nordea rahastot

Nordea Rahastot

Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen hallinnosta vastaa Nordea Funds Oy. Rahastoyhtiö toimii valtioneuvostolta saadun toimiluvan nojalla. Rahastoyhtiön toimiala on sijoitusrahastotoiminta ja siihen olennaisesti liittyvä toiminta. Rahastoyhtiö sijoittaa yleisöltä hankittuja varoja rahasto-osuudenomistajien puolesta Finanssivalvonnan vahvistamien rahastojen sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiö toimii omissa nimissään rahaston puolesta ja käyttää sijoitusrahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Nordea rahastot pähkinänkuoressa

Nordea ottaa huomioon yhteiskunnalliset sekä hyvään hallintotapaan ja ympäristöön liittyvät näkökohdat useissa tuotteissaan ja palveluissaan, ja näin myös rahastoissa. Nordean sijoitusrahastot ovat soveltaneet vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Responsible Investment, RI) kaikissa Pohjoismaissa marraskuusta 2007 lähtien.

Nordean rahastovalikoima

Nordean rahastovalikoimasta löytyy satoja vaihtoehtoja useilta eri varainhoitajilta. Ulkopuolisten varainhoitajien rahastot täydentävät Nordean omaa rahastovalikoimaa ja ne antavat sijoittajalle enemmän hajautusvaihtoehtoja. Nordea on valinnut yhteistyökumppaneiksi tunnettuja maailmanlaajuisia rahastoyhtiöitä.

Nordean säästäjän rahastot sopivat hyvin rahastosijoittamista aloitteville henkilöille pitkäaikaissäästämiseen. Säästäjän rahastoja ovat Säästö Korko, Säästö 10, Säästö 25, Säästö 50 sekä Säästö 75. Ensimmäiseksi mainittu on riskiltään matalin ja se sijoittaa pelkästään korkosijoituksiin, kun taas Säästö 75 on riskiltään ja tuotto-odotukseltaan korkein sillä se sijoittaa keskimäärin n. 75% sijoituksistaan osakemarkkinoille.

Nordealta löytyy lisäksi kymmeniä korko-, yhdistelmä- ja osakerahastoja.

Nordean Rahastot Nyt -palvelu

Nordean Rahastot Nyt -palvelu auttaa sijoitusrahastojen vertailussa ja valinnassa. Palvelu sisältää rahastojen riskiprofiilien ja ominaisuuksien kuvaukset ja sijoituspolitiikat sekä lisäksi rahasto-osuuksien arvot, tunnusluvut sekä historiallista kehitystä kuvaavat käyrät.

Nordean digitaalinen sijoitusneuvoja Nora

Vuoden 2018 aikana Nordea lanseerasi digitaalisen sijoitusneuvoja Noran. Nora kertoo muutaman kysymyksen perusteella käyttäjälle sopivan säästösumman, riskinsietokyvyn ja tuottotavoitteen sekä antaa sijoitussuosituksen soveltuvaan yhdistelmärahastoon.

Digitaalinen sijoitusneuvonta toimii 24/7 ja sen kautta rahastosäästämisen voi aloittaa minimissään kymmenellä eurolla.

Nordea rahastojen plussat ja miinukset?

Plussat

  • Rahastomerkinnät ja lunastukset ilman palkkioita verkkopankissa tai Nordea Investorissa tehdyistä toimeksiannoista
  • Tarjolla on laaja valikoima Nordean omia sekä kumppaneiden rahastoja
  • Lähes kaikissa rahastoissa sovelletaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Miinukset

  • Vähäinen ja kallis kattaus perinteisiä indeksirahastoja
  • Suppea valikoima rahastoja kiinteistö- ja vaihtoehtoissijoituksiin

Viime vuoden parhaat Nordea rahastot:

  • US Corporate Bond BP
  • Nordea Kehitt. Korkom. K/100
  • Nordea Kehitt. Korkom. T/100
  • Nordea Medica K/100
  • Nordea Medica T/100

 

Tutustu seuraavaksi erilaisiin rahastotyyppeihin tai opiskele rahastosijoittamista laajemmin sijoitusrahasto-oppaasta.