osinkojen verotus vuonna 2019

Osinkojen verotus

Osingot ovat osakeyhtiön jakamaa tuloa yhtiön tuloksesta. Osakeyhtiön yhtiökokous tekee vuosittain päätöksen osingonjaosta. Osinkoa ei siis välttämättä jaeta jokaisena vuonna, riippuen yhtiön osingonjakopolitiikasta, tuloksesta, kassatilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Osinkojen verotus ja pääomatulojen verotus pysyy vuonna 2019 entisellään. Pääomatulojen veroprosentti on 30% 30 000 euroon asti, jonka ylittävästä osasta pääomatuloveroprosentti on 34%.

Osinkojen verotus poikkeaa toisistaan riippuen, onko osingon maksaja pörssiin listattu julkinen osakeyhtiö (Oyj) ja listaamaton osakeyhtiö (Oy).

Osinkojen verotus pörssiyhtiöstä

Yksityishenkilön saama osinkotulo on osittain verotettavaa ja osittain verovapaata pääomatuloa. 85 prosenttia yksityishenkilön tai kuolinpesän saamasta osingosta on pääomatulona verotettavaa ja verovapaata on 15 prosenttia osingon määrästä.

Pääomatulojen veroprosentti on siis 30% 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 34%. Kun pääomatulot ovat alle 30 000 euroa. Näin ollen osinkojen veroprosentti on 25,5 tai 28,9 prosenttia riippuen pääomatulojen määrästä.

Esimerkki:

Saat pörssiyhtiöistä osinkoa 1 000 euroa. 1 000 euron osingosta on veronalaista pääomatuloa on 85 prosenttia eli 850 euroa. Tästä summaa verotetaan 30 tai 34 prosentin mukaan 255 tai 289 euroa.

Kun lasketaan yrityksen tulovero niin osinkojen kokonaisveroaste on 45,5-48,9% (20%+25,5 tai 28,9%) eli melko korkea.

Osinkojen ennakonpidätys

Verottajan ohjeistuksen mukaan osinkojen ennakonpidätys tulee tehdä, kun osinko on nostettavissa. Ennakonpidätyksen suorittamisajankohtaan ei osinkojen todellisella maksuhetkellä ei ole vaikutusta. Osinkojen ennakonpidätys ilmoitetaan ja maksetaan seuraavalla kausiveroilmoituksella sen hetken jälkeen, kun osinko on ollut nostettavissa.

Osinkotulot verotetaan sinä vuonna, kun ne ovat olleet nostettavissa ja ennakonpidätys toimitetaan tämän saman hetken mukaan. Vaikka osinkoa ei maksettaisi osingonsaajalle, ennakonpidätyksen osuus on kuitenkin verottajalle maksettava.

Lisää tietoa osinkojen ennakonpidätyksesta ja Verohallinnolle annettavasta ilmoituksesta vero.fi -sivustolta.

Ulkomaisten osinkojen verotus

Ulkomailta saaduista osingoista peritään yleensä lähdevero ulkomailla, joka taas hyvitetään Suomen verotuksessa. EU-maan tai valtion, jonka kanssa Suomella on osinkoihin liittyvä verosopimus, osinkojen verotus toteutuut samalla tavalla kuin kotimaisissakin osakkeissa eli 85% osingoista on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata. Listaamattoman ulkomaisen osakeyhtiön jakaman osingon verotus käyttäytyy myös samoin kuin Suomessa.

Muista kuin EU-maista tai verosopimusvaltioista saatu osinko on sen sijaan kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Vero.fi -sivustolta voit lukea lisää ulkomaisten osakkeiden verotuksesta.

Osinkotulojen verotus listaamattomasta yhtiöstä

Pörssiyhtiöstä saatu osinko on 85 prosentin osuudelta veronalaista, kun taas listaamattoman osakeyhtiön omistajalla on mahdollisuus nostaa yhtiön tuloja ulos hieman kevyemmin verotettuina. Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen verokohtelu taas määräytyy osakkeiden matemaattisen arvon mukaan.

Aikaisemmin listaamattomasta osakeyhtiöstä pystyi jakamaan ulos ja nostamaan kokonaan verovapaita osinkoja tietystä matemaattisesta arvosta. Nykyään verovapaita osinkoja ei enää ole, mutta kevyesti verotettuja kylläkin. Listaamattomasta osakeyhtiöstä saatu osinko, joka vastaa enintään 8% osakkeen matemaattisesta arvo, on 75% verovapaata ja 25% veronalaista pääomatuloa. Tällaista kevyesti verotettua osinkoa voi yksi henkilö saada vuodessa enintään 150 000 euroa. 150 000 euron ylittävää osinkoa verotetaan 85% pääomatulona.

8% osakkeen matemaattisen arvon ylittävästä osuudesta on 75% veronalaista ansiotuloa ja 25% verovapaata. Osakkeen matemaattinen arvo on edellisen kalenterivuoden viimeisen tilinpäätöksen mukaan laskettu yhtiön nettovarallisuus osakkeiden määrällä jaettuna.

Listaamaton osakeyhtiö pidättää maksamastaan osingosta 7,5 %:n ennakonpidätyksen 150 000 euroon asti ja sen ylittävästä osingosta 28 %.

Esimerkki:

Saat listaamattomasta yhtiöstä osinkoa 10 000 euroa. 10 000 euron osinko on alle osakkeiden matemaattisen 8% arvon eli osinko verotetaan kevyesti; 75% verovapaana ja 25% pääomatulona. Tällöin veronalaista pääomatuloa on 2 500 euroa ja siitä maksetaan veroa pääomatuloista riippuen 30 tai 34 prosentin mukaan eli 750 tai 850 euroa.

Tällöin osinkojen kokonaisveroaste, kun lasketaan yrityksen tulovero, on 27,5-28,5%. (20%+7,5 tai 8,5%). Kevyesti verotettavien kokonaisveroaste on siis lähes 20% matalampi kuin pörssiyhtiöstä saatujen osinkojen.

Tarkemmat tiedot listaamattomien yhtiöiden osingoista vero.fi -sivustolta.

Luovutustappiot

Luovutustappiot saa vuodesta 2016 alkaen vähentää kaikista pääomatuloista, kun aiemmin luovutustappiot pystyi vähentämään vain luovutusvoitoista. Luovutustappio ei kuitenkaan voi viedä pääomatulojen verotettavaa määrää negatiiviseksi.

Yhteenveto

  • Osakeyhtiön päättävät osingonjaosta vuosittain
  • Pääomatulojen veroprosentti vuonna 2019 on 30% ja 30 000 euron ylittävältä osuudelta 34%
  • Pörssiyhtiöstä saatu osinko on 85% veronalaista pääomatuloa, 15% verovapaata
  • Ennakonpidätys
  • EU-maista tai verosopimusvaltioista saadut osingot määräytyvät samoin
  • Listaamattoman osakeyhtiön verot ovat kevyesti verotettuja (25% pääomatuloa) 8% matemaattiseen arvoon asti, ylittävältä osalta 75% ansiotuloa ja 25% verovapaata
  • Osakkeiden luovutusvoitot ovat 100 % veronalaista pääomatuloa.
  • Luovutustappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista

Verotehokkaampaa osakesijoittamista? Lue uuden osakesäästötilin veroeduista.

Lisää sijoittamisesta