Sijoitusrahasto-opas

Sijoitusrahastot ovat voimakkaasti yleistynyt ja nykyään suosituin säästämis- ja sijoitusmuoto. Tällä sijoitusrahasto-opas -sivulla on tietoa rahastosijoittamisesta sekä erilaisista sijoitusrahastotyypeistä.

Sijoitusrahastot ja tietoa rahastosijoittamisesta

Sijoitusrahastot ovat viime vuosina yleistyneet huomattavasti suomalaisten sijoituskohteina. Sijoitusrahastojen suosio perustuu helppouteen sekä siihen, että alkuun pääsee pienilläkin summilla, jopa 20 eurolla kuukaudessa. Rahastot sopivat hyvin myös kiireisille ihmisille, koska rahastot tuovat mukanaan helpon tavan sijoittaa arvopapereihin myös sellaisille ihmisille, jotka eivät itse ehdi tai halua seurata arvopaperimarkkinoiden tapahtumia päivittäin.

Sijoitusrahastot tuovat hajautushyötyjä

Sijoitusrahastot ovat paras väline sijoitusten hajauttamiseen. Hajauttamisen suurin hyöty on pienentää riskiä samalla tuottotasolla ja se onnistuu siten, että kaikki munat eivät ole samassa korissa vaan sijoitukset on hajautettu. Esimerkiksi hyvin hajautetun osakesalkun rakentaminen vaatii paljon aikaa, rahaa ja seuraamista, mutta rahastoissa rahaston varat on hajautettu valmiiksi satoihin eri yhtiöihin eri toimialoille ja alueille.

Sijoitusrahastojen avulla voi myös helposti hajauttaa sijoituksia ulkomaille sekä kohteisiin, joista on joko vaikea saada tietoa tai muuten hankala sijoittaa suoraan.

Sijoitusrahastovaihtoehtoja on monia

Sijoitusrahastoja on olemassa kymmeniä tuhansia, vaihtoehtoja siis on valtava määrä. Lähes kaikki rahastot ovat erikoistuneet jollain tavalla joko maantieteellisesti ja/tai sijoituskohteiden perusteella. Sijoitusrahastot voidaan jakaa riskitason mukaan karkeasti kolmeen eri ryhmään:

Totuus ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen kuin yllä on kuvattu. Esimerkiksi korkorahastokin voi olla tuotto-odotukseltaan ja riskiltään korkea. Yksi tärkeä huomioitava asia on sijoitusrahaston kulut. Palkkiorakenteen mukaan rahastot voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään:

  • Korkeat palkkiot: osakerahastot, vipurahastot, hedgerahastot, yhdistelmärahastot, asuntorahastot
  • Matalat palkkiot: etf-rahastot, indeksirahastot, korkorahastot

Rahastojen palkkiot voivat vaihdella paljon rahaston aktiivisuuden mukaan. Nordnetin valikoimista löytyy lisäksi täysin kuluttomia superrahastoja.

Rahastosijoittajan kannattaa tutustua eri vaihtoehtoihin huolellisesti, koska tarjolla on hyvin erilaisia rahastoja, joiden tuotto-odotukset ja riskit poikkeavat toisistaan. Rahastoihin kerätyillä säästöillä on monelle suuri taloudellinen merkitys, joten sopivien rahastojen valinnassa on otettava huomioon useita eri tekijöitä. Tämän sivun toivomme auttavan lukijoita tekemään harkittuja sijoituspäätöksiä.

Sivustolla esittelemme eri rahastotyypit ja kuvaamme niiden riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi tuomme esiin seikkoja, joihin rahastosäästäjän on syytä kiinnittää huomiota rahaston valinnassa.

Lue seuraavaksi mihin rahastosijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota

Tutustu myös