osakerahasto

Osakerahastot

Osakerahastoon sijoitetut varat sijoitetaan pääosin osakkeisiin. Rahaston luonteesta riippuen kohdemaana voi olla esimerkiksi suomalaiset osakkeet, jolloin rahaston hoitaja tekee kauppaa vain kotimaisilla osakkeilla. Tietylle maantieteelliselle alueelle sijoituksensa kohdistavat sijoitusrahastot jaotellaan tavallisesti kotimaahaan, euroalueelle, Eurooppaan, maailmanlaajuisesti sekä kehittyville markkinoille sijoittaviin, esimerkiksi Balttiaan, sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Osakerahastot voidaan jaotella maantieteellisen sijainnin lisäksi myös yhtiöiden toimialan tai yhtiön koon perusteella.

Osakesijoittaminen rahastojen kautta

Osakesijoittamisen aloittamisen kynnys on huomattavasti matalampi osakerahastojen kautta. Alkuun pääsee pienemmillä pääomilla ja matalammalla riskillä.

Osakerahastojen riskit

Osakerahastot, kuten osakkeetkin ovat alttiimpia kurssiheilahteluille, jolloin tällaiseen rahastoon sijoittavalla täytyy olla riskinsietokykyä enemmän, kuin esimerkiksi korkorahastoihin sijoittavalla. Osakerahastot jaotellaan myös yleensä korkeamman sekä matalamman riskin rahastoihin, jolloin riskit ja tuotto kävelevät tietysti käsi kädessä.

Yleisimpiä tapoja jaotella osakerahastoja on jakaa ne toimialoittain, maantieteellisin perustein tai osinko/kasvurahastoihin.

Osakerahastot vai suora osakesijoittaminen?

Osakerahastojen etuja suhteessa suoraan osakesijoittamiseen ovat:

  • Alkuun pääsee pienemmillä pääomilla
  • Osakerahastot ovat hyvin hajautettuja, joten riski on matalampi
  • Osakesijoittaminen rahastojen kautta on helpompaa
  • Rahaston kautta on helpompi lähteä vieraille markkinoille

Miinuspuolina rahastojen kautta sijoittamisessa ovat rahaston perimät kulut, jotka vaikuttavat sijoituksen tuottoon pitkällä aikavälillä. Lisäksi myös se, että rahaston sijoitusten hallinta ei ole sinulla itselläsi vaan päätöksistä vasta salkunhoitaja.

Osakerahaston valinta

Osakerahaston valinta perustuu sijoitussuunnitelmaasi eli ensin on täytynyt miettiä minne haluat sijoittaa ja viimeiseksi tulee valita oikea rahasto.

Lähes kaikki osakerahastot sijoittavat lähes kaikki varansa osakkeisiin, joten ensimmäinen jaottelu tulee tehdä maantieteellisen sijainnin mukaan. Ehkä sijoitat itse kotimaan markkinoille suoraan, mutta haluat lähteä vaikkapa kehittyville markkinoille tai pohjois-amerikkaan. Tällöin oikea osakerahasto löytyy näille alueille sijoittavien rahastojen joukosta.

Muut rahaston valintaat vaikuttavat tekijät ovat:

  • Osakerahaston perimät kulut
  • Osakerahaston historiallinen tuotto
  • Tähtiluokitus
  • Minimisijoitus

Morningstar on taho, joka antaa kaikille maailman rahastoille tähtiluokituksen sen menestyksen ja suorituskyvyn mukaan.

Suomalaisia osakerahastoja:

Osakerahastojen kulut

Osakerahaston tuotto on tärkein juttu, mutta myös kuluilla on suuri vaikutus pitkän aikavälin tuottoon. Selvityksen mukaan suomalainen maailmalle sijoittava osakerahasto perii keskimäärin 1,55% vuotuista juoksevaa kulua. Kalleimmillaan osakerahaston vuotuiset juoksevat kulut saattavat olla yli kolme prosenttia.

Varteenotettava vaihtoehto on lähteä osakemarkkinoilla edullisen indeksirahastojen kautta. Nordnetilla on valikoimissaan myös täysin kuluttomia superrahastoja.

Kaikki rahastotyypit

 

Katso myös