Osakerahastot

Osakerahastoon sijoitetut varat sijoitetaan pääosin osakkeisiin. Rahaston luonteesta riippuen kohdemaana voi olla esimerkiksi suomalaiset osakkeet, jolloin rahaston hoitaja tekee kauppaa vain kotimaisilla osakkeilla. Tietylle maantieteelliselle alueelle sijoituksensa kohdistavat sijoitusrahastot jaotellaan tavallisesti kotimaahaan, euroalueelle, Eurooppaan, maailmanlaajuisesti sekä kehittyville markkinoille sijoittaviin, esimerkiksi Balttiaan, sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Osakerahastot voidaan jaotella maantieteellisen sijainnin lisäksi myös yhtiöiden toimialan tai yhtiön koon perusteella.

Osakerahastojen riskit

Osakerahastot, kuten osakkeetkin ovat alttiimpia kurssiheilahteluille, jolloin tällaiseen rahastoon sijoittavalla täytyy olla riskinsietokykyä enemmän, kuin esimerkiksi korkorahastoihin sijoittavalla. Osakerahastot jaotellaan myös yleensä korkeamman sekä matalamman riskin rahastoihin, jolloin riskit ja tuotto kävelevät tietysti käsi kädessä.

Yleisimpiä tapoja jaotella osakerahastoja on jakaa ne toimialoittain, maantieteellisin perustein tai osinko/kasvurahastoihin. Linkki: Suomalaisia osakerahastoja

Kaikki rahastotyypit

 

Katso myös