Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahasto on sijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan sekä osakkeisiin että korkomarkkinoille, kuten esimerkiksi joukkovelkakirjalainoihin. Yhdistelmärahasto on hyvä valinta sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksensa eri omaisuusluokkiin ja tavoittelee talletusta tai korkorahastoa kovempaa tuottoa. Yhdistelmärahastot tarjoavat siis helpon ratkaisun varojen hajauttamiseen maantieteellisesti sekä omaisuusluokittain.

Yhdistelmärahastot voivat painottaa sijoituksiaan eri omaisuusluokkiin (osakkeet ja korot) vallitsevan markkinatilanteen mukaan yhdistelmärahaston sääntöjen puitteissa. Osakkeiden vaihteluväli voi olla esimerkiksi 25-75% rahaston varoista, mikä tarjoaa taitavalle salkunhoitajalle tuottomahdollisuuksia jos sijoitukset osaa ajoittaa oikein.

Yhdistelmärahastojen huono puoli on niiden verrattain korkeat juoksevat kulut. Keskimäärin yhdistelmärahastojen juoksevat kulut ovat 1,25-1,75% tasolla, mutta kalleimmillaan jopa 2% ja edullisimmillaan noin 0,5%. Yhdistelmärahaston valinnassa kannattaa historiallisen tuoton lisäksi tarkkailla rahaston perimiä kuluja.

Yhdistelmärahaston piirteet

Yhdistelmärahaston riski on korkorahastoja korkeampi, mutta osakerahastoa alempi. Yleensä mitä suurempi osakepaino yhdistelmärahastossa on, sitä suurempi on rahaston riski, mutta samalla myös tuotto-odotus nousee. Korkosijoitukset tasapainottavat yhdistelmärahastojen kokonaisriskiä.

Yhdistelmärahastoon sijoittavan on kuitenkin oltava tarkkana kulujen suhteen, sillä yleensä erikseen hankittu korko- ja osakerahasto muodostuvat valmista yhdistelmärahastoa edullisemmaksi.

Yhdistelmärahasto sopii hyvin keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoituksiksi.

  • Sijoittaa osakemarkkinoille sekä korkosijoituksiin
  • Pienempi riski sekä tuotto-odotus kuin osakerahastoissa
  • Suurempi riski ja tuotto-odotus kuin korkorahastoissa
  • Kalliit juoksevat kustannukset

Kaikki rahastotyypit

 

Katso myös