Kilpaileminen ja pelaaminen sijoittamisen tukena

Ihminen on kilpailunhaluinen olento. Taistelu eloonjäämisestä kulttuurissa, jossa vahvimmat pärjäävät, ajaa ihmisen kerta toisensa jälkeen kilpailemaan tavalla tai toisella muiden kanssa. Olemme myös koko ajan tilanteissa, jossa suoritustamme vertaillaan sekä muihin että omiin aiempiin suorituksiimme.

Kilpaileminen onkin monin tavoin myönteinen ilmiö, sillä se edesauttaa sekä ihmisen yksilöllistä että yhteiskunnallista kehitystä. Kaikki eivät kuitenkaan innostu kilpailusta yhtä paljon. Tähän liittyy yleensä synnynnäisiä persoonallisuuden piirteitä ja ominaisuuksia. Kilpailemisen tuoma jännitys voi olla monille kilpailunhaluisille ihmisille motivoiva tekijä, jolla luodaan elämään tunnekokemuksia. Voittaminen tai menestyksekkään suorituksen saavuttaminen kilpailussa luo onnistumisen kokemuksia, joiden kautta puolestaan voi saavuttaa hyvän olon tunnetta ja itsetuntoa, jota ei ehkä muilla tavoin elämässä tavoita.

Jännityksen tuoman tunnekokemuksen ja sen luoman itsevarmuuden lisäksi kilpailulla on siis myös kehityksellinen merkitys. Erilaiset pelit ja kilpailut kehittävät vahvasti ihmisen ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, joka puolestaan edesauttaa selviytymään eloonjäämiskamppailussa nyky-yhteiskunnan luomien moninaisten uhka- ja riskitekijöiden, kuten sosiaalisten, psykologisten tai vaikkapa taloudellisten osatekijöiden edessä.

Tämän kehitystekijän ansiosta monet eri tahot hyödyntävätkin kilpailua ja pelaamista omalla osa-alueellaan niin, että kilpailulla pystytään saavuttamaan entistä parempia tuloksia esimerkiksi talouselämässä.

Sijoittamiskilpailuilla halutaan kehittää ajattelua

Suomessa on jo pitkään järjestetty erilaisia sijoituskilpailuja useiden eri tahojen toimesta. Esimerkiksi vuonna 2018 Pohjalaisen ja Ilkan järjestetämällä Sijoitusmestari-sijoituskilpailulla haettiin sijoittajien kasvutarinoita. Kaikille avoimessa kilpailussa sijoittajilla oli käytössään 20 000 € virtuaalivaluttaa, jonka sijoittaja saattoi investoida Helsingin pörssissä markkina-arvoltaan suurimmiksi noteerattuihin yrityksiin, sekä toimituksen valitsemaan viiteen eri sijoituskohteeseen. Kilpailun päättyessä eniten salkun arvoa kasvattanut sijoittaja julistettiin voittajaksi.

Sijoitusmestari ja vastaavat sijoituskilpailut ovat olemassa eräänlaisena kannustimena sijoittamiseen. Pelit ja kilpailut toimivat erinomaisina oppimisvälineenä kun kyseessä on sijoittaminen ja siihen liittyvän ajattelun kehittäminen. Kilpailun tarkoituksena voi esimerkiksi olla hahmottaa eri sijoituskohteiden ja markkinoiden suhdetta toisiinsa, kartoittaa mahdollisuutta varojen hajauttamiseen, sekä tarjota sijoittamisesta kiinnostuneille mahdollisuus kokeilla korko-, valuutta- ja osakesijoittamista. Tämä puolestaan vaatii analyyttistä ajattelua ja yritysten tuotannon ja kasvun spekulointia potentiaalin ja markkinoita vallitsevien trendien näkökulmasta.

Pelit kehittävät ongelmanratkaisukykyä

Sijoittamiskilpailujen kehittäessä analyyttistä ja strategista ajattelua sekä pitkäjänteisyyttä, löytyy pelimaailmasta paljon esimerkkejä peleistä, jotka kehittävät ihmismielen kognitiivisia taitoja. Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan mentaalisia prosesseja, joiden avulla ihminen kerää tietoa sekä ymmärtää itseään, muita ihmisiä ja ympäristöään. Näihin taitoihin voidaan lukea esimerkiksi havainnointikyky, ongelmanratkaisuun liittyvät taidot sekä luovuus sen eri muodoissa.

Moni ei tule ajatelleeksi, että myös kasinoiden erilaiset pelit vaativat ja kehittävät kognitiivisia taitojamme. Esimerkiksi kolikkopelit Mr Greenin verkkosivuilla perustuvat hyvin pitkälle tilastotieteeseen ja satunnaislukugeneraattoreihin. Siksi pelistrategian kehittämisessä voi käyttää jonkin verran matemaattista analysointikykyä, joka on puolestaan yksi ongelmanratkaisun osa-alue. Ongelmanratkaisukyvyillä tarkoitetaan taitoja hahmottaa ja määritellä ongelma, valita esillä olevista vaihtoehdoista sopiva ratkaisu, tai löytää uusi, sekä soveltaa huomioita ongelman ratkaisemiseen. Kolikkopelit kehittävä myös havannointikykyä pelaajan tehdessä valintoja pelikelojen tuottamien eri vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien välillä.

Myös useiden liikuvien ja nopeasti katoavien osien havainnoinnin on puolestaan tutkitusti todettu kehittävän ihmisen visuomotorisia taitoja. Näihin katsotaan kuuluvan esimerkiksi ääreisnäön herkkyys, kyky laskea nopeasti katoavia objekteja, sekä kyky vastustaa häiriötekijöitä. Videopelit, etenkin toimintapelit, ovat oivallinen keino kehittää näitä visuomotorisia taitoja.

osakesijoitus

Pitkäjänteisyyttä osakesijoittamisesta

Kilpailemiseen liittyy paljon tunnekokemuksista: siinä missä lyhytjänteinen kilpailu voi tuottaa jännitystä, esimerkiksi rahapelien kohdalla, on osakesijoittajalla erilainen tavoite tunnetasolla. Jännityksen sijaan osakesijoittajan tärkein tunne on luottamus. Sijoittaessaan yritykseen osakkeita ostamalla osakesijoittaja luottaa yrityksen toimitusjohtajaan, tuotteeseen, kasvutarinaan, tai kaikkiin kolmeen. Tämä vaatii pitkäjänteistä ajattelua, sillä luottamuksen perustana on useimmiten yrityksen aiemmat tulokset, maine sekä potentiaalinen kasvu. Osakesijoittajalta vaaditaankin kärsivällisyyttä tulosten saavuttamiseksi, sillä hyvän sijoituksen realisoituminen on vuosien mittainen prosessi.

Sijoitusasunnon remontointi

Remontoi sijoitusasuntosi arvonnousua varten

Remontointi sijoitusasunnosta puhuttaessa herättää tunteita – ennen kaikkea kulupuolta ajateltuna. Vaikka se syö sijoitetun pääoman tuottoa lyhyellä tähtäimellä, voi peruskunnostus olla pitkällä aikavälillä hyvä asia. Aihetta voi lähestyä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, minkä takia on hyvä ottaa huomioon myös remonttia puoltavat seikat.

Huonokuntoinen kylpyhuone voi karkottaa parhaat vuokralaiset

Mikäli esimerkiksi keittiö tai kylpyhuone on kuin pommin jäljiltä, voi olla vaikeaa löytää parhaita mahdollisia vuokralaisia. Etenkin kaupungeissa, joissa on vuokralaisen markkinat, kannattaa huonokuntoisten tilojen korjaamista harkita vakavasti. Asunnon houkuttavuus nousee vuokralaisen silmissä huomattavasti, mikäli esimerkiksi keittiö kiiltelee uutuuttaan. Jos sijoitusasuntosi on jo valmiiksi hyvässä kunnossa, uusi keittiö ei välttämättä nosta arvoa remontin hinnan verran.

Sijoitusasunnon remontoinnissa on useita hyviä puolia

Remontointia on hyvä ajatella myös arvonnousun kannalta. Uusi tila vaikuttaa positiivisesti kokonaisuuteen sekä samalla myös kohteen arvoon. Jos taas jostain syystä päädyt myymään asuntoasi, siistissä kunnossa oleva huoneisto näyttää myös ostajakandidaatin mielestä hyvältä. Kaikkein parasta myös on, että remontista koituvat kulut voi myös vähentää verotuksessa. Tämä on todella hyvä uutinen, sillä ilmeen uudistukseen liittyvät kustannukset vähenevät todellisuudessa huomattavasti.

Remontin hyvänä puolena on myös märkätilojen tarkastus ja päivittäminen. Esimerkiksi rikkoutuneet laatat voivat olla vakava uhka rakenteille, mikäli kaakeleiden takana ei ole vesieristeitä. Tämä voi pitkässä juoksussa aiheuttaa kosteusvaurion, mikäli rakenteet rasittuvat liiaksi.

Remontoi mahdollisimman universaalisti

Asunnon uudistamisen yhteydessä on todella tärkeää pohtia sisustusratkaisuja. Etenkin värien käyttäminen voi herättää tunteita. Vaikka esimerkiksi todella räikeä värimaailma miellyttäisi sinua, se ei välttämättä sovellu kovinkaan monen makuun.

Parhaimman lopputuloksen saa käyttämällä ajattomia ja tyylikkäitä ratkaisuja, jotka noudattavat kultaista keskitietä. Tällä tavalla voit miellyttää mahdollisimman monen silmää ja rakentaa kokonaisuuden, joka kestää vuosikymmenien saatossa.

Mistä remonttirahoitusta?

Mikäli sijoitustulosta ei ole vielä kertynyt tarpeeksi pääomaa remontin rahoittamiseen, on hyvä harkita lainaa, jonka voit vähentää myös verotuksessa. Lainaa rahaa luotettavasti Zmarta.fi ja voit saada yhdellä hakemuksella luottopäätöksen yli 25 pankilta ja luotonmyöntäjältä vain parissa minuutissa. Voit hakea vaivattomasti lainaa jopa 60 000 euroon asti.

Lue myös muut asuntosijoittamisen artikkelit:

Miksi jokaisen netissä toimivan yrityksen tulisi sijoittaa mobiiliteknologiaan?

Internet valloitti maailman 90-luvulla lupauksellaan muuttaa liiketoiminta ja lopulta elämämme. Sijoittajat sekosivat tästä uudesta teknologiasta hullun lailla ja kaikki tuntevat it-kuplan ja sen epäonnisen poksahduksen. Samaan aikaan moni yrittäjä suhtautui netin vaikutuksiin kyynisesti, eikä reagoinut riittävän nopeasti, jos lainkaan. Muutaman vuoden päästä AmazoneBay ja Netflix olivat vallanneet suuren osan alojensa suurten ja pienten yritysten markkinaosuuksista kuluttajien siirtyessä valonnopeudella ‘offlinesta’ online-ostoksiin.

Iso muutos mobiiliteknologiaan menossa

Maailmassa on tällä hetkellä alkamassa toinen muutos, joka saattaa olla jopa suurempi kuin tuo parin vuosikymmenen takainen offline-online-muutos. Kuluttajat siirtyvät kaksinkertaisella valonnopeudella pöytä- ja kannettavista tietokoneista mobiililaitteisiin, jotka ottavat haltuunsa shoppailun, tiedonhaun, musiikin ja elokuvat. Jokaisen yrittäjän olisi viimeistään tänään otettava mobiiliteknologioiden käyttöönotto yrityksen kriittisimmälle agendalle, ellei halua kokea videovuokraamojen kohtaloa.

 

mobiiliteknologia

Miksi mobiiliteknologia on elintärkeää, jokaiselle netissä toimivalle yritykselle?

Google vertaili mobiilissa tehtyjä hakuja viime hetken hotelli- ja majoitusvarauksista ja havaitsi niiden kasvaneen vuosien 2011 ja 2012 välillä hämmästyttävät 411 prosenttia. Samanaikaisesti tietokoneella tehdyt haut vähenivät 79 prosenttia. eBayn kassalla maksettiin mobiililaitteilla huikean 5 miljardin dollarin arvosta ostoksia vuonna 2011.

Mobiililaitteita on maailmassa enemmän kuin ihmisiä ja esimerkiksi iPhoneja myydään enemmän päivittäin kuin maailmaan syntyy lapsia. Voidaan turvallisesti väittää, että jokaisen yrityksen asiakkaat siirtyvät mobiiliteknologian käyttäjiksi nopeammin kuin uskallat arvata.

Vaikka yrityksellä olisi edelleen kivijalkakauppa nettimyymälän lisäksi, asiakkaat tulevat kauppaan taskussaan mobiililaitteensa. Yksi tärkeimpiä mobiiliteknologian ominaisuuksia on se, että ihmiset ovat yhteydessä mobiililaitteisiinsa koko ajan. Laite on aina taskussa ja kulkee sinne, minne sen omistajakin. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kuluttajan on mahdollista selata ja shoppailla mihin tahansa aikaan päivästä: istuessaan bussissa, odottaessaan bussia ja jäätyään bussista kauppasi edessä.

Maailmassa on näyttäytynyt täysin uudenlainen ilmiö, kun kivijalkakaupoista on tullut nettikauppojen esittelytiloja. Yhdysvalloissa on muun muassa tapauksia, joissa suuret kauppaketjut ovat kyllästyneet olemaan Amazonin näyttelytiloja ja lakanneet myymästä Amazonin tuotteita, kuten Kindlejä. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin tarjota asiakkaalle niin mahtava mobiilikokemus, että he sen takia ostavat mieluummin sinulta kuin kilpailijaltasi.

mobiililaite

Tutkimusten mukaan ihminen luo emotionaalisemman suhteen mobiililaitteensa kanssa kuin muiden tietoteknisten laitteiden. Kotitietokoneet ovat yleensä koko perheen käytössä. Mobiililaite on yleensä vain yhden ihmisen käytössä, jolloin siihen voi luoda aivan erilaisen suhteen kuin laitteeseen, jota kaikki käyttävät. Avainnippu ajoi aikanaan hieman samaa asiaa. Nippu oli personoitu yhden ihmisen tarpeisiin (siinä oli ne avaimet, joita kyseinen henkilö tarvitsi) ja tyyliin (avaimenperät olivat varsin mielikuvituksellisia ja niitä oli käyttäjäänsä miellyttävä määrä).

Jokainen personoi oman mobiililaitteensa omiin tarpeisiinsa ja myös koristelee sen omaa tyylitajuaan miellyttäen. Yrittäjän halutessa kosketuksiin laitteen ja käyttäjän intiimin suhteen kanssa, on parasta luoda jokaiselle personoitu ja yhtälailla intiimi kokemus tuotteiden kanssa. Sosiaalisen median komponentin lisäämisen ajateltiin tuovan tätä personoitua kokemusta käyttäjille. Se ei aivan toiminut halutusti, ihmiset eivät kuitenkaan aivan kaikesta halua muille kertoa (ainakaan sosiaalisen median alkuhuuman jälkeen). Mobiiliteknologioita käyttöön ottavan tiimin tulisi ehdottomasti miettiä jokaisessa yrityksessä, miten luoda henkilökohtainen kokemus jokaiselle kävijälle.

Miten yritys voi hyötyä mobiiliteknologian käyttöönottamisesta?

90-luvun nettivallankumous kasvoi alkuvaiheessa pääsääntöisesti Yhdysvaltojen markkinoilla ennen kuin se valloitti muut alueet. Mobiilivallankumous kasvaa kuitenkin aivan yhtä nopeasti kaikkialla maailmassa, jopa kehittyvissä maissa.

Esimerkiksi Instagramin käyttäjämäärät kasvavat eksponentiaalisella vauhdilla muun muassa Kiinassa, Brasiliassa ja Turkissa. Mielenkiintoista on myös se, että kehittyvien maiden asukkaiden ensimmäinen kosketus internetiin tapahtuu usein mobiililaitteen kautta. Tämä tuo yrityksen ulottuville miljardeja mahdollisia asiakkaita lisää.

mobiiliteknologiaan sijoittaminen

Tunnetusti uuden teknologisen innovaation muuttaessa teollisuudenalan toimintaa, useimmat alalla toimivat eivät kykene ottamaan sitä käyttöön lainkaan tai tekevät sen liian hitaasti. Ei ole mitään syytä olettaa, että näin ei olisi mobiiliteknologioiden suhteen. Jos yritys ymmärtää toimia asian kanssa kilpailijoitaan nopeammin, pystyy se rakentamaan itselleen kilpailullisen valtin. Nopeus, jolla yritys ottaa uuden teknologian haltuun, saattaa määritellä onko yritys olemassa tulevaisuudessa.

Nykymarkkinat ovat täynnä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat ottaneet mobiiliteknologian haltuun aikaisessa vaiheessa. Yksi varhaisimmista mobiiliteknologiaan sijoittaneista aloista oli nettikasinot, kuten Betway, joka toi pelaajille mobiilikasinon jo kauan sitten. Myös vähittäiskaupan menestyjä Motonet oli aikaisin mukana mobiilivallankumouksessa. Pankkiala näki mobiiliteknologian tulemisen ajoissa, mutta turvallisuusvaatimusten vuoksi mobiilipankkien kehittäminen vei oman aikansa. Muun muassa S-pankin mobiilisovellus on ollut toiminnassa vasta pari vuotta.

Aivan kuin minkä tahansa uuden teknologian kehittyminen, myös mobiiliteknologian kehittyminen parhaaksi mahdolliseksi vie aikaa. Oikean mobiiliteknologian löytyminen erilaisille toimialoille saattaa ottaa aikansa. Teknologiaa valitessa kannattaa käyttää aikaa ja miettiä millaisia interaktioita (“kosketa ja pyyhkäise” vai “osoita ja klikkaa”) tai maksujärjestelmiä tarjolla oleva teknologia käyttää. Kysymyksiin ei ole yksioikoista vastausta, joten ajoissa aloittaminen takaa enemmän mietintäaikaa. Mobiilisivuston kehittäminen kannattaa aloittaa ajoissa ja ajan kanssa, vaikka mobiilikäyttäjien osuus yrityksen tulovirroista olisi vielä pieni.

Sijoittajan mahdollisuudet mobiilivallankumouksessa

Sijoittaja tietenkin etsii aina seuraavaa kohdetta. Mobiilivallankumouksessa sijoittajan kannattaa ajatella sekä laatikon sisällä että sen ulkopuolella. Amazon on otsikoissa toistuvasti laajentumissuunnitelmiensa vuoksi. Yritys on ollut vuosia alansa dominoiva nimi ja se aikoo tarjota 50 000 uutta työpaikkaa pelkästään uudessa pääkonttorissaan. Kiinan oma ‘google’ Baidu on pitkään ollut osakemarkkinoiden suosikki, joskaan viime vuosi ei ollut edellisten veroinen. Baidun tulot ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta toiseen noin 20%. Volvo valitsi Baidun itsenäisen ajon järjestelmän autojensa softaksi, joilla on tarkoitus varustaa kiinalaisten robottitaksien armeija.

Applen roolin maailman arvokkaimpana yrityksenä ja sen osakkeen tunnusluvut tuntee kaikki, joskaan sen osake ei ole välttämättä paras sijoituskohde vuonna 2019. Riski on kuitenkin suhteellisen pieni. Kiinalainen Alibaba Group Holding kasvaa nopeammin kuin Amazon. Yrityksen odotetaan kasvavan vuonna 2019 54 prosenttia. Adobe on maailman johtavia softan tarjoajia ja se on pitkään ollut tuottoisa sijoittajille. Yrityksen suurin etu on sen suuri ohjelmistojen valikoima. Pääsääntöisesti teknologiamarkkinoille on palaamassa muutaman ‘hullun’ vuoden jälkeen pieni varovaisuus. Ala on kuitenkin edelleen hyvin vakaalla pohjalla, joten siihen sijoittaminen ei ole huono veikkaus.

Osinkojen verotus

Osingot ovat osakeyhtiön jakamaa tuloa yhtiön tuloksesta. Osakeyhtiön yhtiökokous tekee vuosittain päätöksen osingonjaosta. Osinkoa ei siis välttämättä jaeta jokaisena vuonna, riippuen yhtiön osingonjakopolitiikasta, tuloksesta, kassatilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Osinkojen verotus ja pääomatulojen verotus pysyy vuonna 2019 entisellään. Pääomatulojen veroprosentti on 30% 30 000 euroon asti, jonka ylittävästä osasta pääomatuloveroprosentti on 34%.

Osinkojen verotus poikkeaa toisistaan riippuen, onko osingon maksaja pörssiin listattu julkinen osakeyhtiö (Oyj) ja listaamaton osakeyhtiö (Oy).

Osinkojen verotus pörssiyhtiöstä

Yksityishenkilön saama osinkotulo on osittain verotettavaa ja osittain verovapaata pääomatuloa. 85 prosenttia yksityishenkilön tai kuolinpesän saamasta osingosta on pääomatulona verotettavaa ja verovapaata on 15 prosenttia osingon määrästä.

Pääomatulojen veroprosentti on siis 30% 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 34%. Kun pääomatulot ovat alle 30 000 euroa. Näin ollen osinkojen veroprosentti on 25,5 tai 28,9 prosenttia riippuen pääomatulojen määrästä.

Esimerkki:

Saat pörssiyhtiöistä osinkoa 1 000 euroa. 1 000 euron osingosta on veronalaista pääomatuloa on 85 prosenttia eli 850 euroa. Tästä summaa verotetaan 30 tai 34 prosentin mukaan 255 tai 289 euroa.

Kun lasketaan yrityksen tulovero niin osinkojen kokonaisveroaste on 45,5-48,9% (20%+25,5 tai 28,9%) eli melko korkea.

Osinkojen ennakonpidätys

Verottajan ohjeistuksen mukaan osinkojen ennakonpidätys tulee tehdä, kun osinko on nostettavissa. Ennakonpidätyksen suorittamisajankohtaan ei osinkojen todellisella maksuhetkellä ei ole vaikutusta. Osinkojen ennakonpidätys ilmoitetaan ja maksetaan seuraavalla kausiveroilmoituksella sen hetken jälkeen, kun osinko on ollut nostettavissa.

Osinkotulot verotetaan sinä vuonna, kun ne ovat olleet nostettavissa ja ennakonpidätys toimitetaan tämän saman hetken mukaan. Vaikka osinkoa ei maksettaisi osingonsaajalle, ennakonpidätyksen osuus on kuitenkin verottajalle maksettava.

Lisää tietoa osinkojen ennakonpidätyksesta ja Verohallinnolle annettavasta ilmoituksesta vero.fi -sivustolta.

Ulkomaisten osinkojen verotus

Ulkomailta saaduista osingoista peritään yleensä lähdevero ulkomailla, joka taas hyvitetään Suomen verotuksessa. EU-maan tai valtion, jonka kanssa Suomella on osinkoihin liittyvä verosopimus, osinkojen verotus toteutuut samalla tavalla kuin kotimaisissakin osakkeissa eli 85% osingoista on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata. Listaamattoman ulkomaisen osakeyhtiön jakaman osingon verotus käyttäytyy myös samoin kuin Suomessa.

Muista kuin EU-maista tai verosopimusvaltioista saatu osinko on sen sijaan kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Vero.fi -sivustolta voit lukea lisää ulkomaisten osakkeiden verotuksesta.

Osinkotulojen verotus listaamattomasta yhtiöstä

Pörssiyhtiöstä saatu osinko on 85 prosentin osuudelta veronalaista, kun taas listaamattoman osakeyhtiön omistajalla on mahdollisuus nostaa yhtiön tuloja ulos hieman kevyemmin verotettuina. Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen verokohtelu taas määräytyy osakkeiden matemaattisen arvon mukaan.

Aikaisemmin listaamattomasta osakeyhtiöstä pystyi jakamaan ulos ja nostamaan kokonaan verovapaita osinkoja tietystä matemaattisesta arvosta. Nykyään verovapaita osinkoja ei enää ole, mutta kevyesti verotettuja kylläkin. Listaamattomasta osakeyhtiöstä saatu osinko, joka vastaa enintään 8% osakkeen matemaattisesta arvo, on 75% verovapaata ja 25% veronalaista pääomatuloa. Tällaista kevyesti verotettua osinkoa voi yksi henkilö saada vuodessa enintään 150 000 euroa. 150 000 euron ylittävää osinkoa verotetaan 85% pääomatulona.

8% osakkeen matemaattisen arvon ylittävästä osuudesta on 75% veronalaista ansiotuloa ja 25% verovapaata. Osakkeen matemaattinen arvo on edellisen kalenterivuoden viimeisen tilinpäätöksen mukaan laskettu yhtiön nettovarallisuus osakkeiden määrällä jaettuna.

Listaamaton osakeyhtiö pidättää maksamastaan osingosta 7,5 %:n ennakonpidätyksen 150 000 euroon asti ja sen ylittävästä osingosta 28 %.

Esimerkki:

Saat listaamattomasta yhtiöstä osinkoa 10 000 euroa. 10 000 euron osinko on alle osakkeiden matemaattisen 8% arvon eli osinko verotetaan kevyesti; 75% verovapaana ja 25% pääomatulona. Tällöin veronalaista pääomatuloa on 2 500 euroa ja siitä maksetaan veroa pääomatuloista riippuen 30 tai 34 prosentin mukaan eli 750 tai 850 euroa.

Tällöin osinkojen kokonaisveroaste, kun lasketaan yrityksen tulovero, on 27,5-28,5%. (20%+7,5 tai 8,5%). Kevyesti verotettavien kokonaisveroaste on siis lähes 20% matalampi kuin pörssiyhtiöstä saatujen osinkojen.

Tarkemmat tiedot listaamattomien yhtiöiden osingoista vero.fi -sivustolta.

Luovutustappiot

Luovutustappiot saa vuodesta 2016 alkaen vähentää kaikista pääomatuloista, kun aiemmin luovutustappiot pystyi vähentämään vain luovutusvoitoista. Luovutustappio ei kuitenkaan voi viedä pääomatulojen verotettavaa määrää negatiiviseksi.

Yhteenveto

 • Osakeyhtiön päättävät osingonjaosta vuosittain
 • Pääomatulojen veroprosentti vuonna 2019 on 30% ja 30 000 euron ylittävältä osuudelta 34%
 • Pörssiyhtiöstä saatu osinko on 85% veronalaista pääomatuloa, 15% verovapaata
 • Ennakonpidätys
 • EU-maista tai verosopimusvaltioista saadut osingot määräytyvät samoin
 • Listaamattoman osakeyhtiön verot ovat kevyesti verotettuja (25% pääomatuloa) 8% matemaattiseen arvoon asti, ylittävältä osalta 75% ansiotuloa ja 25% verovapaata
 • Osakkeiden luovutusvoitot ovat 100 % veronalaista pääomatuloa.
 • Luovutustappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista

Verotehokkaampaa osakesijoittamista? Lue uuden osakesäästötilin veroeduista.

Lisää sijoittamisesta

Rahapeliyhtiöt – 5 kuuminta pelialan pörssiyritystä

Nettikasinoilla pelaamisen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, ja sen myötä myös rahapeliyhtiöt ovat alkaneet takoa ennennäkemättömiä tuloksia. Alan kehitys näkyy etenkin Pohjoismaissa – monet rahapeliyhtiöt ovatkin alkaneet panostaa juuri tähän markkina-alueeseen. Teknologian kehittyessä kasinopelien ystävät ovat päässeet virittäytymään todelliseen kasinotunnelmaan suoraan kotikoneeltaan tai älypuhelimestaan. Kynnys uhkapelien aloittamiselle on siis näin ollen matalampi, ja se on osaltaan myös johtanut pelaajamäärien roimaan kasvuun.

Rahapeliyhtiöt ovat viime vuosina menestyneet yli odotusten, ja tätä nykyä Euroopan uhkapelimarkkinoiden arvioidaan olevan jo 100 miljardin euron luokkaa. Alan kovan nousukiidon ennustetaan jatkuvan tulevina vuosinakin, ja se tekeekin peliteollisuudesta mielenkiintoisen alan sijoittajille. Sijoituskohteena voivat olla esimerkiksi nettikasinot, pelinkehittäjät, affiliaatit ja pelialustavuokrauksesta vastaavat peliyhtiöt pörssissä.

Vaikka kyseessä on selkeästi kannattava bisnes, rahapeliyhtiöihin sijoittaminen tarjoaa loputtomien mahdollisuuksien lisäksi myös tiettyjä riskejä. Peliteollisuuden kilpailutilanne kannattaa myös ottaa huomioon, sillä kaikki alan toimijat kilpailevat samoilla markkinoilla samoista pelaajista. Rahapeliyhtiöiden kasvua on kuitenkin edistänyt erikoistuminen alan tiettyihin segmentteihin.

Tässä artikkelissa tarkastelemme pelialan eri osa-alueisiin erikoistuneita pörssiyhtiötä ja tutustumme niiden tarjontaan sijoittajan näkökulmasta. sijoituslaskuri tarjoaa myös apua investointipäätöksiäsi varten.

1. Aspire Global

Vuonna 2005 perustettu Aspire Global tarjoaa B2B-puolella pelialustavuokrausta nettikasinoille sekä myös oman kasinobrändinsä. Yhtiö on listattu Tukholman pörssin NASDAQ First North Premier -listalle. Vuonna 2017 Aspire Globalin liikevaihto oli 71,9 miljoonaa euroa ja kasvu 18 % (http://www.aspireglobal.com/aspire-global-year-end-report-2017/). Tällä hetkellä yhtiöllä ilmoitetaan olevan 182 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Maltalla. Aspire Globalia johtaa toimitusjohtaja Tsachi Maimon. Monet suomalaiset kasinot käyttävät Aspire Globalin erinomaista pelialustaa.

● Liikevaihto (2017): 71,9 MEUR (kasvu 18 %)
● Osakekurssi: 45,90 SEK (https://www.bloomberg.com/quote/ASPIRE:SS)
● Käyttökate: 14,3 MEUR (kasvu 20 %)
● Nettotulos: 12,3 MEUR
● EPS: 0,23 EUR

Aspire Globalin päätarkoituksena on tarjota kasinoalan partnereilleen kaiken kattava paketti, joka pitää sisällään kasino-ohjelmiston, lisenssin, teknologiset ratkaisut, maksuliikenteen ja oikeastaan lähes kaiken, mitä nettikasinon pyörittämiseen vaaditaan. Yhtiön liiketoimintamalli on varsin kilpailukykyinen ja varma – Aspire Global takoo tuloja B2B-toimintansa komissioista ja kertamaksuista. Sen lisäksi yrityksen omat kasinobrändit toimivat muun liiketoiminnan tukena. Alueellisesti katsottuna Aspire Globalin lähes koko liikevaihto tulee Euroopasta ja etenkin Pohjoismaista. Yhtiön uusiin saavutuksiin kuuluvat minotauro median ostaminen ja Ruotsin pelilisenssi, joka astui voimaan alkuvuodesta 2019. Jatko lupaa myös hyvää, sillä vuonna 2019 Aspire Global on kertonut lanseeraavansa ainakin neljä uutta brändiä ja pääsevänsä jo etuajassa vuodelle 2020 asetettuun 120 miljoonan euron liikevaihtotavoitteeseen.

2. Mr Green

Tämä mainetta niittänyt ruotsalainen nettikasino panostaa ympäristöystävälliseen ja innovatiiviseen toimintaan. Mr Green on perustettu kolmen ruotsalaisyrittäjän toimesta vuonna 2007, ja se on listattu Tukholman pörssiin. Vuonna 2018 Mr Greenin osti William Hill, ja yhtiön peräsimessä työskentelee toimitusjohtaja Per Norman. Mr Greenin pääkonttori sijaitsee Maltalla, ja tällä hetkellä työntekijöitä on jo yli 300. Sijoittajien kannalta kyseessä on kiinnostava kohde, joka on selkeästi vahvassa nousussa. Vuoden 2017 liikevaihto oli 1,2 miljardia kruunua eli noin 115 miljoonaa euroa, ja yhtiö povaa 25 %:n vuosittaista kasvuvauhtia vuoteen 2020 mennessä.

● Liikevaihto (2017): 115 MEUR (kasvu 28,9 %)
● Osakekurssi: 68,25 SEK
● Käyttökate: 17,8 MEUR
● Nettotulos: 10,5 MEUR (230 %)
● EPS: 0,26 EUR

Mr Green antaa sivustoillaan kattavan ja vakuuttavan analyysin siitä, miksi sijoittajien kannattaa investoida nimenomaan tähän yhtiöön. Kovassa nosteessa oleva Mr Green toimii jo 13 markkina-alueella ja panostaa selkeästi vahvaan brändiin, korkeatasoiseen ja vastuulliseen pelikokemukseen, asiakastyytyväisyyteen sekä Green Gaming -konseptiin. Mr Greenin visiona on olla merkittävä globaali toimija pelialalla ja muokata nettipelaamisen kehitystä tulevaisuudessa. Maantieteellisesti yhtiö pyrkii uusille alueille ja priorisoi paikallisesti reguloituja markkinoita. Laajentuminen yritysostojen avulla kuuluu myös Mr Greenin strategiaan – vuonna 2017 yhtiö osti Evoke Gamingin. Sijoittajien iloksi Mr Green kertoo myös tavoitteekseen jakaa ainakin 50 % osinkoa nettotuloksestaan.

3. Betsson AB

Ruotsalainen Betsson AB kuuluu pelialan ehdottomiin konkareihin. Tämä vuonna 1963 perustettu rahapeliyhtiö listautui Tukholman pörssiin vuonna 2000, ja tätä nykyä kyseessä onkin jo liikevaihdoltaan 4,7 miljardin kruunun suuryhtiö. Betsson AB toimii monilla kasinoalan sektoreilla sekä omistaa lukemattomia tytäryhtiöitä ja nettikasinoita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Maltalla, ja työntekijöitä sillä on jo lähes 2 000. Kyseessä on luotettava sijoituskohde, jonka liikevaihto on lähes tuplaantunut muutamassa vuodessa.

● Liikevaihto (2017): 451,5 MEUR (kasvu 15 %)
● Osakekurssi: 88,23 SEK (https://www.bloomberg.com/quote/BETSB:SS)
● Käyttökate: 85 MEUR
● Nettotulos: 75,5 MEUR (-10 %)
● EPS: 0,27 EUR

Betsson AB:n tarjontaan kuuluu lähes kaikki nettikasinon osa-alueet. Yhtiö omistaa lukemattomia pelisivustoja, joista tunnetuin on nimikkokasino Betsson Casino. Lisäksi Betssonin kasinoperheestä löytyy monia sisaryhtiöitä, joiden toimintaan se sijoittaa ahkerasti. Yhtiön visiona on tarjota parasta palvelua rahapelien kaikilla osa-alueilla ja kuulua rahapeliteollisuuden eliittiin. Betsson panostaa jatkuvasti liiketoimintansa laajentamiseen yritysostojen ja sijoitusten avulla. Vaikka Betssonin toiminta onkin saavuttanut jo globaalin ulottuvuuden, niin sen liikevaihdosta noin puolet tulee kuitenkin edelleen Pohjoismaista. Sijoittajan kannalta kiinnostavaa on myös se, että Betsson on tunnetusti tarjonnut hyvät osinkotuotot.

4. NetEnt

Pelinvalmistajien kuninkaisiin kuuluva NetEnt on kuuma nimi tämän päivän nettikasinoilla. Kaikkien laatukasinoiden listoilta voidaan odottaa löytyvän NetEntin pelejä. Yhtiön liikeideana on siis tarjota pelejään nettikasinoille, jotka käytännössä vuokraavat NetEntin pelipakettia leasing-sopimuksella. Tämä ruotsalaisyhtiö on perustettu vuonna 1996, ja se on listattu Tukholman pörssiin. NetEntin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, ja sen monissa toimipisteissä työskentelee 1 000 henkeä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia kruunua, joka oli 11,7 % edellisvuotta korkeampi.

● Liikevaihto (2017): 155,8 MEUR (kasvu 11,7 %)
● Osakekurssi: 45,01 SEK
● Käyttökate: 56,3 MEUR
● Nettotulos: 53 MEUR
● EPS: 0,22 EUR

Strategisesti katsottuna NetEntin tavoitteena on valmistaa yhä parempia ja innovatiivisempia pelejä kasinoasiakkailleen ja kasvattaa liikevaihtoaan revenue sharing -liiketoimintamallin kautta. NetEnt saa tuloja kasinoiden maksamista leasing-sopimuksista peliensä suosion mukaan. Yhtiöllä on jo 200 asiakasta 20 markkina-alueella. NetEntin visiona on kehittää digitaalista kasinoympäristöä parempien pelien avulla, ja sen kasvustrategiaan kuuluu uusien asiakkaiden hankinta, uusien tuotteiden kehittäminen, toiminnan laajentaminen uusille markkina-alueille ja live casino -puolen hankkeet Vakaan kehityksen lisäksi NetEnt tarjoaa sijoittajille tavanomaisesti hyvät osingot.

5. XL Media

Vuonna 2008 perustettu XL Media on digitaalisten markkinointipalveluiden tarjoaja, joka toimii affiliaattina monille kasinoalan yrityksille. Yhtiö on listattu Lontoon pörssiin, ja vuonna 2017 sen liikevaihto oli 137,6 miljoonaa dollaria. XL Median pääkonttori sijaitsee Kyproksella, ja sen toiminnasta vastaa toimitusjohtaja Ory Weihs. Viime vuosien aikana XL Media on tehnyt monia yritysostoja ja kasvanut sen myötä nopeasti.

● Liikevaihto (2017): 120,8 MEUR (kasvu 33 %)
● Osakekurssi: 84,50 GBP
● Käyttökate: 41,4 MEUR
● Nettotulos: 28 MEUR
● EPS: 0,13 EUR

XL Median strategia perustuu kolmeen pääpilariin: teknologia, yritysostot ja palveluiden monipuolistaminen. Panostamalla näihin osa-alueisiin yhtiö uskoo pystyvänsä saavuttamaan vahvemman aseman alalla ja laajentamaan toimintaansa. XL Media pyrkii myös suuntaamaan uusille markkina-alueille ja lisäämään asiakasmääräänsä maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä yhtiöllä on yli 300 affiliaattikumppania. Vuonna 2017 XL Median toiminnasta 28 % sijoittui Pohjoismaihin, 30 % muualla Eurooppaan ja 22 % Pohjois-Amerikkaan. Yhtiön merkittäviin yritysostoihin viime vuosina kuuluvat DauUp, MarMarMedia, GreedyRates.ca, ClicksMob, MoneyUnder30 sekä monet suomalaiset kasinosivustot.

E-urheilun monisäikeinen maailma

Parasta ajanvietettä ei välttämättä kaikkien mielestä ole istua tunti tolkulla katsomassa toisia pelaamassa videopelejä. Ala kuitenkin kasvaa uskomatonta vauhtia ja se on jo nyt iso business. Vuoden 2017 suurin palkinto e-urheilutapahtumassa oli 25 miljoonaa dollaria. Suosituin pelisuoratoistopalvelu Twitch myytiin vuonna 2014 miljardilla dollarilla ja sillä on nykyään 100 miljoonaa käyttäjää. Yhtä suurimmista tapahtumista seurasi 57 miljoonaa katsojaa.

E-urheilu

eSports on miljardibisnes

Videopelit on noin 140 miljardin dollarin ala. Summa on noussut noin 95%:lla kuuden vuoden takaisesta. Näistä uskomattomista luvuista huolimatta ala on edelleen lasten kengissä ja sijoittajalla on monia mahdollisuuksia päästä tähän megatrendiin mukaan.

Suoratoistopalvelut ovat yksi mahdollisista sijoituskohteista. Yllä mainittu Twitch on pelaajille suunnattu palvelu, jossa pelejä voi seurata. Palvelun ohjelman kautta pelaa noin 22 000 pelaajaa tahkoten samalla rahaa ohjelman kautta. Yritys kertoo sillä olevan 15 miljoonaa aktiivista käyttäjää, jotka katsovat keskimäärin 106 minuuttia sisältöä päivittäin palvelussa.

Toinen suurimmista yrityksistä suoratoiston saralla on YouTube. Siellä on tunnetusti julkaistu taltiointeja pelatuista peleistä, mutta suoratoiston tultua mahdolliseksi on sitä alettu myös käyttää live-pelialustana. Twitch on osa Amazonia ja YouTube Googlea, joten näiden yritysten osakkeen hinnasta vain murto-osa liittyy e-urheiluun. Myös Facebook kokeilee siipiään pelien suoratoiston saralla tarjoten pelaajille Gaming Creators -yhteisön palveluja.

E-urheiluliigat kasvattavat suosiotaan

Erilaiset e-urheiluliigat ovat kasvava ala. Samoin kuin niiden fyysiset vastaparit, muodostuvat nämäkin liigat alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä kilpailuista. Suurimmat palkintorahat pyörivät DOTA2:n ja Counter-Striken ympärillä. Molempien liigat omistaa Valve Corp., joten sijoittajien on hankala päästä mukaan meininkiin.

Julkisesta kaupankäynnistä löytyy kuitenkin yrityksiä niille, jotka haluavat sijoittaa e-urheiluun. Riot Games, joka on osa Tencent Holdingsia, on maailman suurin videopelien luoja. Yhtiön peleistä löytyy mm. League of Legends, jonka maailmanmestaruuskisoissa maksettiin vuonna 2016 noin 5 miljoonaa dollaria palkintorahaa. Activision Blizzard on ilmoittanut ostaneensa oikeudet Overwatch Leagueen sievoisella 20 miljoonan dollarin hinnalla. Alunperin yritys kertoi liigaan osallistuvan 7 joukkuetta, mutta määrä on noussut jo ennen liigan alkua 14:ta. Myös NBA haluaa osansa e-urheilumarkkinoista ja onkin lyönyt hynttyyt yhteen Take-Two Interactive Softwaren kanssa. Tulevassa liigassa on tarkoitus pelata 17 joukkueen voimin ensimmäisenä vuonna.

Eniten kiinni alassa on tietysti pelinkehittäjillä. Pääsääntöisesti alan yritykset, kuten Take-Two ja Activision, tienaavat myymällä pelejä. Tämän lisäksi niiden liikevaihtoa kasvattaa lisäosien myynti, virtuaalivaluutassa (joka ei siis ole sama kuin kryptovaluutta) käyty kauppa ja erilaiset mikro-ostokset. Take-Twon kokonaismyynti kasvoi 41% vuodessa. Kiinnostus e-urheiluun lisää varmasti pelien myyntiä. Pelien ympärille on usein kasvatettu liigoja, jotka puolestaan lisäävät kehittäjän rahavirtoja. Esimerkiksi Activision myy 14 joukkuepaikkaa Overwatch Leagueen 20 miljoonan dollarin kappalehintaan, netoten yhteensä noin 280 miljoonaa näistä.

E-urheilu

Samalla yritys saa tuloja liigan mediamyynneistä, markkinoinnista ja lippumyynnistä.

Jos e-urheilun konseptia haluaa laajentaa internet-pelialustojen maailmaan, mahdollisuuksia on aina vain lisää. Rahapelaamiseen keskittyvien alustojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti yli viidentoista vuoden ajan. Vuonna 2017 alalla liikevaihdon arvioitiin pyörivän 50 miljardin dollarin suuntimissa. Pelaajien määrää ei kukaan edes uskalla arvioida. Verkkokasinoissa tärkeimpiä pelejä ovat erilaiset kasinopelit, pokeri ja bingo. Bingon ennustetaan kasvattavan suosiotaan tulevina vuosina eniten, mutta eivät muutkaan kauas taakse jää.

Aiemmin mainituista pelinkehittäjistä kasinot eroavat siinä, että ne eivät ole kehittäneet pelejä itse, vaan tarjoavat vain alustan, jolla peliä voi pelata. Kasinojen tärkein tehtävä on huolehtia maksujen käsittelystä, asiakaspalvelusta ja muista oheispalveluista. Viime aikoina verkkokasinot ovat sijoittaneet suuria summia it-uhkien torjumiseen. Ne haluavat erityisesti varmistaa pelaajien pelitililleen tallentamien rahojen turvallisuuden.

Mobiilissa on tulevaisuus

Tekniikan kehitys hyödyttää nettipelaamista valtavasti. Käynnissä oleva mobiilitrendi on tärkeä tekijä alalla. Mobiililaitteiden osalta aletaan nyt päästä siihen, että ne ovat riittävän luotettavia kasinopelaamisessa mobiiliyhteyksillä. Vuosiraporttien perusteella mobiilipelaaminen tuntuukin olevan kuumin kehityskohde.

Eurheilu

Mobiilissa on paljon potentiaalia käyttämättä ja luultavasti tulevaisuudessa nähdään monia vain mobiiliin keskittyneitä verkkokasinoita. Verkkokasinoyritykset tykkäävät jakaa voittoja isojen osinkojen muodossa. Ne ovatkin hyviä kohteita piensijoittajalle ja osinkosijoittamiseen.

Vaikka pitäytyisikin tiukasti e-urheilun ja suoratoiston maailmassa, niiden liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 3,5 miljardia dollaria. Mainostajien arvioidaan olevan suurimpia edunsaajia alalla. On arvioitu, että 90% e-urheilun seuraajista katsoo myös mainosmaksettuja pelejä vuonna 2021. Vuonna 2019 katsojia arvioitiin olevan maailmanlaajuisesti 90 miljoonaa, kun taas vuonna 2020 luvun ennustetaan pyörivän 500 miljoonan huitteilla.

Mikäli haluaa pysytellä kotonurkilla sijoitusten kanssa, on pohjoismainen Modern Time Group varteenotettava vaihtoehto järjestämillään suurilla turnauksilla. Onhan meillä ensimmäiset suomalaiset miljoonavoittajatkin jo. Jesse Vainikan ja Topias Taavitsaisen joukkue pokkasi 11 miljoonan dollarin palkintosumman vuonna 2018. Hypeä alalla ainakin löytyy.

Nordnetin Superrahastot

Nordnetin Superrahastot ovat indeksirahastoja, mutta muista indeksirahastoista poiketen niissä ei ole lainkaan kuluja. Nordnet Superrahasto Suomi on ensimmäinen täysin kuluton rahasto Suomessa.

Superrahastot ovat saaneet valtavaa suosiota ja niihin on pohjoismaissa sijoittanut jo yli 50 000 henkilöä. Kokonaissumma on noussut yli 1,5 miljardiin ruotsin kruunuun.

Mikä on superrahasto?

Nordnetin Superrahasto Suomi on indeksirahasto eli se seuraa Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä eli OMXH25-indeksiä. Se sijoittaa osakkeista saadut osingot uudelleen. Rahasto ei siis jaa osinkoja vaan tuotto perustuu rahaston arvonkehitykseen.

Nordnetin Superrahastot kuten muutkin indeksirahastot sijoittavat vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin eli ne ovat ns. passiivisia rahastoja, koska ne eivät ota osakekohtaisia näkemyksiä.

Superrahasto Suomen lisäksi Nordnetilla on vastaavanlaiset superrahastot myös Tanskan, Norjan ja Ruotsin pääindekseille.

Täysin kuluton indeksirahasto

 • Merkintä- ja lunastupalkkio 0€
 • Kaupankäyntipalkkio 0€
 • Hallinnointipalkkio 0€

Nordnetin Superrahasto Suomi on siis täysin kuluton.

Miten rahasto voi olla täysin kuluton?

Saattaa kuulostaa epäilyttävältä, että rahasto ei peri ollenkaan kulua, koska rahastojen ansaintalogiikka perustuu juuri kuluihin.

Superrahastot ovat Nordnetilla puhdas markkinointikeino, jolla he houkuttelevat uusia asiakkaita. Nordnet toivoo, että säästämisen superrahastoihin aloittaneet henkilöt sijoittavat myös muihin Nordnetin tuotteisiin.

Muihin pohjoismaihin sijoittavista superrahastoista Nordnet perii valuutanvaihdosta aiheutuvan 0,25%:n valuutanvaihtokulun.

Tutustu lisää ja aloita kaupankäynti Nordnetin Superrahastoilla.

Mihin superrahastot sijoittavat?

Superrahastot sijoittavat siis pohjoismaiden osakeindekseihin, jotka koostuvat eniten vaihdetuimmista pörssiyhtiöistä. Rahastot jäljittelevät indeksiä siten, että sijoitusten paino vastaa pörssiyhtiöiden painoa kohdeindeksissä. Superrahastot ovat ns. passiivisia indeksirahastoja eli niissä ei ole aktiivista salkunhoitoa kuten esimerkiksi perinteisissä osakerahastoissa.

Suomen superrahasto sijoittaa siis Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman yhtiön osakkeisiin. Ruotsin superrahasto sijoittaa 70, Tanskan superrahasto 20 ja Norjan superrahasto 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen.

Superrahastot sijoittavat yhtiöistä kertyneet osingot uudelleen, jolloin sijoittaja pääsee pitkällä aikaävälillä hyötymään korkoa korolle -vaikutuksesta, koska veroja ei tarvitse maksaa osingoista ollenkaan.

Kuukausisäästäminen Nordnetin superrahastoon

Nordnetin Superrahastot sopivat erittäin hyvin pitkän aikavälin kuukausisäästämiseen. Säästämisen voi aloittaa pienilläkin summilla sillä minimimerkintä on 15 euroa per rahasto.

Rahastosäästämisessä pitkällä aikavälillä useiden tilastojen mukaan tärkeimmäksi tekijäksi muodostuu rahaston kulut.

Osakemarkkinoiden keskimääräinen pitkän aikavälin tuotto on noin kuusi prosenttia. Keskimäärin osakerahasto perii ehkä noin 1,5% kokonaiskulua per vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajan kokonaistuotoksi tavallisissa osakerahastoissa jäisi keskimäärin vain 4,5%, kun se superrahastoissa pitkällä aikavälillä olisi kulujen verran enemmän eli 6,0%.

Oheisella rahastolaskurilla voit kokeilla laskea yllä olevaa esimerkkiä eripituisilla ajanjaksoilla ja säästösummilla. Huomaa, että mitä pidempi aikaväli, sitä suuremmaksi nousee korkoa korolle -efektin vaikutus.

Rahastolaskuri

Superrahastojen verotus

Nordnetin superrahasto Suomi ei maksa osingoistaan veroja. Tällä on selkeä veroetu pitkän aikavälin säästäjälle. Myöskin ruotsin superrahasto on verovapaa, mutta Tanskan ja Norjan superrahastojen verotus on hieman epäselvempi.

Superrahastoihin sijoittanut henkilö maksaa pääomatuloveroa myynnin yhteydessä mahdollisesta luovutusvoitosta ellei kalenterivuoden kokonaismyynnit jää alle 1000 euron.

Kenelle superrahasto sopii?

Superrahaston minimimerkintä on 15 euroa ja maksimissaan 10 000 euroa päivässä. Rahastot sopivat ja ovat suunnattukin lähinnä piensijoittajille.

Superrahastot sopivat erityisen hyvin pitkän aikavälin säästämiseen vaihtoehtona aktiivisille rahastoille kulutehokkuutensa ansiosta. Ne ovat myös hyvä ja helppo vaihtoehto ensimmäiseksi säästö- tai sijoituskohteeksi. Superrahastot sopivat todella hyvin myös lapselle säästämiseen.

Indeksirahastot eivät sovi kärsimättömille ja nopeita arvonnousuja tavoitteleville henkilöille.

Lue Morningstarin rahastoraportti Superrahasto Suomesta.

Nordnetissa voit tutustua lisää Nordnetin superrahastoihin.

Muut rahastotyypit:

 

 

 

Katso myös:

Bitcoin kurssi ja louhinta

Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin perustuva bittiraha eli kryptovaluutta, jonka on vuonna 2008 perustanut Satoshi Nakamoto -nimimerkin takana oleva henkilö tai taho. Bitcoin eroaa tavallisista paperivaluutoista siten, että ne eivät ole keskuspankkien tai rahoituslaitosten liikkeellelaskemia vaan olemassaolo perustuu useiden tietokoneiden hallinnoimaan vertaisverkkoon.

Bitcoin on ensimmäinen ja selvästi tunnetuin kryptovaluutta. Osa pitää Bitcoinia suurena pyramidihuijauksena tai kuplana. Sitä se voi ollakin, mutta on selvää, että Bitcoinin ja muut kryptovaluutat mahdollistava lohkoketjuteknologia on tulevaisuuden ala.

Bitcoinin arvo

Bitcoin on markkina-arvoltaan maailman arvokkain kryptovaluutta. Kirjoituksen mukaan kryptovaluuttojen yhteinen markkina-arvo on ylittänyt 500 miljardin dollarin rajan. Bitcoinin osuus kaikkien kryptovaluutojen markkina-arvosta on n. 40%. Toiseksi suurimman bittikolikon Ethereumin osuus koko alan markkina-arvosta on alle 20%.

Kryptovaluuttojen markkina-arvot kuitenkin heittelevät hurjasti lyhyessäkin ajassa eli tilanne voi poiketa kirjoitushetkestä jo paljon.

Bitcoinin arvo määräytyy kuten minkä minkä tahansa muunkin sijoituksen tai tuotteen hinta, kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kuten osakkeillakin, Bitcoinin arvo määräytyy siitä millä hinnalla niillä on viimeksi tehty kauppaa.

Bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin liittyy sellaisia riskejä (hakkerointi, lainsäädäntö..), että on vaikea sanoa, että mikä niiden todellinen arvo on. Onko se sama kuin viimeisin kurssinoteeraus, jos Bitcoineja ei pysty käyttämään haluamaansa kohteeseen tai riskien myötä on mahdollista, että bitcoin-omistukset voi kadota yhdessä yössä?

Bitcoinin kurssikehitys

Bitcoinin kurssi on heilunut voimakkaasti alusta asti, mikä onkin tunnusomaista kryptovaluutoille. Vuonna 2010 Bitcoinin kurssi oli 0,05 dollaria, kun se parhaimmillaan joulukuussa 2017 kävi jopa yli 19 000 dollarissa. Kirjoitushetkellä kurssi on noin 6 500 dollaria.

bitcoinin arvo
Bitcoinin kurssikehitys 2013-2018

Valtavista kurssinousuista voi päätellä, että oikeaan aikaan Bitcoin-kelkkaan mukaan hypänneet ovat tienanneet muhkeasti. Vuonna 2010 Bitcoinia tuhannella eurolla ostaneella olisi nyt kymmenien miljoonien eurojen omaisuus.

Tiettävästi Suomessakin on satoja Bitcoin-miljonäärejä. Bitcoinin kehittämisessä mukana olleella suomalaismiehellä oli nykyarvossa miljardien eurojen potti bitcoineja, mutta hän myi niistä suurimman osan vuonna 2011 ennen valtavia kurssinousuja. Vielä huonommin kävi 22-vuotiaalle nuorelle suomalaismiljonäärille, jolta huijattiin yli 20 miljoonan euron arvosta Bitcoin-omistuksia.

Bitcoinin kurssi reaaliajassa täällä.

Bitcoinin historia

Bitcoinin historia alkaa vuodesta 2008, jolloin Satoshi Nakamoto -nimimerkkiä käyttänyt henkilö tai taho perusti Bitcoinin. Ensimmäiset siirrot tehtiin vuoden 2009 tammikuussa. Bitcoinin nousukiito oli hyvin maltillista alussa ja vasta vuosina 2010-2013 Bitcoineja alettiin käyttää laajemmin.

Bitcoinin tarina ei ole kaikkien kannalta yhtä ruusuinen. Bitcoineja alettiin käyttämään huumekaupassa tor-verkon kautta 2011.

Vuosina 2011-2014 maailman suurimmaksi Bitcoin-markkinapaikaksi kehittynyt Mt.Gox hakkeroitiin ja sen käyttäjien bitcoineja vietiin miljardien eurojen arvosta. Tuoreimpana tapauksena on kesällä 2018 ryöstetty eteläkorealainen Coinrail-niminen bitcoin-pörssi.

Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja on käytetty enenevissä määrin terrorismi- ja rahanpesurikoksiin.

Bitcoineihin voi toki sijoittaa ja niitä voi myös käyttää ostamiseen. Lue Bitcoinin eri käyttötavoista.

Bitcoinin louhinta

Bitcoineja voi luoda tietokoneiden avulla ns. louhimalla. Louhinta tarkoittaa sitä, että uutta kryptovaluuttaa syntyy, kun tietokone onnistuu ratkaisemaan monimutkaisen algoritmitehtävän. Eli kun normaaleja valuuttoja painetaan painokoneella, bitcoineja syntyy tietokoneiden avulla virtuaalisesti.

Kuka tahansa pystyy alkaa louhimaan Bitcoineja tietokoneellaan. Kaiken lisäksi se on täysin laillista. Bitcoinit saa omistukseen se, joka onnistuu louhimaan ensimmäisenä eli nopeiten ratkaisemaan matemaattisen tehtävän.

Onko Bitcoinin louhinta kannattavaa?

Aikaisemmin Bitcoinin louhinta oli helpompaa kuin nyt. Periaatteessa amatöörikin pystyi louhimaan kymmeniä bitcoineja kotikoneellaan.

Bitcoinien määrä on tiettävästi rajattu 21 miljoonaan kappaleeseen ja suurin osa bitcoineista on jo louhittu minkä vuoksi louhiminen ei ole enää mahdollista tai kannattavaa kotikoneilla. Kryptovaluutan louhiminen muuttuu koko ajan haastavammaksi sillä mitä lähemmäksi valuutan maksimimäärää päästään, sitä vaikeampia algoritmit ovat.

Nykyisin Bitcoineja louhitaan suurten yritysten valtavissa louhintasaleissa huippuunsa viritetyillä tietokoneilla jopa satojen insinöörien ja ylläpitäjien toimesta.

Haaste virtuaalivaluuttojen louhinnassa on valtava sähkökulutus. Lähelle maksimimäärää louhitun virtuaalivaluutan louhimisen kuluttaa sähköä sen verran, että sen ostaminen saattaa tulla edullisemmaksi.

Muiden kryptovaluuttojen louhiminen

Uuden kryptovaluutan alkumetreillä louhiminen on siis helpompaa, joten harrastelijat voivat louhia muita alkumetreillä olevia kryptovaluuttoja. Kryptovaluuttojen maailma kasvaa sellaista vauhtia, että Bitcoinin kaltaisia tilaisuuksia syntyy jatkuvasti.

Tämän artikkelin kautta löytyy vinkkejä kryptovaluuttojen louhintaa harkitsevalle.

Haluatko ostaa Bitcoineja? Kaikkein helpoin tapa ostaa Bitcoineja on avata maksuton tili kotimaiseen Coinmotion-palveluun, jolla on ainoana alan yrityksenä Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa.

Tämän suosittelulinkin kautta voit avata palveluun tilin ja saada alennetut kaupankäyntipalkkiot 30 päivän ajaksi!

Lue myös:

Lohkoketjuteknologia

Lohkoketju (englanniksi blockchain) tarkoittaa teknologiaa, jonka avulla toisilleen tuntemattomat toimijat voivat tuottaa ja ylläpitää hajautettuja tietokantoja yhdessä.

Mikä on lohkoketju?

Lohkoketju on teknologia, joka mahdollistaa hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan. Lohkoketju on avoin eli kuka tahansa voi olla lohkoketjussa mukana ja varmistaa mitä lohkoketjussa on tapahtunut. Lohkoketjussa oleva tieto ei siis ole salaista ja transaktioita pystyy seuraamaan. Henkilöllisyys ei kuitenkaan paljastu.

Lohkoketju nimi tulee siitä, että kyseessä on suurelle määrälle eri tietokoneita hajautettu ketju, ikään kuin valtava virtuaalinen palapeli. Palapelin jokainen lohko sopii sopii pelkästään seuraavaan lohkoon ja ne liitetään toisiinsa matemaattisilla algoritmeilla.

Lohkoketjun lohko sisältää edeltävästä lohkosta tiivistefunktiolla lasketun merkkijonon. Tiivistefunktion merkit vaikuttavat aina seuraavaan lohkoon. Lohkoketjun lohkot ovat ikään kuin kansioita ja on lohkoketjun jokaisella käyttäjällä samanlaisia. Tästä avoimuudesta syntyy lohkoketjuteknologian hienous.

Lohkoketju on toistaiseksi mahdollistanut kryptovaluutat, mutta se on vasta alkua, koska teknologiassa piilee valtavat mahdollisuudet, joista seuraavassa lisää.

Lohkoketjun mahdollisuudet

Lohkoketjuteknologia on toistaiseksi mahdollistanut kryptovaluuttojen syntymisen ja nopeat transaktiot. Teknologia on poistanut maksamisesta rahoituslaitoksen, joten raha liikkuu nopeasti suoraan ilman välikäsiä maksajalta maksun saajalle.

Kryptovaluuttojen ja nopean maksamisen lisäksi lohkoketju mahdollistaa digitaaliset sopimukset eli ns. älysopimukset, omaisuusrekisterit, äänestysjärjestelmät ja mitä tahansa muuta.

Toistaiseksi kuitenkaan lohkoketjuteknologia ei ole tarjonnut ihmisille arkea mullistavia asioita. Konsultointiyhtiö Accenture ennustaa, että lohkoketjuteknologia lyö läpi, mutta ihan vielä ei ole sen aika, mutta vuoteen 2025 mennessä teknologia yleistyy päivittäisessä käytössä. On mahdollista, että lohkoketju tekee välittäjinä toimivat verkkokaupat turhiksi, kun teknologian myötä luottamus myyjän ja ostajan välillä syntyy matemaattisesti.

Kirjoitimme myös kryptovaluuttojen käyttömahdollisuuksista. 

Lohkoketjuteknologian historia

Ajatus lohkoketjuteknologiaan syntyi jo n. 30 vuotta sitten, kun amerikkalaistutkijat miettivät digitaalisten tiedostojen muokkaushistorian varmistamista.

Kuitenkin jo ennen tätä vuonna 1983 David Chaum oli perustanut ensimmäisen kryptografiaan perustuvan valuutan eCashin. Historian ensimmäisen virtuaalivaluutan käyttöä kokeiltuun amerikassa ja euroopassa, mutta Chaum oli aikaansa edellä ja eCash myöhemmin kuopattiin.

Vuonna 2008 kryptovaluutat saivat tuulta alleen, kun Satoshi Nakamoto -nimimerkin taakse piiloutunut henkilö tai taho perusti ensimmäisen lohkoketjuteknologiaan perustuvan virtuaalivaluutan, Bitcoinin. Bitcoin oli ensimmäinen vertaisverkkoon perustuva maksujärjestelmä, joka ei tarvitse välikättä eli pankkia vahvistamaan rahansiirtoja.

Lohkoketjuteknologia ja sijoittaminen

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on saanut valtavasti suosiota aivan viime vuosina muhkeiden kurssinousujen vuoksi. Lohkoteknologiaan sijoittamisessa ei ole kyse kuitenkaan pelkästään Bitcoinista ja muista kryptovaluutoista, koska teknologian muut mahdollisuudet ovat yksittäisiä virtaalivaluuttoja suuremmat.

Artikkelin mukaan yhdeksän kymmenestä maailman suurimmasta pankista pohtii lohkoketjuteknologian käyttöönottamisesta, etenkin ulkomaanmaksuja ajatellen. Pankkien nykyinen swift-maksujärjestelmä on peräisin viime vuosituhannelta, joten uuden teknologian aika on nyt.

Lisäksi energiajätit BP, Mercuria Energy ja ABM Amro ovat ilmoittaneet ottavansa lohkoketjuteknologian käyttöön energiakaupankäynnissään. Myös valtavan raaka-ainevälittäjät Naxitis ja Trafigura ottivat lohkoketjuteknologian käyttöön öljykaupankäynnissä.

Lohkoketjun kolmannesta vallankumouksesta on myös kirjoiteltu ja Suomeen avataan vuoden 2019 alkupuolella Pohjoismaiden ensimmäinen kauppapaikka lohkoketjuun perustuville arvopapereille. Kauppapaikalla on mahdollista “tokenisoida” kohde-etuus, esim. osakeyhtiö, kiinteistö tai ravintola, ja myydä sekä ostaa niitä tokeneissa lohkoketjun avulla.

Uudella kauppapaikalla mahdollistetaan tokenisoinnin avulla omaisuuden hajautettu ja läpinäkyvä omistaminen. Omaisuus on mahdollista myydä pienissä osissa olman välikäsiä. Sijoittaja pitää tokeneita virtuaalisessa lompakossaan. Myös liikkeellelaskut ja joukkorahoitukset on mahdollista kauppapaikan avulla.

Monia sijoitusmahdollisuuksia lohkoketjuteknologiaan varmasti syntyy lähitulevaisuudessa. Lue sijoittamisesta Bitcoiniin.

Suosituimmat kryptovaluutat

Lohkoketjun avulla luotuja kryptovaluuttoja on jo valtavia määriä ja uusia syntyy jatkuvasti. Suurin osa uusista “pyrkyreistä” katoavat parin vuoden sisällä, kun taas osan kohdalla on nähty valtavia kurssinousuja.

Suosituimmat ja tunnetuimmat ns. ensimmäisen sukupolven kryptovaluutat ovat tietenkin Bitcoin sekä pikkuveli Litecoin. Suosittuja ns. toisen sukupolven kryptovaluuttoja ovat mm. Ethereum, Ripple, Cardano ja NEO. Suosittuja ns. kolmannen sukupolven kryptovaluuttoja ovat Monero ja EOS.

Kryptovaluutat eroavat ominaisuuksien puolesta toisistaan ja monenkaan kohdalla ei päällimmäisenä puhuta virtuaalirahasta vaan enemmänkin muista teknologian mahdollisuuksista, kuten digitaalisista sopimuksista tai sovelluksista.

Lue lisää kryptovaluutoista.

Tutustu myös:

Bittiraha

Bittiraha eli kryptovaluutta on ollut viime vuosien kuuma puheenaihe, yleistyvä maksamismuoto sekä kiinnostava sijoituskohde. Tässä kirjoituksessa pureudumme bittirahaan syvemmin.

Bittiraha tulee, oletko valmis?

Vuosikymmenet vierivät ja maailma muuttuu, ennen kaikkea digitalisoituu. Internet on mullistanut tavallisen ihmisen elämän parissa vuosikymmenessä totaalisesti. Nykyään jättiyhtiöt Facebook, Google ja Amazon hallitsevat ihmisten tietoja ja käyvät niillä kauppaa.

Seuraava mullistus on jo alkanut sillä lohkoketjuteknologia valtaa alaa. Lohkoketjuteknologiaan perustuva bittiraha on lyömässä läpi ja kryptovaluuttoja onkin jo satoja, joista tietenkin tunnetuin on ensimmäisen sukupolven bittivaluutta Bitcoin. Bitcoinin jälkeen on lanseerattu kymmeniä ns. toisen ja kolmannen sukupolven bittirahoja.

Mitä bittiraha on?

Nykyisin maksamiseen käytetään verkkopankkia, pankkikorttia sekä käteistä, mutta entäs 10 tai 20 vuoden päästä? Bittiraha saattaa korvata käteisen jo nopeammin kuin arvaatkaan.

Mitäs se bittiraha sitten oikeasti on? Se on kansainvälinen digitaalinen valuutta, jota ei sääntelä viranomaispankit. Bittiraha on toisiinsa lohkoketjuteknologian avulla toisiin verkostoituneiden tietokoneiden ylläpitämä valuutta, jolla ei ole fyysistä muotoa.

Bittirahan edut suhteessa tavalliseen valuuttaan on transaktioiden nopeus. Bittirahalla maksamisesta tullee tulevaisuudessa edullisempaa, koska kolmatta välikättä, kuten pankkia ei tarvita.

Lue lisää kryptovaluutoista.

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa bittirahan

Bittiraha perustuu lohkoketjuteknologiaan (engl. Block chain), jonka avulla toisillensa tuntemattomat henkilöt voivat ylläpitää hajautettuja tietokantoja. Edistyksellinen lohkoketjuteknologia mahdollistaa läpinäkyvät ja hajautetut tietokannat. Lohkoketju on matemaattisista algoritmeistä koostuva jono tai ikään kuin digitaalinen palapeli.

Kryptovaluuttojen lisäksi lohkoketjuteknologia mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa digitaalisten älysopimusten teon, omaisuusrekisterit, äänestysjärjestelmät sekä mahdollistaa tehokkaamman joukkorahoituksen tai omaisuuden myynnin ja ostamisen.

Tiesitkö, että lohkoketjuteknologian ensiaskeleet on otettu jo 1980-luvun alussa? Lue lisää lohkoketjuteknologiasta.

Bittirahaa voi käyttää jo moneen

Bittirahaa eli kryptovaluuttoja voi nykyään käyttää koko ajan enemmän erilaisiin tarkoituksiin. Laajemmin kryptoraha tulee ihmisten arjessa käyttöön arvion mukaan vuoteen 2025 mennessä.

Toistaiseksi kryptovaluutat ovat pääsääntöisesti olleet enemmän sijoituskohteita kuin maksamisen välineitä. Kryptovaluuttasijoittajat ovatkin viime vuosina tehneet muhkeita arvonnousuja omistuksillaan. Osa on myös hävinnyt omaisuutensa kurssilaskun tai hakkeroinnin seurauksena.

On kuitenkin useita verkkokauppoja, jotka ovat ottaneet Bitcoinin (tai jonkin muun kryptorahan) maksuvälineekseen. Tunnetuimpia näistä ovat Shopify, Overstock, Microsoft ja AirBaltic. Myös jotkut nettikasinot hyväksyvät kryptorahan maksuvälineeksi.

Lue lisää Bitcoinin käyttömahdollisuuksista.

Bitcoin suosituin

Selvästi tunnetuin kryptovaluutta on Bitcoin. Vuonna 2008 perustetun Bitcoinin arvo on parhaimmillaan ollut n. 40% koko kryptovaluuttojen yhteisen satojen miljardien kokonaisarvon. Osa pitääkin Bitcoinia synonyyminä kryptorahalle, mutta kryptovaluuttoja on monia muitakin.

Sijoituskohteena Bitcoin on tarjonnut käsittämättömiä tuottoja monille. Esimerkkinä vuonna 2010 tehdyn tuhannen euron Bitcoin-sijoituksen arvo olisi parhaimmillaan ollut jopa 50 miljoonaa euroa. Bitcoinin ja muiden bittikolikoiden arvot heilahtelevat kuitenkin valtavasti, joten kyseessä on erittäin riskialtis sijoitus vaikka tuottomahdollisuudet ovat kuitenkin valtavat.

Kirjoitimme artikkelit myös Bitcoinista sijoituskohteena sekä Bitcoinin louhimisesta.

Mikä on Bittiraha.fi?

Bittiraha.fi on Bitcoinin ostamiseen ja myymiseen kehitetty suureen suosioon noussut palvelu. Bittiraha.fi tarjoaa myös laajasti tietoutta Bitcoinista sekä keskusteluyhteisön aiheesta kiinnostuneille.

Haluatko aloittaa kryptovaluuttojen ostamisen? Tämän suosittelulinkin kautta saat alennetut kaupankäyntikulut 30 päivän ajaksi Coinmotion-palveluun.

Tutustu myös:

bittiraha_coinmotion_banner_fix