Sijoitusrahasto-opas

Rahastot ovat viime vuosina yleistyneet huomattavasti suomalaisten sijoituskohteina. Rahastot tuovat mukanaan helpon tavan sijoittaa arvopapereihin myös sellaisille ihmisille, jotka eivät itse ehdi tai halua seurata arvopaperimarkkinoiden tapahtumia päivittäin. Rahastojen avulla voi myös helposti hajauttaa sijoituksia ulkomaille sekä kohteisiin, joista on joko vaikea saada tietoa tai muuten hankala sijoittaa suoraan. Rahastosijoittajan on myös helpompi pelata pienemmällä budjetilla.

Rahastosijoittajan kannattaa kuitenkin tutustua eri vaihtoehtoihin huolellisesti, koska tarjolla on hyvin erilaisia rahastoja, joiden tuotto-odotukset ja riskit poikkeavat toisistaan. Rahastoihin kerätyillä säästöillä on monelle suuri taloudellinen merkitys, joten sopivien rahastojen valinnassa on otettava huomioon useita eri tekijöitä. Tämän sivun toivomme auttavan lukijoita tekemään harkittuja sijoituspäätöksiä.

Sivustolla esittelemme eri rahastotyypit ja kuvaamme niiden riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi tuomme esiin seikkoja, joihin rahastosäästäjän on syytä kiinnittää huomiota rahaston valinnassa.

Siirry kohtaan Mihin kiinnittää huomiota

Valitse rahastosäästäminen ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita

Tutustu myös