Osakkeiden tunnusluvut

Koska osakkeiden arvoa ei voi verrata suoraan katsomalla sen hintaa, koska osakkeiden määrä on kovin erilainen erilaisissa yhtiöissä, on olemassa erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla voidaan arvioida osakkeiden paremmuutta.

Yleisimmät tunnusluvut:


P/E -luku

[P/E = Osakekurssi/Osakekohtainen tulos], Price per Earnings
Esimerkki: Osakekurssi 15 €, tulos 1,5 €, P/E  10 (15/1,5 = 10)

P-E-luku eli voittokerroin on tunnusluku, joka kertoo missä suhteessa osakeyhtiön tulos on siitä maksettavaan hintaan. P/E-luvun perusteella voi arvioida, että kuinka monessa vuodessa yritys tuottaa voittoa siihen sijoitetun rahan verran.

Tunnusluku lasketaan yleensä sen hetken arvolla, mutta tuloksen tilalla voidaan käyttää esimerkiksi muutaman vuoden keskiarvoa tuloksesta. Korkea P/E-luku kertoo, että sijoittajat uskovat yrityksen tuloksen nousevan. Matala P/E taas saattaa kuvastaa markkinoiden epäuskoa yrityksen tuloksen jatkuvuuteen.

Kasvavalla yrityksellä PE-luku on usein lähempänä 20 tai ylikin, arvoyhtiöllä se pyörii usein 10 tienoilla.


P/B-luku

[P/B =  Osakekurssi/Oma pääoma per osake], Price per Book value
Esimerkki: Osakekurssi 12,5 €, Oma pääoma 5€, P/B 2,5 (12,5/5 = 2,5)

P/B-luku kertoo osakekurssin suhteen omaan pääomaan per osake, eli osakkeen arvoa verrataan yrityksen kirjanpidolliseen arvoon. Eli jos P/B-luku on yli 1, yrityksen markkina-arvo on enemmän kuin sen kirjanpidollinen arvo. Jos P/B-luku on alle 1, sijoittavat uskovat yrityksen tuottavan kassallaan kehnosti rahaa ja täten pelkäävät kassan pienenevän.

P/B-luku on hankala tunnusluku, koska yrityksen kirjanpidollinen arvo ei ole helposti määritettävissä ja saattaa muuttua nopeasti esimerkiksi alaskirjauksien vuoksi.


Osinkoprosentti

[Osinkoprosentti % = (Osinko € / Osakekurssi) * 100] Esimerkki: Osinko 0,8 €, Osakekurssi 10 €, Osinkoprosentti 8% ((0,8/10)*100) = 8)

Osinkoprosentti kertoo, kuinka paljon saat osinkoa suhteessa osakkeen arvoon. Jos esimerkiksi osakkeen arvo on 10 euroa ja saat osinkoa yhden euron, osinkoprosentti on 10 %.

Lue myös