korkorahasto

Korkorahastot

Korkorahastot tuottavat suhteellisen vakaasti. Lyhyen koron rahastot eli rahamarkkinarahastot ovat riskiltään lähellä pankkitalletuksia. Kehitys on vakaata, mutta pienellä riskillä ei saa kovin korkeaa tuottoa. Lyhyitä korkosijoituksia käytetäänkin usein rahan ”pysäköintipaikkana” odottamassa hankintoja tai parempaa sijoitushetkeä osakemarkkinoille.

Korkorahastot turvalliseen sijoittamiseen

Korkorahastot sopivat etenkin matalariskiseen ja lyhyen aikavälin sijoittamiseen ja toimivat vaihtoehtona suoralle korkosijoittamiselle tai korkotalletuksille.

Korkorahastot ovat esimerkiksi osakerahastoja matalariskisempiä, koska ne sijoittavat varansa osakemarkkinoita vakaampiin korkosijoituksiin.

Korkorahastojen sijoituskohteet

Korkorahastojen sijoituskohteina on luonnollisesti joukkolainoja, jotka voivat olla kuntien, valtioiden tai yritysten liikkeellelaskemia. Yrityslainoihin liittyy aina luottoriski.

Markkinakorkojen nousu laskee rahastossa olevien korkosijoitusten arvoa. Korkojen noustessa korkorahastojen tuotto putoaa tai menee väliaikaisesti negatiiviseksi. Rahamarkkinarahastossa sijoitusten duraatio on niin lyhyt, ettei markkinakorkojen nousu laske lyhyen koron rahaston arvoa. Korkorahastoa, joiden sijoitusten duraatio eli juoksuaika on alle 12 kuukautta kutsutaan rahamarkkinarahastoksi. Yleensä mitä lyhyempi duraatio, sitä matalampi riski.

Yhdistelmärahastot sijoittavat rahansa sekä osake- että korkomarkkinoille sääntöjensä puitteissa, joten ne ovat riskitasoltaan korkorahastojen ja osakerahastojen välimaastossa.

Korkorahastojen riskit

Vaikka korkorahastot ovat riskiltään matalampia kuin muut rahastotyypit, myös niihin liittyy riskejä.

Luottoriski

Jokaisella korkosijoitustuotteella eli korkopaperilla on liikkeellelaskija ja se on yleisimmin joko yritys, luottolaitos tai valtio. Korkopaperin korkoon vaikuttaa liikkeellelaskijan luottoluokitus. Mitä parempi luottoluokitus, sitä matalampi korko ja mitä huonompi luottoluokitus, sitä korkeampaa korkoa on maksettava korkopaperin ostajalle.

Korkopaperit jaotellaan yleensä kahteen eri luokkaan:

  • Investment Grade = pienempi riski ja pienempi korko
  • High Yield = suurempi riski ja korkeampi korko

Korkoriski

Korkojen nousu laskee korkopapereiden tuottoa eli vaikuttaa negatiivisesti korkorahaston tuottoon. Vaikutus on suurin pitkän koron rahastoilla ja pienin rahamarkkinarahastoilla. Korkojen lasku taas yleensä parantaa korkorahastojen tuottoa.

Valuuttariski

Korkorahastot ovat myös alttiita valuuttakurssien muutoksille. Korkorahasto sijoittaa aina jossain valuutassa ja se voi mahdollisesti olla myös jokin muu kuin paikallinen valuutta. Mikäli paikallinen valuutta vahvistuu, ulkomaisissa valuutoissa olevat korkosijoitukset heikentyvät ja sama toisinpäin.

Miksi korkorahastoihin kannattaa sijoittaa?

Kuten todettua, korkorahastot ovat riskiltään varsin maltillisia ja ne sopivat erilaisiin sijoitus- ja säästämistarkoituksiin.

Korkorahasto voi olla hyvä vaihtoehto, kun..

  • Säästetään lyhyellä (1-5v) tähtäimellä
  • Tavoitellaan pankkitalletusta parempaa tuottoa
  • Halutaan hajauttaa sijoitusvarallisuutta ja pienentää riskiä
  • Ei ole riittävän isoja summia eikä osaamista tehdä itse suoria korkosijoituksia

Korkorahaston valinta

Korkorahaston valintaan vaikuttaa sijoittamisen tavoite. Mahdollisimman turvallista korkosijoitusta tavoittelevalle paras vaihtoehto on rahamarkkinarahasto tai valtionobligaatiorahasto. Yrityslainarahasto taas voi sopia paremmin korkeampaa tuottoa hakevalle.

Nordnetin korkotorilta voit tutustua erilaisiin korkorahastotyyppeihin ja korkorahastovalikoimaan.

Tässä kirjoituksessa kerrotaan Suomen suosituimmista korkorahastoista.

Korkorahastojen kulut ja tuotto-odotus

Myös rahaston kulut ja tuotto-odotus vaikuttaa korkorahaston valintaan. Korkorahastot ovat kuluiltaan yleensä edullisimmasta päästä ja yleensä merkintä- ja lunastuspalkkiot liikkuvat 0,25-0,75%:n tietämissä. Aktiivisesti toimivissa korkorahastoissa kustannukset saattavat olla suuremmatkin.

Korkorahastojen tuotto-odotus on yleensä n. 2-4% vuodessa. Toteutuessaan tuotto siis päihittää korkotalletuksen tuoton selvästi, ainakin nykyisellä korkotasolla. Riskipitoisemmissa korkorahastoissa tuotto saattaa olla korkeampi, mutta se voi olla myös negatiivinen.

Nordnetilla on valikoimissaan myös täysin kuluttomia Superrahastoja.

Kaikki rahastotyypit

 

 

Ehkä myös nämä kiinnostavat:

One thought on “Korkorahastot”

Kommentointi on suljettu.