin sijoittaneita maksamaan ostoksiaan kryptovaluuttaa käyttämällä ja Microsoftille tämän uuden mahdollisuuden tarjoaminen on tuonut selkeästi ylimääräisiä tuloja. Microsoftin menestyksen myötä monet nettikasinosivustotkin, kuten https://www.casumokasino.com/, ovat hiljalleen alkaneet suhtautua myönteisesti kryptovaluuttoihin sivustoilla käytettäväksi.

Nettikaupankäynti on ollut hiukan hidas adoptoimaan kryptovaluutat osaksi maksumenetelmien valikoimaa, sillä kryptovaluuttoihin liittyy monia sellaisia epävarmuustekijöitä, jotka ovat saaneet online-kaupat empimään. Lisäksi monet jo aiemmin kryptovaluutan valikoimiinsa ottaneet nettikaupat ovat valuutan heilahtelun myötä lopulta päätyneet poistamaan esimerkiksi Bitcoinin maksutapojensa valikoimastaan siksi, ettei sen arvon pysymiseen voi ainakaan vielä täysin luottaa.

Mikäli jokin verkkokauppa ei hyväksy kryptovaluuttoja maksamiseen, ei sen tarvitse tarkoittaa välttämättä sitä, että tilillä olevaa kryptovaluuttaa ei saa käytettyä. Yksi vaihtoehto on nimittäin se, että kryptovaluutan avulla voi ostaa vaikkapa lahjakortteja käytettäväksi muissa nettikaupoissa ja palveluissa. Esimerkiksi verkkosivu eGifter on tarjoaa käyttäjilleen oivan mahdollisuuden ostaa lahjakortteja Bitcoinia tai Bitcoin Cashia käyttämällä. Näitä lahjakortteja voi puolestaan lkäyttää erilaisten tuotteiden lunastamiseen. eGifterin lahjakortit ovatkin tavallista monikäyttöisempiä, sillä niitä on mahdollista käyttää vaikkapa Adidaksen tai Applen verkkokaupoissa ostosten maksamiseen. Moni ei olekaan vielä oivaltanut lahjakorttien hyödyntämistä kryptovaluutan käyttämisessä, mutta kyseessä on erinomainen järjestely, joka hyödyttää niin itse kryptovaluutan omistajaa kuin myös myyjiä.

bitcoin

Lomailu on mahdollista maksaa kryptovaluutalla

Sen sijaan, että seuraavan lomansa maksaisi luottokortilla tai käteisellä, entäpä jos siihen käyttäisikin Bitcoineja? Nyt se nimittäin on mahdollista useammallakin eri sivustolla!

Esimerkiksi kansainvälisesti todella suosittu matkailusivusto Expedia on nyt ryhtynyt toimimaan yhteistyössä Coinbasen kanssa ja sallii siten tätä nykyä lentojen ja majoituksen maksamisen myös Bitcoinin avulla. Expedia tunnetaan siitä, että sen kautta on mahdollista ostaa kaikki lomalla tarvittava aina majoituksesta kuljetukseen ja asiakkaan halutessa kokonaisia lomapaketteja aina autonvuokrauksesta lähtien. Tämän kaiken voi nyt halutessaan maksaa myös Bitcoineilla, joten jos kryptovaluuttaa on jäänyt roikkumaan ikään kuin tyhjän panttina, voi yksi hyvä vaihtoehto olla vaihtaa se ihanan rentouttavaan lomaan.

Lentoja ja majoitusta voi koettaa bongailla myös esimerkiksi AirBalticilta sekä CheapAiriltä, jotka hyväksyvät niin ikään Bitcoinin käytettäväksi sivustoilla tehtävissä ostoissa. Esimerkiksi CheapAirin kautta käyttäjä voi etsiä hyvin monenlaisia matkoja aina luksuslomista alkaen, jolloin matkakohteeseen taittuvat lennot ykkösluokassa ja paikan päällä odottaa ylellinen hotelli luksuspuitteineen. Aivan erityisen upealta näistä nauttiminen varmasti tuntuu, mikäli ne on lunastettu Bitcoin-tuotoilla.

Haluatko hankkia BitcoinejaHelpoin tapa ostaa Bitcoineja on avata tili kotimaiseen Coinmotion-palveluun, joka on kotimainen kryptovaluuttojen välittäjä. Palvelulla on ainoana alan yrityksenä Suomessa Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa.

Voit avata tilin ja saat 30 päivän ajaksi alennetut kaupankäyntikulut tämän suosittelulinkin kautta!

Aiheeseen liittyvää:

Suuren kasvupotentiaalin omaavat nettialat

Teknologian huima nousu ja kehitys viimeisten vuosikymmenten aikana, on aiheuttanut suurta muutosta monilla aloilla, näiden siirtyessä täysin uusille pelikentille. Perinteiset alat ja perinteiset työpaikat ovat kokemassa murrosta yhä nopeampaan tahtiin, puhumattakaan niistä aloista, jotka ovat keskittyneet täysin Internetin maailmassa toimimiseen. Vaikka Internetin antamat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, luo tämä uusia haasteita monille aloille, kun vain mielikuvitus on rajana sille, mihin suuntaan alaa lähdetään viemään ja millä yhä vaativammat kuluttajat saadaan pysymään kiinnostuneina. Jotkut alat ovat pärjänneet kilpailussa ja kehityksessä muita paremmin, pystyen mukautumaan ajan muutoksiin. Nämä alat kasvavat vieläkin jatkuvasti ja esittelyssä onkin viisi suurimman kasvupotentiaalin omaavaa nettialaa.

1. Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuus on yksi nopeimmin kasvavista kehityskohteista, eikä ihme, sillä sitä voidaan pitää yhtenä ihmiskunnan pitkäaikaisista haaveista. Tällä hetkellä virtuaalitodellisuus on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin ja se onkin pystynyt mahdollistamaan uusia näkymiä monelle alalle. Yksi näistä aloista on uhkapelaaminen netissä, eli erilaiset kasinot ja vedonlyöntisivustot. Perinteisten nettikasinoiden suosio jatkaa nousuaan, mutta uudeksi tulokkaaksi odotettua virtuaalitodellisuuteen keskittynyttä kasinoa voidaan pitää vahvana haastajana, varsinkin kun nämä kasinot alkavat yleistymään. Mahdollisuus antaa pelaajalle lähes todentuntuinen kasinoelämys omalla kotisohvalla, on jotain mihin perinteiset nettikasinot eivät pysty, varsinkin mitä kehittyneemmäksi virtuaalitodellisuuden teknologia pääsee. Pian sivustot, jotka keräävät parhaimmat nettikasinot yhteen, kuten Reelbonanza.com, tulevat ottamaan ensimmäiset varovaiset askeleet virtuaalikasinoiden esittelyyn, jonka jälkeen ne tulevat todennäköisesti jyräämään ainakin osittain vanhemmat nettikasinot.

Virtuaalitodellisuus todeksi

2. Pilvipalvelut

Mitä enemmän internetiä käytetään eri aloilla ja eri tarpeisiin, sitä enemmän on myös tarvetta säilöä sellaista dataa, jota internetissä käytetään. Tiedon määrä ei tule pienenemään kovinkaan nopeasti ja tämä on luonut suuren alan datan säilyttämiseen. Erilaiset palvelut, jotka tarjoavat tiedon turvallista ja suojattua säilyttämistä, tulevat yleistymään entistä enemmän, kun viimeisetkin yritykset siirtyvät sähköisiin järjestelmiin ja netti ympäristöihin. Samankaltaista nopeaa ja tasaista kasvua odotetaan myös sellaisille aloille, jotka tarjoavat ratkaisuja tiedon pakkaamiseen pienempään kokoon. Koska säilöminen ei ole erityisen edullista, varsinkaan jos kyseessä on isompi yritys, on tiedon pakkaaminen pieneen tilaan erittäin tärkeää. Lisäksi tämä ala ei keskity ainoastaan suuriin yrityksiin, vaan palveluita voidaan tarjota myös yksittäisille kuluttajille. Mitä yleisemmässä käytössä teknologia on, sitä enemmän sitä käytetään tiedon, kuten valokuvien, tekstien, dokumenttien ja muun datan säilyttämiseen, eikä pian perinteiset muistikortit riitä ajamaan asiaa. Netissä toimivat datan säilyttämiseen erikoistuneet yritykset tulevatkin tarjoamaan ratkaisuja, joiden liikevaihdon voidaan olettaa olevan huima.

Kaupankäynti netissä

3. Kaupankäynti netissä

Kaupankäynti netissä on kasvanut nopeaa tahtia viimeisten vuosikymmenten aikana, eikä tälle odoteta pysähdystä pitkään aikaan. Kuluttajat haluavat hoitaa ostoksensa yhä nopeammin ja tehokkaammin, jolloin netti antaa sellaisia ominaisuuksia, mihin perinteiset kaupankäynnin keinot eivät pysty. Netissä tuotteiden ja tarvikkeiden löytäminen, vertaileminen laadun ja hinnan perusteella, valitseminen, ostaminen ja tilaaminen, on paljon kätevämpää, mikä antaa suuren edun verrattuna muuhun kaupankäyntiin. Näin ollen myös perinteisten kauppojen ja tuotteiden tarjoajien uskotaan siirtyvän verkkokauppoihin ainakin osittain, joka puolestaan vauhdittaa kaupankäyntiä netissä entisestään. Jos oma ala on kaupankäynnin puolella, kannattaa ehdottomasti keskittyä netin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja varsinkin siihen, mitä mahdollisuuksia jatkuva kehitys tulee tarjoamaan. Kehitystä voidaan nähdä myös yksittäisten henkilöiden pienikokoisen kaupankäynnin kohdalla, kun esimerkiksi huutokaupat ja erilaiset kauppapaikat yksityisille henkilöille yleistyvät. Kirpputorit ja muut ovat nykyään yhä useammin netissä ja tämä antaa myös mahdollisuuden yrittäjille saada tuotteensa maailmanlaajuiseen jakeluun yksinkertaisella ja kulutehokkaalla tavalla.

4. Mainostus

Siinä missä internetissä toimivat yritykset yleistyvät eri aloilla, yleistyy tietenkin myös niihin liittyvä mainostus. Perinteiset mainostuksen keinot, kuten television, radion ja lehtien avulla mainostaminen, on jäämässä historiaan, kun internet pystyy tarjoamaan tähän paljon tehokkaammat keinot. Haasteeksi yrittäjille muodostuu oikean asiakaskunnan löytäminen ja sellaisen mainostuskeinon valitseminen, mikä sopii omalle toiminnalle. Tämän takia sekä mainostuspaikkojen tarjoaminen, että mainostukseen liittyvien räätälöityjen palveluiden tarjoaminen, ovat suuressa nousussa. Aina kotisivujen optimoimisesta tietyn tuotteen mainostamiseen kohdistetuilla markkinoilla, osaamista löytyy laidasta laitaan. Kun mainostukseen valitaan tarpeeksi osaavat henkilöt apuun, saadaan omat tuotteet sellaisten kuluttajien silmille, jotka todennäköisesti haluavat sitä ostaa, ja kaiken lisäksi voidaan vielä määrittää, koska, missä ja miten mainos kuluttajalle voidaan antaa. Tähän ei mikään perinteisistä mainostuksen keinoista pysty ja se tuokin sellaisen etulyöntiaseman alalle, joka takaa sen kasvun tulevienkin vuosien aikana.

Mainostus netissä

5. Valmispaketit toimintaan

Kuten on jo käynyt ilmi, useat sellaiset alat, jotka tarjoavat helppoja ratkaisuja jokapäiväisiin ongelmiin, kuten tiedon säilyttämiseen tai asiakkaiden tavoittamiseen, menestyvät ja kasvavat nopeasti. Tähän liittyy vahvasti myös internetin uusien ominaisuuksien hyödyntäminen. Tämä voitiin nähdä jo aikaisessa vaiheessa esimerkiksi kotisivukoneina, jotka tarjosivat helppoja ratkaisuja luoda näyttäviä ja ammattitaitoisia sivustoja. Tällä hetkellä käytössä on kuitenkin runsaasti muitakin ominaisuuksia, kuten applikaatioita, joita ajan tasalla pysyvän yrityksen tulee hyödyntää. Silti uusimpien ideoiden hyödyntäminen voi olla tyyristä ja vaikka niistä voisikin olla hyötyä suuresti, ei kovinkaan usea pieni yritys uskalla lähteä panostamaan niihin. Nykyään onkin mahdollista rakentaa omat applikaatiot ja muut vastaavat helpotetuilla koneilla, jotka toimivat kotisivujen rakentamiseen liittyvien sivustojen tapaan. Ne antavat valmiin pohjan ja alustan applikaatiolle, eli henkilön tarvitsee ainoastaan muokata siitä omanlaisensa ja lisätä sisältö. Tämä tulee kehittämään sekä applikaatioihin liittyvää alaa, että valmispakettien myyntiä.

Kaikki nämä alat voidaan kietoa toisiinsa, sillä internetissä jokainen ala on yhteydessä toisiinsa, mutta toisaalta niiden ominaisuuksista ja eduista päästään nauttimaan myös erikseen. Vahvimpina ja nopeimmin kehittyvinä aloina ne ovat varmoja sijoituskohteita ja niiden edistymistä kannattaa ehdottomasti seurata.

Millä osakkeella paras tuotto vuonna 2016?

Väittäisin että kaikki meistä on joskus leikkinyt mielessään seuraavanlaisella ajatuksella, mitä jos olisin sijoittanut kaikki rahani tuohon osakkeeseen vuosi sitten. Harmillista tietysti on että menneisyydessä tehtyjä valintoja ei pysty muuttamaan ja kukapa olisi vuosi sitten pystynyt arvaamaan maailman tai edes yksittäisen sijoituskohteen suunnan. Sellaisen kyvyn omaava henkilö on varmasti erittäin varakas.

Myönnän että olen itsekin harrastanut tuollaisia ajatusleikkejä. Viime vuosi toi mukanaan monta suurta yllätystä, kuten Brexitin ja Trumpin vaalivoiton. En kyllä olisi osannut arvata niitä helmikuussa 2016.

Vaikka suosittelenkin vahvasti sijoitusten hajauttamista ja passiivista sijoittamista, tulee välillä kuitenkin tutkailtua joitain yhtiöitä huomattavasti tarkemmin. Passivinen sijoittaminen pyrkii mukailemaan pörssin indeksilukemaa ja siten tuottamaan keskimääräisen tuoton. Esimerkiksi viimeisen vuoden aikana New Yorkin pörssin keskimääräinen tuotto (Dow Jones) on ollut yli 25% ja se on todella hyvä jos sitä vertaa pörssien keskimääräiseen seitsemän prosentin tuottoon.

Katsoin mielenkiinnosta myös muutamien yksittäisten yhtiöiden pörssikurssien kehitystä. Esimerkiksi kuluttajakäyttäytymistä rankalla kädellä uudistava Amazon voittaa indeksin yli 57 prosentin tuotolla. Sähköautoistaan tunnettu Tesla lyö tiskiin vielä kovemmat luvut, 68% nousua vuodessa. Olen aiemmin kirjoittanut myös peliyhtiöihin sijoittamisesta. Näistä mm. ruotsalainen ja Suomessa suosittu Betsson suoriutui yllättävän kehnosti ja osakkeen arvo tippui noin 30% viimeisen vuoden aikana. Kun näitä lukemia katselee saa hyvän muistutuksen siitä miksi strategiani passiivisena sijoittajana on hyvä. En todellakaan osaisi valita aina voittavia osakkeita. Keskimääräinen tuotto riittää minulle oikein hyvin. Olihan se kuitenkin plussalla!

Sijoittaminen Bitcoiniin – kaikki mitä sinun tarvitsee tietää vuonna 2020

Bitcoin on monelle jo tuttu. Se tuli tunnetuksi etenkin vuoden 2017 loppupuolella, jolloin tämän kryptovaluutan arvo nousi lähes 20 000 dollariin. Useat sijoittajat uskovat, että Bitcoin voi saavuttaa jopa 200 000 suuruisen arvon tulevaisuudessa.

Osta Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja eTorosta

Olemme päättäneet luoda pienen oppaan, jotta asiasta kiinnostuneet voivat turvallisesti aloittaa sijoittamisen Bitcoiniin. Korkean tuoton mahdollisuus tekee Bitcoinista hyvän sijoituskohteen.

Muista, että sijoittamiseen liittyy aina riski. Antaaksemme sinulle kattavan yleiskuvan bittirahaan sijoittamisesta, vastaamme myös asiaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin.

Kuinka sijoittaa Bitcoiniin

Olemme innoissamme kahdesta Bitcoin-kaupankäyntiympäristöstä: 1) eToro ja 2) Binance

Molemmat alustat ovat suuria Bitcoin-kauppapaikkoja, joiden kautta voit turvallisesti sijoittaa Bitcoiniin. EToro tarjoaa ohjauspaneelin suomeksi ja Binance ainoastaan englanniksi.

Suurin ero Binancen ja eToron välillä on, että Binance on alusta kryptovaluutan vaihtokauppalle. EToro on selkeästi helpompi kauppapaikka aloittamiseen.

ETorosta on tullut yksi suurimmista sijoitusalustoista maailmassa.

Tilin avaaminen eTorossa on helppoa. On selvää, että he ovat tehneet kaikkensa tehdäkseen sivustosta mahdollisimman yksinkertaisen. Syy, miksi pidämme eTorosta, onkin sen käyttäjäystävällisyys.

Aloita luomalla tili eTorossa.

eToro

Suosittu kaupankäyntialusta, jolla voit vaihtaa osakkeita, kryptovaluuttoja, hyödykkeitä, valuuttoja, ja ETF-indeksejä.  Laaja valikoima kryptovaluuttoja. Omistat kryptovaluutat, jotka ostat alustalta.

Kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sääntelemättömiä sijoituksia. Sinulla ei ole EU: n sijoittajan takuuta, ja siksi sijoittamiseen liittyy aina riski kaikkien rahojesi menetyksestä.

Osta Bitcoineja eTorosta

Kun kirjaudut sisään eToro-tilillesi, päädyt alla olevan kuvan mukaiselle sivulle.

(img: eToro FI login page)

Tämän jälkeen syötä hakukenttään hakusanaksi ‘bitcoin’.

(img: eToro FI search page)

Kun olet löytänyt Bitcoinin, paina ”Kauppa” nappia.

(img: eToro FI purchase page)

Tilauksen tekemisen jälkeen omistat Bitcoineja. Koko prosessiin on äärimmäisen helppo ja nopea, eikä siihen mene enempää kuin viisi minuuttia.

Bitcoin Exchange

Binance eli Bitcoin Exhange, jota kutsutaan myös kryptovaluuttavaihdoksi, saattaa tuntua hieman monimutkaisemmalta.

Sinulla on monia vaihtoehtoja, kun kyse on vaihtokaupasta. Sinun on omistettava Bitcoineja tai joitain muita salausvaluuttoja käydäksesi kauppaa Bitcoin Exhangessa.

Bitcoin antaa sinun vaihtaa kaikkia salausvaluuttoja, jotka löydät Binancestä. Binance on hyvä valinta etenkin, jos tavoitteenasi on ostaa muunkin tyyppisiä kryptovaluuttoja.

Tämä tarkoittaa, että voit ostaa Bitcoineja, jos tililläsi on esimerkiksi Yhdysvaltain dollareita. Voit käyttää myös Binancen omaa kryptovaluuttaa.

Binance käyttää klassisempaa tapaa, mikä tarkoittaa, että teet yleensä ostotilauksen Bitcoineille. Ennen kuin teet ostoksen tiedät, paljonko maksat ostoksestasi. Se on sama hinta, jolla muut sijoittajat myyvät.

Suosittelemme, että vertailet Binancen hintoja asiaan omistautuneella sivustolla, kuten CoinMarketCap.

Kun valitset Bitcoinin dollaria vastaan, sinulla on mahdollisuus sekä ostaa, että myydä. Binance voi aluksi vaikuttaa hämmentävältä, mutta opit nopeasti, kuinka se toimii.

Suosittelemme eToroa, koska siellä on paljon yksinkertaisempaa tehdä ostoksia.

Mitä voin ostaa Bitcoinilla?

Bitcoin-kaupankäynnin kohdalla on monia vaihtoehtoja. Bitcoinin hinta on useimmissa kauppapaikoissa dollareissa.

Sinulla on monia maksutapoja ja rahan tallettamisen jälkeen voit ostaa Bitcoinia.

Jos talletat vähemmän rahaa kerrallaan, suosittelemme, että käytät PayPalia tai pankkikorttia. Jos joudut siirtämään suuren summan rahaa kaupankäyntialustalle, perinteinen pankkisiirto on mitä luultavimmin edullisin ratkaisu.

Osta Bitcoineja pankkikortilla

Pankkikorteista on tullut yksi yleisimmistä tavoista tallettaa rahaa. Useimmissa kauppapaikoissa siirryt sivulle, jolla voit tallettaa talletuksesi.

Voit käydä kauppaa Bitcoinin kanssa pian tallettamisen jälkeen. Se on hyvä tapa, jos olet tehnyt ostopäätöksen haluamastasi Bitcoinista, etkä halua odottaa.

Osta Bitcoineja PayPalilla

Toinen suosittu maksuratkaisu on PayPal, joka toimii kuin pankkikortti. PayPalin etuna on, että sinun ei tarvitse syöttää maksutietojasi maksamisen yhteydessä.

Kun päätät maksaa PayPalilla, sinut ohjataan heidän PayPalin verkkosivustoon, jossa hyväksyt maksun. Kun maksu on hyväksytty, sinut lähetetään takaisin alkuperäiselle sivustolle.

On vähän makuasia, käytätkö maksukortteja vai PayPalia. Molempien etuna on, että voit käydä kauppaa Bitcoineilla heti maksun hyväksymisen jälkeen.

Osta Bitcoin pankkisiirrolla

Monet käyttävät pankkisiirtoa, jos heidän on siirrettävä suuria määriä rahaa. Tästä voi koitua suuriakin määriä säästöjä, joista saat jonkin verran tuottoa. Pankkisiirto on yleensä kiinteä summa, joten on paljon halvempaa siirtää paljon rahaa tällä tavalla kuin esimerkiksi pankkikortilla.

Tämän maksutavan haittana on, että sinulla ei ole mahdollisuutta käydä kauppaa heti. Sinun on odotettava, kunnes rahat näkyvät palveluntarjoajan tilillä. Jos olet päättänyt, että haluat sijoittaa Bitcoiniin, odottaminen ei tunnu kivalta.

Bitcoin ja lohkoketjuteknologia

Bittiraha perustuu lohkoketjuteknologiaan (engl. Block chain), jonka avulla toisillensa tuntemattomat henkilöt voivat ylläpitää hajautettuja tietokantoja. Edistyksellinen lohkoketjuteknologia mahdollistaa läpinäkyvät ja hajautetut tietokannat. Lohkoketju on matemaattisista algoritmeistä koostuva jono tai ikään kuin digitaalinen palapeli.

Kryptovaluuttojen lisäksi lohkoketjuteknologia mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa digitaalisten älysopimusten teon, omaisuusrekisterit, äänestysjärjestelmät sekä mahdollistaa tehokkaamman joukkorahoituksen tai omaisuuden myynnin ja ostamisen.

Tiesitkö, että lohkoketjuteknologian ensiaskeleet on otettu jo 1980-luvun alussa?

Voit tietysti sijoittaa Bitcoiniin ymmärtämättä, mikä lohkoketjuteknologia on. Mutta on aina hyvä tietää, mihin sijoitat, koska se voi auttaa meitä selvittämään, onko Bitcoin hyvä sijoituskohde.

Bitcoinien kurssi

Kun Bitcoinin hinta muuttuu, tarjonta ja kysyntä kasvavat. Eri valtioiden valuuttoja hallinnoivat kansalliset pankit. Bitcoin ei kuitenkaan toimi näin, koska sen koko ajatuksena on, että se on hajautettu valuutta. Kryptovaluutta on ensisijaisesti epävakaa jatkuvasti muuttuvien kysynnän ja tarjonnan vuoksi.

Kurssi elokuusta 2017 elokuuhun 2019.

Yllä olevasta kaaviosta näet, että Bitcoinin hinta nousi räjähdysmäisesti vuoden 2018 loppussa. Kasvun myötä kysyntä lisääntyi, mikä tarkoitti, että kryptovaluutoilla oli mahdollista käydä kauppaa useimmissa kauppapaikoissa.

Bitcoinin hinta jatkaa nousuaan. Kaikki merkit osoittavat, että tulevaisuudessa käydään yhä enemmän kauppaa kryptovaluutoilla.

Onko Bitcoin hyvä sijoitus?

Jotkut uskovat sen kasvattavan asemaansa tulevaisuudessa, kun taas toiset uskovat sen katoavan muutaman vuoden kuluttua. Ikinä ei voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu– etenkään, kun kyse on sijoittamisesta.

Ei ole varmaa, että maailma tulee koskaan varsinaisesti tarvitsemaan kryptovaluuttoja. Vakaita valuuttoja on jo monia, ja koska inflaatio on alhainen useimmissa maissa, Bitcoin ei ehkä ole se tärkein valuutta. Toiset kuitenkin näkevät Bitcoinin digitaalisena kultana, jolla on vakaa arvo ja joka on siksi hyvä sijoituskohde.

Sijoittamiseen ja etenkin tulevaan teknologiaan sijoittamiseen liittyy aina riski. Jos Bitcoinista tulee globaali valuutta 10 vuodessa, se on hyvä sijoitus.

Bitcoiniin sijoittamiseen on monia hyviä syitä, ja jos uskot sen tulevaisuuteen, on järkevää pitää Bitcoinit salkussasi. Radikaalien kurssien vaihtelun vuoksi voit menettää ja ansaita paljon yhden päivän sisällä. On myös vaikea sanoa tarkalleen, mitä kurssiin vaikuttaa. Esimerkiksi sitä, kuinka globaalit kriisit vaikuttavat kurssiin.

Bitcoinilla ei ole käsinkosketeltavaa muotoa, mikä antaa niiden varastoinnille laajat mahdollisuudet. Bitcoin oli ensimmäinen kryptovaluutta.

Kuinka käyttää Bitcoinia maksuvälineenä

Bitcoin on kryptovaluutta, mikä tarkoittaa, että voit käyttää Bitcoinia maksuvälineenä.

Monet ihmiset eivät kuitenkaan halua käyttää Bitcoiniaan ostojen tekemiseen, koska he pelkäävät hinnan nouseva merkittävästi tulevaisuudessa.

Vaikka et aikoisi käyttää Bitoin-lompakkoasi, suosittelemme silti sen luomista. Se ei maksa mitään ja joskus voi koittaa päivä, kun tarvitset sitä.

Jos haluat sijoittaa Bitcoiniin, suosittelen käyttämään eToroa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on Bitcoin?

Bitcoin on salausvaluutta. Se toimii aivan kuten tavallinen valuuttakin. Suuri ero on, että se onolemassa vain digitaalisesti ja hajautetusti. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoa Bitcoineista ja niiden ostamisesta .

Kuinka ostaa Bitcoineja?

Voit ostaa Bitcoineja kaupankäyntialustalta tai kryptovaluuttapörssistä. Kauppa toimii osakekaupan tavoin.

Mitä Bitcoin maksaa?

Sen kurssi muuttuu jatkuvasti. Se voi olla mitä tahansa 7 000 – 12 000 dollarin välillä.

Mistä ostaa Bitcoin?

Suosittelemme eToroa kaupankäyntialustana, jossa voit helposti ostaa ja myydä Bitcoineja. Omistat kaikki eTorossa olevat kryptovaluutat.

Kuinka sijoittaa Bitcoiniin?

Voit sijoittaa Bitcoiniin ostamalla niitä kaupankäyntialustalta tai cryptocurrency-pörssistä. Voit sijoittaa niihin myös CFD: n kautta. Tämä tarkoittaa, että et omista Bitcoinia, mutta seuraat sen hintaa. Se on laajalti käytetty menetelmä.

Kuinka ansaita rahaa Bitcoinilla?

Kun Bitcoinin arvo nousee, ansaitset rahaa. Tällä tavalla Bitcoin ei eroa muista varoista, joihin voit sijoittaa.

Johtopäätös

Bitcoin on yksi arvokkaimmista kryptovaluutoista, ja sen markkina-asema on yli 65% markkinoista.

Se tarkoittaa myös, että Bitcoin antaa sinulle pääsyn koko salausvaluuttamaailmaan ja jos sijoitat kryptovaluuttoihin, suosittelen, että aloitat sijoittamalla Bitcoiniin eToron kautta.

ETF-sijoitukset vuonna 2020

ETF-rahasto – mikä se on?

ETF eli Exchange traded fund on rahasto, jonka rahasto-osuuksista käydään kauppaa pörssin välityksellä, samalla tavalla kuin osakkeidenkin kanssa. Se toimii samalla periaatteella kuin tavallinenkin rahasto eli rahastonhoitaja valitsee sijoituskohteet ja hoitaa muut rahastoon liittyvät asiat.

Ensimmäinen ETF-rahasto tuli markkinoille vuonna 1993 Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä ETF-rahastoja on jo yli 4000, joista 600 euroopassa. Joka viides yhdysvaltalainen rahasto on ETF-rahasto. Kysynnän kasvun taustalla on toteamus, että indeksin voittaminen on lähes mahdotonta, joten aktiivisesti hoidetut rahastot eivät ole yhtään sen parempia, sekä kulujen pienuus.

Yleensä ETF-rahastot ovat ns. indeksirahastoja eli rahastolla on jokin indeksi, jota se seuraa. Hyvänä esimerkkinä toimii Seligsonin OMX Helsinki 25 -ETF-rahasto. Se on siis rahasto, joka seuraa helsingin pörssin OMX25-indeksiä. Tällaisissa rahastoissa on edulliset hallinnointi- ja hankintakulut, koska niissä ei ole aktiivista salkunhoitoa. Kun perinteisten rahastojen kohdalla puhutaan 1-3% palkkiotasosta niin ETF-rahastoissa se on 0,1-1% luokkaa.

Miten sijoittaa ETF-rahastoon?

ETF-rahastoja pystyy omistamaan yhtä helposti kuin osakkeita. Sinulla täytyy olla arvo-osuustili, jonne voit ostaa arvopapereita. (Lista suomalaisista osakevälittäjistä). Arvo-osuustilin avaamisen jälkeen voit ostaa ETF-osuuksia, samaan tapaan kuin tavallisiakin pörssiosakkeita. ETF-osuuksien hinnanmääritys tapahtuu reaaliajassa viimeisien toteutuneiden kauppojen mukaan,  kuten aina pörssissä.

ETF vai perinteinen rahasto?

Kumpaan sitten kannattaa sijoittaa, tavalliseen rahastoon vai ETF-rahastoon? Rahastosijoittamisen perimmäinen tarkoitushan on saada sijoitukselleen mahdollisimman paljon tuottoa suhteessa riskiin. Tavallisissa rahastoissa on myös saatavilla indeksiin sijoittavia rahastoja, mutta ne ovat yleensä palkkioiltaan kalliimpia. Jos taas haluaa sijoittaa johonkin spesiaaliin kohderyhmään, kuten vaikka sähköautoteollisuuteen, ETF-rahastoista ei välttämättä löydy siihen sopivaa rahastoa. Silloin täytyy sijoittaa perinteisen rahaston kautta.

Se, että tuottaako ETF-rahasto paremmin kuin aktiivisesti hoidettu perinteinen rahasto, riippuu täysin tilanteesta. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Perinteisten rahastojen hoitajat varmasti pyrkivät maksimoimaan tuloksen, koska palkkaus on yleensä tulosperusteinen. Sijoitus-, hallinnointi- ja muut kulut voivat pitkällä aikavälillä vaikuttaa tuottavuuteen paljonkin, joten kannattaa olla tarkkana ja tarkistaa palkkiotaso aina ennen sijoittamista!

Lue myös kirjoitus ETF-rahastot vs. suorat osakesijoitukset

ETF-rahastojen plussat ja miinukset

 • + Laaja valikoima erilaisia etf-rahastoja
 • + Toimeksiantojen teko reaaliaikaista
 • + Ostaminen on helppoa
 • –  Täysin kuluttomia vaihtoehtoja ei ole tarjolla (toisin kuin Nordnetin Superrahastot, jotka ovat täysin kuluttomia indeksirahastoja!)
 • – ETF-tuotteet ovat usein monimutkaisia ymmärtää
 • – Hinta määräytyy pörssissä, joten rahaston hinta saattaa poiketa rahaston arvopapereiden todellisesta arvosta
 • – ETF-rahastoilla on erilaisia toimintaperiaatteita, jotka voivat erota merkittävästi toisistaan
 • – Laajasta valikoimasta on vaikea löytää itselleen sopivinta rahastoa

Erilaisia ETF-rahastoja

Markkinoilla on hyvin paljon erilaisia ETF-rahastoja.

 • Osakkeisiin sijoittavat ETF-rahastot
 • Korkopapereihin sijoittavat ETF-rahastot
 • Raaka-aine ETF:t
 • Asuntoihin sijoittavat eli REIT ETF:t (Real estate investment trust ETF).

ETF on toistaiseksi varsin tuntematon käsite monille suomalaisille, mutta tuttu vaihtoehto tottuneille sijoittajille.

ETF-sijoitus voi olla aktiivisessa tai passiivisessa pörssiyhtiössä. Tarkastelemme kumpaakin vaihtoehtoa tässä artikkelissa.

Jos haluat sijoittaa indeksirahastoon, ETF on sinulle oikea valinta.

Suosittelemme eToroa ETF-sijoituksesi tekemiseen.

Luo tili nyt

eToro

Suosittu kaupankäyntialusta, jossa voit vaihtaa osakkeita, kryptovaluuttoja, hyödykkeitä, valuuttoja, ja ETF-sijoituksia.

 

Opas ETF-sijoituksiin

Olemme kirjoittaneet oppaan siitä, kuinka pääset sijoittamaan ETF-rahastoihin. Opas sisältää neljä vaihetta, jotka kaikki auttavat sinua pääsemään alkuun ETF-sijoitusten tekemisen kanssa.

Vaihe 1 – Valitse kauppapaikka

Sijoittaaksesi ETF-rahastoon, tarvitset kaupankäyntialustan. Kaupankäyntialusta on aina halvin tapa sijoittaa ETF:ään, koska välitysmaksut ovat minimaalisia. Säästät näin pitkällä aikavälillä paljon rahaa.

Alustan kieli

Useimmat sijoittajat kokevat olonsa turvallisemmaksi, jos alusta on suomalainen. Pidämme kuitenkin kauppapaikoista, joissa voit helposti vaihdella suomen ja englannin kielen välillä: kun löydät tietyn ETF:n, josta haluat tietää enemmän, monet tiedot ovat usein englanniksi. Tämä tarkoittaa, että tietoa on saatavilla enemmän.

Mitä sijoittaminen ETF-rahastoon maksaa?

Erilaisia ​​ETF-sijoitusrahastoja on monia. Sinun olisikin löydettävä kauppapaikka, jossa et maksa korkeita maksuja.

Passiivinen ETF tuottaa usein alhaisen vuotuisen tuoton, mutta pitkällä aikavälillä ansaitset enemmän rahaa, koska he myös ottavat alhaisen vuotuisen hallinnointipalkkion.

Kuinka moniin ETF:iin sinulla on pääsy?

Kyse ei ole vain määrästä, vaan myös laadusta. On hienoa olla kaupankäyntialustalla, jossa on paljon eri vaihtoehtoja.

Pidän parempana kaupankäyntijärjestelmää, jossa sinulla on pääsy hyvään passiiviseen indeksijärjestelmään. Monet sijoittajat saavuttavat paljon korkeamman tuoton ostamalla ETF:n, joka seuraa markkinaindeksiä sen sijaan, että toimisi aktiivisesti.

Nordnet

Pohjoismaiden suurin osakevälittäjä. Mahdollisuus sijoittaa osakkeisiin, joukkolainoihin, rahastoihin ja ETF-indekseihin.

 • Suomenkielinen asiakaspalvelu
 • Laaja valikoima ETF-indeksejä
 • Automaattinen raportointi SKAT:lle
 • Kuukausittaiset säästöt ETF:ssä (ei ostovälitystä)
 • Osta ETF-indeksejä ilman välitysmaksua
 • Käyttäjäystävällinen alusta
 • Monia sijoitusmahdollisuuksia
 • Osta osakkeita, salausvaluuttoja, valuuttoja jne.
 • 145 ETF-indeksiä

Plus500

Yksi markkinoiden parhaista alustoista CFD-kaupankäynnille. Edistyneet teknisen analyysin työkalut tekevät siitä todella hyvän alustan.

 • Hyvä päiväkauppaan
 • Mahdollisuus tekniseen analyysiin
 • Ei ilmoita SKAT:lle
 • Käyttäjäystävällinen alusta
 • CFD-siirrot

Valintamme on eToro

EToro  on äärimmäisen käyttäjäystävällinen alusta, jossa voit sijoittaa ETF-rahastoihin ilman välityskuluja. Lisäksi heillä on joukko ETF-indeksejä ja voit valita, mitkä niistä verotetaan pääomatuloina eikä osaketuottoina.

Voit säästää paljon rahaa ajan myötä, koska et joudu maksamaan välitysmaksuja ETF:n ostamisen yhteydessä.

Ota kuitenkin huomioon, että maksaminen tapahtuu dollareissa.

Vaihe 2 – Löydä hyvä ETF-rahasto

Jos tiedät jo, mihin ETF-rahastoon haluat sijoittaa, voit etsiä sitä syöttämällä sen nimen sivun yläreunassa olevaan hakukenttään. Kuten alla olevasta kuvasta näkee, olemme löytäneet paljon Vanguard -säätiöitä. Sinulla on myös mahdollisuus löytää muita ETF-indeksejä eTorosta.

Suosittelemme, että panostat sopivan ETF-indeksin löytämiseen. Tulevaisuudessa sijoitat melkein aina ainoastaan siihen, joten eri vaihtoehtoihin tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa.

Napsauta ohjauspaneelin Trading Markets -kohtaa. Klikkaa sitten ETF-nappia.

Nyt saat pitkän listan kaikista ETF: ista, joita voit ostaa eTorosta. Kaikkiaan heillä on yli 145 vaihtoehtoa, joista voit valita.

Kuinka valita hyvä ETF-rahasto

ETF-varoista on saatavilla erilaista tietoa.

ETF-sijoituksissa on kaksi pääkohtaa:

 1. Sijoitettava hinta
 2. Vuotuiset hallintokulut

Kun olet ETF-luettelossa, näet niiden ETF-koron.

Täällä olemme päättäneet tarkastella lähemmin iShares MSCI ACWI:tä.

Voit tarkastella sitä lähemmin yksinkertaisesti Google ACWI ETF: llä.

Joten katsotaanpa, millä tiedoilla on eniten merkitystä.

Kun avaat heidän verkkosivustonsa, sinulle näytetään heidän palautuksensa. Tämä vaihtelee riippuen siitä, ETF-vaihtoehtoa katselet.

ETF-palautus

Voitte nähdä, että viimeisen kymmenen vuoden aikana aikaisemmin esimerkiksi valitsemamme vaihtoehdon tuotto on ollut keskimäärin 5,99 prosenttia vuodessa ja miinus 11,25 prosenttia viime vuonna, mikä johtuu selvästi koronakriisistä. Myös heidän S&P 500 ETF on antanut 10,47%: n vuotuisen tuoton. Jos napsautat ‘Cumulative’-nappia, näet kokonaistuoton 10 vuoden ajalta.

Yksi tärkeimmistä asioista ETF-indeksin valinnassa on, että valitset vaihtoehdon, jolla on alhainen hallinnointipalkkio. Sijoittamisessa ei ole järkeä, jos vuosittain maksama palkkio on suurempi, kuin ansiosi. Alla olevasta taulukosta näet, että maksat 0,32% esimerkkivaihtoehtomme omistamisesta.

Jos valitset S&P 500 -indeksiä seuraavan Vanguard ETF: n, maksat palkkiota 0,03%.

Älä kiinnitä huomiota aikaisempiin tuottoihin vaan mieti, mitä luulet tapahtuvan tulevaisuudessa.

Voit myös valita ETF: n, joka seuraa vihreää tekniikkaa tai jota hallitaan aktiivisesti. Muista aina tarkastella hallintokustannuksia (palkkioita) ja verrata niitä tuottoihin. Korkeat tuotot eivät tee sinusta rikkaampaa, jos maksat korkean vuosimaksun.

Seuraavassa vaiheessa tarkastelen, kuinka helposti sijoitat valitsemaasi ETF: iin. 

Vaihe 3 – Osta ETF

Aloita napsauttamalla haluamaasi ETF-indeksin nimeä.

Napsauta “Toiminto”-nappia.

Summan valitsemisen jälkeen voit klikata “Tee tilaus”-nappia.

Koska ostat tässä tapauksessa markkinahintaan, odota vain tilauksesi menemistä läpi. Nyt omistat Vanguardin ETF:n.

Voit aloittaa ostamisen vaikkapa niinkin pienellä summalla kuin 50 dollaria.

Vaihe 4 – Laadi ilmainen sijoitussuunnitelma

Suosittelen, että teet henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman, jos haluat käydä kauppaa ETF:llä. Jotkut päättävät sijoittaa kaikki rahansa yhteen ETF: ään, kun taas toiset haluavat jakaa riskinsä useisiin ETF:iin.

Nord.Investments -sivustolla voit saada ILMAISEN henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman. Täällä he antavat sinulle useita ETF-sijoituksia. Henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman hankkiminen on ehdottoman kannattavaa ja suositeltavaa.

Jos noudatat näitä vaiheita, sijoitussuunnitelman luominen vie vain 5–10 minuuttia:

 1. Mennäksesi Investments-verkkosivuilleklikkaa tästä
 2. Täytä tietosi
 3. Vastaa 11 henkilökohtaiseen sijoitussuunnitelmaasi liittyvään kysymykseen
 4. Nyt sinulla on ilmainen sijoitussuunnitelma

Tämän jälkeen voit valita, teetkö itse sijoituksen, vai annatko Nord.Investmentsin tehdä sen puolestasi.

Sinun pitäisi voida ostaa erilaisia ​​ETF-indeksejä joko eTorosta tai Nordnetistä.

Nord.Investmentsin käytön etuna on, että ne monipuolistavat salkkuasi automaattisesti. Kyseessä on uskomattoman helppokäyttöinen ohjelma, ja he myös raportoivat automaattisesti SKAT:lle. Ne muuttuvat markkinoiden kanssa, joten voit vähentää tappioita huonoina aikoina ja kasvattaa tuottoasi hyvinä aikoina.

Jos tarvitset lisätietoja siitä, olemme kirjoittaneet arvion Nord.Investments-palvelusta.

Mikä on ETF?

ETF tarkoittaa pörssissä noteerattua rahastoa, eli pörssirahastoa. ETF on monella tavalla sama kuin osakerahasto, lukuun ottamatta sitä, että ETF: n osakkeilla käydään kauppaa pörssissä. Pörssirahastojen suosio on kasvanut merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana.

Vuonna 2016 tunnettu sijoittaja Warren Buffett kirjoitti kirjeen kaikille sijoitusyhtiöilleen omistamansa osakeyhtiö Berkshire Hathawayn puolesta:

Kun Wall Street hallitsee triljoonia dollareita, yleensä menestyjät ovat johtajia, eivät asiakkaita. Sekä suurten, että pienten sijoittajien tulisi pysyä halpaindeksirahastoissa.

Jos haluat noudattaa Buffettin neuvoja, ETF-rahastot ovat ylivoimaisesti helpoin tapa sijoittaa laajasti indeksirahastoihin. Nykyään on monia pörssiyhtiöitä, jotka seuraavat markkinaindeksiä.

Warren Buffett on suuri Yhdysvaltain osakeindeksin S&P 500 seuraamisen kannattaja. Vaikka EU on muuttanut ETF-sijoituksia koskevia sääntöjä ja vaikeuttanut niihin sijoittamista, Nordnetin kautta voit sijoittaa Vanguardin S&P 500 UCITS ETF -säätiöön.

ETF-rahastot ovat tyypillisesti passiivisia rahastoja, jotka seuraavat osake- tai joukkovelkakirjaindeksiä. On kuitenkin olemassa myös aktiivisia ETF- ja ETF-sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat muihin asioihin, kuten hyödykkeisiin, kiinteistöihin jne.

ETF: n tavoitteena on saavuttaa indeksin keskiarvo, kuten OMX C25 tai tietyn hyödykkeen hinta. Voit sijoittaa Nordnetissä kaiken tyyppisiin ETF-sijoituksiin.

(img: eToro FI banner)

Hinta ja tarjonta

Suomalaisten osakevälittäjien joukossa ei ole monia indeksirahastoja, joista valita, koska ulkomaisilla rahastoilla ei yleensä käydä kauppaa samalla tavalla kuin Suomessa. Myös Suomen verosäännökset tekevät ulkomaisiin rahastoihin sijoittamisen epäedullisemmaksi.

Siksi osakerahastot ovat yksi harvoista sijoitusratkaisuista, jotka tarjoavat mahdollisuuden ostaa erilaisia indeksejä.

Maailmanlaajuisesti on yli 5000 erilaista ETF:ää, mutta uudet EU-säädökset ovat asettaneet rajoituksen sille, kuinka monen kanssa voit käydä kauppaa. Nordnetistä löydät joukon eurooppalaisia ​​ETF-indeksejä, joita suosittelemme tutkimaan tarkemmin. Olemme suuria Vanguard-faneja, joilla on hyviä ja edullisia ETF-indeksejä. Suosittelemme, että etsit ETF:n, jolla on alhaiset vuosikustannukset.

Ensimmäinen ETF saapui Yhdysvaltoihin vuonna 1993, mutta siitä lähtien kehitys on ollut vahvaa, kuten artikkelin alussa olevasta kaaviosta näet. Yhdysvalloissa osakepääomarahastojen osuus oli yli 30% koko osakekaupasta vuonna 2017.

Korkeiden maksujen välttämiseksi kehotamme sijoittamaan eToron kautta, koska et joudu maksamaan välityskuluja ETF-sijoituksesta. Vaihtoehtoisesti voit sijoittaa ETF:ään  Nordnetin kautta.

Näin käy kauppaa ETF: llä

ETF-osakkeilla käydään kauppaa ulkomaisissa pörsseissä samalla tavalla kuin osakkeilla. Ne ovat hyvin samankaltaisia ​​kuin tanskalaiset rahastot, joilla käydään kauppaa myös jälkimarkkinoilla, joilla sijoittajat voivat ostaa ja myydä suoraan toisilleen yleisimpien kauppapaikkojen kautta.

Nordnetillä on 1 639 ETF-sijoitusrahastoa, joten on hyvät mahdollisuudet sijoittaa jännittäviin ETF-arvopapereihin. Vuotuiset kustannukset vaihtelevat välillä 0,04% – 0,98%.

Muut kaupankäyntiympäristöt eivät sijoita ETF: iin, joten niiden tarjonta on erittäin pieni. Nordnetillä, joka on suurin halvoista verkkovälittäjistä ja Pohjoismaiden suurin kauppapaikka, on kohtuullinen valinta.

Suuret pörssit, kuten Deutsche Stock, Lontoon, New Yorkin pörssi ja muut tarjoavat erilaisia ​​ETF-instrumentteja, ja niiden valikoima on suuri. Mutta kuten sanoin, et voi enää sijoittaa Yhdysvaltain ETF: iin. Mutta näemme enemmän yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä rekisteröityvän EU: hun, joten voit jatkaa niiden ostamista tällä tavalla.

Vain Euroopan pörsseissä on yli 500 erilaista ETF-rahastoa ja lähestymme maailmanlaajuisesti 5000 rahastoa. Alla näet kuinka monta ETF: ää eri kaupankäyntialustoilla on.

Pitäisikö sinun käydä kauppaa ETF: llä?

Onko ETF-sijoitus hyvä idea?

Lyhyt vastaus on, että kaikki riippuu siitä, miten sijoitat ja mitä haluat sijoitusrahastoissasi. ETF:n suurin etu on kustannukset ja leviäminen. Voit käyttää ETF-indeksejä luodaksesi monipuolisen hajautuksen pitäen samalla vuosittaiset kustannukset alhaisina.

Tee valmistelutyöt ennen ostoksia

Jos haluat käydä ETF-kauppoja, voit ostaa ETF-indeksejä suoraan. Tämä edellyttää, että tutkit erilaisia ​​vaihtoehtoja ja päätät, minkä indeksin ja hajautuksen haluat.

Jos haluat vain suuren hajautuksen, etkä halua viettää liian paljon aikaa indeksien valitsemiseen, voit valita eTorosta löytyviä ETF:iä.

Jos haluat tietää enemmän osakesijoituksista, suosittelen, että tutkit eri vaihtoehtoja ennen kaupankäynnin aloittamista.

Hyödyt ja haitat

Sijoittaminen ETF-sijoitusrahastoihin on tullut selkeästi suositummaksi viime vuosien aikana. Tämä suuntaus todennäköisesti jatkaa nousuaan etenkin Suomen markkinoilla. Halvat kustannukset houkuttelevat monia sijoittajia.

ETF-rahastoihin sijoittamiseen liittyy on sekä hyötyjä että haittoja. Esimerkiksi kunkin maan verosäädökset tekevät sijoittamisesta monimutkaisempaa. Kehotamme tutustumaan vuoden 2020 verottamiseen liittyviin säädöksiin ennen sijoituksen tekemistä.

Hyötyjä

 • Alhaiset kustannukset: ETF: n vuosikorko on usein vain 0,1–0,5% (joissakin rahastoissa jopa alle 0,1%) verrattuna muihin suomalaisiin indeksi- ja sijoitusrahastoihin, joiden vuosikorko on usein 0,75 -2%
 • Hajauttaminen: Voit helposti saavuttaa suuren hajautuksen eri osakkeiden, sektoreiden, maiden ja valuuttojen välillä.
 • Läpinäkyvyys: Voit helposti nähdä, mihin sijoitat.
 • Markkinahinnat: Ei ole olemassa riskiä, ​​että tuotto olisi alhaisempi kuin mitä markkinat määräävät, jonka takia voit riskittä sijoittaa aktiivisesti hoidettuun rahastoon.

Haittoja

 • Vaihto-omaisuuden verotus: Toisin kuin monissa muissa maissa, emme verota osakkeita ja ETF: ää samojen sääntöjen mukaisesti. Siksi sinulla on oltava vapaita varoja vuosittain veron maksamiseksi, kun ETF:n arvo kasvaa.
 • Passiivinen hallinta: ETF-rahastot seuraavat markkinoita, joten jos markkinat vähenevät, ETF-rahasi laskevat – tässä aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla on etuna, että ne voivat muuttaa salkkuaan tehdäkseen siitä vähemmän alttiita vaihtelulle.
 • Monimutkaiset säännöt, koska ETF:ää voidaan verottaa joko osaketuottoina tai pääomatuloina.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on ETF?

ETF on pörssiyhtiö. ETF-rahastot ovat tyypillisesti passiivisia rahastoja, jotka seuraavat osake- tai joukkovelkakirjaindeksiä, mutta on myös aktiivisia ETF- ja ETF-sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat muihin asioihin, kuten hyödykkeisiin, kiinteistöihin jne.

Mikä ETF kannattaa ostaa?

Olet ainoa, joka voi tehdä päätöksen tästä. Jos noudatat Warren Buffettin neuvoja, sinun tulee ostaa S&P 500:een perustuva ETF, koska hänen mukaansa tämä ETF voittaa ajan myötä kaikki sijoittajat.

Kuinka ETF-sijoituksia verotetaan?

ETF-sijoituksia verotetaan joko osaketuottoina tai pääomatuloina. SKAT-verkkosivustolla voit nähdä ETF-sijoitukset, jotka on hyväksytty verotettavaksi osaketuottoina. Kaikkia muita verotetaan pääomatuloina. Osakeverotusta tulee aina, joten maksat veroa ETF-sijoituksesta riippumatta siitä, myytkö sen.

Miksi Warren Buffett suosii ETF-sijoituksia?

Buffett ei suinkaan tue kaikkia ETF-sijoituksia. Hän on ainoastaan S&P 500 -indeksin kannattaja, koska se sisältää 500 suurinta yhdysvaltalaista yritystä.

Aloita osakekauppa vuonna 2020

Tämä on oppaamme osakkeiden ostamiseen ja myyntiin vuodelle 2020. Löydät täältä tietoa osakekaupoista, niihin liittyvistä riskeistä ja osakestrategioista. Sijoittaminen Suomessa on kovassa nousussa ja ohjeidemme avulla sinustakin voi tulla menestynyt sijoittaja.

Askel 1: Valitse paras kauppapaikka osakekauppoihin

Nykyään voit ostaa osakkeita kaupankäyntialustalla tai pankistasi. Kaupankäyntialustat ovat melkein aina halvempia kuin pankkisi. Yksittäisten kauppapaikkojen välillä on suuri ero. Tässä osiossa tarkastelemme, kuinka pystyt valitsemaan hyvän kauppapaikan ja mitä kauppapaikkaa me suosittelemme.

Sinun tulisi aina huomioida seuraavat asiat valitessasi kauppapaikkaa:

Mitä osakkeiden ostaminen maksaa?

Kuten jo mainitsimme, osakkeiden ostaminen pankeilta on kallista. Hyvä sijoitustuotto on prioriteetti. Suosittelemme sen sijaan etsimään verkosta osakekauppoihin erikoistuneen alustan. Niiden etuna on, että he keskittyvät vain sijoittamiseen, kun taas pankillasi on paljon erilaisia kaupiteltavia tuotteita.

Kuinka suuri kauppapaikan osakekanta on?

Osakekaupan hinnan lisäksi on tärkeää huomioida, kuinka moneen eri osakkeeseen sinulla on pääsy kaupankäyntialustan kautta. On tärkeää, että hyviä sijoituskohteita on paljon ja että parhaat sijoituskohteet ovat saatavilla palvelussa.

Me suosittelemme kansainvälisen suosion saavuttanutta eToro-palvelua, jota tutkiskelemme lähemmin tässä artikkelissa. Se on meidän mielestämme paras kaupankäyntialusta.

Onko heillä suomenkielistä tukea?

Kaikki eivät tarvitse apua suomeksi. Jos puhut sujuvasti englantia, voinet valita oikeastaan minkä tahansa kansainvälisistä kauppapaikoista. Jos taas haluaisit mieluummin saada apua suomeksi, kehotamme valitsemaan alustan, joka tarjoaa asiakastukea myös suomeksi.

Ohjautuvatko he automaattisesti SKAT:lle?

On monia ulkomaisia ​​kaupankäyntialustoja, jotka eivät ohjaudu automaattisesti SKAT: lle. eTorossa voit hankkia inventaarion, joten on suhteellisen yksinkertaista, jos seuraat vero-osaamme myöhemmin postitse. Nordnetin kaltainen alusta antaa kaiken SKAT: lle automaattisesti.

(img: FI Nordnet / Plus 500 / eToro banners)

Tämän vuoksi suosittelemme eToroa

EToro kutsuu itseään sosiaaliseksi kaupankäyntialustaksi, koska voit seurata siellä myös muita sijoittajia. Voit jopa jakaa tietoa siitä, mihin sijoitat tai seurata, mihin muut sijoittavat.

Lisäksi heillä ei ole osakekauppaa koskevia palkkioita. Tästä johtuen tämä alusta on paras vaihtoehto, jos harjoitat monia eri osakekauppoja. Muilla kaupankäyntialustoilla menetät paljon rahaa, jos teet päiväkauppaa.

Voit käydä kauppaa heidän kanssaan melkein mistä tahansa: osakekannoista, hyödykkeistä (kuten kultasta ja öljystä), valuutoista, ETF:stä, indeksirahastoista ja salausvaluutoista. Nykyaikaiselle sijoittajalle on valtava etu, että voit käydä kauppaa eri asioista samalla alustalla. Heidän alustastaan ​​voit ostaa sekä ulkomaisia ​​että suomalaisia ​​osakkeita. Joten haluat ostaa Applen tai Novo Nordiskin osakkeita, voit tehdä sen täällä nopeasti ja helposti.

Kirjoittamishetkellä voit ostaa osakkeita 14 osakemarkkinoilla ja 145 ETF:ssä. Sijoita markkinoille, jotka sopivat osakestrategiaasi. Heidän äänestyksensä on myös paras osakesovellus.

Voit myös tehdä CFD-kauppoja alustalla.

Plussat

 • Yksinkertainen ja intuitiivinen alusta
 • Sivusto suomeksi
 • Useita suomenkielisiä ​​oppaita, mm. apua alustan käytön kanssa
 • Suomenkielinen asiakaspalvelu
 • Ei ennakkomaksua, välityspalkkiota, hallinnointipalkkioita eikä hallinnointipalkkioita
 • Sosiaalinen foorumi muiden sijoittajien kanssa, josta saat myös hyviä neuvoja
 • Vaihtoehto CopyTradingille

Miinukset

 • Rajoitetut kaupankäyntimahdollisuudet ETF:n kanssa
 • Ei automaattista raportointia SKAT:lle
 • Ei puhelintukea
 • 5 dollarin maksu rahan nostamisesta.

Askel 2: Aloitus

Säästäminen ja sijoittaminen käynnistyy, kun ostat ensimmäisen osakkeen. Tässä artikkelissa selitämme, kuinka se tehdään eTorossa. Prosessi on eTorossa kutakuinkin samanlainen muillakin kaupankäyntialustoilla.

Sinulla on todennäköisesti jo mielessäsi joitain osakkeita, joita haluat ostaa. Suosittelemme kuitenkin aina sijoitusstrategian laatimista ennen sijoitusten tekemistä. Palaamme sijoitusstrategian luomiseen myöhemmin tässä oppaassa.

 1. Tee taustatutkimusta

Paras sijoituskohde selviää vain tutkimalla. Suosittelen, että aloitat etsimällä yrityksen, jonka jo tunnet ja johon sinulla on luottamusta. Varma sijoituskohde tuo paitsi turvaa, myös valaa itsevarmuutta tulevaisuuden osakekauppoihin.

(img: FI eToro login page)

ETorossa löydät hakukentän ohjauspaneelin yläosasta sisäänkirjautumisen jälkeen. Kun laitat hakukenttään sanan “Apple”, päädyt kuvan mukaiselle ruudulle.

 1. Napsauta ”Kauppa”

Nyt sinulla on mahdollisuus ostaa Apple-osake. Voit tehdä tämän napsauttamalla “Kauppa”-nappia.

Voit myös napsauttaa Applen nappia, jos haluat nähdä avainlukuja yrityksestä tai saada selville, mitä muut käyttäjät sanovat Appleen sijoittamisesta.

Voit löytää myös muita osakkeita. Jos olet valmis tilaamaan, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 3: Osta ensimmäinen osake

Nyt olet valmis investoimaan Appleen tai valitsemasi osakekantaan. Valitset vain haluamasi summan ja eToro hoitaa loput. ETorossa kaikki on Yhdysvaltain dollareissa tai euroissa.

Toistat tämän yksinkertaisen prosessin joka kerta, kun haluat ostaa osakkeita.

Kun tarvitset investointeja, suosittelen sinua syventymään sijoitusstrategioihin.

(img: FI eToro payment page)

Osakestrategia: avain menestykseen

Sinun on mietittävä, miksi sijoitat. Kun sinulla on selkeä tarkoitus, olet kykenevä rakentamaan strategiasi. Jos haluat jäädä eläkkeelle 10 vuoden kuluessa, sinulla ei pitäisi olla aggressiivista sijoitusstrategiaa. Tässä on neuvoja osakkeiden sijoittamisen aloittamisesta.

Kuten jo mainitsimme, voit ansaita eniten rahaa sijoittamalla oikeisiin osakkeisiin. Oikean kohteen valinta on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Tunnetuin osakekauppias on luultavasti Warren Buffett, joka on vuosien mittaan rakentanut omaisuutensa analysoimalla yrityksiä.

Sijoitusstrategioita on yhtä monta kuin sijoittajia, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tai väärää tapaa luoda strategiaa. Kyse on siitä, kuinka paljon riskejä olet valmis ottamaan. Usein korkea riskitaso tarkoittaa korkeampia hyötyjä. Joillekin riskit tuovat tosin turhaa päänvaivaa eivätkä he pidä siitä, että heidän sijoituskohteensa arvo liikkuu jatkuvasti ylös ja alas.

Oikea sijoitusstrategia määräytyy tuoton mukaan. Kukaan ei kuitenkaan voi luvata sinulle korkeaa tuottoa, koska kukaan meistä ei tiedä 100-prosenttisesti, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Onkin hyvä idea laatia itsellesi helposti muistettavissa oleva strategia. Sen voi esimerkiksi kirjoittaa ylös muistikirjaan.

Sinulle parhaiten sopivan sijoitusstrategian löytämiseen voi mennä paljonkin aikaa. Kuten kaikessa muussakin, harjoitus tekee mestarin.

Neuvomme hyvää sijoitusstrategiaa varten on, että vietät aikaa ajattelemalla sitä. Aloita henkilökohtaisella sijoitusprofiililla, jossa käsittelet strategiaasi liittyviä avainkysymyksiä. Tämän jälkeen on hyvä arvioida riskinhalukkuutesi ja personaallisuutesi.

Olemme valinneet tähän oppaaseen esimerkiksi viisi tunnustettua sijoitusstrategiaa.

Ei kalliita velkoja

Osakesijoittamisen perimmäinen motiivi on lisätä varallisuuttasi. Osakkeilla ei voida taata positiivista tuottoa, mutta tiedämme, että pystyt saamaan keskimääräisen noin 5-10% vuosituoton.

Velan etu on, että tiedät tarkalleen, millaisia korkoja maksat. Jos olet päätynyt kalliisiin kulutuslainoihin, sinun on paljon parempi maksaa ne pois ennen kuin aloitat sijoittamisen osakkeisiin.

Jos sinulla on asuntolaina, jolla on kohtuullinen korko, niin on epätodennäköistä, että lainan takaisinmaksu tapahtuu aggressiivisesti. Maksat lainasta takaisin niin kuin haluat, ja sijoitat sitten osakkeisiin.

Ajattele velkaa ja palautuksia samalla tavalla. Jos velan korko on korkeampi kuin osakkeiden odotettu tuotto, sinun on ensin maksettava velkasi pois.

Laadi sijoitusstrategia pääomallesi

On monia osakestrategiota, joista valita. Monet menettävät rahaa, koska he eivät noudata selkeää strategiaa aloittaessaan osakeinvestointien tekemisen.

Saatat hyvinkin olla aktiivinen sijoittaja, mutta sinun on mietittävä, onko kussakin sijoituksessa järkeä. Jos et halua laittaa paljon aikaa sijoittamiseen, sinun tulisi keskittyä vakaan ja tulevaisuudessakin toimivan strategian luomiseen ja seurata markkinoita.

Sekä ylä- että alamäessä on tärkeää noudattaa sen osakestrategiaa. Esimerkiksi koronakriisin aikana joudut todella hallitsemaan sijoitusstrategiaasi.

Hajauta riskit

Voit hajauttaa riskisi monin tavoin. Jos käydään kauppaa osakkeilla, voit valita 10 – 20 haluamaasi osaketta ja sijoittaa saman määrän kaikkiin.

Seuraa strategiaasi

Kun olet tehnyt osakestrategian, sinun on myös noudatettava sitä. Strategian muuttaminen ei ole suositeltavaa.

Tietysti sinun täytyy oppia virheistäsi ja kehittää strategiaasi ajan myötä. Sinun olisi oltava varovainen myös hyvinä aikoina, jotta et tekisi liian riskaabeleja sijoituksia. Monet esimerkiksi myyvät osakkeita liian halvalla ja ostavat niitä liian kalliilta.

Osakkeet 2020

Ennen osakesijoitusten tekemistä on aina varmistettava, että ne sopivat sijoitusstrategiaasi. Tietoa ei koskaan voi olla liikaa.

Myöhemmässä vaiheessa voit aina analysoida ja kehittää strategiaa paremmaksi. Monille aloittaminen on ensimmäinen askel.

On parempi aloittaa sijoittaminen pienemmällä summalla. Aloita sijoittamalla kohteeseen, joka on sinulle tuttu ja jotta saisit tuntuman osakemarkkinoiden toiminnasta.

Hyviä suomalaisia yrityksiä ovat esimerkiksi Sampo, Fortum, Neste ja Nokia. Kaikki nämä osakkeet on ostettavissa Nordnetistä.

Amerikkalaiset osakkeet

Yhdysvalloissa on monia hyviä osakkeita, mitä kutsun maailmanlaajuisiksi osakkeiksi. Rakastan tämän tyyppisiä amerikkalaisia ​​osakkeita, koska niillä on valtava kasvupotentiaali yrityksessä, joka myy vain lähiympäristöään.

On myös useita yhdysvaltalaisia ​​osakkeita, joita pidetään puolustavina varastoina, koska ne kestävät talouskriisin.

Yhdysvaltojen osakkeita on paljon enemmän kuin alla mainitseni, joita voin suositella, mutta se tekee listasta aivan liian pitkän. Voit ostaa kaikki Yhdysvaltain osakkeet eTorossa maksamatta välityspalkkioita.

Coca Colan osakkeet

Coca Cola on kaikille vanha tuttu. Koko 2010-luvun ajan kuluttajat ovat kiinnittäneet enemmän huomiota terveellisiin elämäntapoihin, mikä on saanut aikaan laskun Coca Colan tuotoissa. Tämä on johtanut siihen, että yritys on ryhtynyt hankkimaan siipensä alle uusia yrityksiä ja laajentamaan toimintaansa muihin virvoitusjuomiin ja vesiin.

Coca Colalla voi ansaita siis mukavan vuosituoton. Ei kuitenkaan ole takuuta siitä, että nämä osakkeet olisivat tuottavia. Sijoittaminen on aina omalla vastuullasi, joten sinun on noudatettava omaa sijoitusstrategiaasi.

(img: Coca Cola logo)

Microsoftin osakkeet

Microsoftin osakkeet ovat olleet hyvä osinko kanta monien vuosien ajan. Useimmat ihmiset tietävät Microsoftin takana olevan tarinan, jonka Bill Gates ja Paul Allen perustivat.

Niiden ei tiedetä tuottavan suurta satoa, mutta voit olla varma, että ne maksavat sen tulevaisuudessa, kun ne keskittyvät kasvuun.

Bill Gates -päivistä lähtien he ovat keskittyneet voimakkaasti rahan ansaitsemiseen, ja tällaisten yritysten kanssa on kiva sinulle kuin osakkeenomistajalle. Siksi Microsoftin osakkeet ovat hyvä kohde.

(img: Microsoft logo)

Applen osakkeet

Applen osakkeet ovat Warren Buffettin mukaan yksi parhaimmista sijoituksista, joita voit tehdä. Hän sanoo, että jos hän ei tiedä mihin sijoittaa, hän sijoittaa Apple Stocksiin.

Nykyään suurin osa Apple käyttää tuotteita. Pidän heistä, koska heillä on valtava kassavarat ja he voivat selviytyä finanssikriiseistä.

(img: Apple logo)

Googlen osakkeet

Google on perustanut holding-yhtiön, joka vastaa osakkeiden myynnistä. Googlen osakkeiden nimi on nyt Alphabet.

Alphabetin perustaminen voi johtua verotukseen liittyvistä asioista, mutta yrityksen antama julkinen syy on se, että Google on hakukone ja että nykypäivänä hakukoneita on paljon enemmän kuin ennen.

Alphabetin osakkeet ovat hyvä sijoitus ja meidän on vaikea kuvitella maailmaa ilman Alphabetin osakkeita.

(img: Alphabet logo)

Amazonin osakkeet

Amazon on maailman suurin kauppapaikka ja palvelun perustaja Jeff Bezos on maailman rikkain mies.

He ovat äärimmäisen menestyneitä Yhdysvalloissa ja yritys laajentuu jatkuvasti uusille markkinoille. Amazon-osakkeiden hinta on noussut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana ja monet uskovat edelleen, että se tulee jatkumaan.

Amazonilla on valtava kasvupotentiaali, koska heillä ei toistaiseksi ole paljon kasvua Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Ruotsalaiset osakkeet

Ruotsissa on useita suuria yrityksiä, jonka vuoksi ruotsalaiset osakkeet ovat suosittelemisen arvoisia sijoituskohteita. Tällä hetkellä onkin monia suuria kansainvälisiä ruotsalaisia ​​osakkeita, joihin voit sijoittaa.

Volvon osakkeet

Muutama vuosi sitten Volvolla oli suuria taloudellisia ongelmia finanssikriisin vuoksi. Nykyään yritys voi hyvin ja monet ovat alkaneet lisätä niitä osakekantaansa.

Jos haluat investoida Volvoon, ota huomioon autoteollisuuden tulevaisuus ja tulevaisuuden tarpeet. Tukeeko yritys esimerkiksi sähköautojen valmistusta? Jos tulevaisuus näyttää lupaavalta ja innovatiiviselta, on Volvoon sijoittaminen hyvä ajatus.

(img: Volvo logo)

AstraZenecan osakkeet

AstraZeneca on ruotsalais-englantilainen yritys, jonka seurauksena voit ostaa AstraZenecan osakkeita molempien maiden pörsseissä.

Pidän lääkeyhtiöistä, koska niillä on valtava kehityspotentiaali ja se on ala, joka kasvaa jatkuvasti.

AstraZenecan osakkeet ovat hyvä ja turvallinen sijoituskohde.

(img: AstraZenica logo)

Saksalaiset osakkeet

Useat sijoittajat tarkkailevat etenkin Saksan DAX-markkinaindeksin osakkeita, josta löydät tietoa Saksan vahvimmista sijoituskohteista.

Saksa on EU:n talouden kulmakivi. Heillä on lukemattomia tunnettuja tuotemerkkejä, jotka tunnetaan kaikkialla maailmassa. Pidämme saksalaisista osakkeista, koska niillä on suuret markkinat sekä Euroopassa, että ympäri maailman.

Saksan osakkeilla tiedetään olevan konservatiivisempi strategia kuin yhdysvaltalaisilla osakkeilla, joten ne voivat tarjota salkullesi jonkin verran vakautta.

Siemensin osakkeet

Kaikki suomalaiset tuntevat Siemensin laadukkaista tuotteistaan. Yritys tunnetaan erityisesti kodinkoneiden valmistuksesta, mutta nykypäivänä yritys tuottaa monia muitakin erilaisia ​​tuotteita.

Useista alaosastoista on kasvanut niin suuri, että niistä on jatkuvasti tullut omia yrityksiä. Joka kerta kun se tapahtuu, se hyödyttää myös Siemens-osakkeitasi. Tämä tarkoittaa, että rahan sijoittaminen Siemensiin on kannattavaa ja että osakkeet ovatkin kaiken sen rahan arvoisia.

Ei kuitenkaan ole takuuta siitä, että nämä osakkeet olisivat tuottavia. Sijoitusten tekeminen on aina omalla vastuullasi, joten sinun on noudatettava omaa sijoitusstrategiaasi.

(Img: Siemens logo)

BMW-osakkeet

Jos tarvitset autovalmistajaa osakekokoelmaasi, BMW-osakkeet ovat hyvä valinta.

Yritys tunnetaan laadusta ja se kasvattaa jatkuvasti markkinaosuuttaan sekä yritysostojen kautta, että tuottamalla uusia malleja, kuten sähköautoja.

BMW-osakkeet voivat hyvinkin olla voittajia seuraavien vuosien aikana autoteollisuudessa.

Ei kuitenkaan ole takuuta siitä, että nämä osakkeet olisivat tuottavia. Sijoitusten tekeminen on aina omalla vastuullasi, joten sinun on noudatettava omaa sijoitusstrategiaasi.

(Img: BMW logo)

Eteläkorealaiset osakkeet

Samsungin osakkeet

Samsungin osakkeet ovat hyvä sijoituskohde, koska kyseessä on valtava teknologiayritys. Yritys tunnetaan matkapuhelimista ja televisioista, ja he ovat myös Applen iPhonen merkittävin kilpailija.

Pidämme Samsungin osakkeista, koska ne tarjoavat monia samoja etuja kuin Applen osakkeet, mutta ne tuottavat kaksinkertaisesti osinkoina.

Ei kuitenkaan ole takuuta siitä, että nämä osakkeet olisivat tuottavia. Sijoitusten tekeminen on aina omalla vastuullasi, joten sinun on noudatettava omaa sijoitusstrategiaasi.

Investointi kestävään kehitykseen

Ostatko aina luomutuotteita supermarketista? Ajatko sähköautoa ja yrität vähentää muovin kulutusta? Haluamme tehdä kaikkemme, että luonto voisi paremmin ja että maapallo säilyisi seuraaville sukupolville.

Onneksi on olemassa monia eri tapoja edistää kestävää kehitystä. Eettiset sijoitukset ja investointi kestävään kehitykseen ovat suosittuja suuntauksia ja mahdollisuuksia on yhä enemmän.

Voit esimerkiksi sijoittaa indeksirahastoihin ja keskittyä ainoastaan kestävään kehitykseen. Jos haluat ostaa yksittäisiä osakkeita, luovu yrityksistä, jotka eivät vastaa arvojasi. Monet päättävät olla sijoittamatta tupakkayhtiöiden, aseteollisuuden tai öljyä, kaasua, hiiltä tai ydinvoimaa tuottavien energiayhtiöiden osakkeisiin.

Valintaprosessi voi vaatia työtä tai aikaa, mutta tällä menetelmällä on vaikutus sekä talouteen, että maailmaan, jossa asut. Kestävään kehitykseen investointi ei tarkoita alhaisempaa tuottoa. Esimerkiksi uusiutuvan energian sektori on yksi aloista, jotka ovat tuottaneet parhaan tuoton viimeisen 30 vuoden aikana.

Voit helposti yhdistää tämän sijoitusstrategian muihin strategioihin. Alta löydät hyviä eettisiä sijoituskohteita.

Teslan osakkeet

Sähköautot ovat nyt kaikkien huulilla ja kiitos siitä kuuluu Teslalle. Vaikka Tesla ei ollut ensimmäinen sähköauton luonut yritys, se on varsin tunnettu.

Nykyään kaikki autoyritykset valmistavat sähköautoja. Teslan suuri etu on, että heillä on myös SuperCharging-asemia ympäri maailmaa ja monet uskovat, että tämä itsessään voi olla heidän tulevaisuutensa. Tämä on syy sille, miksi Teslan osakkeet ovat tällä hetkellä tuottava sijoitus.

(img: Tesla logo)

Siemens Gamesa-osakkeet

Uusiutuva energia on mielenkiintoinen sijoitusalue. Näyttää siltä, ​​että Siemens Gamesan toiminta on rehellistä ja läpinäkyvää ja uskomme, että h tulevat olemaan tulevaisuudessa markkinoiden merkittävimpiä toimijoita.

Lisäksi maksat pienemmän osingon, mikä on tällä hetkellä alle 1%. Se ei ole paljon, mutta kun osake kasvaa, niin ne tuottavat varmasti myös enemmän osinkoja.

Ei kuitenkaan ole takuuta siitä, että jotkut nämä osakkeet olisivat tuottavia. Sijoittaminen on aina omalla vastuullasi, joten sinun on noudatettava omaa sijoitusstrategiaasi.

(img: Siemens Gamesa-logo)

Arvo-osakkeet

Arvo-osakkeet perustuvat perusteelliseen analyysiin. Tätä strategiaa kutsutaan arvoinvestoinniksi (suomeksi siitä käytetään myös nimitystä valuuttasijoitus). Kyseessä on strategia, jonka tarkoituksena on käyttää perustavanlaatuista analyysiä julkisten yritysten ja markkinoiden arvioimiseksi ja tehdä muutama tarkoin mietitty ja valikoitu sijoitus. Tällä metodilla investoit yrityksiin, joiden odotetaan saavan korkeimman tuoton ajan myötä.

Warren Buffett tukee arvosijoittamista. Hän on todennut useissa haastatteluissa, että hän ei tiedä, mitä markkinoilla tapahtuu tulevina vuosina, mutta hän on melko varma siitä, mitä 10-20 vuoden aikana tapahtuu. Tämä johtuu siitä, että kun löydät hyvän arvoinvestoinnin kohteen, se ansaitsee rahaa ajan myötä. Warren Buffettin Berkshire Hathaway-yrityksen kautta voit nähdä, mihin hän sijoittaa. ETorossa voit jopa kopioida hänen koko portfolionsa automaattisesti.

Hyvän arvon omaavien osakkeiden löytäminen vie aikaa, mutta se on tunnettu strategia, joka sopii kaikille. Aloittaksesi strategian käytön, kehotamme sinua hankkimaan joitain kirjoja, joissa käsitellään erityisesti, miten voit tunnistaa ja valita arvo-osakkeita. Suosittelemme, että luet lisää aiheesta englanninkielisessä Wikipediassa. Lisäksi suosittelen, että luet Benjamin Grahamin kirjan Älykäs sijoittaja.

Tanskassa on osakeyhtiöitä, jotka voit valita tämän strategian perusteella, joten perustaan ​​eToron, jossa voit ostaa ja myydä osakkeita maksamatta välitystä. Heillä on myös useita teknisiä analyysityökaluja, joita voit käyttää.

En anna suosituksia arvo-osuuksille, koska mielestäni on tärkeää, että teet oman analyysisi. Mutta jo mainitsemani yritykset voin hyvin suositella, ja niitä voidaan todennäköisesti pitää arvo-osakkeina. Tarkoitus on löytää halpoja osakkeita, kun tarkastelet aikaa. Joten Apple voi edelleen olla hyvä sijoitus, jos he ansaitsevat sinulle enemmän rahaa seuraavan 10 vuoden aikana.

Osingot

Osakkeet, jotka maksavat osinkoja ja / tai tekevät takaisinostoja, ovat historiallisesti tuottaneet korkeamman tuoton kuin markkinat, ja ne voivat samalla antaa sinulle jatkuvan voiton.

Jos olisit investoinut vuosittain 1957–2003 Dow Jonesin kymmeneen osakkeeseen, jotka tuottivat eniten osinkoa, olisit saanut 3%: n lisätuoton yleismarkkinoilta. Jos keskityt osinkoa maksaviin osakkeisiin, sillä on lisäetu, että saat jatkuvasti passiivisia tuloja, jotka voit sijoittaa uudelleen hyödyntääksesi korkoa.

Tässä strategiassa on vähän työtä veronpalautusten hakemisessa, jatkuvassa tasapainottamisessa ja maksujen uudelleeninvestoinnissa, mutta jos sinulla on rohkeutta tehdä niin, tämä on yksi helpoimmista strategioista.

Kun kyse on osinkovarastoista, voit löytää ne kaikista alustoista, jotka mainitsimme tässä viestissä. Lue artikkeli osinko-osuuksista.

Jos olet kiinnostunut ostamaan osinkoa tuottavia suomalaisia ​​osakkeita, sinun pitäisi ostaa ne Nordnetistä. Osake voi olla esimerkiksi OP tai Nokia.

Suosittelen, että luot Yhdysvaltain osakkeille tilin eToroon, koska et maksa välityspalkkiota.

Automatisoitu osakkeiden osto ja myynti

Tämä strategia on vähiten aikaasi vievä strategia. Valitse 1-3 sijoitusrahastoa, jotka osuvat erittäin laajoihin osake- ja joukkolainamarkkinoihin, ja osta ne.

Tässä strategiassa hyödynnetään sitä, että laajalle alueelle levittäytyneet osakemarkkinat ovat historiallisesti aina nousseet. Hyvä esimerkki on Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi, joka on noussut keskimäärin 9,8% vuodessa viimeisen 90 vuoden aikana. Laajat rahastot ovat siksi helppo tapa saada keskimääräinen tuotto osakemarkkinoilta.

Voit sijoittaa sekä joukkovelkakirja- että osakerahastoihin. Tämän strategian avulla voit hajauttaa riskejäsi niin paljon, että voit todennäköisesti sijoittaa vain osakerahastoihin.

Useilla suomalaisilla sijoitusrahastoilla on ns. indeksirahastot, joissa tietokoneet ostavat / myyvät osakkeita automaattisesti.

Voit myös ostaa ETF:stä, joiden vuotuiset kustannukset ovat tyypillisesti alhaisemmat kuin Suomen rahastoilla. Valitettavasti et voi sijoittaa Yhdysvaltain osakerahastoihin tämän alustan kautta. Onneksi Vanguard on päättänyt luoda useita tuotteita Saksan pörssissä, joihin on mahdollista sijoittaa eToron kautta.

Jos olet kiinnostunut automatisoidusta sijoittamisesta, suosittelemme tilin luomista eToroon. Voit lukea artikkelin ETF: istä. Olemme myös kirjoittaneet artikkelin indeksirahastoista.

(eToro img)

CopyTrading – Anna muiden käydä kauppaa puolestasi

Sen sijaan, että valitsisit aktiivisen ja automatisoidun kaupan välillä, voit valita molemmat. EToron kaltaisella kaupankäyntialustalla voit helposti perustaa CopyTrading-sovelluksen.

Se toimii sillä tavalla, että sijoitat toiseen sijoittajaan, jonka jälkeen eToro seuraa automaattisesti sijoittajan kauppoja.

Se muistuttaa monin tavoin osuuden ostamista sijoitusrahastosta. CopyTradingin etuna on, että et maksa korotusta. ETorossa muiden kopiointi ei maksa mitään, joten maksat vain kaupoista, joita eToro tekee automaattisesti puolestasi.

Jos löydät hyvän sijoittajan, voit ansaita paljon rahaa joutumatta tekemään mitään itse. Parasta on, että et maksa tästä yhtään enempää kuin jos olisit vastuussa kaikista näistä kaupoista.

Niinpä noudatat strategiaa, jota sijoittajasi on päättänyt noudattaa. Sinun on vain valittava, haluatko seurata aktiivista vai passiivista sijoittajaa eTorossa. Suosittelemme, että hajautat riskin useisiin osakkeisiin, jotta voit samanaikaisesti olla sekä passiivinen, että aktiivinen.

Paras asia CopyTrading-sovelluksessa on, että voit ansaita rahaa nousevilla ja laskussa olevilla markkinoilla. Jos sijoitat indeksirahastoon, tuotto on negatiivinen markkinoiden ollessa kriisissä. Jos olet seurannut aktiivista sijoittajaa, saat positiivisia tuottoja kriisien hetkellä. Tällä tavalla CopyTrading voi lisätä vaurauttasi riippumatta siitä, miten markkinoilla menee. Jos haluat tietää enemmän aiheesta, lue artikkeli CopyTradingista. Meillä on myös ilmainen kurssi CopyTradingissa.

Osakkeiden vero

Sinun vastuullasi on seurata verojasi. Sinun on vältettävä huijaamasta veroissa.

Pidä kieli suoraan suussa verotussääntöjen suhteen. Jos haluat välttää verotuksen itse, sinun on tiedettävä verosäännöt. Vähennysten ja osakeverotuksen eri muotojen suhteen on paljon seurattavaa. Siksi en puutu kaikkeen tähän. Sen sijaan tässä osassa esitän hyvin yleiset säännöt. Lisäksi suosittelen teitä syventämään tarkemmin aihetta, kun olet todella aloittamassa kauppaa tai jos jostain vaiheesta joudut investoimaan suuremman summan.

Jos kysyt verotusasioista muilta, he vastaavat tyypillisesti, että osakkeiden verotus on hyvin monimutkaista. Osakkeiden verotus ei kuitenkaan ole niin monimutkaista kuin voisi luulla, sillä Suomessa on olemassa tiettyjä verotussääntöjä, joita on varsin helppo ymmärtää.

Aktiivisille sijoittajille (päiväkauppiaille), jotka tekevät sijoituksia kokopäiväisesti, suosittelemme, että hanki kirjanpitäjä hoitamaan vero-osan. Tällä tavalla säästät paljon aikaa ja voit käyttää energiaa sijoittamiseen. Jos et ansaitse tarpeeksi käyttääksesi kirjanpitäjää, voit aina ottaa yhteyttä SKATiin tai maksaa kirjanpitäjälle kertasumman. Voit lukea lisää SKATin verkkosivuilta.

Osakeverot osakkeiden myynnistä

Eläkerahastojen verotus on yksinkertaista. Kaikista palautuksista alkuperästä riippumatta verotetaan 15%. Tämä on osakevero. Veropohja = arvo lopussa – maksujen arvo kauden alussa.

Jos maksat verosi tänään, on erityisen edullista maksaa enemmän eläkkeeseen ja sijoittaa sen kautta, koska muuten joudut maksamaan enemmän veroa. Jos kuitenkin odotat eläkeverojen maksun kanssa, suosittelemme, että otat yhteyttä sijoitusneuvojalta saadaksesi perusteellisia neuvoja vaihtoehdoista.

Kaksi tärkeätä osakeveroon liittyvää käsitettä ovat osakevero ja kiinteistövero. Varastoveron tapauksessa sinun on maksettava vero joka vuosi palautuksesta riippumatta siitä, realisoitko myyntivoiton vai omistatko edelleen varaston realisoitumattomalla palautuksella. Kiinteistöverosta on ensin maksettava vero osakekannasta. Tämä on tärkeä ero, koska vähennys varastonmenetyksestä ei ole yhtä suuri kuin voittovero, ja suuret vaihtelut voivat siksi antaa sinulle ylimääräisiä verokustannuksia, jos verovelkaa varastosta.

Ei ole valinnaista, mitä menetelmää käytät verojen maksamiseen, koska se riippuu sijoituksen tyypistä ja järjestelmästä, johon sijoitat. Se on kuitenkin jotain, joka sinun tulisi pitää mielessä valittaessa alustaa ja sijoitustyyppiä.

Kahdessa seuraavassa osiossa voit oppia tärkeimmistä järjestelmistä ilmaisten varojen sijoittamisessa, ts. rahaa, jota et ole pannut eläkkeelle.

Tee vuosikatsaus

Älä osta ja myy osakkeita samana päivänä hyödyntääksesi tuottoja. Jos esimerkiksi ostat ja myyt joulun ja uudenvuoden välillä, SKAT saattaa hyvinkin huomata, että teet vain niin korkeamman veroprosentin välttämiseksi. Osto- ja myyntitavoitteiden välillä on oltava ainakin muutama kaupankäyntipäivä.

Kikka ei ole yrittää huijata SKATia, vaan käyttää rajoitukset eduksesi. Ensi vuoden mökin remontointihankkeessa voit hyötyä eduista, jotka sopivat pohjavähennykseen ennen joulua. Jos kyseessä on suurempi määrä, voit yrittää käyttää osakevoittojasi useiden vuosien ajan ja sijoittaa osan uudelleen osakkeisiin, tai tallettaa rahan pankkitilille, josta saat kohtuudella kohtuullisen koron. Tämä tekee myös sijoituksesi turvallisemmaksi, jos osakemarkkinat kaatuvat.

Joillakin alustoilla joudut maksamaan verot itse, kun taas toisilla se tapahtuu automaattisesti. ETorossa teet tämän lataamalla vuosikertomuksen.

Osakkeet tänään: Tämän takia sinun ei pitäisi odottaa

Suosittelemme osakekauppojen aloittamista kaikille. Se on paljon yksinkertaisempaa kuin monet ihmiset ajattelevat. Se ei ole vain ammattimaisille sijoittajille, sillä kuka tahansa voi lisätä vaurauttaan sijoittamalla osakkeisiin.

Jos pankkitililläsi on rahaa, suosittelen, että aloitat sijoittamisen osakkeisiin rahoituskriisin aikana. Kiinteät yritykset selviävät kriisistä ja kasvattavat sen jälkeen arvoaan.

Sijoituksen tekeminen onnistuu parhaiten kiinteällä kuukausimaksulla, joten totut sijoittamaan rahaa. Jopa opiskelijoille pienen summan sijoittaminen joka kuukausi on hyvä idea, koska saat palkkiota pitkällä tähtäimellä. Voit tehdä sen itse tai tutkia tarkemmin Nordnetin kuukausittaisia ​​säästöjä. Etoro on paras paikka vaihtaa osakkeita, koska et maksa välityspalkkiota.

Voit edullisesti ilmoittautua ilmaiseksi pörssikurssillemme. Muutoin suosittelemme, että tallennat tämän artikkelin, jotta voit palata artikkeliin joka kerta, kun sinulla on kysyttävää.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä osakevarastot ovat?

Osakkeenomistajat omistavat yhtiön ja osakevarasto on todiste siitä, että omistat osan yrityksestä. Mitä enemmän omistat osakkeita, sitä suuremman osan yrityksestä omistat.

Mikä on paras paikka vaihtaa osakkeita?

Sinun on valittava verkkokauppajärjestelmä, koska se on paras paikka vaihtaa osakkeita. Suomalaisille osakkeille Nordnet on hyvä, ja muuten suosittelemme eToroa, koska et maksa välitystä osakesijoituksissa.

Mitä osakkeita minun pitäisi ostaa tänään?

Yllä olevassa artikkelissa olemme listanneet omia suosituksiamme yrityksistä, joiden osakkeita kehotamme ostamaan.

Kuinka ansaita rahaa osakkeista?

Ansaitset rahaa, kun myyt osakkeitasi. Osakkeella on aina arvo osakemarkkinoilla ja se voi nousta tai laskea. Kaikille osakkeille annetaan arvo sen perusteella, mitä markkinat maksavat siitä.

Milloin maksaa veroa osakkeista?

Maksat veroja, kun myyt varastosi. Pörssikauppa selvitetään realisointiperiaatteen perusteella, joten sinua verotetaan ensin myynnistä.

Kuinka käydä kauppaa osakkeilla?

Voit ostaa osakkeita pankkisi kautta tai kaupankäyntialustalla. Suosittelemme kaupankäyntijärjestelmää, koska se on usein paljon halvempaa kuin pankkisi. Lisäksi se on nopeampaa.

Onko nyt hyvä hetki myydä osakkeita?

Sinun olisi aina seurattava strategiaasi. Jos olet ostanut osakkeita hiljattain, on usein parempi vain odottaa ja olla ostamatta ja myymättä osakkeita vähään aikaan.