Sijoitusblogi

ETF-sijoittaminen vs. suora osakesijoittaminen

Olen Taloudellinen Ajattelija ja kirjoitan blogia taloudellisesta ajattelusta ja sijoittamisesta osoitteessa https://taloudellinenajattelu.fi/. Aloitin sijoittamisen suorista osakesijoituksista, mutta myöhemmin olen todennut, että ETF-rahastot ovat erinomainen työkalu sijoitussalkun hajauttamiseen kustannustehokkaasti. Käyn nyt läpi ETF-sijoittamisen ja suorien osakesijoitusten hyötyjä, riskejä ja heikkouksia. Oman näkemykseni mukaan tasapainoinen sijoitussalkku sisältää suoria osakesijoituksia ja ETF:iä tai vaihtoehtoisesti pelkästään ETF:iä.

Mitä on ETF-sijoittaminen?

ETF on lyhenne sanoista Exchange-Traded Fund eli pörssiosakkeen tavoin vaihdettava rahasto. Perinteisiin rahastoihin voi tehdä merkinnän haluamallaan summalla, esimerkiksi 1000 eurolla. ETF:iin ei tehdä merkintää millään summalla, vaan niistä ostetaan osuuksia pörssissä samaan tapaan kuin yritysten osakkeita ostetaan kappaleittain. Näin ollen ETF:ien yksikköhinta määrittää oston suuruuden; jos yhden osuuden hinta olisi esimerkiksi 55 euroa, niin tuhannella eurolla voisi ostaa 18 osuutta.

Useimmissa tapauksissa ETF-rahastot noudattelevat jotakin indeksiä, esimerkiksi amerikkalaista S&P500-indeksiä, joka on maailman seuratuin pörssi-indeksi. ETF voi seurata myös hyödykkeen hintaa, kuten kultaa tai öljyä, joten niiden avulla voi helposti ja tehokkaasti hajauttaa sijoituksiaan eri omaisuusluokkiin. Suurin osa ETF:stä on passiivisia, indeksiä seuraavia rahastoja, mutta joukkoon mahtuu myös aktiivisesti hoidettuja rahastoja. Kannattaa siis perehtyä huolella siihen mitä haluaa ja mitä on saamassa. Pörssi-indeksien tapauksessa kannattaa verotusmielessä valita ETF:t, jotka sijoittavat osingot uudelleen rahaston sisällä. Tällöin säästyy osinkoveroilta ja pääsee täysimääräisesti nauttimaan korkoa korolle -efektistä.

Mitä hyötyjä ETF-sijoittamisessa on?

ETF:t voivat sisältää satojen tai jopa tuhansien yritysten osakkeita paketoituna yhteen tuotteeseen. Näin ollen ostamalla yhtä tuotetta on mahdollisuus saada todella laaja hajautus eri toimialojen ja eri maantieteellisten alueiden välillä. Näin voi saada niin laajan hajautuksen, että periaatteessa vain yhdellä tuotteella voisi saada pätevän sijoitussalkun riskienhallintamielessä. Tämä on helppoa ja kustannustehokasta.

Hyvän hajautuksen ansiosta ETF:llä saa markkinoiden keskimääräisen tuoton. Tämä voi kuulostaa heikolta, mutta tutkimusten mukaan edes harva ammattilainen onnistuu pitkällä aikavälillä saamaan sijoituksilleen markkinoiden keskimääräistä tuottoa. Kyseessä on siis varsin kelvollinen tuotto-odotus etenkin, kun ottaa huomioon käytetyn ajan ja vaivan, joka ETF-sijoitusten tapauksessa jää minimaaliseksi. Yhtälöä parantaa vielä ETF:ien matalat kulut verrattuna perinteisiin rahastoihin. Jos perinteisten pankkien hallinnoimien rahastojen kulut ovat noin 1% luokkaa, niin ETF:ssä normaalit kulut ovat vain viidennes tästä eli noin 0,2% luokkaa. Ehkä tässä syy miksi pankit eivät liiemmin mainosta ETF:iä.

ETF-rahastot sopivat erinomaisesti pitkäjänteiseen sijoittamiseen, jossa rahastoa ostetaan vuosien tai vuosikymmenten pitoon. Tuotteet ovat verotehokkaita, kiitos osinkojen uudelleensijoittamisen ja lisäksi indeksit korjaavat itse itseään, mikäli jokin indeksin yritys menestyy heikosti. Yritys tippuu pois indeksistä ja jokin paremmin menestyvä yritys ottaa sen paikan. Näin ollen konkurssiriskiä ei ole.

Yllä mainituista syistä ETF:t sopivat erinomaisesti kuukausisäästökohteiksi, jossa valikoituja tuotteita ostetaan pitkäjänteisesti joka kuukausi. Näin saa sijoitussalkkuun myös ajallisen hajauttamisen ja välttyy riskiltä, että olisi ostanut kaiken juuri kun hinnat olivat korkeimmillaan. Kuukausisäästö on myös erinomainen tapa säästää ja sijoittaa palkkatyöläisille, joita meistä suurin osa on.

Mitä riskejä ja heikkouksia liittyy ETF-sijoittamiseen?

ETF:t eivät ole immuuneja arvon laskulle, mikäli niiden sisältämät omaisuuserät tulevat alas. Eli kuten kaikkien muidenkin omaisuusluokkien tapauksessa, myös ETF:t voivat tippua, mikäli talous sakkaa. Pahimmillaan ETF:t voivat olla hyvin monimutkaisia tuotteita, joiden arvonmäärittäminen voi olla hyvinkin haastavaa. Tästä syystä voi olla vaikea ennustaa miten ETF:n hinta tulee liikkumaan. Huolellinen perehtyminen ETF:n omistuksiin on siis tarpeen.

Joidenkin pienempien ETF:ien tapauksessa voi kohdata likviditeettiriskin eli rahasto-osuuksia ei välttämättä saa myytyä silloin kun haluaisi. Kannattaakin kiinnittää huomiota ETF:n hallinnoiman nettovarallisuuden määrään. Mikäli se on alle sata miljoonaa euroa (100 000 000 €), niin likviditeettiriski saattaa olla todellinen riski. Tällöin myyminen voi tulla ennakoitua kalliimmaksi tiukan paikan tullen, kun ostajia ei olekaan tarjolla haluttuun hintaan.

ETF:ien idea on hajauttaa ja minimoida riskejä, joten tästä syystä niihin liittyvät riskit ovat lähinnä tuoteteknisiä. Valitsemalla salkkuun isojen talojen isoja ETF:iä (esim. BlackRock iShares) pysyy selvillä vesillä.

Mitä on suora osakesijoittaminen?

Suurimmalle osalle tätä tekstiä lukevia suorat osakesijoitukset ovat varmasti tuttuja. Kyseessä on siis yksittäisten yhtiöiden osakkeet, joita voi ostaa pörssistä. Esimerkiksi Nokian tai Nordean osake on tällainen. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että yksittäinen osake edustaa aina yhtä yhtiötä.

Mitä hyötyjä on suorilla osakesijoituksilla?

Vain suorat osakesijoitukset mahdollistavat täyden näkemyksen ottamisen yksittäisen yrityksen menestyksestä. Jos siis on vahva näkemys jonkin yrityksen tulevaisuudesta, niin suoralla sijoituksella yhtiön osakkeisiin pääsee osaksi mukaan tätä tarinaa. Tällöin saa täysmääräisesti nauttia tuotoista, mikäli yritys menestyy. Parhaimmillaan tämä voi johtaa ylituottoihin, joista indeksisijoittavat voivat vain haaveilla.

Monet tutkimukset ovat tunnistaneet, että noin 10 yhtiön osakkeilla eri maantieteellisiltä alueilta ja eri toimialoilta voi saada riittävän hajautuksen sijoitussalkkuun. Tämä on vielä kohtuullisen hallittava määrä osakkeita, joten ETF:iä ei välttämättä tarvita hyvin hajautettuun salkkuun. Lisäksi suorilla osakkeilla voi päättää valita vain toimialojen parhaat yhtiöt omaan salkkuun. Laskusuhdanteissa markkinajohtajat usein pärjäävät parhaiten, joten tämä voi olla hyvä strategia laskusuhdanteiden varalta.

Suorat osakesijoitukset toimivat erityisen hyvin, mikäli työnsä puolesta pääsee lähelle jotakin toimialaa tavalla, jossa saa informaatioetua suhteessa muihin sijoittajiin. Suomessa tällainen ala voisi olla esimerkiksi metsäteollisuus, jossa meillä on kotimaan pörssissä markkinoiden suurimpia pelureita (UPM, Stora Enso, Metsä Board).

Mitä riskejä ja heikkouksia osakesijoittamiseen liittyy?

Suurin riski mitä sijoitusmaailmassa voi kantaa on yksittäisen yhtiön osake. Toimialat muuttuvat ja uusia kilpailijoita syntyy jatkuvasti. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä suurempi riski on, että jokin kilpailija tulee disruptoimaan toimialan ja asettaa vanhat toimijat ahdinkoon. Näin voi käydä jopa markkinajohtajille. Tästä syystä osakkeenomistajat eivät pääse koskaan lepäämään, vaan markkinoiden tapahtumia on syytä seurata aktiivisesti. Jokaiseen uutiseen ei kannata reagoida, mutta aina pitäisi tietää missä mennään ja mitä odottaa. Näistä syistä suoria osakesijoituksia on vaikea suositella pitkäaikaiseen pitoon, mikäli ei ole valmis seuraamaan markkinoita aktiivisesti.

Vaikka yksittäisten yritysten osakkeilla on mahdollista luoda kattava hajautus toimialojen ja maantieteellisten alueiden välille, on se huomattavasti vaikeampaa kuin saman tekeminen ETF:llä. Toimialatuntemuksen kerääminen monilta eri toimialoilta voi myös olla työlästä ja aikaavievää. Ulkomaille sijoittamisessa haasteeksi voi tulla ajankohtaisen materiaalin löytäminen kielellä, jota itse ymmärtää. Toki kääntäjätyökalut ovat nykypäivänä jo hyviä, joten missään nimessä mahdotonta informaation kerääminen ei ole.

Suoria osakesijoituksia on vaikea nähdä hyvänä kuukausisäästökohteena ainakaan perinteisessä mielessä, jossa ostettaisiin osuuksia kuukaudesta toiseen. Hajautuksesta kun on hyvä pitää kiinni riskienhallinnan takia ja mikäli ostaisi kaikkia portfolion osakkeita joka kuukausi lisää, niin kulut saattaisivat välittäjästä riippuen nousta korkeiksi. Mikäli haluaa ostaa suoria osakkeita kuukausisäästömielessä, niin kannattaa valita sellainen osakevälittäjä, jolla pieniä kauppoja voi tehdä maltillsella hinnoittelulla.

Millainen on tasapainoinen sijoitussalkku?

Oman näkemykseni ja kokemukseni mukaan tasapainoinen sijoitussalkku sisältää ETF:iä salkun kivijalkana. Omassa sijoitussuunnitelmassani olen määritellyt sopivaksi ETF:ien osuudeksi 50% salkusta. Loput 50% sijoitan suomalaisiin osakkeisiin. Suomalaisiin sen takia, että niistä on helposti ja kattavasti saatavilla ajantasaista informaatiota. Pyrin pitämään sijoittamisen teknisesti mahdollisimman yksinkertaisena, jotta voin keskittyä olennaiseen eli markkinoiden ja yhtiöiden analysointiin. Mikäli haluaisin käyttää vähemmän aikaa sijoittamiseen, korvaisin suorat osakesijoitukset ETF:llä ja muilla perinteisillä matalakuluisilla rahastoilla. Voisi siis ajatella, että omasta mielenkiinnosta ja ajankäytöstä riippuen sopiva ETF:ien paino salkussa on 50% – 100%.

Osakepoiminta on mukava ja palkitseva harrastus, mutta etenkin varallisuuden kasvaessa riskienhallinnan rooli korostuu ja hajautuksella on yhä enemmän väliä. Tällöin ETF:t kuukausisäästöohjelman kautta tasapainottavat salkkua erinomaisesti. Yksittäiselle osakkeelle en suosittele yli 10% painoarvoa salkussa riskienhallinnan takia, mutta yksittäisellä ETF:llä paino voi hyvin olla yli 10%, sillä nämä on hajautettu satoihin eri yrityksiin.

Mikäli haluat lukea enemmän omista virheistäni, kun aloitin sijoittamisen ja suosituksistani opitun pohjalta, niin klikkaa kirjoitukseeni aiheesta. Minua voit seurata blogini lisäksi myös Twitterissä, ja Nordnetin Sharevillessä.

 

Lisää sijoittamisesta:

Mikä on inflaatio?

70-luvulla amerikkalaisten julistivat inflaation talouden pahimmaksi viholliseksi. Toisen maailmansodan aikoihin talo maksoi keskimäärin 5000 ja auto 1000 dollaria. Nykyään näistä kaikista saa maksaa paljon enemmän ja syyllinen on inflaatio.

Mikä inflaatio on?

Inflaatio tarkoittaa tavaroiden ja palveluiden hintatason nousua eli toisaalta rahan ostovoiman heikkenemistä. Mitä suurempi inflaatio on, sitä vähemmän voit ostaa samalla rahamäärällä tulevaisuudessa. Jos inflaatio on 2 prosenttia vuodessa, maksaisit 10 euroa maksavasta ateriasta ensi vuonna 10,2 euroa.

Korkea inflaatio onkin kuluttajalle jopa hieman pelottava tilanne. Pelko syntyy siitä, ettei palkkataso kehity samassa tahdissa inflaation mukana ja kuluttaja ei pysty hankkimaan samoja hyödykkeitä kuin aiemmin.

Inflaation syyt

Inflaation muutoksiin voi olla useita syitä nykypäivän globaalissa maailmassa. Sodat, levottomuudet ja poliittiset päätökset vaikuttavat maailmantalouteen. Inflaation heilahtelut ei kuitenkaan aina vaadi konflikteja vaan syyt voivat olla paljon yksinkertaisempia.

Alla yleisimmät inflaation syyt:

 • Kysyntäinflaatio: tuotteista on enemmän kysyntää kuin tarjontaa -> hinnat nousevat
 • Kustannusinflaatio: tuotantokustannukset nousevat -> hintoja on pakko nostaa
 • Monetaarinen inflaatio: rahaa on liikkeellä “liian” paljon -> rahan arvo laskee
 • Odotusinflaatio: ennakoidaan inflaatiota ja nostetaan palkkoja -> hinnat nousevat

Näihin inflaation syihin pystytään usein vaikuttamaan. Kysyntäinflaation pystyy ennakoimaan lisäämällä tuotantoa ja palkkaamalla lisää työvoimaa.

Kustannusinflaatiota eli tuotantokustannusten nousua voidaan hillitä verotusta sekä kilpailua säätelemällä.

Tunnetuin (monetaarisen) inflaation säätelykeino on Euroopan Keskupankin ohjauskoron säätely. Jos inflaatio lähtee kiihtymään, EKP voi nostaa ohjauskorkoa, jolloin lainarahan hinta nousee ja sitä kautta lainanotto vähenee. EKP käyttää vipua myös toiseen suuntaan eli kun talouskasvu hiipuu, ohjauskorkoa lasketaan.

Inflaation seuraukset

Kuluttajan huomaavat inflaation vaikutukset helpoiten kauppaostosten yhteydessä, kun ruokakassi maksaakin enemmän kuin aikaisemmin. Lyhyellä aikavälillä eroa ei kuitenkaan huomaa, mutta jos vertaat mitä bensiini, maitopurkki tai kahvipaketti maksoi 10 vuotta sitten, huomaa miten inflaatio on nostanut hintoja.

Kuitenkaan inflaatio ei välttämättä nosta kaikkien tuotteiden ja palveluiden hintoja, hyvä esimerkki on kodin elektroniikka. Nykyään saa samalla rahalla 60 tuumaisen taulutelevision kuin 10 vuotta sitten sai 24 tuumaisen.

Inflaatiolla on keskeinen vaikutus talouden suhdanteisiin Suomessa ja koko maailmassa. Siihen vaikuttaa myös talouskasvu ja työttömyystilanne. Euroopan Keskuspankki tavoittelee euroalueelle vakaata inflaatiota, n. 2 vuodessa.

Epävakaasta ja korkeammasta inflaatiosta olisi haittaa kuluttajille ja yrityksille ja sitä kautta se olisi vahingollista kokonaistaloudelle. Epävakaa inflaatio aiheuttaa markkinoille epävarmuutta ja tehottomuutta, koska se vaikeuttaa investointien suunnittelua. Inflaation vaikutukset heijastuvatkin vahvasti yritysten investointihalukkuuteen sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Inflaation mittaaminen

Inflaatiota mitamaan indekseillä eikä sen mittaaminen ole ihan yksiselitteistä. Kuluttajahintaindeksi on yleisin termi mihin viitataan, kun puhutaan inflaatiosta. Inflaatiolukemat johdetaan kuitenkin kahdesta eri indeksistä:

 • Kuluttajahintaindeksi (Consumer Price Index, CPI) mittaa kulutushyödykkeiden kuten ruuan, vaatteiden, autojen tai öljyn hintoja. Kuluttajanhintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta osmien tavaroiden ja palveluiden hintoja painotettuna niiden kulutusosuuksilla.
 • Tuottajahintaindeksi (Producer Price Index, PPI) mittaa tuottajien hintoja hyödykkeille ja palveluille

Pitkän aikavälin inflaatiota kuvataan usein myös elinkustannusindeksillä, jota käytetään viiteindeksinä yleisesti esimerkiksi asuinhuoneistojen vuokrasopimuksissa.

Inflaatio Suomessa 2019

Inflaatio on Suomessa ollut suhteellisen tasaista ja matalaa viimeisimmät vuodet. Inflaatiotrendi onkin selvästi matalampi Euroon liittymisen jälkeen kuin ennen euroaikaa.

Alla olevasta kaaviosta huomaa, miten korkealla tasolla inflaatio oli 80-luvulla sekä ennen 90-luvun lamaa. Myös vuonna 2006 ennen globaalia finanssikriisiä, inflaatio oli yli 4% prosentissa.

Kuva Suomen inflaatiosta vuosina 1980-2019
Kuluttajahintaindeksin muutokset Suomessa 1/1980-10/2019 (Lähde: https://findikaattori.fi/fi/1)

Miten inflaatio vaikuttaa korkotasoon?

Kun mediassa puhutaan inflaatiosta, puhutaan myös koroista. Euroopassa korkotasoa ohjailee Euroopan keskuspankki, joka määrittää kokouksissaan ohjauskoron tason.

Kiihtyvässä inflaatiossa EKP nostaa ohjauskorkoa mikä nostaa lainarahan hintaa ja siten hillitsee yritysten ja kuluttajien lainanottohalukkuutta ja täten myös hintojen nousua. Taloussuhdanteen heikentyessä EKP taas vääntää lainavivun kohti nollaa stimuloidakseen talouskasvua.

Miten inflaatio vaikuttaa sijoittamiseen?

Sijoittajan ei tarvitse olla inflaatiosta yhtä lailla huolissaan kuin esimerkiksi kuluttajan. Yritysten tuotot yleensä korreloivat positiivisesti inflaation kanssa eli pörssiosakkeisiin sijoittavalle kiihtyvä inflaatio saattaa olla jopa hyvä asia, koska tällöin eri omaisuusluokkien ja etenkin osakkeiden hinnat nousevat.

Myös lainarahalla asuntosijoittamista harrastavalle voi inflaatio olla hyvä juttu, koska ihmisten ostovoima paranee ja sitä kautta myös asuntojen hinta- ja vuokratasot yleensä nousevat.

Kiihtyvässä inflaatiossa kärsijän osaan sen sijaan jää korkosijoittaja. Esimerkiksi jos olet sijoittanut valtionlainaan, jonka korko on 4% ja inflaatio nousee 4 prosenttiin tai sen yli, vuotuinen tuotto jää nollaan. Myös lainapapereiden jälleenmyyntiarvo tippuu, kun korkotaso inflaation myötä nousee.

Hyperinflaatio

Hyperinflaatio tarkoittaa erityisen voimakasta inflaatiota, rajana pidetään yleensä noin 50% inflaatiota. Hyperinflaatio voi pahimmassa tapauksessa kaataa koko valtion talouden ja valuutan. 1920-luvulla Saksan inflaatio oli 2500% kuukaudessa. Venezuelassa ollaan päästy vielä hurjempiin lukemiin, kun sen inflaatio oli vuonna 2018 yli 900 000%!

Hyperinflaatio on tuhoisa tila, koska tällöin ihmisillä ei ole varaa edes perustarpeiden hankintaan. Esimerkiksi Venezuelassa kahvikupin hinta nousi puolessa vuodessa muutamasta Bolivarista yli 5 000 Bolivariin! Hyperinflaatio johtuu usein huonosta hallinnoista ja politiikasta, kuten Venezuelassakin.

Deflaatio

Deflaatio on inflaation vastakohta eli se tarkoittaa rahan arvon nousemista. Toisin sanoen samalla rahalla saisi kaupasta enemmän hyödykkeitä kuin aikaisemmin. Yhtäkkiä saattaisi kuulostaa hyvältä, että rahan arvo nousee, mutta deflaatio on todellisuudessa vahingollinen tila maan taloudelle.

Deflaatio astuu mukaan kuvioihin yleensä silloin, kun maan taloudella menee huonosti. Deflaatio on usein myös itseään voimistava kierre, koska alenevien hintojen toivossa kuluttajat yleensä vähentävät kuluttamistaan mikä taas heikentää talouskasvua ja sitä kiihdyttää työttömyyttä. Asuntovelalliselle deflaatio tarkoittaa sitä, että lainamäärä pysyy samana, mutta samaan aikaan asunnon arvo laskee.

Tärkeitä linkkejä:

Sinua voisi myös kiinnostaa:

Rahapelaaminen sijoitusmielessä

Kuinka moni meistä onkaan lukenut onnekkaasta lottovoittajasta tai kasinopelivoittajasta netistä tai jostain muusta mediasta. Mutta kuinka moni on oikeasti miettinyt raha- ja uhkapelaamista ammattina ja sijoitusmielessä. Mitä se vaatisi ja onko siinä mahdollisuuksia?

Rahapelaamisen mahdollisuudet

Useimmalle tulee rahalla pelaamisesta mieleen markettien automaattipelit. Pelit, jotka palauttavat pelaajilleen noin 90-95% pelatuista rahoista ja joita pelataan ajanvietteeksi. Samanlaiset pelit löytyvät myös netin nettikasinoilta ja siellä samojen pelien tai niiden nettiversioiden palautusprosentti on luokkaa 95-99% – jokainen peli ja automaatti, kolikkopeli on rakennettu ja koodattu siten, että pitkässä juoksussa ne tuottavat aina operaattorilleen eli nettikasinolle voittoa sen pari kolme prosenttia, joten sijoitus- ja ammattimielessä voi nämä kolikkopelit sivuuttaa. Niitä voi sitten pelata ajanvietteeksi.

Mitä sitten voi harkita sijoitusmielessä? Kaikki sellaiset lajit, joissa ei ole talolle automaattisesti luotua etua. Esimerkiksi kansainvälinen kasino-operaattori Unibet tarjoaa kokonaisuuden, joka koostuu edellä mainituista kolikkopeleistä, mutta niiden ympärille on rakennettu kokonainen pelien, oppaiden, videoiden, foorumeiden ekosysteemi, joten sieltä löytyy oikeasti myös mahdollisuuksia pelata ammatikseen.

Peli 1: Pokeri

Pokeria voi pelata ammattilaisena toisia pelaajia vastaan netissä erillisissä pokerihuoneissa, osallistumalla turnauksiin ja voittamalla kilpailuissa.

Pokeriammattilaisuus ei ole helppo tie rikkauksiin, mutta niin ei ole osakesijoittaminenkaan. Volatiliteetti on pokerissa hiukkasen korkeampi kuin osakkeissa ja riskit korkeammat, mutta niin on tuottoprosenttikin.

Pokerinpelaajille ohjeistuksena on, että aloita rauhallisesti, opettele kortit, pokeriyhdistelmät, pelaa kavereiden kanssa ja vähitellen lähde pelailemaan pienien pottien peleihin, joista sitten taitojen karttuessa vähitellen isompiin. Älä missään nimessä kuvittele muutaman pikkuvoiton jälkeen olevasi ammattilainen.

Vaikka pokeri on periaatteessa yksinkertainen korttipeli, on itse pelaamisessa monia erilaisia taktiikoita ja variaaatioita, riippuen minkä pokeripelin pöydässä istut. Suomessa on muutama kansainvälisen tason pokeriammattilainen ja pari jopa täysin nettipokerilla elantonsa ansatsevaa, joten ei pokeri aivan mahdoton ajatus olisi sijoitusmielessäkään – tai jos asiaa ajattelee toisella tavalla: etsi hyvä pelaaja ja lähde pelaajan sponsoriksi isoihin turnauksiin ja ota oma osuutesi voittopotista – siinä olisikin ajatusta.

Unibet tarjoilee omilla sivuillaan paljon luettavaa ja opeteltavaa pokeritietoutta, mutta tarjolla on myös automaatti- ja livepöytiä, joiden kautta voi opetella pokeriyhdistelmiä ilman toisia pelaajia vastaan pelaamista, tai sitten voi lähteä suoraan pokeripöytiin aloittaen aloittelijoiden pöydistä, missä panoksetkin ovat aloittelijoiden tasoa.

Peli 2: Urheiluvedonlyönti

Urheiluvedonlyöntiä ammatikseen harrastavan on osattava lukea uutisia, nähtävä otsikoiden ohi, osattava matematiikkaa ja huomattava trendejä.

Urheiluvedonlyönnissä operaattorit, jotka tarjoilevat otteluita ja kohteita laskevat kertoimiin aina oman todennäköisyyslaskentansa mukaisesti talon edun, mutta näitä kertoimia vertaillessa on nopeasti huomattu, että kotimainen Veikkauksemme antaa yhä tänäkin päivänä vieläkin huonompia kertoimia kuin kansainväliset vedonlyöntioperaattorit kuten Unibet, ja kysymys kuuluukin, miksi pelaisit huonommilla kertoimilla?

Urheiluvedonlyöntiin liittyy totta kai isona osana myös onni, mutta myös taito. Kuuluisa suomalainen urheiluvedonlyöjä Jorma Vuoksenmaa on päässyt jopa Kauppalehden sivuille kertomaan urheiluvedonlyönnistä ja miten sitä voi tehdä ammattina. Ratkaisu löytyy nimenomaan ammattilaisuudesta, määristä ja harkinnasta ja siitä, ettei anna omien mieltymysten liikaa vaikuttaa pelaamiseen. Jos siis olet, vaikka Oulusta kotoisin ja Kärppä-fani, se ei tarkoita, että sinun pitäisi asettaa Kärpille isoja vetoja vaan mieluummin viakka katsoa onko seuraavaksi vastaan tulevalla Ilveksellä tai Sportilla mahdollisuus yllätykseen ja sitä kautta hyvään kertoimeen.

Nettikasinolla on siis ainakin kaksi erilaista polkua sijoitusmielessä. Molemmissa on luonnollisesti riskinsä, mutta niin on aina kaikessa sijoittamisessa. Jos lähdet esimerkiksi urheiluvedonlyöntiin, tee vaikka 500 euron pelitili itsellesi ja määrittele tuo 5-10% panostus per kohde ja aloita pelaaminen, älä sorru asettamaan häviön jälkeen tuplapanostusta, se ei koskaan toimi pitkässä juoksussa.

Urheiluvedonlyönti on vähän kuin osakesijoittamista, oikein panostettuna voit löytää oikeat kohteet ja päästä hyville tuloille.

Bitcoin valtaa alaa

Sijoittaminen on monille säästämistä ja passiivista lisätuloa hamuaville yksityishenkilöille ja rahoitusalan ammattilaisille kiehtova vaihtoehto. Perinteisesti sijoittajat ovat sijoittaneet osake-, asunto- sekä valuuttamarkkinoille, mutta kryptovaluuttojen saavuttua myös virtuaalivaluutat ovat alkaneet kiehtoa ihmisiä yhä enemmän.

Virtuaalivaluutoista kaavaillaankin tulevaisuuden maksuvälineitä luotto- ja maksukorttien ohella. Jotkut ennusteet enteilevät kryptovaluuttojen yleistyvän maksuvälineenä jo vuoteen 2025 mennessä. Ennuste vaikuttaa realistiselta, mutta toisaalta aihe on vielä kuitenkin verrattain vieras suuremman yleisön keskuudessa, joten lisää valistusta aiheesta kaivataan tavallisen kansan keskuudessa.

Bitcoin on markkinoiden johtava kryptovaluutta

Bitcoin oli ensimmäinen menestynyt kryptovaluutta, joka tuli markkinoille 2008 Satoshi Nakamoton kehittämänä. Satoshi Nakamoto ei ole yksi henkilö, vaan valenimeä kantava, niin sanotusti nimeämätön taho. Yksi bitcoin voidaan jakaa 100 miljoonaan satoshiksi kutsuttuun yksikköön. Bitcoin on jo pitkään kiehtonut sijoittajia, mutta pääasiallisesti se on tähän päivään mennessä ollut lähinnä hakkereiden, tekniikkanörttien ja rahoitusalan asiantuntijoiden suosiossa. Tavallista kansaa bitcoin kuitenkin selkeästi kiehtoo vaihtoehtoisena maksuvälineenä perinteisille valuutoille sekä luotto- ja pankkikorteille.

Keskuspankkien hallinnasta vapaa bitcoin edustaa anarkistiselle hakkeriyhteisölle tyypillistä omavaltaisuutta, josta puuttuu perinteisistä valtarakenteista tuttu pyramidirakenne. Toisaalta bitcoinia on myös pidetty juuri pyramidihuijauksena ja talouskuplana. Tämä seikka on hidastanut bitcoinin yleistymistä maksuvälineenä, sillä bitcoin ei ominaisuuksiensa takia täytä esimerkiksi Suomen Pankin määrittelemiä vaatimuksia maksuvälineestä.

Bitcoin-nimiseen ohjelmaan ja sitä ajavien tietokoneiden vertaisverkon ylläpitämään laskentatehoon perustuva bitcoin ei siis varsinaisesti ole raha, vaan vaihdannan väline. Sen käyttö perustuu sopimukseen, joka solmitaan maksajan ja maksunsaajan välille. Tämä voi osaltaan myös selittää sen, miksi bitcoin ei ole tähän päivään mennessä yleistynyt maksuvälineenä.

Bitcoin on nettikasinoiden suosima valuutta

Vaikka useimmat kaupalliset tahot eivät ole vielä lämmenneet bitcoinille, on sillä kuitenkin markkina-arvoa monilla eri tahoilla. Näihin kuuluu muun muassa nettikasinoala, jolla bitcoin on otettu vastaan enemmän myönteisesti ja on siksi yleistymässä hyvää vauhtia. Yhä useammat nettikasinot tarjoavat mahdollisuuden pelata bitcoineilla, jolloin myös voitot kotiutetaan myös bitcoineina. Mikäli pelaaja on uusi tulokas nettikasinoalalla, on pelejä usein mahdollista kokeilla maksutta esimerkiksi rekisteröitymisen jälkeen. Useimmilla kasinoilla ilmaiskierrokset ovat valmiiksi tarjottu bonus pelaajalle. Näin ollen pelaaja voi varmistua siitä, että kasino on juuri oikea sijoituskohde hänen bitcoineilleen.

Nettikasinot eivät välttämättä ole ensimmäinen kohde, johon bitcoineista kiinnostunut sijoittaja ajattelee virtuaalivaluuttaansa sijoittavan, mutta niistäkin voi oppia paljon myönteisiä seikkoja raha-asioihin liittyen. Menestyneimmät kasinopelaajat ovat yleensä kärsivällisempiä kuin impulsiivisesti päätöksiä tekevät pelurit. Tämä kuvastaa sitä, että kasinopeleistä voi myös oppia strategista ajattelua ja tarkkaa suunnittelua talousasioissa.

kryptovaluutta bitcoin

Mikä on virtuaalivaluuttojen tulevaisuus?

Virtuaalivaluutat ovat olleet viime vuosina olleet kovassa nousussa. Bitcoin on niistä tällä hetkellä markkina-arvoltaan kärkiasemassa. Yhden bitcoinin hinta tätä artikkelia kirjoittaessa liikkuu lähellä kymmenen tuhannen euron rajapyykkiä. Useat bitcoiniin sijoittaneet sijoittajat ovatkin onnistuneet keräämään itselleen sievoisen omaisuuden, kun taas osa on kärsinyt tappioista.

Tietyllä tavalla bitcoin sulkee ympyrän, jonka raha ja maksuvälineet ylipäätään ovat tehneet vuosisatojen aikana siitä, kun siirryttiin luontaistaloudesta rahaan perustuvaan talousjärjestelmään. Ennen varsinaisen rahatalouden syntymistä kaupankäynnin välineinä käytettiin muun muassa arvometalleja. Vaihdannaistaloudessa maksaja ja maksunsaaja sopivat maksuvälineenä käytetyn hyödykkeen, tässä tapauksessa esimerkiksi bitcoinin arvon.

Virtuaalivaluuttojen – kuten bitcoinin – tullessa markkinoille niitä pidettiin talouskuplana ja pyramidihuijauksena. Kryptovaluutat ovat kuitenkin osoittaneet, että aihe on paljon moniulotteisempi ja haastaa kaikkia mahdollisia maksutapoja tai vaihdannan välineitä. Parhaiten tulevaisuudessa menestyvät todennäköisesti ne sijoittajat, jotka panostavat aikaansa kryptovaluuttojen ymmärtämiseen. Yhteiskunnan kannalta olisi kuitenkin hyvä, että myös kansalaiset tietäisivät, mistä virtuaalivaluutasta on oikeasti kyse.

Parhaat ääni- ja E-kirjat sijoittamisesta ja rahasta

Tähän artikkeliin on koottu parhaita kirjoja sijoittamisesta, rahasta ja bisneksestä. Jos haluat esimerkiksi, kesällä tai arjen askareissa lukea tai kuunnella näitä kirjoja niin kirjat ovat saatavilla palveluissa Storytel, Nextory, BookBeat ja Amazon Audible.

Palveluissa on kumminkin todella paljon eroja mm. ominaisuuksiltaan ja hinnoiltaan. Äänikirjapalvelussa pystyt kattavan vertailun avulla näkemään mikä äänikirjapalvelu sopii sinulle parhaiten.

Parhaat kirjat sijoittamisesta ja rahasta:

 • The Intelligent Investor- Benjamin Graham (Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • Peter Lynch ja John Rothchild: One Up on Wall Street ( Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • Kaikki rahasta – Julia Thurén ( Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyosaki ( Storytel, Nextory)
 • One Up On Wall Street: How To Use What You Already Know To Make Money In The Market, Peter Lynch  (Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • The Way of the Wolf – Jordan Belfort ( Storytel, Nextory, BookBeat, Audible)
 • Wahlroos: epävirallinen elämäkerta, Tuomo ym. Pietiläinen ( Storytel, Nextory, BookBeat)
 • Raha ratkaisee, Jethro Rostedt & Leena Ylimutka ( Storytel, Nextory, BookBeat)

Parhaita kirjoja asuntosijoittamisesta:

 • The Complete Guide to Real Estate Options: What Smart Investors Need to Know – Explained Simply (Storytel)
 • Investing In Real Estate: How To Invest In Real Estate And Make Money With Proven Strategies (Storytel, Nextory)
 • Rich Dad Advisors – Loopholes of Real Estate (Storytel)
 • Real Estate Titans (Storytel)
 • Real Estate Investing for Beginners: Essentials to Start Investing Wisely (Storytel)
 • Real Estate Investing: The Ultimate Guide for Creating Wealth With Proven Real Estate Market Strategies (Storytel, Nextory)
 • How to Make Money in Real Estate: The Right Attitude (Storytel, Nextory)
 • Money 911: Real Estate/Mortgages (Storytel, Nextory)
 • Real Estate Investing for Beginners (Storytel, Nextory)
 • Real Estate Investing: The Ultimate Guide for Creating Wealth with Proven Real Estate Market Strategies (Storytel, Nextory)

Lue lisää asuntosijoittamisesta.

Käy lukemassa äänikirjapalveluvertailu sivulta Aanikirjapalvelut.fi ja tutustu palveluun ilmaisella kokeilujaksolla.

Kilpaileminen ja pelaaminen sijoittamisen tukena

Ihminen on kilpailunhaluinen olento. Taistelu eloonjäämisestä kulttuurissa, jossa vahvimmat pärjäävät, ajaa ihmisen kerta toisensa jälkeen kilpailemaan tavalla tai toisella muiden kanssa. Olemme myös koko ajan tilanteissa, jossa suoritustamme vertaillaan sekä muihin että omiin aiempiin suorituksiimme.

Kilpaileminen onkin monin tavoin myönteinen ilmiö, sillä se edesauttaa sekä ihmisen yksilöllistä että yhteiskunnallista kehitystä. Kaikki eivät kuitenkaan innostu kilpailusta yhtä paljon. Tähän liittyy yleensä synnynnäisiä persoonallisuuden piirteitä ja ominaisuuksia. Kilpailemisen tuoma jännitys voi olla monille kilpailunhaluisille ihmisille motivoiva tekijä, jolla luodaan elämään tunnekokemuksia. Voittaminen tai menestyksekkään suorituksen saavuttaminen kilpailussa luo onnistumisen kokemuksia, joiden kautta puolestaan voi saavuttaa hyvän olon tunnetta ja itsetuntoa, jota ei ehkä muilla tavoin elämässä tavoita.

Jännityksen tuoman tunnekokemuksen ja sen luoman itsevarmuuden lisäksi kilpailulla on siis myös kehityksellinen merkitys. Erilaiset pelit ja kilpailut kehittävät vahvasti ihmisen ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, joka puolestaan edesauttaa selviytymään eloonjäämiskamppailussa nyky-yhteiskunnan luomien moninaisten uhka- ja riskitekijöiden, kuten sosiaalisten, psykologisten tai vaikkapa taloudellisten osatekijöiden edessä.

Tämän kehitystekijän ansiosta monet eri tahot hyödyntävätkin kilpailua ja pelaamista omalla osa-alueellaan niin, että kilpailulla pystytään saavuttamaan entistä parempia tuloksia esimerkiksi talouselämässä.

Sijoittamiskilpailuilla halutaan kehittää ajattelua

Suomessa on jo pitkään järjestetty erilaisia sijoituskilpailuja useiden eri tahojen toimesta. Esimerkiksi vuonna 2018 Pohjalaisen ja Ilkan järjestetämällä Sijoitusmestari-sijoituskilpailulla haettiin sijoittajien kasvutarinoita. Kaikille avoimessa kilpailussa sijoittajilla oli käytössään 20 000 € virtuaalivaluttaa, jonka sijoittaja saattoi investoida Helsingin pörssissä markkina-arvoltaan suurimmiksi noteerattuihin yrityksiin, sekä toimituksen valitsemaan viiteen eri sijoituskohteeseen. Kilpailun päättyessä eniten salkun arvoa kasvattanut sijoittaja julistettiin voittajaksi.

Sijoitusmestari ja vastaavat sijoituskilpailut ovat olemassa eräänlaisena kannustimena sijoittamiseen. Pelit ja kilpailut toimivat erinomaisina oppimisvälineenä kun kyseessä on sijoittaminen ja siihen liittyvän ajattelun kehittäminen. Kilpailun tarkoituksena voi esimerkiksi olla hahmottaa eri sijoituskohteiden ja markkinoiden suhdetta toisiinsa, kartoittaa mahdollisuutta varojen hajauttamiseen, sekä tarjota sijoittamisesta kiinnostuneille mahdollisuus kokeilla korko-, valuutta- ja osakesijoittamista. Tämä puolestaan vaatii analyyttistä ajattelua ja yritysten tuotannon ja kasvun spekulointia potentiaalin ja markkinoita vallitsevien trendien näkökulmasta.

Pelit kehittävät ongelmanratkaisukykyä

Sijoittamiskilpailujen kehittäessä analyyttistä ja strategista ajattelua sekä pitkäjänteisyyttä, löytyy pelimaailmasta paljon esimerkkejä peleistä, jotka kehittävät ihmismielen kognitiivisia taitoja. Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan mentaalisia prosesseja, joiden avulla ihminen kerää tietoa sekä ymmärtää itseään, muita ihmisiä ja ympäristöään. Näihin taitoihin voidaan lukea esimerkiksi havainnointikyky, ongelmanratkaisuun liittyvät taidot sekä luovuus sen eri muodoissa.

Moni ei tule ajatelleeksi, että myös kasinoiden erilaiset pelit vaativat ja kehittävät kognitiivisia taitojamme. Esimerkiksi kolikkopelit Mr Greenin verkkosivuilla perustuvat hyvin pitkälle tilastotieteeseen ja satunnaislukugeneraattoreihin. Siksi pelistrategian kehittämisessä voi käyttää jonkin verran matemaattista analysointikykyä, joka on puolestaan yksi ongelmanratkaisun osa-alue. Ongelmanratkaisukyvyillä tarkoitetaan taitoja hahmottaa ja määritellä ongelma, valita esillä olevista vaihtoehdoista sopiva ratkaisu, tai löytää uusi, sekä soveltaa huomioita ongelman ratkaisemiseen. Kolikkopelit kehittävä myös havannointikykyä pelaajan tehdessä valintoja pelikelojen tuottamien eri vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien välillä.

Myös useiden liikuvien ja nopeasti katoavien osien havainnoinnin on puolestaan tutkitusti todettu kehittävän ihmisen visuomotorisia taitoja. Näihin katsotaan kuuluvan esimerkiksi ääreisnäön herkkyys, kyky laskea nopeasti katoavia objekteja, sekä kyky vastustaa häiriötekijöitä. Videopelit, etenkin toimintapelit, ovat oivallinen keino kehittää näitä visuomotorisia taitoja.

osakesijoitus

Pitkäjänteisyyttä osakesijoittamisesta

Kilpailemiseen liittyy paljon tunnekokemuksista: siinä missä lyhytjänteinen kilpailu voi tuottaa jännitystä, esimerkiksi rahapelien kohdalla, on osakesijoittajalla erilainen tavoite tunnetasolla. Jännityksen sijaan osakesijoittajan tärkein tunne on luottamus. Sijoittaessaan yritykseen osakkeita ostamalla osakesijoittaja luottaa yrityksen toimitusjohtajaan, tuotteeseen, kasvutarinaan, tai kaikkiin kolmeen. Tämä vaatii pitkäjänteistä ajattelua, sillä luottamuksen perustana on useimmiten yrityksen aiemmat tulokset, maine sekä potentiaalinen kasvu. Osakesijoittajalta vaaditaankin kärsivällisyyttä tulosten saavuttamiseksi, sillä hyvän sijoituksen realisoituminen on vuosien mittainen prosessi.

Miksi jokaisen netissä toimivan yrityksen tulisi sijoittaa mobiiliteknologiaan?

Internet valloitti maailman 90-luvulla lupauksellaan muuttaa liiketoiminta ja lopulta elämämme. Sijoittajat sekosivat tästä uudesta teknologiasta hullun lailla ja kaikki tuntevat it-kuplan ja sen epäonnisen poksahduksen. Samaan aikaan moni yrittäjä suhtautui netin vaikutuksiin kyynisesti, eikä reagoinut riittävän nopeasti, jos lainkaan. Muutaman vuoden päästä AmazoneBay ja Netflix olivat vallanneet suuren osan alojensa suurten ja pienten yritysten markkinaosuuksista kuluttajien siirtyessä valonnopeudella ‘offlinesta’ online-ostoksiin.

Iso muutos mobiiliteknologiaan menossa

Maailmassa on tällä hetkellä alkamassa toinen muutos, joka saattaa olla jopa suurempi kuin tuo parin vuosikymmenen takainen offline-online-muutos. Kuluttajat siirtyvät kaksinkertaisella valonnopeudella pöytä- ja kannettavista tietokoneista mobiililaitteisiin, jotka ottavat haltuunsa shoppailun, tiedonhaun, musiikin ja elokuvat. Jokaisen yrittäjän olisi viimeistään tänään otettava mobiiliteknologioiden käyttöönotto yrityksen kriittisimmälle agendalle, ellei halua kokea videovuokraamojen kohtaloa.

 

mobiiliteknologia

Miksi mobiiliteknologia on elintärkeää, jokaiselle netissä toimivalle yritykselle?

Google vertaili mobiilissa tehtyjä hakuja viime hetken hotelli- ja majoitusvarauksista ja havaitsi niiden kasvaneen vuosien 2011 ja 2012 välillä hämmästyttävät 411 prosenttia. Samanaikaisesti tietokoneella tehdyt haut vähenivät 79 prosenttia. eBayn kassalla maksettiin mobiililaitteilla huikean 5 miljardin dollarin arvosta ostoksia vuonna 2011.

Mobiililaitteita on maailmassa enemmän kuin ihmisiä ja esimerkiksi iPhoneja myydään enemmän päivittäin kuin maailmaan syntyy lapsia. Voidaan turvallisesti väittää, että jokaisen yrityksen asiakkaat siirtyvät mobiiliteknologian käyttäjiksi nopeammin kuin uskallat arvata.

Vaikka yrityksellä olisi edelleen kivijalkakauppa nettimyymälän lisäksi, asiakkaat tulevat kauppaan taskussaan mobiililaitteensa. Yksi tärkeimpiä mobiiliteknologian ominaisuuksia on se, että ihmiset ovat yhteydessä mobiililaitteisiinsa koko ajan. Laite on aina taskussa ja kulkee sinne, minne sen omistajakin. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kuluttajan on mahdollista selata ja shoppailla mihin tahansa aikaan päivästä: istuessaan bussissa, odottaessaan bussia ja jäätyään bussista kauppasi edessä.

Maailmassa on näyttäytynyt täysin uudenlainen ilmiö, kun kivijalkakaupoista on tullut nettikauppojen esittelytiloja. Yhdysvalloissa on muun muassa tapauksia, joissa suuret kauppaketjut ovat kyllästyneet olemaan Amazonin näyttelytiloja ja lakanneet myymästä Amazonin tuotteita, kuten Kindlejä. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin tarjota asiakkaalle niin mahtava mobiilikokemus, että he sen takia ostavat mieluummin sinulta kuin kilpailijaltasi.

mobiililaite

Tutkimusten mukaan ihminen luo emotionaalisemman suhteen mobiililaitteensa kanssa kuin muiden tietoteknisten laitteiden. Kotitietokoneet ovat yleensä koko perheen käytössä. Mobiililaite on yleensä vain yhden ihmisen käytössä, jolloin siihen voi luoda aivan erilaisen suhteen kuin laitteeseen, jota kaikki käyttävät. Avainnippu ajoi aikanaan hieman samaa asiaa. Nippu oli personoitu yhden ihmisen tarpeisiin (siinä oli ne avaimet, joita kyseinen henkilö tarvitsi) ja tyyliin (avaimenperät olivat varsin mielikuvituksellisia ja niitä oli käyttäjäänsä miellyttävä määrä).

Jokainen personoi oman mobiililaitteensa omiin tarpeisiinsa ja myös koristelee sen omaa tyylitajuaan miellyttäen. Yrittäjän halutessa kosketuksiin laitteen ja käyttäjän intiimin suhteen kanssa, on parasta luoda jokaiselle personoitu ja yhtälailla intiimi kokemus tuotteiden kanssa. Sosiaalisen median komponentin lisäämisen ajateltiin tuovan tätä personoitua kokemusta käyttäjille. Se ei aivan toiminut halutusti, ihmiset eivät kuitenkaan aivan kaikesta halua muille kertoa (ainakaan sosiaalisen median alkuhuuman jälkeen). Mobiiliteknologioita käyttöön ottavan tiimin tulisi ehdottomasti miettiä jokaisessa yrityksessä, miten luoda henkilökohtainen kokemus jokaiselle kävijälle.

Miten yritys voi hyötyä mobiiliteknologian käyttöönottamisesta?

90-luvun nettivallankumous kasvoi alkuvaiheessa pääsääntöisesti Yhdysvaltojen markkinoilla ennen kuin se valloitti muut alueet. Mobiilivallankumous kasvaa kuitenkin aivan yhtä nopeasti kaikkialla maailmassa, jopa kehittyvissä maissa.

Esimerkiksi Instagramin käyttäjämäärät kasvavat eksponentiaalisella vauhdilla muun muassa Kiinassa, Brasiliassa ja Turkissa. Mielenkiintoista on myös se, että kehittyvien maiden asukkaiden ensimmäinen kosketus internetiin tapahtuu usein mobiililaitteen kautta. Tämä tuo yrityksen ulottuville miljardeja mahdollisia asiakkaita lisää.

mobiiliteknologiaan sijoittaminen

Tunnetusti uuden teknologisen innovaation muuttaessa teollisuudenalan toimintaa, useimmat alalla toimivat eivät kykene ottamaan sitä käyttöön lainkaan tai tekevät sen liian hitaasti. Ei ole mitään syytä olettaa, että näin ei olisi mobiiliteknologioiden suhteen. Jos yritys ymmärtää toimia asian kanssa kilpailijoitaan nopeammin, pystyy se rakentamaan itselleen kilpailullisen valtin. Nopeus, jolla yritys ottaa uuden teknologian haltuun, saattaa määritellä onko yritys olemassa tulevaisuudessa.

Nykymarkkinat ovat täynnä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat ottaneet mobiiliteknologian haltuun aikaisessa vaiheessa. Yksi varhaisimmista mobiiliteknologiaan sijoittaneista aloista oli nettikasinot, kuten Betway, joka toi pelaajille mobiilikasinon jo kauan sitten. Myös vähittäiskaupan menestyjä Motonet oli aikaisin mukana mobiilivallankumouksessa. Pankkiala näki mobiiliteknologian tulemisen ajoissa, mutta turvallisuusvaatimusten vuoksi mobiilipankkien kehittäminen vei oman aikansa. Muun muassa S-pankin mobiilisovellus on ollut toiminnassa vasta pari vuotta.

Aivan kuin minkä tahansa uuden teknologian kehittyminen, myös mobiiliteknologian kehittyminen parhaaksi mahdolliseksi vie aikaa. Oikean mobiiliteknologian löytyminen erilaisille toimialoille saattaa ottaa aikansa. Teknologiaa valitessa kannattaa käyttää aikaa ja miettiä millaisia interaktioita (“kosketa ja pyyhkäise” vai “osoita ja klikkaa”) tai maksujärjestelmiä tarjolla oleva teknologia käyttää. Kysymyksiin ei ole yksioikoista vastausta, joten ajoissa aloittaminen takaa enemmän mietintäaikaa. Mobiilisivuston kehittäminen kannattaa aloittaa ajoissa ja ajan kanssa, vaikka mobiilikäyttäjien osuus yrityksen tulovirroista olisi vielä pieni.

Sijoittajan mahdollisuudet mobiilivallankumouksessa

Sijoittaja tietenkin etsii aina seuraavaa kohdetta. Mobiilivallankumouksessa sijoittajan kannattaa ajatella sekä laatikon sisällä että sen ulkopuolella. Amazon on otsikoissa toistuvasti laajentumissuunnitelmiensa vuoksi. Yritys on ollut vuosia alansa dominoiva nimi ja se aikoo tarjota 50 000 uutta työpaikkaa pelkästään uudessa pääkonttorissaan. Kiinan oma ‘google’ Baidu on pitkään ollut osakemarkkinoiden suosikki, joskaan viime vuosi ei ollut edellisten veroinen. Baidun tulot ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta toiseen noin 20%. Volvo valitsi Baidun itsenäisen ajon järjestelmän autojensa softaksi, joilla on tarkoitus varustaa kiinalaisten robottitaksien armeija.

Applen roolin maailman arvokkaimpana yrityksenä ja sen osakkeen tunnusluvut tuntee kaikki, joskaan sen osake ei ole välttämättä paras sijoituskohde vuonna 2019. Riski on kuitenkin suhteellisen pieni. Kiinalainen Alibaba Group Holding kasvaa nopeammin kuin Amazon. Yrityksen odotetaan kasvavan vuonna 2019 54 prosenttia. Adobe on maailman johtavia softan tarjoajia ja se on pitkään ollut tuottoisa sijoittajille. Yrityksen suurin etu on sen suuri ohjelmistojen valikoima. Pääsääntöisesti teknologiamarkkinoille on palaamassa muutaman ‘hullun’ vuoden jälkeen pieni varovaisuus. Ala on kuitenkin edelleen hyvin vakaalla pohjalla, joten siihen sijoittaminen ei ole huono veikkaus.

Rahapeliyhtiöt – 5 kuuminta pelialan pörssiyritystä

Nettikasinoilla pelaamisen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, ja sen myötä myös rahapeliyhtiöt ovat alkaneet takoa ennennäkemättömiä tuloksia. Alan kehitys näkyy etenkin Pohjoismaissa – monet rahapeliyhtiöt ovatkin alkaneet panostaa juuri tähän markkina-alueeseen. Teknologian kehittyessä kasinopelien ystävät ovat päässeet virittäytymään todelliseen kasinotunnelmaan suoraan kotikoneeltaan tai älypuhelimestaan. Kynnys uhkapelien aloittamiselle on siis näin ollen matalampi, ja se on osaltaan myös johtanut pelaajamäärien roimaan kasvuun.

Rahapeliyhtiöt ovat viime vuosina menestyneet yli odotusten, ja tätä nykyä Euroopan uhkapelimarkkinoiden arvioidaan olevan jo 100 miljardin euron luokkaa. Alan kovan nousukiidon ennustetaan jatkuvan tulevina vuosinakin, ja se tekeekin peliteollisuudesta mielenkiintoisen alan sijoittajille. Sijoituskohteena voivat olla esimerkiksi nettikasinot, pelinkehittäjät, affiliaatit ja pelialustavuokrauksesta vastaavat peliyhtiöt pörssissä.

Vaikka kyseessä on selkeästi kannattava bisnes, rahapeliyhtiöihin sijoittaminen tarjoaa loputtomien mahdollisuuksien lisäksi myös tiettyjä riskejä. Peliteollisuuden kilpailutilanne kannattaa myös ottaa huomioon, sillä kaikki alan toimijat kilpailevat samoilla markkinoilla samoista pelaajista. Rahapeliyhtiöiden kasvua on kuitenkin edistänyt erikoistuminen alan tiettyihin segmentteihin.

Tässä artikkelissa tarkastelemme pelialan eri osa-alueisiin erikoistuneita pörssiyhtiötä ja tutustumme niiden tarjontaan sijoittajan näkökulmasta. sijoituslaskuri tarjoaa myös apua investointipäätöksiäsi varten.

1. Aspire Global

Vuonna 2005 perustettu Aspire Global tarjoaa B2B-puolella pelialustavuokrausta nettikasinoille sekä myös oman kasinobrändinsä. Yhtiö on listattu Tukholman pörssin NASDAQ First North Premier -listalle. Vuonna 2017 Aspire Globalin liikevaihto oli 71,9 miljoonaa euroa ja kasvu 18 % (http://www.aspireglobal.com/aspire-global-year-end-report-2017/). Tällä hetkellä yhtiöllä ilmoitetaan olevan 182 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Maltalla. Aspire Globalia johtaa toimitusjohtaja Tsachi Maimon. Monet suomalaiset kasinot käyttävät Aspire Globalin erinomaista pelialustaa.

● Liikevaihto (2017): 71,9 MEUR (kasvu 18 %)
● Osakekurssi: 45,90 SEK (https://www.bloomberg.com/quote/ASPIRE:SS)
● Käyttökate: 14,3 MEUR (kasvu 20 %)
● Nettotulos: 12,3 MEUR
● EPS: 0,23 EUR

Aspire Globalin päätarkoituksena on tarjota kasinoalan partnereilleen kaiken kattava paketti, joka pitää sisällään kasino-ohjelmiston, lisenssin, teknologiset ratkaisut, maksuliikenteen ja oikeastaan lähes kaiken, mitä nettikasinon pyörittämiseen vaaditaan. Yhtiön liiketoimintamalli on varsin kilpailukykyinen ja varma – Aspire Global takoo tuloja B2B-toimintansa komissioista ja kertamaksuista. Sen lisäksi yrityksen omat kasinobrändit toimivat muun liiketoiminnan tukena. Alueellisesti katsottuna Aspire Globalin lähes koko liikevaihto tulee Euroopasta ja etenkin Pohjoismaista. Yhtiön uusiin saavutuksiin kuuluvat minotauro median ostaminen ja Ruotsin pelilisenssi, joka astui voimaan alkuvuodesta 2019. Jatko lupaa myös hyvää, sillä vuonna 2019 Aspire Global on kertonut lanseeraavansa ainakin neljä uutta brändiä ja pääsevänsä jo etuajassa vuodelle 2020 asetettuun 120 miljoonan euron liikevaihtotavoitteeseen.

2. Mr Green

Tämä mainetta niittänyt ruotsalainen nettikasino panostaa ympäristöystävälliseen ja innovatiiviseen toimintaan. Mr Green on perustettu kolmen ruotsalaisyrittäjän toimesta vuonna 2007, ja se on listattu Tukholman pörssiin. Vuonna 2018 Mr Greenin osti William Hill, ja yhtiön peräsimessä työskentelee toimitusjohtaja Per Norman. Mr Greenin pääkonttori sijaitsee Maltalla, ja tällä hetkellä työntekijöitä on jo yli 300. Sijoittajien kannalta kyseessä on kiinnostava kohde, joka on selkeästi vahvassa nousussa. Vuoden 2017 liikevaihto oli 1,2 miljardia kruunua eli noin 115 miljoonaa euroa, ja yhtiö povaa 25 %:n vuosittaista kasvuvauhtia vuoteen 2020 mennessä.

● Liikevaihto (2017): 115 MEUR (kasvu 28,9 %)
● Osakekurssi: 68,25 SEK
● Käyttökate: 17,8 MEUR
● Nettotulos: 10,5 MEUR (230 %)
● EPS: 0,26 EUR

Mr Green antaa sivustoillaan kattavan ja vakuuttavan analyysin siitä, miksi sijoittajien kannattaa investoida nimenomaan tähän yhtiöön. Kovassa nosteessa oleva Mr Green toimii jo 13 markkina-alueella ja panostaa selkeästi vahvaan brändiin, korkeatasoiseen ja vastuulliseen pelikokemukseen, asiakastyytyväisyyteen sekä Green Gaming -konseptiin. Mr Greenin visiona on olla merkittävä globaali toimija pelialalla ja muokata nettipelaamisen kehitystä tulevaisuudessa. Maantieteellisesti yhtiö pyrkii uusille alueille ja priorisoi paikallisesti reguloituja markkinoita. Laajentuminen yritysostojen avulla kuuluu myös Mr Greenin strategiaan – vuonna 2017 yhtiö osti Evoke Gamingin. Sijoittajien iloksi Mr Green kertoo myös tavoitteekseen jakaa ainakin 50 % osinkoa nettotuloksestaan.

3. Betsson AB

Ruotsalainen Betsson AB kuuluu pelialan ehdottomiin konkareihin. Tämä vuonna 1963 perustettu rahapeliyhtiö listautui Tukholman pörssiin vuonna 2000, ja tätä nykyä kyseessä onkin jo liikevaihdoltaan 4,7 miljardin kruunun suuryhtiö. Betsson AB toimii monilla kasinoalan sektoreilla sekä omistaa lukemattomia tytäryhtiöitä ja nettikasinoita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Maltalla, ja työntekijöitä sillä on jo lähes 2 000. Kyseessä on luotettava sijoituskohde, jonka liikevaihto on lähes tuplaantunut muutamassa vuodessa.

● Liikevaihto (2017): 451,5 MEUR (kasvu 15 %)
● Osakekurssi: 88,23 SEK (https://www.bloomberg.com/quote/BETSB:SS)
● Käyttökate: 85 MEUR
● Nettotulos: 75,5 MEUR (-10 %)
● EPS: 0,27 EUR

Betsson AB:n tarjontaan kuuluu lähes kaikki nettikasinon osa-alueet. Yhtiö omistaa lukemattomia pelisivustoja, joista tunnetuin on nimikkokasino Betsson Casino. Lisäksi Betssonin kasinoperheestä löytyy monia sisaryhtiöitä, joiden toimintaan se sijoittaa ahkerasti. Yhtiön visiona on tarjota parasta palvelua rahapelien kaikilla osa-alueilla ja kuulua rahapeliteollisuuden eliittiin. Betsson panostaa jatkuvasti liiketoimintansa laajentamiseen yritysostojen ja sijoitusten avulla. Vaikka Betssonin toiminta onkin saavuttanut jo globaalin ulottuvuuden, niin sen liikevaihdosta noin puolet tulee kuitenkin edelleen Pohjoismaista. Sijoittajan kannalta kiinnostavaa on myös se, että Betsson on tunnetusti tarjonnut hyvät osinkotuotot.

4. NetEnt

Pelinvalmistajien kuninkaisiin kuuluva NetEnt on kuuma nimi tämän päivän nettikasinoilla. Kaikkien laatukasinoiden listoilta voidaan odottaa löytyvän NetEntin pelejä. Yhtiön liikeideana on siis tarjota pelejään nettikasinoille, jotka käytännössä vuokraavat NetEntin pelipakettia leasing-sopimuksella. Tämä ruotsalaisyhtiö on perustettu vuonna 1996, ja se on listattu Tukholman pörssiin. NetEntin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, ja sen monissa toimipisteissä työskentelee 1 000 henkeä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia kruunua, joka oli 11,7 % edellisvuotta korkeampi.

● Liikevaihto (2017): 155,8 MEUR (kasvu 11,7 %)
● Osakekurssi: 45,01 SEK
● Käyttökate: 56,3 MEUR
● Nettotulos: 53 MEUR
● EPS: 0,22 EUR

Strategisesti katsottuna NetEntin tavoitteena on valmistaa yhä parempia ja innovatiivisempia pelejä kasinoasiakkailleen ja kasvattaa liikevaihtoaan revenue sharing -liiketoimintamallin kautta. NetEnt saa tuloja kasinoiden maksamista leasing-sopimuksista peliensä suosion mukaan. Yhtiöllä on jo 200 asiakasta 20 markkina-alueella. NetEntin visiona on kehittää digitaalista kasinoympäristöä parempien pelien avulla, ja sen kasvustrategiaan kuuluu uusien asiakkaiden hankinta, uusien tuotteiden kehittäminen, toiminnan laajentaminen uusille markkina-alueille ja live casino -puolen hankkeet Vakaan kehityksen lisäksi NetEnt tarjoaa sijoittajille tavanomaisesti hyvät osingot.

5. XL Media

Vuonna 2008 perustettu XL Media on digitaalisten markkinointipalveluiden tarjoaja, joka toimii affiliaattina monille kasinoalan yrityksille. Yhtiö on listattu Lontoon pörssiin, ja vuonna 2017 sen liikevaihto oli 137,6 miljoonaa dollaria. XL Median pääkonttori sijaitsee Kyproksella, ja sen toiminnasta vastaa toimitusjohtaja Ory Weihs. Viime vuosien aikana XL Media on tehnyt monia yritysostoja ja kasvanut sen myötä nopeasti.

● Liikevaihto (2017): 120,8 MEUR (kasvu 33 %)
● Osakekurssi: 84,50 GBP
● Käyttökate: 41,4 MEUR
● Nettotulos: 28 MEUR
● EPS: 0,13 EUR

XL Median strategia perustuu kolmeen pääpilariin: teknologia, yritysostot ja palveluiden monipuolistaminen. Panostamalla näihin osa-alueisiin yhtiö uskoo pystyvänsä saavuttamaan vahvemman aseman alalla ja laajentamaan toimintaansa. XL Media pyrkii myös suuntaamaan uusille markkina-alueille ja lisäämään asiakasmääräänsä maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä yhtiöllä on yli 300 affiliaattikumppania. Vuonna 2017 XL Median toiminnasta 28 % sijoittui Pohjoismaihin, 30 % muualla Eurooppaan ja 22 % Pohjois-Amerikkaan. Yhtiön merkittäviin yritysostoihin viime vuosina kuuluvat DauUp, MarMarMedia, GreedyRates.ca, ClicksMob, MoneyUnder30 sekä monet suomalaiset kasinosivustot.

E-urheilun monisäikeinen maailma

Parasta ajanvietettä ei välttämättä kaikkien mielestä ole istua tunti tolkulla katsomassa toisia pelaamassa videopelejä. Ala kuitenkin kasvaa uskomatonta vauhtia ja se on jo nyt iso business. Vuoden 2017 suurin palkinto e-urheilutapahtumassa oli 25 miljoonaa dollaria. Suosituin pelisuoratoistopalvelu Twitch myytiin vuonna 2014 miljardilla dollarilla ja sillä on nykyään 100 miljoonaa käyttäjää. Yhtä suurimmista tapahtumista seurasi 57 miljoonaa katsojaa.

E-urheilu

eSports on miljardibisnes

Videopelit on noin 140 miljardin dollarin ala. Summa on noussut noin 95%:lla kuuden vuoden takaisesta. Näistä uskomattomista luvuista huolimatta ala on edelleen lasten kengissä ja sijoittajalla on monia mahdollisuuksia päästä tähän megatrendiin mukaan.

Suoratoistopalvelut ovat yksi mahdollisista sijoituskohteista. Yllä mainittu Twitch on pelaajille suunnattu palvelu, jossa pelejä voi seurata. Palvelun ohjelman kautta pelaa noin 22 000 pelaajaa tahkoten samalla rahaa ohjelman kautta. Yritys kertoo sillä olevan 15 miljoonaa aktiivista käyttäjää, jotka katsovat keskimäärin 106 minuuttia sisältöä päivittäin palvelussa.

Toinen suurimmista yrityksistä suoratoiston saralla on YouTube. Siellä on tunnetusti julkaistu taltiointeja pelatuista peleistä, mutta suoratoiston tultua mahdolliseksi on sitä alettu myös käyttää live-pelialustana. Twitch on osa Amazonia ja YouTube Googlea, joten näiden yritysten osakkeen hinnasta vain murto-osa liittyy e-urheiluun. Myös Facebook kokeilee siipiään pelien suoratoiston saralla tarjoten pelaajille Gaming Creators -yhteisön palveluja.

E-urheiluliigat kasvattavat suosiotaan

Erilaiset e-urheiluliigat ovat kasvava ala. Samoin kuin niiden fyysiset vastaparit, muodostuvat nämäkin liigat alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä kilpailuista. Suurimmat palkintorahat pyörivät DOTA2:n ja Counter-Striken ympärillä. Molempien liigat omistaa Valve Corp., joten sijoittajien on hankala päästä mukaan meininkiin.

Julkisesta kaupankäynnistä löytyy kuitenkin yrityksiä niille, jotka haluavat sijoittaa e-urheiluun. Riot Games, joka on osa Tencent Holdingsia, on maailman suurin videopelien luoja. Yhtiön peleistä löytyy mm. League of Legends, jonka maailmanmestaruuskisoissa maksettiin vuonna 2016 noin 5 miljoonaa dollaria palkintorahaa. Activision Blizzard on ilmoittanut ostaneensa oikeudet Overwatch Leagueen sievoisella 20 miljoonan dollarin hinnalla. Alunperin yritys kertoi liigaan osallistuvan 7 joukkuetta, mutta määrä on noussut jo ennen liigan alkua 14:ta. Myös NBA haluaa osansa e-urheilumarkkinoista ja onkin lyönyt hynttyyt yhteen Take-Two Interactive Softwaren kanssa. Tulevassa liigassa on tarkoitus pelata 17 joukkueen voimin ensimmäisenä vuonna.

Eniten kiinni alassa on tietysti pelinkehittäjillä. Pääsääntöisesti alan yritykset, kuten Take-Two ja Activision, tienaavat myymällä pelejä. Tämän lisäksi niiden liikevaihtoa kasvattaa lisäosien myynti, virtuaalivaluutassa (joka ei siis ole sama kuin kryptovaluutta) käyty kauppa ja erilaiset mikro-ostokset. Take-Twon kokonaismyynti kasvoi 41% vuodessa. Kiinnostus e-urheiluun lisää varmasti pelien myyntiä. Pelien ympärille on usein kasvatettu liigoja, jotka puolestaan lisäävät kehittäjän rahavirtoja. Esimerkiksi Activision myy 14 joukkuepaikkaa Overwatch Leagueen 20 miljoonan dollarin kappalehintaan, netoten yhteensä noin 280 miljoonaa näistä.

E-urheilu

Samalla yritys saa tuloja liigan mediamyynneistä, markkinoinnista ja lippumyynnistä.

Jos e-urheilun konseptia haluaa laajentaa internet-pelialustojen maailmaan, mahdollisuuksia on aina vain lisää. Rahapelaamiseen keskittyvien alustojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti yli viidentoista vuoden ajan. Vuonna 2017 alalla liikevaihdon arvioitiin pyörivän 50 miljardin dollarin suuntimissa. Pelaajien määrää ei kukaan edes uskalla arvioida. Verkkokasinoissa tärkeimpiä pelejä ovat erilaiset kasinopelit, pokeri ja bingo. Bingon ennustetaan kasvattavan suosiotaan tulevina vuosina eniten, mutta eivät muutkaan kauas taakse jää.

Aiemmin mainituista pelinkehittäjistä kasinot eroavat siinä, että ne eivät ole kehittäneet pelejä itse, vaan tarjoavat vain alustan, jolla peliä voi pelata. Kasinojen tärkein tehtävä on huolehtia maksujen käsittelystä, asiakaspalvelusta ja muista oheispalveluista. Viime aikoina verkkokasinot ovat sijoittaneet suuria summia it-uhkien torjumiseen. Ne haluavat erityisesti varmistaa pelaajien pelitililleen tallentamien rahojen turvallisuuden.

Mobiilissa on tulevaisuus

Tekniikan kehitys hyödyttää nettipelaamista valtavasti. Käynnissä oleva mobiilitrendi on tärkeä tekijä alalla. Mobiililaitteiden osalta aletaan nyt päästä siihen, että ne ovat riittävän luotettavia kasinopelaamisessa mobiiliyhteyksillä. Vuosiraporttien perusteella mobiilipelaaminen tuntuukin olevan kuumin kehityskohde.

Eurheilu

Mobiilissa on paljon potentiaalia käyttämättä ja luultavasti tulevaisuudessa nähdään monia vain mobiiliin keskittyneitä verkkokasinoita. Verkkokasinoyritykset tykkäävät jakaa voittoja isojen osinkojen muodossa. Ne ovatkin hyviä kohteita piensijoittajalle ja osinkosijoittamiseen.

Vaikka pitäytyisikin tiukasti e-urheilun ja suoratoiston maailmassa, niiden liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 3,5 miljardia dollaria. Mainostajien arvioidaan olevan suurimpia edunsaajia alalla. On arvioitu, että 90% e-urheilun seuraajista katsoo myös mainosmaksettuja pelejä vuonna 2021. Vuonna 2019 katsojia arvioitiin olevan maailmanlaajuisesti 90 miljoonaa, kun taas vuonna 2020 luvun ennustetaan pyörivän 500 miljoonan huitteilla.

Mikäli haluaa pysytellä kotonurkilla sijoitusten kanssa, on pohjoismainen Modern Time Group varteenotettava vaihtoehto järjestämillään suurilla turnauksilla. Onhan meillä ensimmäiset suomalaiset miljoonavoittajatkin jo. Jesse Vainikan ja Topias Taavitsaisen joukkue pokkasi 11 miljoonan dollarin palkintosumman vuonna 2018. Hypeä alalla ainakin löytyy.

Rahapeliyhtiöihin sijoittaminen – riski vai mahdollisuus?

Rahapelit muiden pelien ohella ovat kehittyneet paljon ja todella nopeasti viimeisen parin vuosikymmenen aikana, jonka seurauksena rahaa liikkuu pelimarkkinoilla enemmän kuin koskaan. Teknologia on mahdollistanut pelien siirtymisen internettiin ja myöhemmin myös mobiililaitteille, sekä lisäksi yleinen suhtautuminen pelaamiseen on muuttunut. Rahasta pelaamista ei enää katsota niin pahalla, sillä siitä on tullut jokaisen viihdettä taustoihin, sukupuoleen tai yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Jokainen voi avata tilin nettikasinoon tai vedonlyöntisivustoon ja kaiken lisäksi se on vielä helppoa. Eikä pelkästään kasinot, vaan myös pelien kehitys on osoittautunut todelliseksi rahasammoksi.

Monista rahapeliyrityksistä on vuosien saatossa kasvanut isoja pörssiyhtiöitä ja tällä hetkellä esimerkiksi Tukholman ja Lontoon pörsseissä on ennätysmäärä rahapelialan yrityksiä. Bisnes siis kukoistaa, eikä sen hiipumisesta ole ainakaan tällä hetkellä selkeitä merkkejä. Rahapeliyhtiöihin sijoittaminen saattaa siis olla houkutteleva vaihtoehto, mutta muutamiin seikkoihin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota.

Näin rahapelimarkkinat toimivat

Mikäli osakesijoittaminen pelimaailmassa kiinnostaa, alaan on hyvä tutustua hieman syvemmin ennen päätöksen tekemistä. Rahapelimarkkinoilla on kolme pääasiallista toimiryhmää: nettikasinot, pelivalmistajat sekä affiliaatit, jotka auttavat markkinoinnissa. Kun pelaajat pelaavat pelisivustossa, kaikki kasinolle menevät tuotot – siis pelaajan tappiot – jakautuvat osinkoina näiden kolmen tahon kesken.

Pelivalmistajat tarjoavat pelejään monille eri kasinosivustoille ja keräävät komissiota, jolloin myös niistä on kasvanut miljoonaluokan jättiyrityksiä, joista suurimmat on listattu pörssiin, kuten esimerkiksi NetEnt. Jotkut peliyhtiöt ovat puolestaan liittäneet voimansa yhteen ja luoneet isoja konserneja, joiden suojissa saattaa toimia useampi eri pelisivusto. Affiliaatit taas ovat pienempiä yksittäisiä yrityksiä, jotka sivustojensa kautta jakavat pelaajille tietoa nettikasinoista ja saavat siitä palkkion. Jopa muutamat tällaiset firmat ovat kasvaneet pörssikelpoisiksi yhtiöiksi.

Vaikka Suomessa Veikkaus on ainoa peliyritys, jolla on oikeus tarjota pelipalvelujaan niin netissä kuin netin ulkopuolellakin, silti monet suomalaiset käyttävät ulkomaisten rahapeliyhtiöiden sivustoja. Yksinkertaisesti siitä syystä, että niiden käyttäminen on rahallisesti kannattavampaa. Suurin osa tällaisista pelisivustoista on pohjoismaisia ja varsinkin ruotsalaisia yhtiöitä, joista monet toimivat Maltalta käsin. Ja koska Malta kuuluu ETA-alueeseen, pelaajien ei tarvitse maksaa voitoistaan veroja Suomeen.

Teknologian merkitys pelimaailmassa

Sijoittajan näkökulmasta rahapelialan tekee mielenkiintoiseksi se, että taloussuhdanteet eivät vaikuta pelaamiseen. Vaikka talous näyttäisi huonolta, ihmiset pelaavat siitä huolimatta. Pelaaminen on helppoa ja sitä voi harrastaa suoraan kotisohvalta. Uhkapelit ovat iso bisnes Euroopassa ja rahapelimarkkinoiden arvoksi on arvioitu noin 100 miljardia euroa, vaikka tarkkaa lukua onkin vaikea saada.

Digitaalisen pelaamisen osuus kasvaa jatkuvasti ja pelimarkkinat ovat onnistuneet hyödyntämään erinomaisesti teknologian kehitystä. Tämä on näkynyt mobiilipelaamisen räjähdysmäisenä kasvuna. Mobiilikasinot ovat lisääntyneet ja nykyään muutamat rahapeliyhtiöt ovat keskittäneet toimintansa ainoastaan mobiilin puolelle. Koska teknologia jatkaa kehittymistään ja innovatiiviset peliyhtiöt kasvavat sekä uusiutuvat sen mukana, rahapeliyhtiöihin sijoittaminen voi myös olla kannattava veto.

Lakikiemurat ja etiikka

Rahapelit ovat kuitenkin elinkeino, johon liittyy omat riskinsä. Jokaisessa Euroopan maassa on oma politiikkansa rahapelejä varten, vaikka linjoja on jo pitkään yritetty yhdistää. Monissa maissa monopolit haluttaisiin lopettaa kokonaan, mutta kysymys on varsin kaksijakoinen. Euroopan unioni painostaa monopolien purkuun, mutta esimerkiksi Suomessa Veikkaus on ainakin tähän mennessä saanut pitää asemansa. Silti pelaaminen ulkomaisilla sivustoilla on sallittua ja se on yhä suositumpaa.

Ruotsissa on tänä vuonna otettu iso askel asian kanssa, sillä syyskuusta lähtien ulkomaiset pelisivustot ovat pystyneet anomaan toimilupaa Ruotsin markkinoilla. Toisaalta naapurissa suhtaudutaan rahapeleihin muutenkin avoimemmin kuin meillä Suomessa ja ruotsalaiset yritykset ovat johtavassa asemassa eurooppalaisilla rahapelimarkkinoilla. Sijoittajan kannattaa joka tapauksessa olla tietoinen siitä, että muutokset laissa voivat aiheuttaa notkahduksia pelialan osakkeissa.

Rahapeliyhtiöihin sijoittaminen voi monelle olla myös moraalikysymys. Pelaaminen aiheuttaa riippuvuutta, ja vaikka vain pieni osa pelaajista kuuluu varsinaiseen ongelmapelaajien joukkoon, silti ala hyötyy pelaajien tappioista. Sieltä kertyy rahaa myös osinkosijoittajan salkkuun. Verrattavia eettisesti kyseenalaisia aloja ovat esimerkiksi tupakka- ja alkoholibisnes.

Tärkeimpiä rahapeliyhtiöitä Euroopan pörsseissä juuri nyt

Tukholman pörssiin on listattu tällä hetkellä enemmän rahapeliyhtiöitä kuin koskaan aikaisemmin. Niiden joukosta löytyy muun muassa ruotsalainen pelivalmistaja NetEnt, joka on jo pitkään pitänyt hallussaan markkinajohtajan asemaa. Tämä erilaisten kasinopelien kehittämiseen erikoistunut yhtiö on löytynyt pörssistä jo yli kymmenen vuoden ajan ja osinkoa on maksanut joka vuosi enemmän, samalla kun liikevaihto on kasvanut noin 30 % vuositahtia.

Toinen konkari pörssilistoilla on markkina-arvoltaan lähes miljardin euron Betsson, joka on yksi Ruotsin tunnetuimmista rahapeliyrityksistä. Betssonin siipien alla toimii monia tunnettuja kasinobrändejä kuten NordicBet ja Betsafe. Toisaalta jos katsotaan ajassa taaksepäin, sekä NetEnt että Betsson kuuluivat aikoinaan Cherry AB -yritykseen, joka myös on yksi Tukholmaan pörssiin listatuista peliyhtiöistä.

Hieman uudempaa kalustoa pörssissä edustaa esimerkiksi monipuolisia pelipalveluja tarjoava pelisivusto Mr Green, joka listattiin pörssiin vuonna 2013. Heidän ohellaan myös mobiilipeleihin erikoistunut nettikasino LeoVegas on osoittanut viime vuosina erittäin nopeaa kasvua. Lisäksi täytyy mainita livekasinon pelejä tuottava Evolution Gaming, joka nousi Tukholman pörssin First North -listalta päälistalle vuonna 2017. Yhtiön osakkeiden arvo on kasvanut huikeat 600 %.

Oslon pörssiä tähdittää puolestaan yksi tämän hetken mielenkiintoisimmista rahapeliyhtiöistä, Gaming Innovation Group (GiG), joka on tunnettu erinomaisesta pilvipohjaisesta pelialustastaan sekä useammasta hyvin brändätystä kasinosivustosta. Yli kymmenen vuotta alalla toiminut yritys listattiin pörssiin vuonna 2015, jossa se on jatkanut kasvuaan.

Pelialan yrityksille on ominaista innovatiivisuus sekä joskus myös nopeat käänteet. Alalla tapahtuu paljon yritysostoja ja fuusioita, jotka näkyvät osakemarkkinoilla. Rahapeliyhtiöihin sijoittaminen ei siis ole mikään täysin turvallinen vaihtoehto, eikä kenties suositeltavaa ainoaksi sijoituskohteeksi. Mutta toisaalta modernit ja nopeasti kasvavat peliyhtiöt voivat olla mielenkiintoinen lisä osakesalkkuun. Rahapeliyhtiöiden osakkeet saattavat pysyä pinnalla myös silloin, kun taloudessa menee muuten huonosti.