Rahastojen verotus

Rahasto-osuuden omistajalle jaettu tuotto ja lunastuksen yhteydessä mahdollisesti saatava myyntivoitto eli luovutusvoitto ovat pääomatuloja, joista peritään 30 prosentin vero. Suurista pääomatuloista maksetaan 30 000 euroa ylittävästä osuudesta veroa 34 prosenttia.

Video rahastojen verotuksesta

 

Rahastoyhtiö pidättää veron tuotosta sen maksun yhteydessä, joten rahasto-osuuksia eikä niistä saatuja tuotto-osuuksia tarvitse itse ilmoittaa verottajalle. Rahastoyhtiö antaa nämä tiedot  suoraan verottajalle, jolloin ne näkyvät jo valmiina veroehdotuksessa. Sama koskee rahasto-osuuksien lunastuksesta syntyneitä luovutusvoittoja ja –tappioita.

Rahasto-osuuksien lunastaminen ja luovutusvoiton laskeminen

Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä lunastushinnasta merkintähinta ja hankinnasta aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa. Tällöin lunastushinnasta saa vähentää vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien hankintamenona 40 prosenttia ja lyhyemmän aikaa omistettujen 20 prosenttia lunastushinnasta. Veroehdotuksessa myyntivoitot lasketaan automaattisesti verovelvolliselle edullisemmalla tavalla.

Mikäli saman rahaston samanlajisia osuuksista lunastetaan vain osa, katsotaan hankintahintaa määritettäessä ensiksi hankitut rahasto-osuudet myydyiksi ensimmäisenä. Usein voi kuitenkin olla edullista poiketa tästä käytännöstä. Veroilmoituksen yhteydessä annetulla selvityksellä myynnit voidaan kohdistaa joko rahasto-osuuksien numeroilla tai merkintänumerolla osoitettuihin rahasto-osuuksiin. Lunastuksen yhteydessä tästä tulee ilmoittaa rahastoyhtiölle, jotta se voi lunastaa juuri halutut rahasto-osuudet. Korjaamalla itse veroehdotusta voi salkkuraportin avulla osoittaa lunastettujen rahasto-osuuksien hankintamenon eli poikkeamisen edellä mainitusta laskentaperiaatteesta.

Rahasto-osuuksien lunastuksessa syntyneen tappion saa vähentää verovuoden ja kolmen seuraavan vuoden aikana syntyvistä luovutusvoitoista.

Rahastojen myynti verovapaasti

Rahastojen verovapaus koskee tilanteita, joissa rahasto-osuuksia myydään kalenterivuoden aikana alle 1000 eurolla. Rahasto-osuuksien verovapaa myynti edellyttää kuitenkin sitä, että saman kalenterivuoden aikana myytyjen muiden omaisuuserien myynti ei ylitä yhdessä rahasto-osuuksien kanssa 1000 euroa. Esimerkiksi jos myy rahasto-osuuksia 500 eurolla ja suoria osakkeita 700 eurolla, ei rahasto-osuuksien myyntivoitto ole verovapaata.

Saman sijoitusrahaston tuotto-osuuksien vaihto kasvuosuuksiksi ja päinvastoin on verovapaata. Myyntivoitosta menee kuitenkin veroa, kun vaihtaa saman rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen, esimerkiksi osakerahastosta korkorahastoon.

Lahjavero

Rahasto-osuuksia lahjoitettaessa kannattaa jo lahjaa annettaessa varustautua siihen, että rahasto-osuuksien lunastus aikanaan sujuu mahdollisimman edullisesti ja yksinkertaisesti. Kun antaa aina lahjaveroilmoituksen, on myöhemmin helppo osoittaa rahasto-osuuksien arvo lahjoitushetkellä. Ilmoitus siis kannattaa tehdä, vaikka lahjasta ei menisi lahjaveroa.

Saman lahjanantajan lahjansaajalle antamasta lahjasta ei mene lahjaveroa, jos lahjojen arvo on alle 4 000 euroa kolmen vuoden aikana. Esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat lahjoittaa lapselleen kolmen vuoden aikana alle 4 000 euroa ilman lahjaveroseuraamuksia.

Monissa perheissä lapsilisillä hankitaan säännöllisesti sijoitusrahasto-osuuksia. Kumpikin vanhempi voi näin lahjoittaa verotta osuuksia enintään 111 euron arvosta kuukaudessa yhdelle lapselle.

Yleishyödyllisille yhteisöille pääoma, tuotto-osuus ja myyntivoitto ovat verovapaita.

Siirry lukemaan rahastosijoittamisen eduista ja riskeistä Rahastosijoittaminen pähkinänkuoressa -sivulta tai opiskele myös osinkojen verotusta.

Tutustu suomalaisiin rahastoihin:

Katso myös