vertaislaina

Vertaislainat

Vertaislaina on viimeaikoina markkinoille tullut uusi sijoitusmuoto. Vertaislainalla tarkoitetaan lainaa, jossa yksityinen henkilö tai yritys ottaa toiselta kansalaiselta (sijoittajalta) yleensä vielä internetin välityksellä lainaa. Lainoja saa vertaislainoihin erikoistuneista palveluista. Tällaiset palvelut ovat suojattu korkealla tietoturvalla ja on siis luotettava keino sijoittaa rahaa.

Vertaislainassa kaksi osapuolta – sijoittaja ja lainaaja

Vertaislainassa on aina yksi lainaaja, mutta lainanantajia voi olla monia. Jokainen osapuoli pystyy itse vaikuttamaan ehtoihin (korko, summa). Jos ehdot eivät sovi molemmille osapuolille jää laina saamatta. Myöskin lainanhakijoiden takaisinmaksukyky luokitellaan luottotietoyhtiöiden toimesta, jo ennen hakemuksen laittamista internettiin.

Lainanottaja maksaa takaisin kuukausittain, ellei muuten ole sovittu. Ongelmatapauksissa laina menee perintään tai ratkaistaan tarvittaessa oikeustoimin.

Vertaislainoissa voi olla suuremmat korot kuin pankilta saaduissa lainoissa. Toisaalta niitä saa myös helpommin. Vakuuksia (esimerkiksi. omistusasunto) ei tarvita.

Vertaislainoihin sijoittaminen

Vertaislainat ovat nostaneet suosiotaan ja vuosia. Vertaislainoihin liittyy kuitenkin varovaisuutta ja ennakkoluuloja.

Vertaislainauksessa lainanhakijat (yksityishenkilöt ja yritykset) hakevat vertaislainapalvelun kautta rahoitusta sijoittajilta, jotka ovat kiinnostuneita sijoittamaan vertaislainoihin. Sijoittajina voi olla sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä.

Vertaislainaus voidaan mieltää uudenlaiseksi joukkorahoituksen muodoksi. Normaaliin joukkorahoitukseen verrattuna vertaislainauksen etuna on mahdollisuus sijoittaa matalillakin rahasummilla. Tällä tavoin isomman sijoitettavan summan voi hajauttaa useisiin eri kohteisiin, jolloin sijoituksen riski pienenee.

Millaista tuottoa vertaislainoista voi saada?

Vertaislainasijoittaminen on keskimäärin ollut varsin tuottoisaa, joskin riskejäkin on mukana.

Lainaaja.fi ilmoittaa keskituotoksi 9,23% kaikkien kulujen ja luottotappioiden jälkeen (4/2018-4/2019).

Fellow Financen mukaan sijoittajien mediaanituotto on ollut hieman yli 9 prosenttia ja 80% tuotoista on sijoittunut välille 7-13%.

Salkunrakentaja.fi -sivuston vertaislainasalkku on aloittamisen jälkeen tuottanut yli 24%, joten merkittäväkin sijoitustuotto on hyvin hajautetulla ja suunnitellulla vertaislainasalkulla mahdollista.

Vertaislainat ja verotus

Vertaislainojen verotus ovat aiheuttaneet kysymyksiä samaan aikaan sijoittajille sekä verottajalle. Vuonna 2016 kuitenkin keskusverolautakunnalta tuli ennakkoratkaisu asiaan, mutta verottaja valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vuonna 2018 tulleen lopullisen päätöksen myötä vertaislainojen korkotuottoa verotetaan pääomatulona. Veroprosentti on vuonna 2019 siis 30% ja 30 000 euron ylittävältä osuudelta 34%. Myös vertaislainojen myyntivoittoja verotetaan pääomatulona.

Vertaislainojen luotto- ja luovutustappiot ovat verovähennyskelpoisia. KVL:n mukaan vertaislainat ovat arvopapereita, joten vertaislainojen tappiot ovat vähennyskelpoisia, sekä luottotappiot että luovutustappiot.

Vertaislainojen verotus poikkeaa siis muiden korkotulojen, kuten pankkitalletusten ja velkakirjojen korkotulosta, joista maksetaan 30%:n lähdevero, mutta niissä ei ole tappioiden verovähennysoikeutta.

Verokohtelu poikkeaa siis esim. pankkitalletuksista ja valtion velkakirjojen korkotulosta, joita verotetaan lähdeveron alaisena tulona 30 % verokannalla ilman tappioiden vähennysoikeutta.

Vertaislainasijoittamisen riskit

Vertaislainasijoittamiseen liittyy riskejä, kuten muissakin sijoitusmuodoissa, kuten vaikkapa osakesijoittamisessa.  Vertaislainojen suurimmat riskit sijoittajan silmin on tietenkin luottotappioriski eli se, ettei lainanottaja maksa lainaa takaisin. Paras keino pienentää tätä riskiä on hajauttaa sijoitus mahdollisimman hyvin.

Jotkut välityspalvelut tarjoavat sijoittajien käyttöön automaattisen sijoituspalvelun, jonka avulla sijoitettu pääoma hajautetaan jopa tuhansiin eri lainoihin. Lisäksi jokaisen lainaajan luottotiedot tarkistetaan ja maksukyky tarkistetaan, jonka perusteella lainaaja luottoluokitetaan.

Hyvin hajauttavalle sijoittajalle vertaislainat voivat tarjota korkeaa tuottoa, joihin tavanomaisilla korko- tai osakesijoituksilla ei ole helppo yltää.

Kenelle vertaislainasijoittaminen sopii?

Vertaislainasijoittamisen merkittävimmät edut ovat korkeat tuottomahdollisuudet sekä hajautushyödyt. Lisäksi vertaislainoihin voi sijoittaa pienilläkin summilla eikä hyvä hajauttaminenkaan vaadi samanlaisia pääomia kuin vaikkapa osake- tai asuntosijoittaminen.

Vertaislainat ovat houkutelleet sijoittajiksi erityisesti yksityisiä piensijoittajia, jotka haluavat kokeilla sijoittamista muutamien tuhansien eurojen summilla tai heille, jotka haluavat hajautusta esimerkiksi osake- ja korkosijoitusten rinnalle. Esimerkiksi Fellow Financella pienin mahdollinen sijoitus per laina on 25 euroa. Hyvänä nyrkkisääntönä pidetään vertaislainasijoituksen hajauttamisesta vähintään 100 eri lainaan, jolloin jo 2500 euron summalla pääsee vertaislainasijoittamisessa hyvin matkaan.

Vertaislainapalveluista löytyy myös automatisoituja sijoituspalveluita, joten sijoittaminen ei välttämättä vaadi aktiivisuutta ja ajan käyttöä.

Vertaislainasijoittamisessa on myös eettinen puoli. Suomalaiset velkaantuvat vauhdilla, joten kaikille vertaislainasijoitukset eivät välttämättä sovi, koska kyseessä on samaan aikaan toiselle velka. Toki vertaislainat monissa tapauksissa ovat velalliselle avuksikin ja helpottavat lainaajan tilannetta.

Tarkista nämä asiat ennen kuin aloitat vertaislainasijoittamisen:

  • Vertaile ja selvitä vertaislainapalvelua tarjoavan yrityksen taustat
  • Tutustu palvelun kaikkiin mahdollisiin kuluihin, sekä kertaluonteisiin että jatkuviin
  • Selvitä kuinka nopeasti voit myydä sijoituksesi tarvittaessa ja millaisin kustannuksin
  • Ota selvää kuinka lainanhakijoiden luottokelpoisuus arvioidaan
  • Varmista, kuinka toimitaan silloin jos lainanottaja ei maksa lainaansa, kuka perii lainaa ja kuka maksaa perintäkulut
  • Lue kaikki sopimusehdot huolellisesti

Fellow Finance on turvallinen ja suosituin vertaislainasijoittamisen palvelu Suomessa. Palvelu on sijoittajalle ilmainen, sillä se ei peri sijoittajalta avaus-, kuukausi- tai merkintämaksuja.

Tutustu myös