Osakesijoittaminen & sijoittaminen osakkeisiin

Osakesijoittaminen on sijoittamisen suorin muoto, jossa sijoitetaan suoraan yksittäiseen yritykseen ostamalla sen osakekantaan kuuluvia osakkeita vähintään yhden kappaleen. Yleensä osakesijoittaminen tapahtuu pörssin välityksellä, mutta myös listaamattomien yrityksien osakkeita pystyy ostamaan.

Osakesijoittamisen aloittaminen

Ryhtyessäsi osakesijoittajaksi, kannattaa miettiä sijoittamisen motiivi – miksi haluat sijoittaa, mihin haluat sijoittaa, minkä verran ja kuinka paljon? Viisainta on sijoittaa pitkäksi aikaa, koska osakemarkkinoilla tapahtuu paljon pieniä ja vähän suurempiakin heilahteluja, joten pitkällä aikavälillä pienien muutoksien vaikutus häviää. Mieti myöskin sitä, että mistä sijoitat – yleisenä nyrkkisääntönä on sanottu että osakkeisiin kannattaa sijoittaa vain ylimääräistä rahaa. Rahaa jota ilmankin pärjäät.

Jotta voisit omistaa osakkeita, sinulla täytyy olla arvo-osuustili, mihin kaikki osakeomistuksesi kirjataan. Tarvitset myöskin pankkitilin, johon saamasi osingot sitten tilitetään. Arvo-osuustilejä voit avata melkein missä tahansa pankissa sekä arvopaperivälittäjillä. Eri pankeilla ja välittäjillä tilin käyttömaksut ovat hyvin erilaisia.

Osakkeisiin pääsee kiinni myös helposti Osakerahastojen kautta. Osakerahasto on siis rahasto, joka sijoittaa rahastosäästäjien rahat tiettyihin yrityksiin.

Osakesijoittamisen tuotto

Pörssiyhtiön omaisuus ja varallisuus on jaettu osakkeisiin, joten osake on siis pieni osuus yhtiöstä. Osakkeenomistaja saa tuottoa omistukselleen yhtiön jakamasta osingosta. Pörssiyhtiö ilmoittaa aina osakekohtaisen osingon.

Esimerkki:

Omistat 100kpl osakeyhtiön osakkeita, joiden arvo on 20€ per osake. Omistuksesi arvo on siis 2.000€. Osakeyhtiö päättää jakaa osinkoa 1 euron osaketta kohde, joten saat osinkoa yhteensä 100 euroa ennen veroja. Osakkeen osinkotuotto on tällöin 100€/2000€ x 100 = 5%

Osakesijoittamisen inflaatiokorjattu historiallinen vuosituotto 1800 luvun alusta alkaen ollut hieman alle 7 prosenttia. Selvästi yli monen muun omaisuusluokan.

Osakesijoittamisessa voi tuottoa saada myös osakkeen arvonnousun kautta.

Mihin osakkeiden hinnat perustuvat?

Osakkeiden hinta on se millä hinnalla osakkeella on viimeiseksi käyty kauppaa. Osakkeiden hinnat vaihtelevat kaiken aikaa pörssin aukioloaikana. Osakkeen hintaan vaikuttaa monet asiat. Tärkeimpiä osakkeiden hintoihin vaikuttavia tekijöitä:

 • Osakeyhtiön tulos
 • Osakekohtainen osinko
 • Tulevaisuuden näkymät
 • Kilpailutilanne
 • Markkinoiden suhdanteet ja näkymät
 • Poliittiset levottomuudet
 • Luonnonmullistukset

Helsingin pörssin osakkeisiin voi parhaiten tutustua Kauppalehden sivulla.

Osakesijoittamisen riskit

Osakesijoittamiseen liittyy riskejä. Sääntö numero yksi on, että osakkeisiin ei kannata sijoittaa enempää kuin mitä on pahimmassa tapauksessa valmis menettämään. Tämän jälkeen osakesijoitamisen riskeiltä suojautumiseen paras keino on hajauttaminen.

Osakesijoitukset tulee hajauttaa useaan eri osakkeeseen, nyrkkisääntönä vähintään noin 6-8 osakkeeseen. Osakesijoittaminen vaatii hieman rahastosijoittamista suurempaa alkupääomaa, koska sijoitukset täytyy pystyä hajauttamaan riittävästi.

Erilaisia hajauttamisen keinoja:

 • Hajauttaminen eri yhtiöihin, vähintään n. 6-8 eri yhtiötä
 • Toimialahajauttaminen
 • Maantieteellinen hajauttaminen
 • Ajallinen hajauttaminen

Lisäksi myös koko sijoitustoiminnan riskiä voi pienentää hajauttamalla vielä muihin omaisuusluokkiin, kuten asuntoihin, kultaan tai korkosijoituksiin.

Osakekurssien laskulta voi lisäksi suojautua etukäteen asetetulla myyntitoimeksiannolla, kun osake laskee tietylle tasolle tai hankkimalla optioita suojaamaan kurssilaskulta.

Osinkotulojen verotus

Vuonna 2019 pääomatulojen veroprosentti on 30% 30 000 euroon asti, jonka ylittävästä osasta pääomatuloveroprosentti on 34%.

Osakeyhtiöistä saadut osingot ovat osittain veronalaista pääomatuloa, veronalaista ansiotuloa ja verovapaata. Osinkotulojen verotus poikkeaa toisistaan riippuen, onko osingon maksaja pörssiyhtiö ja listaamaton osakeyhtiö ja kuinka suuret pääomatulot ovat.

Lue miten osingot voi saada verovapaasti uuden osakesäästötilin kautta.

Lue Pohatta.comin kirjoittama artikkeli osinkosijoittamisen strategiasta.

Osakkeet vai rahastot?

Yleinen kysymys on, että kannattaako sijoittaa osakkeisiin itse suoraan vai rahastojen kautta. Seuraavassa osakesijoittamisen plussia ja miinuksia suhteessa rahastoihin.

Plussat:

 • Rahastojen sijoitukset eivät ole omassa hallinnassasi, koska salkunhoitaja tekee sijoituspäätökset puolestasi
 • Rahastojen hallinnointikulut syövät tuottoa pitkällä aikavälillä
 • Taitavalla osakesijoittajalla on paremmat tuottomahdollisuudet

Miinukset:

 • Aloittaminen vaatii suurempaa pääomaa
 • Osakerahasto on helpompi ja vaivattomampi kuin suorat osakesijoitukset
 • Rahastojen riski on pienempi, koska rahasto on valmiiksi hyvin hajautettu

Näin aloitat osakesijoittamisen

 1. Hanki arvo-osuustili. Tästä näet listan suomalaisista pankeista, jotka tarjoavat osakkeiden ostoon tarvittavan arvo-osuustilin. Suosituin osakevälittäjä Suomessa on Nordnet.
 2. Tutustu eri osakkeisiin ja tee päätös sijoittamisesta. Ota huomioon, että eri yritykset sisältävät erilaisia riskejä ja tulevaisuudennäkymiä. Käytä avuksesi esimerkiksi P/E, P/B lukuja.
 3. Tee ostotoimeksianto. Toimeksiannossa määrität, että kuinka monta osaketta haluat ostaa ja mihin hintaan. Osakkeiden osto onnistuu, jos joku suostuu myymään sinulle saman verran osakkeita haluamaasi hintaan. Tällä tavalla osakkeiden hinta määrittyy kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti.
 4. Seuraa arvon kehittymistä ja nauti osingoista!

Lue myös listaamattomiin osakeyhtiöihin sijoittamisesta.

 

Hyödyllisiä artikkeleita