Indeksirahastot

Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa rahansa vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin. Indeksirahasto ei ota näkemystä osakevalintoihin vaan ostaa osakkeita samalla painolla kuin ne ovat indeksissä. Indeksin painot ja siihen kuuluvat osakkeet tarkistetaan muutaman kerran vuodessa. Tällöin indeksirahasto muuttaa tarvittaessa painotuksia indeksin koostumusta vastaavaksi.

Indeksisijoittaminen

Esimerkiksi asuntosijoittaminen vaatii ymmärrystä asuntomarkkinoista, mutta indeksisijoittaminen on helpompi vaihtoehto. Jos et halua kuluttaa aikaa yhtiöiden tilinpäätösten lukemiseen, on indeksisijoittaminen hyvä vaihtoehto.

Indeksi koostuu tietystä joukosta pörssiyhtiöiden osakkeita. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi OMXH sisältää kaikkien pörssin yhtiöiden osakkeita. Jos sijoitat Helsingin pörssiin yleisindeksiin, saat tämän osakemarkkinan keskimääräisen tuoton.

Kohdeindeksi voi olla myös vaikkapa OMXH25, joka koskee vain Helsingin pörssin 25 suurinta yhtiötä.

Indeksisijoittajan vaihtoehdot ovat sijoittaa joko indeksirahastoon tai indeksiosuusrahastoon eli etf-rahastoon.

Indeksirahastojen erot indeksiosuusrahastoihin (ETF)

Indeksirahastot ovat hyvin samankaltaisia kuin indeksiosuusrahastot eli etf-rahastot, mutta joitain eroavaisuuksia löytyy.

 • Indeksirahastoa merkitään samalla tavalla kuin aktiivisesti hallinnoitua osakerahastoa suoraan rahastoyhtiöltä. Indeksiosuuksilla käydään kauppaa pörssissä.
 • Indeksirahaston hallinnointipalkkiot ovat hieman vastaavia indeksiosuuksia korkeampia.
 • Indeksirahasto sijoittaa osingot automaattisesti uudelleen. Indeksiosuudet tekevät näin vain harvoin.
 • Indeksiosuuksista ei peritä lainkaan merkintä- ja lunastuspalkkiota kun taas eräät indeksirahastot tekevät näin. Indeksiosuuksista maksetaan ostettaessa pörssivälittäjän palkkio.
 • Indeksiosuuksilla käydään kauppaa koko pörssipäivän ajan. Indeksirahastoille lasketaan päivän arvo kerran päivässä.

Lue kirjoitus ETF-rahastot vs. suorat osakesijoitukset

Indeksirahastojen plussat

 • Kustannustehokkuus
 • Läpinäkyvyys. (Aktiiviset rahastot kertovat yleensä vain 10 suurinta sijoitusta.)
 • Ei riskiä salkunhoitajan valinnoista
 • Aktiivista osakerahastoa suurempi todennäköisyys päätyä samaan tulokseen pitkällä aikavälillä.
 • Hajautus onnistuu helposti ja edullisesti halutulle toimialalle, maanosaan jne.
 • Mukaan pääsee jo pienillä summilla. (Kuukausisäästäminen indeksirahastoon järkevää pienilläkin summilla, indeksiosuuksia kannattaa ostaa kerralla vähän enemmän, esimerkiksi tuhannella eurolla riippuen kuitenkin välittäjän ottamasta palkkiosta.)
 • Kaupankäynti yhtä helppoa kuin osakkeilla tai oman pankin rahastoilla.

Indeksirahastoja on tarjolla suhteellisen vähän piensijoittajille. Suurten pankkien indeksirahastoihin minimimerkintä jopa 1 000 000 euroa. Piensijoittajille indeksirahastoja tarjoaa ainakin Seligson & Co. 

Indeksirahaston valinta

Indeksirahaston valinnassa kannattaa noudattaa muutamia tärkeitä periaatteita.

 • Valitse maantieteellinen alue ja toimiala. Sijoitussalkkusi toimiala- ja maantieteellinen hajautus sekä sijoitussuunnitelmasi määrittävät, minne maantieteelliselle alueelle seuraavat sijoitukset tulisivat keskittyä. Jos sinulla on vahva osakepaino euroopassa ja pohjois-amerikassa, ehkä voisit hajauttaa seuraavat sijoitukset kehittyville markkinoille, esimerkiksi Kiinaan, Etelä-Amerikkaan tai Afrikkaan.
 • Vältä synteettisiä rahastoja. Fyysinen indeksirahasto sijoittaa rahaston varat kohdeindeksin osakkeisiin todellisuudessa, mutta synteettinen indeksirahasto toimii toisin. Se solmii sopimuksia, joissa vastapuoli maksaa sovituin väliajoin kohdeindeksin mukaisen hinnanmuutokset rahastolle. Synteettiset indeksirahastot eivät todellisuudessa siis omista kohdeindeksin osakkeita.
 • Valitse pienikuluinen rahasto. Tutkimusten mukaan kuluilla on suuri merkitys rahastosijoittajan pitkän aikavälin tuotossa. Valitse indeksirahasto, jonka hallinnointipalkkio on alle 0,5%. Hyvä kysymys on, että kannaattaako hallinnointipalkkiota maksaa ollenkaan, kun täysin kuluttomiakin indeksirahastoja on olemassa, josta lisää seuraavassa.

Indeksirahastojen kulut

Indeksirahastojen kulut ovat aktiivisia rahastoja matalempia, koska indeksirahastot ovat hallinnoinnin kannalta helpompia.

Pitkäaikaissäästäjän kannalta pienet kulut ovat erittäin tärkeitä, sillä kulut ovat suoraan pois tuotosta. Indeksirahastojen hallinnointipalkkiot ovat noin 0,5% luokaa ja merkintäpalkkio on alle 0,5% tai sitä ei ole ollenkaan. Vastaavien aktiivisten osakerahastojen merkintä- ja lunastuspalkkiot vaihtelevat paljon ja hallinnointipalkkiot ovat yleensä 1,4-2,0% tasoilla.

Nordnetilla on valikoimissaan ns. superrahastoja eli täysin kuluttomia indeksirahastoja. Nordnet on tietääksemme ainut kuka tarjoaa täysin kuluttomia rahastoja.

Katso myös kaikki muut rahastotyypit

Ehkä myös nämä kiinnostavat: