Rahastojen rahasto

Rahastojen rahasto (eng. Fund of funds) sijoittaa muiden rahastojen osuuksiin, eikä esimerkiksi osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopapereihin. On olemassa erilaisia rahastojen rahastoja, kuten osakerahastoihin tai hedgerahastoihin sijoittavia rahastoja. Yleensä rahastojen rahastot sijoittavat myöskin saman rahastoyhtiön rahastotuotteisiin, eikä muiden rahastoyhtiöiden tuotteisiin.

Tällaiset rahastot mahdollistavat laajemman hajautuksen. Nämä ovat myös erittäin kustannustehokas tapa käydä kauppaa usean eri rahaston osuuksilla.Rahastojen rahastot sijoitusstrategiana on hieman harvinaisempi, yleensä tällaista rahastoa ylläpitää jokin suuri instituutio, kuten eläkeyhtiöt.

Suomessa rahastojen rahastoja tarjoaa esimerkiksi Nordea (Säästäjän rahastot)

Katso kaikki rahastotyypit