Osakesäästötili pähkinänkuoressa

Osakesäästötili on uusi tapa säästää osakkeisiin verotehokkaasti pitkällä aikavälillä. Osakesäästötilille on voinut alkaa säästämään 1.1.2020 alkaen.

Osakesäästötilin tarkoitus on kannustaa suomalaisia pitkäjänteiseen sijoittamiseen ja sen veroedut tekevätkin siitä houkuttelevan vaihtoehdon suoraan osakesijoittamiseen perinteisen arvo-osuustilin rinnalle.

Uuden osakesäästötilin pääidea on auttaa piensijoittajia kasvattamaan osakesalkkuaan pitkällä tähtäimellä sillä osakesäästötili mahdollistaa osinkojen sekä luovutusvoittojen uudelleensijoittamisen verovapaasti, jolloin verotus voi siirtää tulevaisuuteen eli rahojen nostohetkeen.

Tämä malli on ”kopioitu” länsinaapuriltamme Ruotsilta, jossa vuonna 2012 lanseerattiin vastaava ISK-tili. ISK-tilin suosio on Ruotsissa ollut voimakasta sillä tilejä on avattu jo noin kolme miljoonaa.

Mikä osakesäästötili?

 • Eduskunta hyväksi osakesäästötilin mahdollistavan lain maaliskuussa 2019 ja kauppaa voi alkaa käydä 1.1.2020 alkaen
 • Osakesäästötili on tarkoitettu henkilöasiakkaille ja yksi henkilö voi avata vain yhden osakesäästötilin. Yritys ei voi avata osakesäästötiliä.
 • Osakesäästötilille yksityishenkilö voi tallettaa enintään 50 000 euroa, mutta osakesäästötilin omistusten arvo voi arvonnousun ja osinkojen myötä olla korkeampi kuin 50 000 euroa.
 • Osakesäästötilille voi hankkia suomalaisia ja ulkomaalaisia pörssiosakkeita. Sijoitusrahasto-osuuksia ei voi osakesäästötilille hankkia.
 • Osakesäästötilille tulevat luovutusvoitot ja osingot ovat verovapaita eli ne voi sijoittaa uudestaan ilman veroseuraamuksia. Tämä mahdollistaa korkoa korolle –efektin toteutumisen.
 • Verot tulevat maksuun vasta siinä vaiheessa, kun osakesäästötililtä nostetaan tuottoja pois. Sijoituksille kertyneistä tuotoista maksetaan pääomatuloveroa
 • Osakesäästötilille voi siirtää pelkästään rahaa, ei arvo-osuustilillä olevia osakkeita. Myöskään arvo-osuustiliä ei voi muuttaa osakesäästötiliksi.

Osakesäästötilin hyödyt?

Osakesäästötili on verotehokkain tapa aktiiviselle piensijoittajalle sijoittaa suoriin pörssiosakkeisiin pitkällä aikavälillä, koska verojen realisoituminen siirtyy tuottojen nostohetkelle eli parhaassa tapauksessa vasta vuosikymmenten päähän.

Osakesäästötilin myötä piensijoittajan verotus on yhdenmukainen sijoitusrahastojen sekä sijoitusvakuutusten kanssa. Sijoitusrahastot eivät maksa luovutusvoitoista eikä osingoista veroja, osakesäästötili mahdollistaa tämän saman myös piensijoittajille. Verotukselliset edut ovatkin osakesäästötilin oleellisin hyöty.

Kansantaloudellisesta näkökulmasta osakesäästötilin hyötynä on, että kiinnostus osakesijoittamista kohtaan kasvaa ja pankkitileillä makaavia varoja saadaan siirtymään tuottaviin kohteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisten kokonaisvarallisuus tulee kasvamaan pitkällä aikavälillä.

Osakesäästötilin huonot puolet

Osakesäästötili on erinomainen pitkäaikaiseen osakesijoittamiseen, mutta lyhytaikaiseen sijoittamiseen se ei sovi. Osakesäästötilin voitoista menee 30-34% pääomatulovero, kun taas arvo-osuustilin voittojen verotus on samanlainen, mutta osingoista 15% on verovapaata, jolloin arvo-osuustilin osinkojen kokonaisveroaste on 25,5-28,9 prosenttia.

Osakesäästötilin ehdoton etu on se, että myyntivoitosta ei heti realisoidu veroa, mutta kääntäen, myyntitappioitakaan ei saa vähentää verotuksessa kuin vasta silloin, kun tili suljetaan.

Osakesäästötilin huono puoli on myös se, että hankintameno-olettamaa ei voi hyödyntää. Tämä voi olla haaste kasvuosakkeisiin sijoittavalla sijoittajalle, jonka vuoksi osakesäästötilille soveltuvat paremmin korkeaa osinkotuottoa jakavat pörssiyhtiöt.

Osakesäästötilin heikkouksia ovat etenkin varakkaammille sijoittajille se, ettei osakesäästötilille voi sijoittaa kuin 50 000 euroa sekä se, että tilin kautta voi sijoittaa pelkästään osakkeisiin, jolloin omaisuusluokkahajautus jää varsin huonoksi. Tämän vuoksi varakkaamman sijoittajan kannattaa sijoittaa osakesäästötilin lisäksi myös perinteisen arvo-osuustilin kautta.

Osakesäästötilin verotus

Osakesäästötilin verotus on varsin yksinkertaista:

 • Sijoittaja maksaa pääomatuloveroa (nykyverotuksella 30 tai 34%) tuotoista vasta, kun osakesäästötililtä nostetaan rahaa pois.
 • Osakesäästötilin luovutusvoittoja ja osinkoja ei veroteta, jolloin ne voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan uudelleen.
 • Luovutustappiot voidaan vähentää vasta silloin, kun tili suljetaan.
 • Hankintameno-olettamaa ei voi käyttää.
 • Osakesäästötilin varojen nostoja ei ole rajoitettu ajallisesti tai euromääräisesti

Osakesäästötilin kulut

Osakesäästötilin on lanseerannut tämän tekstin kirjoitushetkellä vasta muutama toimija, joten kuluvertailua on vielä hankala tehdä.

Palveluntarjoajat perivät ostoista ja myynneistä kaupankäyntipalkkioita sekä mahdollisesti kiinteitä kuukausi- tai prosentuaalisia palkkioita. Palveluntarjoajien välinen kilpailu kuitenkin kääntynee sijoittajien eduksi, jolloin kulutaso pysynee maltillisena.

Olemme itse avanneet omat osakesäästötilimme Nordnetiin, koska Nordnet ei peri mitään kiinteitä palkkioita eli osakesäästötilin avaus ja säilytys ei maksa mitään. Syy osakesäästötilin avaaamiseen Nordnetiin oli myös se, että meillä on arvo-osuustilit Nordnetissa ja palvelu on toiminut erittäin hyvin ja kustannustehokkaasti.

Tuskin mikään muu toimija pääsee yhtä edulliseen kustannustasoon. Lue lisää Nordnetin osakesäästötilistä täältä.

Kenelle osakesäästötili sopii?

Osakesäästötilissä on selkeitä verohyötyjä, mutta se ei kuitenkaan ole aivan jokaisessa tapauksessa verotehokkain vaihtoehto. Sopivuus riippuu sijoittajan strategiasta sekä aktiivisuudesta.

Osakesäästötili sopii erityisesti aktiivisesti kauppaa käyvälle pitkän aikavälin piensijoittajalle kuten myös pitkäjänteiselle korkeisiin osinkotuottoihin keskittyvälle sijoittajalle, jolloin verodut ja korkoa korolle -efekti tulee parhaiten hyödynnetyksi. Kasvuosakesijoittajan sen sijaan saattaa olla parempi käyttää perinteistä arvo-osuustiliä.

Omavaraisuushaaste.comin kirjoituksen mukaan osakesäästötilin avaaminen voi olla fiksua jos yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • Käyt paljon osakekauppaa (päivittäin tai lähes päivittäin)
 • Olet opiskelija
 • Sijoitat pelkästään erittäin korkean osingon suomalaisiin osakkeisiin (osinko 5% tai yli)

Osakesäästötilin avaaminen

Suosittelemme osakesäästötilin avaamista Nordnetiin. Osakesäästötilin avaamiseen meni nykyisenä Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaan noin minuutti ja vaikka asiakkuutta ei olisikaan, tilin avaaminen käy nopeasti verkkopankkitunnusten avulle.

Lue lisää Nordnetin osakesäästötilistä

Osakesäästötili lapselle

Osakesäästötilin voi avata myös alaikäiselle lapselle. Tilin avaamiseen tarvitaan molempien huoltajien hyväksyminen verkkopankkitunnuksilla, jonka jälkeen hakemus tilin avaamisesta lähtee eteenpäin. Alaikäisen lapsen osakesäästötilihakemuksen käsittelyssä saattaa mennä muutama viikko.

Lue Nordnetin kirjoitus Näin siirrät varoja osakesäästötilille mahdollisimman verotehokkaasti.

Tutustu myös