Sijoittaminen vs Lainan lyhentäminen

Sijoittaminen vai lainan lyhentäminen? 

Sijoittaminen ja lainan lyhentäminen ovat molemmat keinoja lisätä omaa varallisuutta. Lainaa täytyy kuukausittain lyhentää tietty sovittu määrä, mutta pitäisikö sitä kuitenkin lyhentää vieläkin enemmän? Vai olisiko parempi sijoittaa ekstrarahat johonkin muuhun, jotta oma varallisuus olisi hajautettuna useampaan paikkaan?

Tämä on kinkkinen ongelma, sillä sekä sijoittamisessa että lainojen lyhentämisessä nopeaan tahtiin on omat hyvät puolensa. Lainaa lyhentämällä oman velattoman omaisuuden arvo kasvaa, mutta osakesijoittamisella voi päästä käsiksi parempiin tuottoihin.

Tuottolaskurilla voit laskeskella sijoittamisen tuottoja erilaisilla säästösummilla, vuosituotoilla ja ajanjaksoilla.

Lainan lyhentäminen on turvallinen ratkaisu

Asuntolainojen korot ovat tällä hetkellä historiallisen alhaalla. Tämän takia lainojen korkokulut ovat myös hyvin pienet. Asuntolaina on yleisesti ottaen suomalaisten isoin lainakohde, ja lisäksi Suomessa omistusasuminen on hyvin yleistä moniin muihin maihin verrattuna.

Sen vuoksi asuntolaina koskettaakin suurta osaa suomalaisista. Pienemmät lainat kannattaa pyrkiä maksamaan yleensä mahdollisimman nopeasti, jos niiden korkotaso on huomattavasti korkeampi. Kulutusluotot ja luottokortit ovat usein lyhennettävissä kuitenkin todella joustavasti. Hakiessasi lainaa ilman vakuuksia korot ovat usein myös korkeammat kuin asuntolainoissa, mutta nykyään nekin ovat maltillisia, varsinkin jos olet kilpailuttanut lainan oikein.

Asuntolainan kohdalla tilanne on epäselvempi, sillä tällä hetkellä korot ovat lähes nollissa, joten lainan kokonaissumma ei kasva kovinkaan paljoa. Toisin sanoen ylimääräiset lyhennykset eivät välttämättä tuo samanlaista käsin kosketeltavaa hyötyä asunnonomistajalle lyhyellä aikavälillä kuin sijoituksiin satsaaminen. Asuntolainan viitekorko on sidottu Euriborkorkoon, jonka voit aina tarkastaa täältä.

Lainojen lyhentäminen on kuitenkin aina turvallinen ratkaisu, sillä velan väheneminen lisää riippumattomuutta. Lisäksi velkasumman kutistuminen pienentää lainan kokonaiskuluja, sillä korkokulut ovat sitä pienemmät, mitä vähemmän lainaa on.

Kokeile asuntolainalaskuria pankkiasiat.fi -sivustolla.

Mitä vähemmän lainaa, sitä vakaampi talous

Suurin hyöty tietysti on oman omaisuuden karttuminen sekä lainasta eroon pääseminen, sillä näinä epävarmoina aikoina iso pankkilaina saattaa aiheuttaa ahdistusta ja stressiä. Esimerkiksi työttömyys tai oma sairastuminen ei tunnu yhtä haastavalta taloudellisesti, kun velkataakka ei ole.

On myös syytä pitää mielessä, että vaikka asuntolainojen korot ovat pysyneet alhaalla jo pitkään, ei tämä trendi tulee jatkumaan loputtomiin. Kun korot kääntyvät nousuun, voi moni mataliin korkoihin tottunut suomalainen joutua vaikeuksiin kohonneiden korkokulujen takia. Sen vuoksi on hyvä hyödyntää nykyisiä matalia korkoja sekä pyrkiä lyhentämään lainaa niin kauan kuin saamme nauttia historiallisen kevyestä asuntolainojen korkotasosta.

Asuntolainavelkaiset ovat myös saaneet tuntuvia verohelpotuksia, joka on tehnyt asuntolainan ottamisesta helpompaa ja kannattavampaa. Nyt näitä verohelpotuksia ollaan kuitenkin asteittain poistamassa, joka on velallisen kannalta erittäin harmillista. Lainaa onkin hyvä lyhentää niin kauna kuin joitakin verohelpotuksia on vielä saatavissa.

Asunnon arvonnousua ei voi pitää itsestäänselvyytenä

Asuntovelallinen saattaa helposti ajatella, että maksamalla asuntolainaa pois, hankkii itsellensä samalla pesämunan. Tämä onkin totta, velaton asunto on hyvin iso etu, jonka eteen kannattaa ponnistella. On kuitenkin hyvä varautua siihen, että asunnon arvo ei silti välttämättä ajan kuluessa nousekaan. Joskus asuntoa myydessä voi myös joutua ottamaan takkiin taloudellisesti.

Asuntomarkkinoilla on pitkään jatkunut nousukausi, mikä on tehnyt asunnonomistajien tilanteesta varsin houkuttelevan. Nyt kuitenkin on huomattavissa trendi, että sillä aikaa, kun tietyillä asuinalueilla hinnat jatkavat nousuaan, ovat toisilla alueilla hinnat kääntyneet laskuun.

Asuntomarkkinat ovat siis eriarvoistuneet. Tämän vuoksi on järkevää sijoittaa myös muuhun varallisuuteen kuin pelkkään asuntoon, vaikka sijoitusasunto onkin yksi parhaista sijoituskohteista.

Lue asuntosijoittamisesta lainarahalla.

Sijoittamisen edut

Osakesijoittaminen vaatii aina ihmiseltä jonkin verran riskinsietokykyä, joten kannattaa kysyä itseltään, onko valmis siihen, että sijoitusten kautta voi menettää rahaa. Sijoituksilla voi kuitenkin tienata mukavasti. Osinkotuotot voivat nimittäin helposti olla enemmän kuin mitä asuntolainan korot.

Osakkeilla voi päästä myös tienaamaan osakkeiden arvon nousun myötä. Osakesalkkua kannattaa myös alkaa kartuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä mitä aikaisemmin aloittaa, sitä nopeammin pääsee vaurastumaan.

Osakkeet voivat tuoda tuottoa jopa 7–8 prosenttia vuodessa, joten jopa melko pienille sijoitussummille voi ajan kuluessa saada hyvän tuoton. Osakkeet ovatkin parhaimmillaan erittäin tuottoisa sijoituskohde. Lue lisää osakesijoittamisesta.

Miten sijoittaa mahdollisimman turvallisesti?

Sijoittaminen osakkeisiin on usein pitkäjänteistä puuhaa, joka ollakseen aidosti tuottoisaa vaatii myös hieman perehtymistä asiaan. Sijoitusmaailmaan pitää perehtyä kunnolla, jotta sijoittaminen olisi mahdollisimman tuottavaa. Mitä enemmän sinulla on tietoa sijoittamisesta, sitä enemmän ansaitset.

Osakkeiden hankinta kannattaa hajauttaa ajallisesti, mutta myös sijoituskohteiden suhteen. Eli osta osakkeita eri aikoina, äläkä osta vain yksiä ja samoja osakkeita. Tämä varotoimenpide pitää riskit kurissa.

Pörssikurssit elävät aina, joten on vain luonnollista, että omien sijoitusten arvo nousee ja laskee ajan kuluessa. Kurssit ovat kuitenkin pitkällä tähtäimellä yleensä noususuuntaiset. Ei kannatakaan mennä paniikkiin, vaikka omat osakkeet kääntyisivät laskuun, koska tällöin ei yleensä kannata myydä osakkeita tappiolla pois, vaan odotella kärsivällisesti suhdanteiden parantumista.

Lainarahalla ei kuitenkaan jo valmiiksi velkaisen pidä sijoittaa, sillä tällöin on vaarana ylivelkaantuminen. Jos kuitenkin lainan lyhentämisen jälkeen käteen jää ylimääräistä voi sen käyttää sijoittamiseen – mikäli kantti kestää.

Sijoita ja lyhennä lainaa samanaikaisesti

Yksi hyvä ratkaisu on laittaa ekstrarahasta osa lainan lyhentämiseen ja osa sijoittamiseen. Tällöin sijoittamisen riskit eivät nouse liian korkeiksi, mutta toisaalta on myös mahdollista päästä rikastumaan osakesalkkua laajentamalla.

Jos asuntolainojen korkotaso alkaa nousta huomattavasti, tällöin kannattaa toki laittaa suosiolla kaikki ylimääräinen raha lainan lyhentämiseen. Tämän hetken korkotasolla siihen ei kuitenkaan ole mitään syytä.

Osakesijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden hajauttaa oman varallisuuden jakautumista, mikä on usein ihanteellista.  Tällöin oman varallisuuden kasvu ei ole yhden kortin varassa.

Toisaalta asuntolainan väheneminen parantaa yksilön itsenäisyyttä sekä toimii oman varallisuuden perustana. Kun asunto on maksettu, on asunnonomistajalla myös mahdollisuus ottaa lisälainaa asuntoa vastaan. Vaikka siis asuntoon käytetty raha on sidottu kiinteään omaisuuteen, antaa se mahdollisuuksia tehdä muita sijoituksia tulevaisuudessa.

Tutustu myös: