OP Rahastot

Sijoitusrahastoja hallinnoi valtioneuvostolta toimiluvan saanut rahastoyhtiö. Rahastoyhtiö toimii omissa nimissään rahastojen puolesta ja käyttää sijoitusrahastoissa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

OP Rahastot pähkinänkuoressa

OP-Rahastoyhtiö Oy on perustettu 14.10.1987 ja sen kotipaikka on Helsinki. OP-Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja on Samuli Sipilä. Osakepääoma rahastoyhtiöllä on 2.242.449,62 €. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot ovat Suomessa rekisteröityjä, suomalaisen sijoitusrahastolain mukaisia sijoitusrahastoja. Rahastoyhtiön ja sijoitusrahastojen tilikausi on kalenterivuosi.

Sijoitusrahaston varojen säilyttämisestä sekä rahastoyhtiön toiminnan valvomisesta vastaa valtioneuvostolta toimiluvan saanut säilytysyhteisö Pohjola Pankki Oyj (kotipaikka Helsinki), joka toimii liikepankkina ja harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan talletuspankille sallittua toimintaa.

Osuuspankin rahastot

Op:n rahastovalikoima on kattava ja osuuspankilla on hallinnoitavaan yli viisikymmentä omaa rahastoa.

 • Korkorahastot
  Salkunhoitaja sijoittaa varat arvopapereihin, joille maksetaan korkoja. Rahaston salkussa on esimerkiksi valtion obligaatioita ja yritysten lainoja.
 • Osakerahastot
  Rahastot sijoittavat nimensä mukaisesti osakkeisiin. Rahaston säännöt määrittelevät, sijoittaako se kotimaisiin osakkeisiin vai maailmanlaajuisesti. On myös rahastoja, jotka sijoittavat vain tiettyyn maahan tai maanosaan, kuten Intiaan, Japaniin, Latinalaiseen Amerikkaan tai vaikkapa kehittyvään Eurooppaan.
 • Yhdistelmärahastot
  Yhdistelmärahaston salkunhoitaja jakaa rahaston sijoitukset korko- ja osakemarkkinoille. Rahaston säännöissä on määritelty, kuinka paljon rahasto voi sijoittaa osakkeisiin.

Yllä mainittujen lisäksi op:n rahastovalikoimaan kuuluu metsärahastot, kiinteistö- ja asuntorahastot sekä kehittyvien maiden rahastot. OP:n säästäjän rahastot sopivat hyvin aloittelijoille:

OP-Varovainen on säästäjän rahastoista riskitasoltaan matalin. Sen sijoitukset koostuvat pääosin korkosijoituksista. OP-Varovainen sopii lyhyen aikavälin säästämiseen.

OP-Maltillinen sopii säästäjälle, joka hakee rahoilleen hieman parempaa tuottoa. Kyseessä on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa niin korko- kuin osakemarkkinoillekin. OP-Maltillinen sopii keskipitkän aikavälin säästämiseen.

OP-Rohkea on nimensä mukaisesti korkeampaa tuottoa hieman kovemmalla riskitasolla tavoittelava rahasto, jonka sijoitukset koostuvat pääasiassa osakkeista. Rahasto sopii hyvin pitkän aikavälin säästämiseen.

OP rahastojen kulut

Osuuspankin rahastot ovat kuluvertailussa kalliita sillä Op rahastojen juoksevat kulut ovat kalleimmasta päästä. Korkeat kulut johtuvat aktiivisesta salkunhoidosta, jolla rahasto tavoittelee vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Vähemmän aktiivista hallinnointia vaativat OP Indeksirahastot ovat kuitenkin verrattain edullisia kustannuksiltaan.

Perinteisten suomalaisten pankkien kuluvertailussa pisimmän korren vetivät Nordean rahastot.

OP:n rahastot ovat kuitenkin omistaja-asiakkaille edullisempia sillä omistaja-asiakkaat eivät maksa tavallisia merkintä- ja lunastuspalkkioita. Lisäksi he saavat 0,25% OP-bonusta.

OP rahastojen plussat ja miinukset

Plussat

 • Laaja rahastovalikoima eri omaisuusluokkiin
 • Indeksirahastot ovat laadukkaita ja edullisia
 • Omistaja-asiakkaat eivät maksa merkintä- tai lunastuspalkkioita

Miinukset

 • Aktiiviset OP rahastot kuluiltaan kalliita
 • Aktiiviset rahastot eivät ole suoriutuneet kovin hyvin vertailuindeksiin nähden

Poimintoja Osuuspankin rahastoista

 • OP Suomi Suomalainen osakerahasto, jonka varat sijoitetaan 30-50 suomalaiseen yritykseen tuottopotentiaalin perusteella. OP Suomi arvostaa houkuttelevia osingonmaksajia.
 • OP Vuokratuotto Yksi Suomen vanhimpia asuntorahastoja. Omistaa asuntoja ja toimitiloja Suomessa. Hakee asuntomarkkinoita parempaa tuottoa toimitilojen ja rakennuttamisen kautta.
 • OP Eurooppa Indeksi Eurooppaan sijoittajava ndeksirahasto hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä hakevalle sijoittajalle. Kustannustehokas tapa sijoittaa hajautetusti eurooppaan. Suurimmat kohdemarkkinat Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Sveitsi.

 

Syvenny rahastosijoittamiseen ja lue Rahastosijoittaminen pähkinänkuoressa tai tutustu muihin sijoitusmuotoihin, kuten asuntosijoittamiseen tai hyödykesijoittamiseen.