Warrantti, johdannainen

Warrantti eli johdannainen on arvopaperi, joka on kohdistettu johonkin tiettyyn kohde-etuuteen, kuten esimerkiksi osakkeeseen, raaka-aineeseen tai valuuttaan. Warrantin asettaa esimerkiksi pankki tai pankkiiriliike. Warranteilla käydään kauppaa, kuten osakkeilla – eli pörssissä.

Miten warrantti toimii?

Warrantti on pankkiiriliikkeen asettama optio, jolla saa oikeuden myydä (myyntiwarrantti) tai ostaa (ostowarrantti) kohde-etuus ennalta määräteltyyn hintaan ennalta määräteltynä aikana. Warrantin päättymispäivänä warrantin asettaja maksaa warrantin nettoarvon rahana, eikä konkreettisia kohde-etuuden ostoja tai myyntejä suoriteta. Warrantteja voi ostaa ja myydä niiden voimassaoloaikana tai odottaa niiden erääntymistä.

Miten warrantteja käytetään?

Johdannaisia (termiinit, optiot, futuurit, swapit, warrantit) käytetään yleensä sijoitusten suojaamiseen. Warrantteja voi käyttää sijoitusten suojaamiseen sekä myös erillisenä sijoitustuotteena, koska niillä voi ottaa voimakasta markkinanäkemystä.

Warrantit ovat riskiltään selvästi korkeariskisempiä kuin vaikkapa osakkeet, koska warrantteihin voi menettää koko sijoitussumman sillä ne erääntyvät usein arvottomina. Kääntöpuolena taas on isompi tuottomahdollisuus kuin osakkeissa, koska warrantien vipuvaikutuksen ansiosta arvonnousun saa moninkertaisena ja huomattavasti pienemmällä sijoitussummalla kuin kohde-etuutta suoraan ostettaessa.

Mitä eroa on warranteilla ja optioilla?

Warranttien keskeisin ero optioihin on, ettei kohde-etuutta oikeasti omisteta vaan warrantti saadaan rahana. Warranttien voimassaoloaika on myös yleensä lyhyempi kuin optioilla.

Warrantit ovat optioista poiketen pörssissä noteerattuja pankkiiriliikkeiden liikkeelle laskemia arvopapereita, kun taas optio toteutetaan kahdenvälisenä OTC-sopimuksena.

Warranttityypit

Yleisimpiä warranttityyppejä on Ostowarrantti ja Myyntiwarrantti.

 • Ostowarrantti

Ostowarrantti oikeuttaa warrantin kohteena olevan hyödykkeen (kuten esimerkiksi osakkeen) ostamiseen ehdoissa sovittuun hintaan warrantin päättymispäivänä. Mikäli warrantin ehdot eivät täyty, warrantti jää arvottomaksi. Yleensä kuitenkin warrantin asettaja maksaa päättymispäivänä warrantin arvon, eikä siis suoriteta tätä kohde-etuuden ostamista.

Ostowarranttia käytetään, kun sijoittaja uskoo kohde-etuuden arvon nousuun.

 • Myyntiwarrantti

Myyntiwarrantti on samanlainen kuin ostowarrantti, kuitenkin siten että se puolestaan antaa oikeuden myydä kohde-etuus (esimerkiksi osake) warrantin ehdoissa sovittuun hintaan.

Myyntiwarrantteja käytetään kohde-etuuden kurssilaskulta suojautumiseen tai näkemyksen ottamiseen, kun sijoittaja uskoo kohde-etuuden arvon laskuun.

 • Turbo-warrantit

Turbowarrantteja on warrantit, joilla on määritetty knock-out-taso. Kun kohde-etuus ylittää tai alittaa tämän knock-out-tason, warrantti raukeaa. Tämän tyyppisissä warranteissa on huomattavasti suurempi riski kuin tavallisissa.

Warranttien arvoon vaikuttavat tekijät

 • Kohde-etuuden arvon muutokset
 • Toteutushinnan muuttuminen
 • Juoksuajan piteneminen
 • Volatiliteetin kasvu
 • Osingon irtoaminen
 • Korkotason muutokset

Warranttioppaasta löydät yksityiskohtaisempaa tietoa warranteista.

Muita johdannaisia

 • Termiinit
 • Futuurit
 • Optiot
 • Swapit

Tutustu myös